Ons lichaam telt zeven ’zichtbare’ Chakra’s. Elk chakra werkgebied beschikt over zijn eigen unieke kwaliteiten en kleurstelling.

Chakra’s zijn eigenlijk energieknooppunten. Daarvan hebben wij er diverse in ons lichaam zitten. Zeven daarvan zitten als het ware aan “de oppervlakte” van ons lichaam. De andere zijn dieper verscholen. Met deze zeven Chakra’s kunnen wij ons gehele lichaam of leven in balans en onbalans brengen. Vooral in dat laatste zijn wij we heel vaardig.

Door de veelzijdigheid van ons lichaam komen we op verschillende manieren met de chakra’s in aanraking. Daarom laat ik je vanuit mijn gezichtsveld als paranormaal genezer hiermee op beknopte wijze kennis maken. In mijn boeken laat ik je op gepaste wijze kennis maken met die inzichten in de chakra’s. Wees je ervan bewust dat deze boeken op hun eigen manier en met het doel waarvoor ze geschreven zijn met de chakra’s te maken hebben.
Bij pijnverwerking of pijnbeheersing ga je anders met de betrokken chakra’s om. Bedenk ook dat het moeilijk te begrijpen is dat chakra’s een grote invloed hebben op de al of niet juiste adembeweging. Volg de link  boeken over chakra’s

Ontwikkel je gevoelstalenten Meridianen, Chakra’s en Reflexzones
Ademtherapie

Chakra’s

Het is zeker niet de bedoeling dat je hier alles over Chakra’s leert. Wel is dit een aanzet om, als vertrekpunt van je ontdekkingen dienst te doen. Het past net als de andere onderwerpen in het totaalbeeld van onze zienswijzen.
Nu we met de Chakra’s willen gaan werken of een healing willen toepassen lijkt het mij goed dat we eerst even terug gaan naar de basis vande 7 chakra's in beeld het voelen.
Bij de Aura hebben we het gehad over de energie lichamen. We hebben het ook gehad over het voelen van de Aura. Als het goed is heb jij je daar ook mee bezig gehouden.
Nu je dat gevoel hebt en weet wat je kunt voelen kun je dat ook bij andere mensen doen. Maar….. dan moet je eerst weten waar de Chakra centra zitten en … moet je ook begrijpen wat je moet voelen of beter wat je kunt voelen en………je moet zorgen dat je daarbij goed geaard bent. Hè, hè, dat was even en hele mond vol. Toch moet ik je er nadrukkelijk op wijze vooraf alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om hiermee bezig te gaan.

Wanneer wij iemand met een Healing willen helpen, “kijken” we eerst wat de Chakra’s ons zeggen en vervolgens pakken wij die ervaring op met de betrokken meridianen. Door deze nu te bewerken dat wil zeggen stimuleren en manipuleren kun je de betrokken organen activeren of tot rust brengen. Je kunt daardoor veel mogelijke klachten zelf behandelen.
Gezondheid is in mijn ogen niet altijd een zaak van medicijnen alleen. Wij moeten er ook zelf aan willen werken om onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid bewust te doorleven, hoe moeilijk dat soms ook lijkt te zijn.

naar bovenvarja 162x77

Chakra -werkgebied
chakra's, chakra werkgebiedElk van de 7 Chakra’s heeft een bepaald werkgebied. Je kunt ze dan ook in drie groepen verdelen. T.w. de romp van het lichaam (1,2,3,4,) de keel (5) het hoofd (6,7,). Het leefpatroon wordt in eerste instantie bepaald door de Chakra’s 1 t/m 4 in nauwe samenwerking met het Keel -Chakra. Deze laatste heeft een soort sluisfunctie. Want om de verlichting te vinden moet je de uitwerking door de vernauwing van de keel persen om bij de uitkomst zeg, bewustwording, in het hoofd te komen. De uiteindelijke verlichting zullen wij denk ik nooit bereiken. Maar wel het inzicht dat er voor nodig is om op die weg te mogen vertoeven.

Het belang van de eerste vier Chakra’s zit hem daarin, dat zij verbonden zijn met de organen van hun werkgebied.
Wanneer je nu weet wat een orgaan doet in samenhang met de verbale uitdrukking van de patiënt over de klacht, kun je een behandeling opstarten.

naar bovenvarja 162x77

Chakra kleuren
Een ander bekend gegeven is, dat elke Chakra met een basiskleur verbonden is. Door nu te kijken hoe die kleur eruit ziet of voelt, weet je waar jij je aandacht op moet vestigen.
Met dat kijken ontdek je ook dat jouw voorstelling van de kleur kan afwijken van de kleur van het betreffende Chakra. De kleur kan donkerder zijn of juist veel lichter.
Je hebt nu vastgesteld dat er iets in dat gebied aan de hand is. Deze vaststelling moet je wel eerst verder uitwerken voor je kunt stellen dat je weet wat het wil zeggen. Je gaat nu kijken wat het werkgebied van dat Chakra is. Nu je in dat gebied kijkt ontdek je (ook dat kan via kleuren) ook van welk orgaan het afkomstig is.
Je “weet” nu hoe je de behandeling mag starten.

