Welkom

Directe links

Contact

Media aandacht

Archief voorspellingen

Paranormale zienswijzen

Spirituele zienswijzen

Orakelsystemen

Verdrietmomenten

Reinigen/zuiveren van

Spirituele Kring - Assen

Paranormaal?

Gastenboek

Nieuwsbrief

Links

 

Aura - Lezen - Kleuren

Gezond-aura-beeld
    energie-aura -hand
Algemeen Invloeden van de aura
Auralichamen Oefeningen
Aura kleuren  
Werkboek: Ontwikkel je gevoelstalenten
   

 

Algemeen.
Iedereen heeft een soort omhulsel van energie dat met enige oefening ook voor “iedereen” zichtbaar is. Dit energieomhulsel noemen we Aura. Mensen die aura’s kunnen zien/ lezen worden herderziend genoemd.
Het energieveld of de Aura wordt ook wel prana of chi, levensenergie  genoemd. Wij hebben namelijk niet alleen energievelden om ons heen, maar ook door ons hele lichaam lopen energiebanen. De plek in ons lichaam waar bepaalde banen (ook wel meridianen genoemd) elkaar kruisen, wordt een Chakra genoemd.
Een Aura bestaat uit meerdere “lagen” of “lichamen”, en ook dat geeft informatie over de persoon of het ding waar het bij hoort. Er zijn ongeveer zeven lagen in onze Aura, waarvan er vier echt belangrijk zijn. De diverse lagen van de Aura bestaan uit allerlei kleuren die in elkaar kunnen overlopen. Deze kleuren hebben een bepaalde betekenis. Aan de kleurstelling van de Aura in samenhang met de plek in - om of rond het lichaam, kan een paranormaal genezer aflezen hoe en wat hij moet “repareren of in balans brengen”

interpretatie van auralagen

De mate van innerlijke groei is voor een ieder afhankelijk van de beschikbaarheid van het waarnemingsvermogen is. Maar het stelt je ook in staat om energieën die sneller vibreren dan alles wat tot de stoffelijke wereld behoort te voelen en zelfs te zien. De eerste laag of lichaam dat we buiten het fysieke lichaam (grofstoffelijk) kunnen zien en voelen is het zogeheten etherische lichaam. Het behoort tot een samenstelling van fijn- en onstoffelijke materie dat samen met het grofstoffelijke, de hele mens vormt. Er wordt dan ook vaak gesteld dat deze etherische laag de blauwdruk (zowel stoffelijk als onstoffelijk) van de mens vormt. Net als ons gedrag is een Aura niet altijd hetzelfde. Het verandert steeds, net als onze gemoedstoestand steeds verandert. Emoties en gedachten beïnvloeden onze aura en daardoor waarschijnlijk ook ons lichaam.

De Aura van een gezond mens is bijvoorbeeld helder van kleur. Wanneer iemand ziek is, wordt het donkerder van kleur of komen er op bepaalde plaatsen grauwe en ondoorzichtige plekken of “gaten” in.

De interpretatie die ik hier geef is een weergave van mijn kennis en ervaringen met het omgaan met de Aura. Zo zullen ook jullie je eigen ervaringen opdoen en uitdragen.
De energiestructuur van de Aura bevat informatie over de actuele stand van zaken ten aanzien van iemands lichaam, bewustzijn, emoties en geestelijke ontwikkeling. Het grootste deel van de aura is: de uitstraling van de ziel of het hogere Zelf.
Doe je zelf een plezier en ga eens op ontdekkingsreis naar de Aura en begin met planten. Zie oefeningen D, E , F.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

De Auralichamen.

Het fysiek lichaam.
Het grofstoffelijke dat we kunnen aanraken, enz.

Het etherisch lichaam
Dit is het eerste subtiele lichaam dat we kunnen voelen. Het bevindt zich tot vijf à tien centimeter buiten de lichaamscontouren en kan met de handen worden gevoeld. Zieners / genezers maken ook gebruik van deze laag. Het is de hoedanigheid van deze energie die door de hersenen wordt geïnterpreteerd als kleur, gevoel, geluid, enz.

Entiteiten of overledenen die door sommigen kunnen worden waargenomen zetten hun leven voort in hun “hemelse” (etherische) lichaam.

Het astrale lichaam

aura -wim helsdingen
Links.
gemaakt op 30-maart 2003
aura-wim helsdingen
Rechts
gemaakt op 27 april 1997
Beide foto's zijn door de zelfde fotograaf gemaakt. Het foto- materiaal is van polaroid.


