Onder de algemene benaming van aardstralen gaat een heel arsenaal aan begrippen schuil. Het zijn begrippen die te maken hebben met straling, energielijnen, leylijnen of krachtlijnen.

Al deze begrippen die met aardstralen van doen hebben kunnen zowel positief als negatief op ons, mens en dier, als ook de aarde uitwerken. Toch begint alles met het leven op deze planeet die we aarde noemen.

 

Het leven op aarde begrijpen.
Wanneer we het over de kosmische of universele of energetische energie hebben weten we veelal precies waar we het over hebben. Deze universele energie wordt ondertussen als algemeen bekend ervaren en min of meer geaccepteerd. De reden is dat wij daarover in alle vormen van de media over geïnformeerd worden. Maar we maken ook steeds meer gebruik van alternatieve hulpverleners als magnetiseurs, mediums, helderzienden, kortom we zijn ons steeds meer gaan verdiepen in wat de kosmos ons als energie te bieden heeft. Voorbeelden daarvan zijn: meridianen, chakra, telekinese, uittredingen, gidsen.

Maar wat weten we eigenlijk van de planeet, die we aarde noemen, waarop wij leven. Hoe goed gaan we om met de aardkorst en de diepere lagen van onze aarde. We weten ondertussen vrij goed wat er in de aarde zit en hoe we dat er uit moeten of kunnen halen. We denken in economisch voordeel en expansie en exploitatie van dat wat we naar boven halen.
Onze kennismaatschappij is er ook op gericht om te willen ontdekken wat er buiten de aarde te beleven is.
We gaan zelfs op zoek naar andere zonne- en of sterrenstelsels. Om zo te weten te komen of daar ook levensvormen bestaan of kunnen bestaan.

Maar wat weten we van onze aarde. Wat weten we over de compactheid van onze leef planeet. Wat weten we van onze leefomgeving. Staan we wel stil bij het kijken en voelen van ons direct leefgebied. Staan we wel stil bij de plek waar we wonen of willen gaan wonen. Weten we waarom we daar willen wonen. Denken we er wel eens bij na waarom we graag op een bepaalde plek willen zijn, maar ook waarom we juist die plek willen mijden.
Denken we er wel eens bij na waarom we soms plots een gedachte/ op een plek krijgen dat te maken heeft met: hier niet willen zijn, zich misselijk voelen, hoofdpijn krijgen, pijn in de buik krijgen, duizelig worden, enz. Maar ook; er graag willen zijn, er vaker naar toe willen, er altijd willen blijven, een prettig/ vrolijk gevoel krijgen.

Ik memoreerde al dat wanneer wij met het alternatieve bezig zijn we het over in gesprek gaan met de geest, ons gevoel, lichaamsenergie hebben. We maken daarbij gebruik van onze zintuigen en gaan voorbij aan de reikwijdte van die zintuigen. Dat noemen we buitenzintuiglijk waarnemen. Deze energie die te maken heeft met de kosmos kunnen we redelijk verwoorden en vooral begrijpen. Maar hoe zit dat met de energie die de aarde geeft.

Dat brengt mij steeds dichter bij de kern van dit onderwerp. Hoe anders is dat wanneer je het hebt over aardstralen en dat je daar mogelijk zelfs ziek van kunt worden. Van dit fenomeen dat onder verschillende benaming bekendheid geniet weten we vrijwel niets. De wetenschap is er zelfs hoegenaamd niet in geïnteresseerd. Bij mijn weten is er zelfs geen leerstoel die zichhier mee bezighoudt.

naar bovenvarja 162x77

Straling
Laten we eerst het woord aardstralen eens terugbreng naar de kern van dat woord. Die kern van het woord ‘aardstralen’ wordt gevormd door ‘stralen’ wat mij brengt bij ‘staling’. Straling is beter te begrijpen. Straling heeft met veel meer te maken dan we doen vermoeden. Straling is een ruim begrip dat ons terug brengt naar de realiteit van nu. We lopen of bevinden ons voortdurend in straling. De meest voor de hand liggende en zeer tot de verbeelding sprekende straling is wel de zonne-energie. Het zijn de zonnestralen en vooral de warmte die die stralen genereren die ons doen besluiten er lang tot zeer lang gebruik van te willen maken. Toch kunnen deze straling/energie een averechtse werking op ons lichaam hebben.

Er is een andere soort straling waar we volgens onze rationele economische en sociale gedachten echt niet meer zonder kunnen. Die staling wordt ons opgedrongen en we vinden dat nog normaal ook. Waar ik hier op doel is het magnetische veld dat veroorzaakt wordt door alle elektronische en elektrische apparatuur. Wij kunnen niet meer zonder ons mobieltje of ipad. We moeten voortdurend bereikbaar zijn en blijven.
Toch zijn vormen van straling ook goed als therapie toepasbaar ( lichttherapie).

