Door het volgen van ademtherapie of adem therapie leer je om jouw levensadem vrijer door je lichaam te laten stromen. Door de ontstane helende kracht van de adem lossen blokkades op.

Met dit onderwerp krijg je enig inzicht in de helende kracht van de adem. In mijn boek Ademtherapie heb ik dat uitgebreid beschreven. Je ontdekt wat een juiste adembeweging is, die dan toch niet zo vanzelfsprekend is als we denken. Je krijgt inzicht in de techniek van de therapie. In mijn boek Meridianen, Chakra’s en reflexzones krijg je met de spirituele werking op organen en meridianen inzicht in de diepere gebieden van oorzaak en gevolg .

boek meridianen
Ademtherapie
€ 22,50
Meridianen, Chakra’s en
reflexzones € 25,50

Ademtherapie
In deze methodiek leer je om jouw levensadem vrijer door het lichaam te laten stromen, waardoor klachten, verstoringen en blokkades kunnen oplossen. Deze methodiek staat ook wel bekend als adem therapie. Wij hebben het nu over de helende kracht van de adem. Wij zullen dan onder andere stilstaan bij vragen als:

 • Wat kunnen we er zelf aan doen, om een betere of goede ademhaling te verkrijgen.
 • Hoe het komt toch dat ademhalen, wat een normaal verschijnsel is, vaak zo problematisch verloopt.
 • Een verkeerde ademhaling is vaak een gevolg van spanningen.
 • Wat zijn nu die blokkades en verstoringen waar lichaam en geest onder gebukt gaan.
 • Wat is nu de oorzaak van die spanningen of verstoringen.

Onder verstoringen reken ik ook de medische ziektebeelden als: astma, bronchitis, enz.. Aan deze verstoringen kun je zelf zo weinig doen. Het wil niet zeggen dat je er mogelijk niet anders mee om moet leren gaan. De moderne mens is meer dan ooit onderhevig aan spanningen van velerlei aard.
Die spanningen ontstaan bijvoorbeeld: in het verkeer, op het werk, in de privé omstandigheden van de relatie, door gebrek aan zelfvertrouwen, enz.

ademtherapie, adem-therapie, rebirthing. handpositie 3de chakraWe kennen allemaal de volgende uitdrukkingen: Ik hapte naar adem Naar adem snakken
De adem stokte in mijn keelIk krijg het er benauwd vanAdemloos luisterenEen zucht van verlichting slakenOpgelucht ademhalen

Begrijp je nu dat de adem een graadmeter is voor de spanningstoestand waar je in verkeert en daarop onmiddellijk reageert? Het zijn gebeurtenissen die een emotionele sfeer oproepen, waardoor een verkeerde ademhaling kan ontstaan. Als die verkeerde ademhaling een gewoonte wordt, kan het de basis van diverse ziektes vormen. Die ziektes hoeven geen medische oorzaak te hebben. Ze worden door de reguliere medische wereld als symptoom bestreden. Je kent ook de uitdrukking: “het zit tussen de oren”. De arts geeft dan enkel aan dat je er zelf iets aan moet en kunt doen. Zonder de adem is geen leven mogelijk.

Er is nog een invalshoek met betrekking tot de adem. Denk daarbij aan de spirituele kant van dit alles. Een goede bewuste ademhaling geeft een diepe bewustwording, die zeer ingrijpend is voor diegenen die zich met het spirituele bezighouden. Een bewuste ademhalingstechniek kan nu een bewustzijnsverruiming geven, die een andere, meer uitgebalanceerde levensinstelling mogelijk maakt. Maar vergeet niet dat dan een juist begrip van een onbelemmerde adem een noodzakelijk uitgangspunt is.

naar boven
varja 162x77

Praten met je lichaam
Als het om “praten met je lichaam” gaat zijn de mogelijkheden eindeloos. Beschouw het lichaam als je levenslange, onafscheidelijke metgezel. Realiseer je dat het van groot belang is om een goed contact met je lichaam te hebben. Vraag je eens af wat de vragen van je lichaam kunnen zijn. Laat ik je helpen en bedenk er zelf ook enkele.