Deze laag wordt ook wel het emotionele lichaam genoemd. Dat komt doordat de energieën van emoties, onvoorwaardelijke liefde, mededogen, empathie, angst, vrees, andere positieve en negatieve gevoelens bevatten. De positieve gevoelens behoren tot het hogere deel van dit astrale energiespectrum en de negatieve tot het lagere deel.
Gedurende de slaap brengen wij bezoeken aan de astrale niveaus. Hier ontstaan ook de vormen van onze dromen. Het astrale lichaam is ook heel kleurrijk. Aura fotografen maken dat nogal eens zichtbaar. Overigens is de Aura rond het hoofd het meest sterk (verdicht). Op de foto zie je veelal ook een mengeling van kleuren uit de diverse lagen.

Het mentale lichaam
Je zult begrijpen dat hoe verder je van het fysieke lichaam komt de trillingsfrequenties veel hoger zijn. Hier wordt dan ook een heel scala aan mentale energieën verwerkt. Te denken valt aan creatieve en intuïtieve gedachten. Als emoties zich vermengen met gedachten zijn het astrale en mentale lichaam ook nauw bij elkaar betrokken.

Het geestlichaam
Hier vinden wij ons Hogere Zelf (de Ziel). Deze omsluit alle lagen van ons lichaam die door enkelen gezien kunnen worden. Hier maken wij (de Ziel) al onze menselijke ervaringen door en zijn wij via het bewustzijnsnetwerk met alle niveaus verbonden.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Gezond-aura-beeld

AURAKLEUREN.
Nu we “alles” over de Aura weten hoop ik, dat je ook begrijpt dat de aura zich in diverse kleuren laat zien. Kleuren vertolken een bepaalde energie die aan de mens of een voorwerp kleeft. Met die energie ( ik beperk me nu even tot de mens) vertelt de mens ons hoe hij zich voelt of wat hem mankeert. Wij hebben het dan over de uitstraling van iemand. Aura – healers, maar ook magnetiseurs, kunnen aan de kleuren aflezen wat er gedaan moet worden om de persoon, die dat vraagt, weer in balans te brengen, althans de weg daartoe vrij te maken.
Als anderen het hebben over “onze” uitstraling, dan bedoelen ze aan te geven:
-hoe zij ons zien – wat zij van ons als persoon vinden – dat zij menen te weten hoe jij denkt - enz., enz.. Omgekeerd bevestigt het jou in je gevoel van eigenwaarde en dat vertaalt zich in zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Zie het onderwerp eigenwaarde .

aura-verliefd

 Al het reeds genoemde draagt er toe bij dat de Aura uit een bepaald kleurenpalet gaat bestaan. Eerder is ook gezegd dat de Aura levendig is, dat het voedsel nodig heeft. De Aura kan, per minuut, uur, dag, enz., wijzigen, dat heeft weer te maken met de gemoedstoestand waarin jij je bevindt. Die gemoedstoestand wordt ook in de aurafotografie weergegeven. Kleuren zeggen heel veel over jou. Probeer dat met oefening H,I eens uit. Kijk ook eens  naar de kleuruitleg bij onderwerp eigenwaarde.
Kun jij je nu ook voorstellen dat planten, bloemen en dieren een vergelijkbare aura hebben? Je weet nu ook dat de Aura van levenloze voorwerpen van de historie afhankelijk is.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

INVLOEDEN OP DE AURA VAN DE MENS
Je kunt je nu voorstellen, dat de mens beschikt over een fysiek bewustzijn  en over een psychisch bewustzijn. Het fysiek bewustzijn werkt op en binnen het fysieke vlak en bepaalt samen met het ik -of mentale Aura- je persoonlijkheid. Die naam komt van het Latijnse woord persona, wat “masker” betekent. Achter een masker gaat de werkelijke speler schuil en dat is het Zelf. Bij het vaststellen van de persoonlijkheid, maak je dan gebruik van het psychische bewustzijn in de Aura. Het doel daarvan is om informatie te verzamelen en over te brengen naar het Zelf, “ik”.
Uit vorenstaande kun je afleiden dat de Aura zowel groot als klein van omvang kan zijn. Die reikwijdte van de Aura heeft alles te maken met de staat van het bewustzijn van die mens. Hoe werkzamer zijn geest is, des te groter is zijn Aura. Het is zelfs zo, dat de Aura tijdens een waarneming van structuur kan veranderen. In het algemeen kun je stellen: het denken bepaalt de vorm van de Aura, maar het gevoelsleven bepaalt de kleur.