Wat ik probeer duidelijk te maken is, dat straling als kosmisch of magnetisch begrip soms erg schadelijk kan zijn.

Het is ook een straling die door de mens ontwikkeld is en als zodanig niet meer weg te denken. De ontwikkeling hiervan gaat met steeds meer kennis steeds verder. Het is die energie of straling die jou systeem (lichaam) instabiel maakt. Redenen waarom er artikelen, zoals magneet kettingen, ringen, strips, enz., in de handel zijn om die instabiliteit op te heffen.

Maar denken we wel eens aan de straling of energie die vanuit de aarde vrijkomt? Realiseren we ons wel dat juist die stralen nog ernstigere gevolgen voor ons welbevinden (lichaam) kan hebben dan al die andere straling.
Deze energie is een soort van stiekeme indringer die heel ongemerkt je leven doet veranderen. Ik heb het over aardstralen.

naar bovenvarja 162x77

Aardstralen

Wist je dat men in vroeger tijden beter bekend was met aardstralen dan wij nu. Met onze staat van Zijn hebben we vergeten hoe wij op deze Aarde met die Aarde om moeten gaan. De mensheid die we aanduiden met oervolkeren of die we zelfs primitief noeaardstralen als raster men wisten meer van de Aarde dan wij nu. Zelfs oude beschavingen waren goed op de hoogte van hoe zij met de Aarde een hun aardenergie moesten omgaan. Denk maar eens aan de Inka cultuur, of aan de oude Egyptische beschavingen ( farao’s, piramiden).

Wat dichterbij in de tijd heb ik het over de hunebedden, de grafheuvels en zelfs over kerken en kathedralen. Wat te denken van de bouwsels van de boer of de grootgrondbezitter.
We denken er niet bij na dat in vroeger tijden veel meer rekening werd gehouden met de energie die vanuit de aarde komt. Aardstraling is niet te meten en dus niet wetenschappelijk te bewijzen. Toch is het wel vreemd dan gevoelige mensen, zoals ik, ervaren dat ze er zijn. Een wichelroedeloper of pendelaar is zelfs instaat ze op te sporen.

Gelukkig heeft niet ieder van ons mensen last van deze straling die door aardstralen veroorzaakt wordt. Althans dat denken we, maar wetenschappelijk onderzoek ontbreekt.
Anderzijds hebben niet alle aardstralen negatieve werking. Er zijn er die er zijn maar er verder niet toe doen.
Maar er zijn ook zeer positieve krachtlijnen die er in de goede zin van het woord er toedoen. Naast deze positieve aardstralen of aardlijnen hebben we ook lijnen die vanwege hun kracht ook een bijzondere positieve nasleep van hun gebruik hebben dat zijn de Ley-lijnen.

Soms kan het erg lastig zijn dat men geen weet van dit fenomeen heeft. Is men dan niet gevoelig genoeg?
Of wordt er niet begrepen wat er aan de hand kan zijn? We merken alleen dat we om onverklaarbare reden klachten hebben of krijgen. Die klachten zijn dan niet verklaarbaar. Vaak kan de reguliere medische wereld er ook niets mee. Dat komt omdat de klachten niet constant aanwezig zijn. Het lijkt er dan op dat ze samengaan met de situatie of plaats waar men zich voor korte of wat langer tijd bevindt.

naar bovenvarja 162x77

Leylijnen, energielijnen of krachtlijnen
Wanneer ik het over aardstralen heb dan heb ik het over de verschillende soorten met even zovele straling van energie die ze voortbrengen. Maar…het vervelende is dat ik dan aan het generaliseren ben. Op zich is daar niets mis mee. Het geeft zeker de essentie van dit totale artikel weer. Toch gebied de zuiverheid mij om er een nuance in aan te brengen. Die nuance heeft alles te maken met de eerder in dit onderwerp genoemde bestaan van leylijnen.

Net als de vele andere energielijnen behoren de leylijnen tot de Oeroude Energieën van de Aarde. Over het ontstaan van de energielijnen doen verschillende ideeën de ronde. Hier wil ik mij even beperken tot de leylijnen die we ook wel energielijnen of krachtlijnen noemen.
Ik deel daarbij de mening dat leylijnen over de grond lopen en dus op de Aarde rusten. Deze lijnen kunnen op sommige plaatsen zowel smal als erg breed zijn. De lengte van deze lijnen zijn niet altijd een vaststaand gegeven. Dat heeft er ook mee te maken dat deze lijnen zowel noord- zuid gericht zijn als noordoost –zuidwest lopen. Je kunt dus stellen dat ze een rasternetwerk vormen. Reden waarom deze lijnen elkaar kunnen kruisen en dan op die kruispunten een soort van krachtcentra vormen.