De Chakra ’s corresponderen met de kleuren van de regenboog en geven daarmee de zeven stadia van bewustzijn aan, die de mens kan bereiken. Als we nu naar de kleuren gaan kijken, moet je weten dat die kleuren opgebouwd worden uit de 3 primaire kleuren. Wij noemen dat ook wel de basiskleuren. Deze kleuren zijn: Rood, Geel, blauw. Om nu de kleuren van de regenboog te krijgen zullen wij enkele kleuren moeten samenvoegen. Dat zijn dan secondaire kleuren. Zo zien we dat, rood en geel oranje wordt en rood en blauw violet; geel en blauw wordt groen. Wanneer wij nu al deze zes kleuren samenvoegen dan krijgen we indigo.

Nu je dit weet kun jij je ook een indruk vormen van de situatie die je door het voelen of bekijken van een Chakra gebied aantreft. Je doet dat op basis van de kleurnuance die jij in dat gebied aantreft of voelt.

naar bovenvarja 162x77

Wat zeggen nu de kleuren:

 • Rood
  De kleur van het eerste Chakra. Het duidt op geworteld zijn en op het lichaamsbewustzijn. Het is actieve kleur. Het is de kleur van het bloed. Rood symboliseert levensenergie en levenslust maar kan ook op agressie duiden. Rood staat voor hartstocht en emotioneel vuur. Vuur verwarmt maar kan ook vernietigen. Een voorliefde voor rood kan erop wijzen dat er een sterke wilskracht is, een transformatie of het verlangen om op te vallen. Rood brengt het individu terug bij het ik–gevoel. Het verlangt dat men meer op zichzelf gericht moet zijn.

  Rood staat voor: warmte, warmbloedigheid, vuur, boosheid, humeurigheid, gevaar, vernietiging. Rood stimuleert, prikkelt en irriteert, maar geeft ook een gevoel van kracht, leren leven.
 • Oranje
  De kleur van het tweede Chakra. Het duidt seksualiteit en relaties. Oranje is een vreugdevolle kleur. We zien het bij de zonsopgang en in vuur. Liefhebbers van deze kleur zoeken naar het wezen van de dingen en zijn optimistisch. Oranje heeft een verfijnde uitstraling waardoor het bijdraagt tot het ordenen van emoties en geeft zelfvertrouwen.

  Oranje staat voor: enthousiasme, energie, opgewektheid, het bevorderen van de bloedsomloop, schept ideeën, wilskracht, tijdelijke macht, omgaan met anderen.
 • Geel
  De kleur van het derde Chakra. Geel wordt in verband gebracht met energie, macht en emoties. Geel straalt ! Geel verdraagt geen begrenzing. Geel is het symbool van de zon. Geel versterkt de Ik – en denkkrachten. Vuilgeel kan wijzen op ziekte. Geel is ook de kleur van het waarneembare deel van het intellect.
  Geel staat voor: opening naar wijsheid, rijpheid, verlossing, suggestie naar plezier, vrolijkheid, vreugde, stimuleert de verbeelding, maar ook jaloezie, agressie, onenigheid, wilskracht, geestkracht.
 • Groen
  De kleur van het vierde Chakra.. Het duidt op onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Groen is de symbolische kleur van het hart en staat voor vrede en liefde, maar ook voor veranderingen en jaloezie. Groen werkt kalmerend en harmoniserend en geeft evenwicht.

  Groen staat voor: vrede, vriendschap, evolutie, overvloed, emotionele kalmte, rust, jeugdige energie, onervarenheid, hoop; maar ook van nijd, jaloezie, bijgeloof, in– en aanvoelend vermogen, lief hebben, open zijn voor anderen.
 • Blauw
  De kleur van het vijfde Chakra. Het symboliseert creativiteit, spreken en innerlijk horen. Blauw is de kleur van de hemel en het water, waardoor het een symbool is voor openbaring, vrede en sereniteit. Blauw is ook koel, helder en rustgevend. Blauw stimuleert daardoor ook de neiging tot onafhankelijkheid, de overgave aan het Zelf en het intuïtief weten.

  Blauw staat voor: meditatie, spirituele verruiming, creativiteit, harmonie met omgeving, oprechtheid, erkenning, uitdagingen, rust; maar ook vermoeidheid, depressie, zelfgenoegzaamheid, communicatie, religieuze inspiratie.
 • Indigo
  De kleur van het zesde Chakra. Het staat in verbinding met het derde oog, helderziendheid en intuïtie. Indigo is diepdonkerblauw wat is ontstaan door vermenging van alle voorgaande spectrumkleuren. Indigo staat voor het nog net waarneembare en het onzichtbare. Indigo is daarom het symbool voor het universele bewustzijn.