Voorbeelden.:
  Ontspannen sfeer -aura open en vrij regelmatig.
  Vijandige sfeer -aura krimpt of maakt zich klein. teruggetrokken.
  Prikkelbare sfeer -aura vertoont naaldachtige uitsteeksels.
  Plotse antipathie -aura’s botsen letterlijk. Ontmoeting geeft schok.
  Opsluiten in zichzelf   -kleine verkrampte aura met glasheldere beschermende buitenkant.


Andere voorbeelden vind je terug in onze uitspraken en zeggen even zoveel over ons aurabeeld t.w.: -stralend van geluk zijn, -helemaal stuk van ellende zijn, -zich groen en geel ergeren, -groen van jaloezie zijn.
 
Uit deze voorbeelden, die overigens door psychologen ondersteund worden, blijkt dat de aura “een actief en levend organisme” is. Dit is omdat het net als de mens voedsel tot zich moet nemen. Dat voedsel kan bestaan uit eten en uit energie van zijn omgeving. Een gezond lichaam (aura) heeft evenwicht gevonden tussen de opgenomen hoeveelheid energie en de hoeveelheid die dagelijks afgestaan wordt. Daarnaast is de wederzijdse beïnvloeding van de aura een dagelijks gebeuren. oef.D
 
Alle levende wezens maken door hun persoonlijkheid en hun gevoelens een eigen atmosfeer, het is een product van het eigen innerlijke leven, dat zij in hun aura meedragen
 
Alle levenloze voorwerpen hebben geen ziel, geen eigen Zelf waaromheen een kern van psychische energie kan ontstaan, hun Aura’s worden opgebouwd met behulp van externe factoren. De mate waarin zo’n Aura rondom een levenloos voorwerp kan worden opgebouwd, is aan geen enkele grens gebonden.

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata


Oefeningen

Oefeningen D, E , F, G  voor het voelen van de Aura

D. de Aura van planten scannen 
Begin bij deze oefening gewoon met een bos bloemen die je in een vaas hebt staan. Ontspan je op de voor jou gebruikelijke manier (oef A.)  Spreid je armen met de handen naar binnen gekeerd. Hou die op een afstand van +/- 60 cm boven de bloemen. Beweeg nu de handen naar de bloemen toe. Je zult merken dat je op +/- 10 cm weerstand voelt. Hier begint de etherische laag van de bloemen. Nu je dat weet verplaats jij je handen wat meer naar de zijkant van de bloemen. Hier pak je die zelfde “weerstand” weer op. Verplaats nu heel langzaam je handpalmen vanaf de vaas langs zijkant van de bloemen tot dat ze boven de bloemen bij elkaar komen. Probeer daarbij steeds het contact met het energieveld te bewaren. Herhaal de handeling totdat je de gehele bos bloemen gescand hebt. Stop niet te abrupt maar haal daarna je handen voorzichtig van de bloemen weg. Doe dat bij voorkeur wanneer jij je handen ter hoogte van de vaas hebt. 
Wanneer je de Aura scant als je de bloemen "net " gekocht en op de vaas gezet hebt, raad ik je aan het daarna een paar dagen achter elkaar nog eens te herhalen. Je merkt dat het energieveld (de Aura) warmer en nadrukkelijker aanvoelt. Het is zelfs goed mogelijk dat de bloemen langer staan dan normaal en dat de bloemen meer open gaan.        

naar boven---- terug naar Aura onderwerp
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

E.Je Aura schoonmaken.
Ontspan je op de gebruikelijke manier (oef A.) Laat nu vanaf de vloer onder je voeten of onder je stoel een wervelwind om je heen omhoog cirkelen. Deze wervelwind verzamelt alle beelden, gedachten, stemmingen, enz., die anderen bij je hebben achter gelaten. Voel dat je die anderen met hun energie “uit je ruimte” zet. Zie dat ze je kruin uitwervelen en ergens buiten jouw grenzen belanden. Voel dat het goed voelt alsof je bevrijd bent, en dat je hierover geen schuldgevoelens hoeft te hebben. Visualiseer nu jouw zon boven je en open je fontanel. Laat nieuwe energie de “opengevallen plaatsen weer innemen”. Laat ook personen of gevoelens van personen die je erg nastaan, je kruin uitwervelen. Weet dan dat je alles weer kunt oppakken op het tijdstip dat jij ervoor klaar bent of wanneer het jou past. Je stopt natuurlijk weer op de jou bekende wijze.

naar boven--- terug naar Aura onderwerp
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