De kruispunten vormen zo een concentratie van energie. Het komt zelfs voor dat meerdere leylijnen in een beperkt gebied elkaar kruisen. Wanneer dat het geval is kun je spreken van een heilige plaats. De daar ontstane energie kan borg staan voor inspiratie, genezing of wonderen. Je kunt je voorstellen dat onze de mensheid door de eeuwen heen deze krachtvelden op hun manier wisten te eren. Voorbeelden zijn: de piramiden van Egypte, Stonehenge in Engeland, Hunebed en grafheuvels van Kampsheide bij Rolde, de kerk van bijvoorbeeld Noord-Laren of Norg.

Voorgaande voorbeelden van krachtcentra door de kruisingen van de leylijnen maken ook duidelijk dat deze lijnen wel van andere namen werden voorzien. Namen die met hun krachtveld of heiligdommen of invloeden te maken hebben, zoals de bomenlijnen of de kerkenlijnen.

Leylijnen zijn overigens niet altijd sterke of krachtige lijnen in de zin van onze ideeën over kracht en sterkte. Sommige lijnen kunnen zelfs erg zwak zijn. In mijn beleving komt dat onder andere door menselijk ingrijpen.
Er kunnen situaties zijn waar je de invloed van energielijnen niet kunt gebruiken. In dat geval moet je een specialist op dit gebied een omleiding laten verzorgen.

Sterk of zwak is ook een kwalificatie die je tegen komt bij een kruising van lijnen waardoor het ontstane krachtcentrum ofwel Kosmisch gericht ofwel Aarde gericht is. Toch hebben ze meestal iets van beide. Heb je een Kosmisch krachtcentrum in je tuin, dan groeit er vrijwel niets op die plek. Wanneer je meer over deze lijnen wilt leren begrijpen, kijk dan aan het eind van de publicatie naar welke bron ik aanbeveel.

naar bovenvarja 162x77

Dieren en aardstralen.
Wist je dat dieren zeer gevoelig voor straling en aardstralen zijn. Er zijn dieren die ze van nature mijden maar er zijn er ook die ze juist opzoeken. Om dit nader te bekijken het volgende.
Aardstralen ontlenen hun kracht aan de duisternis. Daglicht en of zonnestralen hebben een neutraliserend effect. In tegenstelling tot de mens hebben we in de dierenwereld te maken met nachtdieren en dagdieren. Er zijn dus dieren die een nachtritme hebben en weer andere hebben net als de mens een dagritme.

Nachtdieren zoals katten, uilen, ratten ‘genieten’ van de aardstralen. Zij gebruiken de nacht om tot leven te komen en worden mede daardoor ‘opgeladen’. Vooral katten vinden het dan prettig om juist overdag in hun rust juist op een aardstraal die rust te zoeken.
Dagdieren zoals, paarden, schapen, honden, zijn niet zo’n fan van aardstralen. Het kan een reden zijn waarom een hond niet op de plek waar zijn mand staat in die mand wil liggen. Het bijzondere is ook dat bijen juist meer honing produceren op plekken waar aardstralen zijn. Schapen gaan niet op plekken liggen waar het voor hen niet prettig voelt.

Het is bekend dat dieren door aardstralen nogal van streek kunnen geraken. Vooral de dieren op een boerderij. Een wichelroedeloper kan dan goed werk verrichten. Het gaat dan niet alleen om de ligging en het gebruik van de weidegronden maar ook om de opstallen. Het gaat dan om de beperktheid van de leefruimte. Paarden zijn bijvoorbeeld heel erg gevoelig voor aardstralen.

naar bovenvarja 162x77

Mensen en aardstralen.
De mens heeft een leefgewoonte die grotendeels verbonden is met wat wij het dagritme noemen. Ruwweg kun je stellen dat de dag uit 2 maal 12 uur bestaat. We spreken dan van dag en nacht. Ons doen en laten is daarmee versmolten.
Ik heb al aangegeven dat aardstralen zowel positieve(+) en negatieve (-) straling kunnen voortbrengen. Daarbij is het zo dat niet elk mens daar last van heeft. Maar er kunnen stralingen ( +en -) zijn die voor met name de gevoelig mens een averechtse uitwerking hebben. Ik denk daarbij aan:

***Diegene die door welke oorzaak dan ook verzwakt is of problemen heeft.
***Diegene die om wat voor reden dan ook niet goed in zijn/haar vel zit.
***Diegene die van nature een niet zo’n sterk gestel hebben.
***Allen die zich sterk voelen en lichamelijk ook ‘sterk ‘zijn maar toch geen verklaring
hebben voor het niet kunnen of het falen.