 • Hoe word je gewaar waar het lichaam behoefte aan heeft.
 • Hoe voelt het lichaam zich.
 • Wat wil het lichaam voelen.
 • Wat vind het lichaam van de ontstane situaties.
 • Waarom duwt het lichaam mijn herinneringen weg of roept het die juist op.
 • Waarom wil het lichaam meer of minder eten.
 • Wat vindt je lichaam van de manier waarop je beweegt of staat.
 • Voelt het lichaam zich voldoende vrij.
 • Krijgt het lichaam voldoende mogelijkheden om met andere
 • Lichamen te communiceren.
 • Krijgt het lichaam voldoende rust en slaap.
 • Wat vindt het lichaam van jouw levenstempo.
 • Heeft het lichaam behoefte aan meer regelmaat of afwisseling.
 • Wat verlangt het lichaam of heeft het lichaam nodig om gelukkig te zijn.
 • Geef je het lichaam wel de voeding die het nodig heeft.
  Enz., enz..

Dit “praten met je lichaam” is een conversatie die jij toch moet doen om er achter te komen waar het aan schort. Maar daardoor krijg je ook antwoorden over de ontstane situatie: het hier en nu.
Begrijp je nu waarom het van belang is dat je eerst de behoeften en verlangens van het lichaam nagaat om vervolgens met je hele wezen er weer van te kunnen genieten?
Nu je dit allemaal van jezelf weet kun je opnieuw in gesprek gaan met het lichaam. Je kunt nu je lichaam weer leren praten, luisteren of begrijpen. Dat doe je met / door de kracht van de adem.

naar boven
varja 162x77

De adembeweging
Ademhalen is een automatisme dat we als een vanzelfsprekend gevolg van ons zijn  leven ervaren.
Het hoort bij het lichaam. Ademhalen houdt ons lichaam, onze ziel of geest in stand. Met andere woorden het voorziet ons van levensenergie. Maar doordat de adem een vanzelfsprekend proces is vragen wij ons niet af waarom het door ons lichaam “stroomt”, zoals het stroomt. Kortom we vergeten dat dit aspect ook hoort bij “praten met ons lichaam”. Toch vreemd dat we de vragen van het lichaam die betrekking hebben op de adem veelal negeren.

Die vragen kunnen zijn:
• Krijgt het lichaam wel voldoende lucht,
• Kan het lichaam wel optimaal ademhalen,
• Is de ademhaling oppervlakkig, diep, ontspannen, geforceerd of krampachtig.

De reden dat wij deze vragen van ons lichaam niet horen of aan ons lichaam niet willen stellen heeft alles te maken met de wisselwerking tussen ons verstand en ons gevoel. Je kunt als het ware stellen, dat ons lichaam elke onbeantwoorde vraag als een blokkade ervaart wat weer te maken heeft met het niet “stromen” van de levensenergie in ons lichaam.

Wanneer de adem door je lichaam “stroomt” moet je kunnen ervaren dat je van je lichaam leert dat ademtherapie, adem-therapie, rebirthing, handpositie zijlings 3de chakragedachten en gevoelens jou in staat stellen op een veilige manier te overleven. Verder zul je ook ervaren dat sommige gedachten en gevoelens niet die aandacht krijgen die ze nodig hebben waardoor ze “vergeten” worden.
Ons (onder)bewuste heeft ons echter niets doen vergeten. Herinneringen aan vroeger, verlangens en wensen, onze talenten zijn allemaal in ons aanwezig en vragen om aandacht. Wij willen ons manifesteren en laten zien zonder daarbij voldoende acht te slaan op wat ons lichaam, ons gevoel, ons daarbij wil zeggen.

Het weer willen voelen van je gevoelens en het weer leren herkennen van je gedachten is een prachtig proces. Begrijp me goed: jij bent het die je lichaam, je zijn, ervaart en accepteert. Jij geeft jouw onafscheidelijke metgezel, je lichaam, weer de gelegenheid om de adem in zijn volle glorie door het lichaam te laten stromen.
Gedachten of gevoelens verankeren zich in lichaam en geest en zijn zo in staat onze levensenergie te “blokkeren”. Zo ontstaat onze eigen waarheid over onszelf en onze omgeving. Jij geeft vorm aan jouw levensbeeld. Door de ervaringen van dat levensbeeld is jouw mening

Positief
Naar jouw mening ging iets goed.
Jouw gevoelens en gedachten vormden een, naar jouw mening, positief beeld.
Negatief
Naar jouw mening ging iets fout.

Jouw gevoelens en gedachten vormden een, naar jouw mening, negatief beeld.

