De afspraak voor een Tarotconsult  of tarot reading maak je omdat je de behoefte hebt aan inzicht en advies en herkenning van je eigen wijsheden.

Je bent duidelijk op zoek naar antwoorden op vragen die te maken kunnen hebben met een situatie op het geestelijke -, lichamelijke – of zelfs het maatschappelijke vlak. Wees dan gerust er is vrijwel geen vraag te benoemen waarop de tarot  / het tarotconsult geen antwoord kan geven. Door de verkregen inzichten en adviezen  kom je weer in contact met je eigen wijsheden. De weg van de verandering wordt dan zichtbaar en begaanbaar.
De spirituele tarotavond  heeft een andere insteek.

Het Tarotconsult.

De beleving van het étarotconsult. Consulttafel met legmethode van de Astologische cirkel. én op één tarotconsult heeft een verstrekkende therapeutische en helende werking. De inzichten tot advies kunnen antwoorden op vragen zijn waar je alleen moeilijk uitkomt. Daarbij zijn mij strikt zakelijke adviesvragen ook niet vreemd.

pinnen mag

Kosten: € 75,– p.p.
Consulttijd: ± 1½ uur.
ZOMERACTIE (JUNI-AUG)  € 50,00

Afspraak maken doe je via 0592-359221


Je gaat ontdekken hoe het zit met je positieve instelling op het gebied van zelfvertrouwen en onzekerheid of zelfs hoe het zit met je maatschappelijke verworvenheden: als werk, studie, woonsituatie of relatie. De vragen kunnen ook met je eigen gesteldheid te maken hebben: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat moet ik? Hoe kan het dat..? enz. enz. Samen met jou (dialoog) zal ik de tarotkaarten leggen en duiden waarbij ik ook gebruik maak van mijn intuïtieve helde
rziende waarneming. Wij zullen samen gaan ontdekken waar en hoe je weer in contact komt met jouw eigen wijsheid. Als paragnost en medium werken wij met de tarotkaarten van Dr. A.Waite. De legmethode die we bij de reading gebruiken is die van de astrologische cirkel.

naar boven

vajra

Spirituele Tarotavond

Ben je met een aantal personen die graag een Tarotconsult willen? Beschik je over een ruimte waar die consulten gegeven kunnen worden? Dan komen wij zelfs naar je toe. Wij noemen dit een huiskameravond.

VoorTarotconsult. Tarot van waite - staven vijf - zoek de juiste verbindingwaarde is wel dat wij dan tenminste 6 consulten achter elkaar moeten kunnen geven. Het lot of de tijd maakt de verdeling, of het consult door Ronnie of Wim gegeven zal worden.
Rookvrije ruimte 

Consultduur: circa 60 minuten per consult / persoon
Kosten: € 240,- inclusief reiskosten in de regio
Buiten onze regio komt er een bijdrage in de extra reiskosten bij.
  Afspraak maken doe je via 0592-359221

In overleg zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar.

naar boven

vajra