Voor ons mensen geldt in principe het zelfde als wat ik over de dieren geschreven heb. Met dien verstande dat wij uitsluitend in een dagritme leven. Wij kunnen niet anders. Zelfs wanneer we beroepsmatig van de nacht gebruik moeten maken. We moeten dan om geen gezondheidsklachten te ontwikkelen van tijd tot tijd naar het ritme van de dag terugkeren.
De mens gebruikt over het algemeen de nacht voor rust en slapen. Men bevindt zich dan langdurig op een zelfde plaats en vaak ook nog in een bepaalde houding. Ook in het dagritme zitten momenten van kortstondige of langdurige rust. Voor vele geldt ook dat de schemering en de eerste duisternis ook bij het dagritme hoort. We ‘nestelen ‘ons dan op een plek waar we even in ons zelf willen keren en genieten van dat rust moment, een boek, enz.
Wat nu wanneer die plek op enig moment niet goed meer aanvoelt? Hoe kan dat? Waarom kan ik niet die rust vinden die ik wil hebben? Enz.

Wanneer je dit herkend is het niet de bedoeling dat je nu direct hiermee naar een paragnost of wichelroedeloper of pendelaar gaat. Eerst is het zaak dat je voor jezelf nagaat wat er aan de hand is. Vooral ook dat je weet bij welke situatie het hoort. Maar ook of het enkel bij die plek hoort of dat het op meerdere plekken zo voelt.
Daarna kan de conclusie zijn dat het weleens met de ligging, situering of inrichting te maken kan hebben. Bij zeer jonge kinderen die klachten van slapen hadden heb ik de ouders aangeraden hun bed te verplaatsen. Vaak kreeg ik daarna een positieve reactie van hen. Die keren dat ik hoorde dat het niet afdoende hielp mocht ik verder kijken en…. moest ik constateren dat er meer gaande was. Ook toen kreeg ik naar het verhelpen daarvan een positieve reactie.

De mate van gevoeligheid en hoe snel je instaat, bent om energie aan te vullen of te neutraliseren is bepalend voor het wel bevinden. Feit is dat aardstralen de aura verzwakt. Feit is ook dat aardstralen overal voorkomt. Ze vormen een netwerk of raster van straling. Maar zoals gezegd zijn er vele aardstralen die er gewoon niet toe doen. Van aardstralen last hebben ontstaat in mijn beleving in een combinatie van aardstraling.
Laat ik eens enkele van die ‘lasten’ of klachten die met aardstralen in verband gebracht kunnen worden benoemen:
Algemeen:
Slapeloosheid, emotionele klachten als depressiviteit, ’s ochtends moe en ’s avonds heel energiek, hoofdpijn of migraine -rugpijnen -vaak buikpijn en /of diarree.
Bij kinderen is dat:
Bedplassen, hyperactiviteit, vermoeidheid, slecht slapen, bleekjes eruit zien.
Situatie in huis:
Planten groeien slecht of scheef, koude of kilte op bepaalde plekken, spanningen in huis en geprikkeld raken, bezoek blijft niet lang.

naar bovenvarja 162x77

Neutraliseren van aardstralen
De aardstralen waar men last van heeft zijn te neutraliseren. Maar er moet niet allen naar de stralen gekeken worden. De mens of mensen die het aan gaat moeten ook in de neutralisatie betrokken worden. Het gaat er dan ook om dat het neutraliseren of ontstoren ook werkelijk die functie heeft meegekregen. Het komt maar al te vaak voor dat de schadelijke energie omgebogen wordt en zo bij de buren terecht komt. Bij dit onderwerp hoort daarom ook een waarschuwing.

Ik heb al eerder aangegeven dat niet alles negatief is. Ik hoef daar niet duidelijker over te zijn. Waar ik het wel duidelijk over wil zijn is dat beslist niet iedere hulpverlener die zegt iets te kunnen, het ook werkelijk kan. Neutraliseren of zuiveren of reinigen vereist een zeer grote kundigheid en niet mis te verstane innerlijke of energetische kracht. Laat je goed voorlichten. Roep de hulp in van een betrouwbare paragnost /medium. Elke zichzelf respecterende paragnost / medium zal je doorverwijzen naar de specialist op dit gebied die hij kent en weet hoe die zijn/haar werk doet. Van belang is ook het kostenplaatje wat er aan gehangen wordt. Dit moet in alle vormen van redelijkheid zijn.

Deze informatie komt voort uit mijn eigen ervaringen aangevuld met die van een zeer goede collega op dit gebied.

Bronnen:
-Eigen ervaringen
-Collega Alex Bruinsma. www.healing-zuivering.nl en www.energy-healer.nl
-Illustratie, website: bioprotection: –wat is straling.
Leylijnen : Leylijnen .com/leylijnen
Wikipedia

naar bovenvarja 162x77