  Indigo staat voor: waarnemen, de werking van het derde oog, emotionele en spirituele vlak, geeft verkoeling en ontnuchtert, assertiviteit, ideeën, schouwen, de grenzen van het leven.
 • Violet
  De kleur van het zevende Chakra. Het duidt op de verbinding met het kosmische, de verlichting en de extase. Naast violet wordt ook wit gebruikt als kleur voor het zevende Chakra. Violet roept mystieke inspiratie op. Het is ook een koninklijke kleur en staat dan voor geloven in en transformatie.

  Violet staat ook voor het individualistische gevoel en als innerlijke zelfwaarneming maar slaat ook op boetedoening, spiritualiteit.
 • Wit
  Als kleur van het zevende Chakra in plaats van violet. Wit symboliseert ook het kosmische , de verlichting en de extase. Wit wijst op de bereidheid tot innerlijke veranderingen, het wachten op iets nieuws, maar kan ook op het verlies van energie wijzen. Wit laat zien dat het Ik–gevoel ontwaakt, het is koel en objectief.

  Wit symboliseert het NIETS, de zintuiglijke waarneming te boven gaand, de verlichting en de reinheid.
  Wit staat voor: religieus of spiritueel bewustzijn

naar bovenvarja 162x77

Zeven Chakra’s

1. BASIS / STUIT / WORTEL-CHAKRA ¨Muladhara Chakra
Locatie: Gebied tussen anus en genitaliën, dikke darm, endeldarm, achterkant bekken. Onderste deel ruggengraat; 1ste 3 wervels.

Kenmerken : gevoel van veiligheid – zekerheid – kunnen omgaan met angst en agressie. Realiteitszin, lichamelijke kracht. De materie (hebben, hebben, hebben). Spanning – boosheid – angst – gezondheid. In hoeverre ben je aan de aarde verankerd (benen, voeten). Wat zijn de overlevingsinstincten. Krachtdadigheid. Vitaliteit. Niveau van levensenergie. Doorgaans starre gewoonten. Zich thuis voelen. Hoe te manifesteren. Het dagelijks leven. De dagelijkse behoeften. Basis situatie maar ook: genen en erfelijke factoren of wortels uit/ in het verleden.

2. SCHAAMDRIEHOEK / MILT-CHAKRA — Svadhishthana Chakra
Locatie: Genitaliën voorkant bekken, blaas, nieren. tonus spieren, inrichting van seksualiteit
Kenmerken: Zelfherkenning ml/ vrl. Voortplanting. Fantasie= dromen. Relatie van / tot heelheid en / of voldoening. Plaats in de maatschappij / gemeenschap. Neerslag van onverwerkte emoties (vastzetten).

3. ZONNEVLECHT / NAVEL–CHAKRA Manipura Chakra
Locatie : zonnevlecht, navel, lever, buik, spijsvertering, dunne darm, maag (hulp – Chakra).
Kenmerken : Vorm en richting geven aan het leven. Weerspiegeling van macht/ machteloosheid. Emotionele betrekkingen hebben. Vertrek/ terugkeer van astrale reizen. Alle vertering functies (be- en overheersen). Energie kan sterk uiteen lopen. Stress / spanning wilskracht= gedrevenheid. Acceptatie= analyseren en keuzes maken = ordenen. Ego= overzicht. Energie= ergernis. Verbruik van teveel energie en uiterlijke verschijningsvorm (maag)

4. HART-CHAKRA-Anahata Chakra
Locatie : borst, longen, hart, ademhaling.
Kenmerken : Het vinden van evenwicht tussen de onderste en bovenste Chakra’s. Het Hart-Chakra vertaalt en verdeelt alle indrukken die wij op doen. Het is dus het middelpunt van al onze bewegingen. Centrum van universele liefde. Vermogen van meegaandheid, kracht, begrip. Tijdsbesef gebaseerd op hartslag. Vermogen om zelf of anderen te genezen. De wereld achter de uiterlijke verschijningsvorm. Hoe wil je gezien worden. In- en aanvoelend vermogen naar jezelf en de ander. Evenwichtig zijn. Opofferingsgezindheid = liefde. Intuïtie = gevoelens. Sferen = medeleven. Vergeving = begrip. Tederheid = hartelijkheid. Gezondheid = visualisatie. Opofferingen = getroostingen.

5. KEEL-CHAKRA Vishuddha Chakra
Locatie : schildklier, stembanden .
Kenmerken : Loslaten van tijdsbesef. Verwerken van gevoelens. Overbrengen van tijd en ruimte. Brok in de keel hebben. Creativiteit als scheppend vermogen. Communicatief. Emotionaliteit. Centrum van spraak= zelfexpressie. Helderziend= mediamiek. Iets onuitgesproken laten komt van de lagere Charta’s = blokkering. Innerlijke communicatie. Contacten in buitenwereld.