Begrijp je nu dat jezelf een overlevingsplan creëert waarbij je denkt dat het de enige juiste wijze is waarop jij zo goed mogelijk voor jezelf en je lichaam kunt zorgen.
De grootste waarheid van jouw leven is dat jij -net als ieder ander – recht hebt op geluk, vriendschap, liefde, genoeg geld om van te leven, aandacht, warmte en nog veel meer. Door nu gevoelens en gedachten die weggestopt zijn weer te erkennen en daarna los te laten, zorg je ervoor dat jouw levensenergie weer in beweging komt. Het gevolg is dat “blokkades” zich vanzelf oplossen.
Door weer contact te krijgen met je werkelijke wensen, verlangens en talenten kun je die gaan gebruiken om jezelf geluk en overvloed te schenken.
Je krijgt weer vertrouwen in je levenslange, onafscheidelijke metgezel: jouw lichaam.

naar boven
varja 162x77

Het resultaat
Nu het “praten met het lichaam” op gang gekomen is en de ademstroom ook zijn weg door het lichaam gevonden heeft dien je nog wel te zorgen dat de ademstroom met de diverse energiecentra weet samen te smelten. De meest directe reactie van de samensmelting of bewustwording is wel de huilbui, daaraan gekoppeld kun je ook een heel erge boosheid verwachten.

ademtherapie, adem-therapie, rebirthing, handverbinding 2de en 5de chakra

Het is overigens heel normaal dat er een emotionele explosie vrij komt. Je hoeft je daar niet voor te schamen en het zeker niet tegen willen houden. Het uiten van de emotie is van wezenlijk belang bij het accepteren en verwerken.
Dit is een intensieve “therapie”. Er kan van alles los gemaakt worden. Je moet daarom het lichaam ook de tijd geven om het te verwerken of om aan de veranderingen te wennen. Weet dat het antwoord voor de oplossing van uit jezelf dient te komen.
Door de aandacht van deze “therapie” is het mogelijk om gevoelens weer in ons lichaam te ervaren. Gevoelens staan synoniem voor levensvreugde.
Verschijnselen waaraan je merkt dat je op de goede weg bent zijn:* Koud krijgen, rillerig worden  -*Een pijnlijke huid krijgen.-* Een spontane huilbui krijgen -* Erge emotionaliteit. –* Erg moe worden ( slaap krijgen) -* Hele erge jeuk krijgen. (net of er mieren door de aderen lopen)

Vorenstaande reacties zijn een gevolg van de kwaliteit van de adembeweging. De adembeweging draagt er samen met de houding, beweging, het zelfbeeld, het lichaamsgevoel en de stemming zorg voor dat er een ademstroom op gang komt. Die ademstroom voelt over de gehele romp als een vloeiende, gelijkmatige beweging. De adembeweging is nu waarneembaar in de borst en buik, maar ook in de rug en het bekken en het ruimt daarmee alle achtergebleven negatieve energie van je eigen ingeprente waarheid op. Die adembeweging voelt als een positieve adembewustwording die een gunstige uitwerking heeft op jouw lichamelijk en geestelijk welzijn. Wil je een consult ademtherapie?

Wanneer je bepaalde gevoelens (emoties) wel en andere niet mag voelen ontstaat een blokkade in je levensenergie. Emoties vragen erom gehoord te worden, omdat ze je informatie geven over wat je wel en wat je niet wilt. Via het voelen van je emoties kom je erachter wie je echt bent. Je zult na de behandeling kunnen beamen dat de gevoelens beter waarneembaar en stuurbaar zijn.
Samenvattend valt van ademtherapie te zeggen dat het een prachtige methode is voor het oplossen van problemen of het beantwoorden van vragen die jij jezelf stelt. Het is een bijzonder goede methode ter bevordering van de eigen persoonlijke ontwikkeling.

naar boven
varja 162x77

Werkboeken
Ga voor meer details over de werkboeken, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel.

De Helende kracht van de adem maakt duidelijk welke
bijzondere betekenis de adem voor ons leven heeft. Aan de orde komt de helende werking van de adem met betrekking tot eigenwaarde, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Je ontdekt wat een juiste  adembeweging is, die dan toch niet zo vanzelfsprekend is als we denken. Je krijgt inzicht in de techniek van de therapie.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

De spirituele werking van meridianen en reflexzones geeft je daarbij inzicht inboek meridianen de diepere gebieden van oorzaak en gevolg. Het waarom lees je bij het onderwerp meridianen

25.50Toevoegen aan winkelwagen


Actie
Beide boeken

45.00Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten en werken met gevoelstalenten zijn werkboeken die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. zie webwinkel.

naar boven
varja 162x77