Ectoplasma of teleplasma is een substantie die bij het uitoefenen van een bepaalde vorm van mediumschap voor komt. Ectoplasma is dan zichtbaar en tastbaar.

Ectoplasma of Teleplasma.

Ectoplasma of Teleplasma is een substantie die in de omgeving van een medium kan worden gevormd. Deze substantie is beter bekent onder de naam ectoplasma. Ectoplasma is soms zichtbaar en tastbaar maar vaak ook niet. Ectoplasma komt bij de vele vormen van fysiek mediumschap voor. Je ziet dan enkel het resultaat. Het tastbaar zijn of het betasten van ectoplasma is alleen toegestaan wanneer het betrokken medium daar toestemming voor geeft. Het medium krijgt die toestemming weer vanuit de geest. Mag je het aanraken of krijg je het in handen, dan kan het afwisselend warm of koud aanvoelen.

Ectoplasma kan en mag soms zelfs gefotografeerd worden. Ectoplasma is soms niet geschikt om aan het daglicht bloot te stellen terwijl dat in andere gevallen weer wel mogelijk is. Ectoplasma gedraagt zich soms ook als een stoffelijke zelfstandigheid. Het vertoont dan eigenschappen van gewone materie en neemt daarbij soms de vorm van lichaamsdelen aan.

Maar wat is het dan en hoe ontstaat het?
Eerst even dit. Ectoplasma kan in mijn beleving enkel bij een medium ontstaan bij wie in beginsel de benodigde samenstelling van de lichamelijk eigenstoffen al in de lichaamsbouw aanwezig is. Het is een lichaamseigen materie dat in het fijn stoffelijke of etherische lichaam zetelt. Het wordt via verschillende lichaamsopeningen naar buiten gebracht.
De uitstoot is per medium verschillend, bekend zijn: mond, oren, handen, oksels en keel.

Tja, wat is het: Ik zal dat proberen onder woorden te brengen. Ik vertel je nu hoe ik dat gezien en ervaren heb. Stel je eerst een klomp klei voor die je bewerkt tot bv. een bepaalde vorm. Je kunt het vervormen en kneden tot het de vorm heeft die jij wilt laten zien. Een andere voorstelling is die van een spinnenweb of vitrage. Ik wil je hiermee duidelijk maken dat jij je een heel fijnmazig web moet voorstellen.
Stel je voor dat je die mazen wilt dicht smeren met een wasachtige vloeistof. Het lukt je en het blijft ook soepel waardoor je het naar believen kunt vormen naar de vorm van jouw keuze. Weet nu dat bij de vorming van ectoplasma niet het medium de vorm kiest of bepaalt maar dat spirit daarin de regie heeft. Spirit zorgt voor de bewerking tot de vorm die op dat moment nodig is. Veelal wordt de vorming als volgt waargenomen: eerst is het een zeer ijle stof (gas) daarna krijgt het zijn eerste verdichting (wolk), de verdere verdichting is de sluiervorm (maskerachtig) de laatste vorm lijkt op een totale verdichting (gelijken op ledematen). Deze laatste vorm is de materialisatie waarbij blijkt dat ectoplasma zich ook tijdelijk kan verharden.

naar boven
varja 162x77

*Bij het transfiguratiemedium Jean Skinner heb ik gezien dat ectoplasma via haar keel ontstond en zich zo als een “web” voor haar gezicht manifesteerde. Ik zag dat het 2de gezicht zich als en masker op ± 3 à 4 cm voor haar gezicht manifesteerde.  zie foto Door uitdrukking te geven aan de herkenbaarheid werd de vorm door spirit aangepast. Ik bedoel daarmee dat kenbaar gemaakt werd dat bijvoorbeeld de vorm van de neus niet juist was. Die moest …..zijn. Spirit paste het aan. Bij haar heb ik ook gezien, en ik ken haar ectoplasma via het medium Jean Skinnervrij goed, dat haar onderarmen en handen de vorm aan namen van misvorming. In samenhang met het gezicht kreeg iemand een heel duidelijk beeld van de dierbare die zich wilde laten zien. Ik heb hier een van de vele uitdrukkingen van haar fysiek mediumschap, die ik mocht bijwonen, beschreven.

*Bij het materialisatiemedium Stewart Alexander heb ik met nog enkele genodigden onder andere de materialisatie van een hand en onderarm mogen meemaken.
We zagen het ectoplasma zich als een soort “olievlek” over een glasplaat verspreiden. Één van de genodigden had haar hand ook op die glasplaat geplaatst. We zagen nu dat vlak voor haar hand het ectoplasma zich in een volledige hand met onderarm vormde en over haar hand heen kwam. Het voelde als een echte hand met alle eigenschappen van een levend aards persoon. Zie voor meer informatie over materialisatie bij fysiek mediumschap.

Wees ervan overtuigd dat het werken als fysiek medium met het bijbehorende ectoplasma heel veel energie vergt. Het is zo als wij eerbiedig plegen te zeggen een hoogstandje om te doen. Het medium moet daarbij heel goed kunnen vertrouwen op de aardse begeleiders. Want vergeet één ding niet: wanneer een deel van het etherische lichaam zo onbeschermd naar buiten wordt gebracht kan dat bij het medium ernstige problemen veroorzaken als derden tijdens de bijeenkomst gekke of ondoordachte dingen doen. De genodigden worden vooraf ook gewezen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het medium. Één van de gekke dingen kan zijn: het plotseling veranderen van de lichtbron in de ruimte van gedempt naar heel fel of het afgaan van een mobiele telefoon en soort gelijke invloeden van geluid.
Het ectoplasma schiet dan met de kracht van een knappend elastiek in het lichaam van het medium terug. Het gevolg daarvan kan zijn: Kneuzingen, open wonden bloeduitstortingen en brandwonden. Het kan zelfs de fysieke dood van het medium veroorzaken.

naar boven
varja 162x77