6. VOORHOOFD / DERDE OOG–CHAKRA Ajna-Chakra
Locatie : pijnappelklier, hypofyse, het punt tussen de wenkbrauwen.
Kenmerken : Alles wat in en met het lichaam wordt ervaren. Centrum van onderbewustzijn. Piekeren = denken. Schouwen = los van de realiteit. Visioenen = fantasieën = dromen. Innerlijk en uiterlijk gezichtsvermogen. Ontwikkeling buitenzintuiglijke vermogens. Vermogen tot visualiseren.

7. KRUIN–CHAKRA –Sahasrara Chakra
Locatie : bovenkant van de schedel. Kleine en Grote Hersenen.
Kenmerken : Bewustwording van het allerhoogste alwetende. Verbinding met de Bron. Hoogste idealen. Binnenstromen van kosmische energie. De wil van de geest. Bron of reden van de vraag. Middel tot verzoening.

naar bovenvarja 162x77

Chakra – Tijd – Aspect.
Het inzicht wat ik je over de Chakra’s wil aanreiken heeft alles te maken met hoe je als persoon in het leven wilt of kunt staan. Dit in het leven staan houdt voor mij in, dat het leven wordt bepaald door jouw leefwijze. Een leefwijze die op willen leren, groei, voor uitgang gebaseerd is. Wij noemen het ook wel onze persoonlijke of intuïtieve ontwikkeling. We ontdekken ook dat gezegden als : wie ben ik… , wat kan ik nog …., waar leef ik eigenlijk voor…., enz., enz., alles te maken hebben met de levensvreugde die wij op dit moment hebben.

Maar… ?,chakra's , chakra tijdmodel
Waardoor komt het toch, dat wij ons afvragen hoe het komt dat wij zijn zoals wij zijn en daarbij ook weten dat de sleutel tot de oplossing bij ons zelf ligt.
Waardoor komt het toch, dat wij steeds zeggen niet te weten hoe wij de levensfase waarin wij verkeren een halt toe kunnen roepen.
Waardoor komt het toch, dat wij steeds meer tijd over hebben voor het goed praten van onze leefwijze.
En zo kan ik nog wel enige tijd door gaan. Mij gaat het er enkel om dat je begrijpt waar ik hier op doel.
Bij het “waarom” of het noemen van een levensfase kom je al snel op de factor tijd. Met de tijd bedoelen we hier de leeftijd. Er zijn 2 fasen in ons leven die als volgt worden bestempeld: bij 35 begint de aftakeling en bij 40 beginnen we aan onze tweede jeugd. Welnu. Bedenk dat elke Chakra een levensfase vertolkt van 5 jaar. Chakra 1=5, 2= 10, enz, Chakra 7 =35. We tellen door en zeggen Chakra 1 = 40, 2= 45, enz., Chakra 7 = 70. Zie daar de juistheid van de gezegden.

Als je nu eens goed kijkt naar het “waarom”, dan moet ook jij tot het inzicht komen, dat hier ergens in het proces dat leven heet iets is nagelaten te doen.

naar bovenvarja 162x77

Chakra- boeken
Het werken met chakra’s kent vele ingangen. Er zijn diverse boeken geschreven met een naar mijn mening algemene uitleg over de werking, het gebruiken en misbruiken van deze energiegroepen. Door de veelzijdigheid van ons lichaam komen we op verschillende manieren met de chakra’s in aanraking. Daarom wil ik je vanuit mijn gezichtsveld als paranormaal genezer hiermee kennis laten maken.
Wanneer je bezig bent met ontwikkelen van je gevoelstalenten heb je een zicht op de chakra’s nodig die gelijk loopt met je ontwikkeling. Je kunt je voorstellen dat bij pijnverwerking of beheersing je anders met de chakra’s omgaat. Wees je ervan bewust dat het moeilijk te begrijpen is dat chakra’s een grote invloed hebben op de al of niet juiste adembeweging.
Met andere woorden, onderstaande werkboeken hebben allen op hun eigen manier en met het doel waarvoor ze geschreven zijn met de chakra’s te maken.

* Ontwikkel je gevoelstalenten

22.50Toevoegen aan winkelwagen


* Werken met gevoelstalenten

22.50Toevoegen aan winkelwagen


* Meridianen, Chakra’s en reflexzones

25.50Toevoegen aan winkelwagen


* De Helende werking van de Adem – ademtherapie.

22.50Toevoegen aan winkelwagen


 

Ga voor meer details over de werkboeken, prijzen ( acties) en de wijze van bestellen naar de webwinkel.

naar bovenvarja 162x77