F. Je kamer gronden en schoonmaken
De werkwijze is hier in principe het zelfde als bij oefening B. Je laat hier de wervelwind als een trechter, in het centrum van de kamer, de vloer in gaan. Op die wijze worden alle overtollige en niet van belang zijnde energieën “weggespoeld”.
Daarna kun je op de gebruikelijke wijze afsluiten. Door het branden van wierook, breng je weer sfeer in de kamer.

naar boven--- terug naar Aura onderwerp
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

G.Aura scannen.
Vraag de ander te gaan staan. Ga zelf voor de ander staan, met de gezichten naar elkaar toe. Spreid je armen met de handen naar binnen gekeerd. Hou die op een afstand van +/- 60 cm van beide zijden van de partner. Beweeg nu de handen naar het lichaam toe. Je zult merken dat je op +/- 10 cm van beide kanten weerstand voelt. Hier begint de etherische laag. Nu je dat weet verplaats jij je handen tot boven het hoofd van de partner. Hier pak je die zelfde “weerstand” weer op. Verplaats nu heel langzaam je handpalmen langs beide zijden van de ander naar beneden, tot op de grond. Probeer daarbij het contact met het energieveld te bewaren. Onthoud nu wat je onderweg naar beneden tegen komt / voelt. Neem even de tijd om het tot je door te laten dringen. Doe nu die zelfde handeling nog eens.
 
Doe deze zelfde methode nog eens. Echter, nu sta je naast de ander. Waarbij je linkerarm /hand voor de ander langs gaat en de rechter aan de achterkant. Doe dezelfde handelingen als bij A aangegeven zijn.
 Beide oefeningen leren je wat de Aura te vertellen heeft. Het is aan jou om op de opgedane impressie te vertrouwen. Bespreek daarom altijd welke indrukken het je geeft. Door vertrouwen te hebben in de verkregen informatie is het voor jou mogelijk te groeien en weet je wat die ervaringen in soortgelijke situaties met anderen betekenen.

naar boven---- terug naar Aura onderwerp
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Oefeningen H, I  kleuren meditatie / visualisatie.
H. Mijn kleur.
.Neem de voor jou makkelijkste zithouding aan en ontspan je op de voor jou gebruikelijke wijze. Je bent nu in de beginfase van de meditatieve houding. Je hebt je ademhalingsvorm in de onderbuik en je hebt je hoofd geheel leeg gemaakt. Laat nu voor je geestesoog een mooie regenboog verschijnen. Je overziet het totaal van de kleuren. Je ziet hoe alle kleuren in elkaar overlopen.

Als vanzelf word je door één kleur aangetrokken. Pak die kleur en laat het voor je totale geestesoog verschijnen. Probeer die kleur een tijdje vast te houden, zodat je kunt genieten van de kern en de randen. Kijk daarom of die kleur, overal hetzelfde is of waar het een afwijking heeft. Laat de volle omvang van die kleur tot je doordringen. Het is jouw kleur van dit moment.

Breek de meditatie / visualisatie op de gebruikelijke wijze af en kom terug in het hier en nu. Ga nu na wat dit voor jou betekent.

naar boven--- terug naar onderwerp
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Wat zegt een kleur over.....
Doe een zelfde oefening maar dan gericht op bijvoorbeeld: partner / vriend / vriendin. Uitgangspunt is dan; hoe jij die persoon in gedachten hebt.
De gemakkelijkste manier is dan, om dit met elkaar te oefenen. Doe dan als volgt. ga op ± 1 meter tegenover elkaar zitten. Zorg dat je beiden goed met de aarde verbonden bent. Jij sluit je ogen en probeert de rust te krijgen die je ook bij oefening H nodig had. Zie nu de ander niet als persoon maar als omhulsel, zie enkel de energie van de ander. Voel welke kleuren daarbij horen.
Breek de meditatie / visualisatie op de gebruikelijke wijze af en kom terug in het hier en nu. Ga vervolgens na wat de kleuren de ander te zeggen hebben.

 

 

 

 

 Ontwikkel je gevoelstalenten
Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Intuïtie geeft Spirituele Ontdekkingen

Dit is een werkboek die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuitieve en spirituele ontwikkeling weer geeft.

Deze ontdekkingstocht maakt je duidelijk dat  vertrouwen op je gevoel of intuite het begin is van alle spirituele ontdekkingen.
Bestellen

Werken met gevoelstalenten
Healing, Psychometrie , Mediumschap

De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid.

Dit brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel en de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder.

Bestellen

Ga voor meer details over de werkboeken, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

Wij hebben een 4daagse workshop ' ontwikkel je gevoelstalenten en mediumschap'

naar boven--- terug naar onderwerp
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata