Welkom

Directe links

Contact

Media aandacht

Archief voorspellingen

Paranormale zienswijzen

Spirituele zienswijzen

Orakelsystemen

Verdrietmomenten

Reinigen/zuiveren van

Spirituele Kring - Assen

Paranormaal?

Gastenboek

Nieuwsbrief

Links

 

Rouwgedichten-Overlijdensgedichten

Rouwgedichten en overlijdensgedichten zijn een verzameling van gedichten die een antwoord geven op gevoelens met betrekking tot sterven en rouwverwerking.

Deze verzameling rouwgedichten en overlijdensgedichten is ontstaan uit een zoektocht naar een passend gedicht bij het overlijden van een dierbare. Bij elk gedicht staat de auteur vermeld. Wanneer dat niet zo is, dan weet ik echt niet welke auteur daar achter schuil gaat.

 
hefstblad- het einde nadert- overlijdensgedichten
roos-liefde- verdriet-nagedachtenis

Aula

 
 
 
  Geleend
 


Verdriet.
Daar binnen in mij woont
een ander dan ik laat zien.
Misschien, misschien wordt ik
in de loop der tijd uit
mijn binnenste bevrijd.
Wikken en wegen houdt mij tegen.
Die binnen in mij heeft verdriet
dat je niet ziet.
Ook ik nog niet.
Maar ik voel het wel
als ik je dit vertel.

(Sip ter Laan)

Luister
Wanneer ik je vraag naar
me te luisteren en je
geeft me goede
raad doe je niet wat ik je vraag.

Wanneer ik je vraag naar
me te luisteren en je
zegt dat ik me
niet moet voelen zoals
ik me voel neem je m’n gevoelens niet serieus.

Wanneer ik je vraag naar
me te luisteren en je denkt van alles te
moeten doen om mijn probleem
op te lossen, help je me niet,
hoe vreemd dat ook klinkt.

Luister!
Alles wat ik wil is dat je naar me
luistert!
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.
Ik kan zelf wel handelen, ik ben
niet zonder bronnen, misschien moedeloos en verward, maar niet
zonder bronnen.

Wanneer jij iets voor me doet,
wat ik zelf zou hebben kunnen en
moeten doen, draag je bij aan
mijn angst en mijn zwakte.

Maar wanneer je het feit
accepteert dat ik me voel zoals
in me voel, hoe vreemd die
gevoelens je ook lijken, dan kan ik ophouden met mijn pogingen je te overtuigen en kan ik eindelijk
proberen te begrijpen wat de
achtergrond van mijn gevoelens is.

En als dat duidelijk is komen ook
de antwoorden en heb ik geen raad nodig. Zelfs vreemde gevoelens
hebben een zin, wanneer men begrijpt wat er achter steekt.

Misschien helpt bidden daarom,
soms.
Omdat God niet praat, geen
goede raad geeft en niet
probeert de zaken te regelen. Hij
luistert alleen en laat je zelf de
problemen oplossen.

Daarom bid ik je, luister naar me.
En als je wilt praten wacht op je
beurt, dan zal ik naar jou
luisteren.

(auteur onbekend)  

Oordeel
Oordeel niet hard, als mensen u
niet vatten,
Oordeel niet hard, als men u niet
begrijpt,
Gun hen de tijd om ernstig
na te denken,
Totdat hun geest en hart dan
zijn gerijpt.
Dan is het prettig met hen
saam te praten,
Over het goed' en mooie wat
de schepper gaf,
Dan zullen zij ook eens met ernst begrijpen,
Dat 't leven verder gaat, ook
ná het graf.

( Alida Lübking)

Luisteren1
Luisteren naar elkaar 
Zó van essentieel belang
Luisteren
Onontbeerlijk voor een
goede relatie.
Luisteren is
Open staan voor de ander
Luisteren is
Geven en ....
Ontvangen wat de ander geeft
Luisteren is 
Horen
Maar horen wij wel als we luisteren
Of luisteren we alleen maar
Zonder te horen
Luisteren en horen
Onverbrekelijk
Luisteren naar elkaar
Horen naar de ander
Zo belangrijk

(auteur: Marinus van den Berg) 

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

De ruimte ertussen
Jij en ik.
We kunnen elkaars handen vasthouden,
Elkaar omarmen, elkaar liefhebben.
En toch zullen wij altijd twee gescheiden lichamen blijven.

Jij en ik.
We kunnen samen huilen, elkaar troosten.
En toch zal ik nooit weten hoe
jij de pijn ervaart.

Jij en ik
We kunnen gezamenlijk in verwondering naar een bloeiende wei kijken.
En toch zal jij nooit weten
hoe ik de kleuren zie.

Jij en ik.
Altijd zal er ruimte tussen blijven. Een ruimte die ons scheidt?
Nee, een ruimte die ons verbindt. De ruimte die we delen.
De ruimte waarin leven en
dood zich afspelen
De ruimte die het zijn is.
De ruimte ertussen.
Hier kunnen we onszelf vinden
Omdat er geen ik en jij meer is.

(monique Dinichert)
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Aula

Hoe praat je in een aula over iemand?
Zeg je dan jij was of jij bent
Zeg je ik ken je of ik heb je gekend
Praat je tot jullie de aanwezigen
met troostende woorden in de vorm van een gedicht
of
zeg je wat je toch nog wilde zeggen
direct aan de overledene gericht.
-
Over de overledene niets dan goeds
Nou, die stelling is behoorlijk achterhaald want

tegenwoordig worden naast de goeie kanten ook de onhebbelijkheden aangehaald.
-
Dat doet geen afbreuk aan de liefde die we voelen
Maar dat is anno 2012 een tendens omdat

we maar al tegoed begrijpen
de overledene is ook maar een mens.

( Jan Th. Koeman,

uitvaartbegeleider,

PC-Hooft uitvaartverzorging)

 

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Overgaan
Een brug van de een naar
de andere kant,
die leidt naar het beloofde land.
Een mens die op die brug zal gaan,
Op weg naar dat andere bestaan.
Haar lichaam hier, haar geest al daar,
In grote tweestrijd met elkaar.
Zij houdt nog vast,kan niet meer praten, Al haar geliefden los te laten.
Haar ogen waren zoekend rond,
Er weeft een glimlach om haar mond.
Dan is het of ze plotseling zwicht,
En ze aanvaardt, gaat op naar 't licht.

uit: Een hart vol vragen
van Hennie Gerrits-Brink

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Leven
Ik voel iets van
een licht in mij
ik kan het niet verklaren
ik voel het niet alleen
vandaag
ik voel het nu al jaren

Een licht dat ik niet
vatten kan
het is iets onbeschrijfelijks
soms schijnt het fel en
dan weer vaag
nee, nee het is niets lijfelijks

ik voel het licht maar
zie het niet
het maakt ook geen geluid
maar zéker weet ik ,
aan het end
dan gaan we samen "uit".

( Toon Hermans)

 

Sterven

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt, ik ben wat moe.
maar op een keer dan ben je aan 
je laatste beetje toe.

(auteur : Toon Hermans)          

Wachten

Ik ken een land aan Gene Zijde,
Daar is geen kou, geen duisternis.
Geen mensen die elkander mijden,
Daar is gen pijn, geen droefenis.
Daar zal ik op je blijven wachten,
Mijn ogen steeds op jou gericht.
Opdat als jouw tijd is gekomen,
Wij samen opgaan naar het licht.

(Auteur Hennie Gerrits-Brink)

Licht
Licht is liefde, licht is leven,
Licht is waar wij al naar streven.
Maar de mens bezwijkt zo vlug,
Luister toch en keer terug,
Naar het pad U steeds gewezen,
Want daar hebt U niets te vrezen,.
Als U samen met gaat met Hem,
Met Uw innerlijke stem.
Want de vrede wordt gesticht,
Door de liefde en het licht.

(Auteur Hennie Gerrits-Brink)

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

-----------------------------------

Gevecht
Een knock-out zit er altijd in
zo'n harde joekel op je kin
maar langzaam door
de knieën gaan
dat komt vaak
harder aan.

(Toon Hermans)

___________________________

Een Handdruk
Twee in elkaar geslagen handen
het is altijd een geheim.
Het kan heel persoonlijk wezen
het kan ook een beginnen zijn.
Het kan troost zijn, medeleven
het kan steun zijn , woordeloos.
Het kan ook een afscheid wezen
voor altijd...meedogenloos.
Maar wat die handdruk echt
betekent wat het dan ook wezen
mag het geheim ligt tussen deez'
twee handen een troost, een steun,
een groet, een lach!

(auteur: Gert van Wakeren)

naar boven

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Verbondenheid
Reik over het graf je handen,
Het brengt mij steeds weer troost,
"k Verlang nar de momenten,
die je zó met mij verpoost.

Ik hoor dan zo je stemme,
'k voel je aanwezigheid,
'K weet dat je aan gene zijde,
voor mij een plaats bereidt.

Wij zullen samen toeven,
In Gode's lichtfestijn,
Maar 'k moet nog even
wachten,
Totdat 't mijn tijd zal zijn

( Alida Lübking)

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Luisteren2
Luisteren is al voldoende
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.
Je denkt misschien dat je me op
moet vrolijken,
Je wilt me misschien weer zien lachen
en genieten.
Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.
wat ik vraag:
wil je nog eens luisteren naar
mijn verhaal
naar wat ik denk en voel,
je hoeft alleen maar
stil te zijn.
mij aan te kijken, mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet zelfs niet
te begrijpen,
maar als het kan slechts te
aanvaarden zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn zal mijn
dag anders maken.

(Marinus van den berg)

naar boven

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

De Brug
Breng jij mij op weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga niet direct terug maar wacht tot ik overga en zwaai me na,
dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd

Breng jij mij weg tot aan de brug.
Ik heb geen idee hoe diep het water is,
de overkant lijkt mij zo ver.
Je kunt de oever hier niet zien.
Zover het oog reikt zie ik mist.
Ik twijfel aan het verdergaan.

"Je angst voor de dood is als je
angst voor het leven,
het nieuwe lijkt te groot om het
oude op te geven.
In de diepte van het verlangen ligt
de kennis van het nieuwe leven
zoals een vlinder al weet van vliegen
in zijn donkere cocon."

Breng jij mij tot aan de brug
en ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij mij na als ik er over ga.
Een heel klein duwtje in mijn rug is
alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor al je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw want het begin is
reeds in zicht,
ik voel de warmte van een licht.

( Toine Lacet )
Dit gedicht is als lied op CD te
bestellen via www.mananochoja.nl

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Vrede
Vrede voor jou gewenst
nu je levensweg
steeds meer afbuigt
naar voorbij de laatste horizon

Vrede voor jou gewenst
nu het waken dichtbij is;
een tedere aanraking
een warme groet,
een vaarwel,
op haar plaats is.

Nu de tijd verspringt,
wens ik je vrede tot slot
die alles heelt.

Nu wens ik je
een andere kracht
die jou verder draagt.

( Marinus van den Berg

naar boven
vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Geleend

Ze zijn ons maar geleend

de vele mooie dingen

die lief, vertrouwd en veilig

ons dagelijks omringen

-

Het is ons maar geleend

gezondheid, welvaart, leven

en wij pakken het aan

als was het ons gegeven

-

Het is ons maar geleend

alles waarvoor wij sparen

alles wat wij beminnen

alles wat wij bewaren

-

Ze zijn ons maar geleend

de vele aardse dingen

Ons onbetwistbaar eigendom

zijn de herinneringen.

(auteur onbekend)

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Niet te bevatten

't Is niet altijd te bevatten maar

sterven zullen we allemaal
H et uitgangspunt bij geboren worden
is dus bepaald niet ideaal.
-
Bij je geboorte begint de wekker

al te lopen
Hoeveel heb ik of liever gezegd

rest mij nog

En je hoopt dat tussen geboorte

en sterven
't Allemaal naar wens gaat toch?
-
De één blijft lang, de ander kort
Niemand weet hoeveel tijd men

heeft gekregen
De eindconclusie is hopelijk wel
mijn leven was

mijn grootste zegen.

( Jan Th. Koeman,

uitvaartbegeleider,

PC-Hooft uitvaartverzorging)

Laatste wens
Ik ben niet bang om dood te gaan.
Ik ben alleen bang voor de manier waarop.
Voor als het zover is, wou ik je vragen
of JIJ.....als het kan ervoor wil zorgen,
dat ik niet in zo'n ziekenhuis maar bij ons thuis.
Mijn laatste wens:
Mijn eigen huis, mijn eigen bed
en jouw intensive care.

( Paul van Vliet)

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Als ik sterf
Eens wanneer ik dan sterven zou,
blijf ik toch heel dicht bij jou.
Dan wel niet meer in mijn vel,
verbonden blijven we toch zeker wel.
Misschien ben ik voor jou dan wel alleen
een fijn gevoel, om even te laten weten
dat ik het goed met je bedoel.
Een arm om je heen zal staan,
als de tijden niet zo voorspoedig gaan.
Ik zal dan zelfs nog vaker bij je zijn
dan ik nu ben,
Omdat ik aan Gene Zijde
geen beperkingen ken.
De dood brengt ons eigenlijk.
al klinkt het raar,
juist dichter bij elkaar.

( Trudy v. Oostveen-wolters)

De Dood
De dood is niet braaf
en de dood is niet stout
de dood is niet jong
en de dood is niet oud

de dood is geen warmte
geen ijzige kilte
de dood is een veilige
heilige stilte

(Toon Hermans)

Loslaten
Loslaten wil zeggen onthechten
Om niet meer te hoeven vechten
Tegen de normen en de waarden van ons dagelijks bestaan.
Die ons beperken om verder te gaan

Loslaten is ja zeggen tegen het leven
Kijken naar de mogelijkheden
Die ons van moment tot moment worden gegeven
Onze problemen zien als lesmateriaal
En als je de ander niet jouw moeilijkheden verwijt
Groei je naar je eigen identiteit.

Loslaten is op eigen benen staan
En de ander zijn eigen weg laten gaan
Zo komen we meer in evenwicht
En wordt onze energie beter gericht
Zo kunnen we een andere weg inslaan
En daardoor beter onze zekerheden aan

Loslaten is jezelf durven zijn
Ook al doet dit soms vreselijk pijn
Loslaten is niet bang zijn een ander te krenken
Door je angsten te overwinnen
Komt geleidelijk het vertrouwen naar binnen
En als de angst geleidelijk verdwijnt
Is het alsof de zon van binnen uit schijnt.

(auteur onbekend)    
         

DE ZIEKE 1.
Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

(Toon Hermans)

Je “ik “verstaan
Je hebt er moed voor nodig
jezelf te doorgronden.
Je hebt er kracht voor nodig
alle facetten binnen jezelf te doorstaan.
Je hebt onbeschrijflijk veel geduld nodig
om het zogenaamd negatieve binnen jezelf te doorschouwen.
Je hebt je eigen liefde nodig
om je “ik” zelf te verstaan.
Dan … heb je begrip voor al die anderen
die hebben ook die reis te gaan.
Jij reist persoonlijk, alleen, gelijk met al die anderen
Non-verbaal gedeeld … is uiteindelijk ook verstaan.

(Riet Sneiders, Rotterdam)

Los laten
Wanneer de draad steeds dunner wordt,
En hij glipt U uit de handen.
Dan lijkt het moeilijkste moment,
Het verbreken van de banden.
Heb dan geen angst en geen verdriet,
Maar zie het als een wonder.
Dat hij U uitverkoren heeft,
Dat is toch heel bijzonder.
Er is geen afscheid zo U weet,
U hebt erbij gewonnen.
Daar U terugkeert naar de Bron,
Waar U ooit eens bent begonnen.
Al wie met U verbonden zijn,
Die moeten zich bezinnen.
Dat sterven toch gen einde is,
Slechts een opnieuw beginnen.

( Hennie Gerrits-Brink)

Afscheid
Zachtjes van ons weggegleden,
Als een stofje op de wind.
Ach je hebt genoeg geleden,
Kom ik haal je thuis m'n kind.
Veilig in de Scheppers armen,
Vangt je nieuwe leven aan.
Zonder angst en zonder pijnen,
Niets zal dar nog van bestaan.
Vrienden wees niet te verdrietig,
Om hetgeen ge hebt verloren.
Weet er wordt bij ieder afscheid,
Een herinnering geboren.
Heb geen bittere gedachten,
Om hetgeen God neemt of geeft.
Diep van binnen is Uw weten,
Dat de mens voor EEUWIG leeft.

(Hennie Gerrits-Brink)

Een lang leven
Als je leven is afgelopen,
en je taken zijn volbracht.
Dan is het stil-aan tijd,
om naar 'de andere kant' te gaan.

Je gaat dan door een tunnel,
soms licht, maar ook zwart.
Maar altijd wordt je aan de andere kant,
door een engel opgewacht.

Het kan ook een opa of een oma zijn, of een goede vriend van jouw.
Maar steeds is daar iemand,
ze blijven je heus trouw.

Dan wordt je naar een plaats gebracht,
waar je lekker fijn kunt zijn.
Waar je tot rust kunt komen,
en ze maken er ook nog gein.

En als je dan na een tijdje,
een beetje jezelf weer bent.
Dan kun te terug naar de aarde, naar de mensen die je goed kent.

Als ik zó aan doodgaan denk,
ben ik niet meer zo bang,
dan denk ik alleen,
wat leef ik lang....!!!

A.P. Mosk
*1-7-1929
†25-3-2000

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Overdrachtelijk dankwoord
Mijn leven was de moeite waard
helaas 't is ten end
Genoot zo van m'n eigen deel
Voelde me daarmee erg verwend.
-
Je kunt niet allen honderd worden
een enkeling bereikt dat maar
doch ik ben uiteindelijk wel

tevreden met mijn

acht-en-tachtig jaar.
-
Nu ga ik weg en kom niet terug
Juliie zijn hier voor een laatste groet
Dat waardeer ik zeer bijzonder
vanuit mijn hart

't Ga jullie goed.
-
Ik heb geleefd, ik werd geleefd
Maar dat deed ik niet voor niets
Want dat jullie van me hielden
Dat voelde goed,

Dat was pas iets.

( Jan Th. Koeman,

uitvaartbegeleider,

PC-Hooft uitvaartverzorging)

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Je bent niet dood
Je bent niet dood -de Heer heeft je gewoon geroepen
Bij hem te wonen in Zijn glanzend huis:
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
Je hebt ze nu- want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood- je mag voor eeuwig leven,
Je bent verlost van onvolkomenheid,
Van pijn en van verdriet, GOD zal je geven
Een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood- Maar ach, ik zal je missen
Zoals een mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen
En ik geloof: God heeft zich niet vergist.

(A.M.E. Pachter)