Wie zijn wij….

Anahata (4de Chakra) Centrum voor Paranormale & Spirituele Zienswijzen in Assen.

Wim en Ronnie Helsdingen waren de trotse initiatiefnemers

Sinds 2019 is de site overgenomen door Grietje Fik, zo hopen wij dat onze gedachtengang blijft voortbestaan….

Het hartsymbool, Anahata,  als naam voor ons centrum, heeft alles te maken met de innerlijke ontdekkingen en inzichten.

Dat was het terugvinden en herontdekken  ons innerlijk evenwicht.


Over Anahata, 4de Chakra en zienswijzen.

Wim & Ronnie Initiatiefnemrs van Anahata-assen
Wim & Ronnie

Nu alweer meer dan twintig jaar geleden werden Ronnie en Wim op elkaars pad gezet. Zij hadden beiden al een levensweg bewandeld. Maar gek genoeg was de ontmoeting een thuiskomen en een weerzien. We besloten samen verder te gaan en konden vanaf die tijd steeds beter zien. We kregen een innerlijke rust en zelfbewustzijn. Wim was al geruime tijd op het alternatieve mediamieke vlak bezig. We kwamen er samen achter dat via een andere discipline die mediamieke gaven bij Ronnie ook latent aanwezig waren.

Gaandeweg besloten we dat ik wat meer werk zou maken van dit mediamieke werk.
Nog niet eens met de opzet om daar echt samen ons werk van te maken. Natuurlijk ben ik wel blij dat wij nu samen in het centrum onze werkzaamheden hebben.

Het woordje ‘samen’ heeft voor ons een hele sterke en waardevolle betekenis.
Samen heeft voor ons in eerste instantie alles te maken met de gevoelens voor elkaar. Daarna ook met gevoelens van respect, waardering, eigenwaarde en acceptatie naar anderen toe. Het is de kwaliteit van leven van je hart die je dit kan geven. Het is de zetel van het evenwicht tussen dat wat onder ons hart zit en dat
wat erboven zit. Daarom Anahata Centrum voor Paranormale & Spirituele Zienswijzen

Anahata Centrum voor Paranormale & Spirituele Zienswijzen

Dit centrum staat voor het  geheel van zienswijzen of inzichten die wij willen overbrengen. Die zienswijze begint bij de ontdekking van, de kracht of het inzicht van het waarnemen (helder zien). Een andere kracht van waarnemen is de healing. Dat zien of voelen heeft met helpen en ervaren helende kracht te maken. Het is het ervaren dat mijn handen energie uitstralen dat helend werkt.
We doen dat in de vorm van consulten, workshops, trainingen en of healing.

anahata

Anahata is het Sanskriet woord voor Hart. Vanuit de Indiase Yoga en Chakra filosofie leren we, dat inzichten en innerlijke balans in het centrum van ons lichaam (het Hart) ontstaan.

Handen zijn het werkend orgaan van de zintuigen die te maken hebben met de tastzin en de huid.
Hert / Antilope symboliseert zuiverheid en vreugde. Maar ook de magnetische  aantrekkingskracht die iemand heeft die vanuit het hart leeft en werkt.

Vajra  symboliseert medeleven wat staat voor gelukzaligheid het bewustzijn en het mannelijke.
De bel staat voor de kennis van de leegte van alle verschijningen. De bel staat voor vergankelijkheid en het vrouwelijke.
Samen  geven Wim en Ronnie de weg naar verlichting aan: Weg en doel zijn een.

Namens Grietje Fik hartelijk Welkom….

varja 162x77