Zelfacceptatie en  zelfvertrouwen zijn kwaliteiten die tot de eigenwaarde behoren, maar oh zo vaak verwaarloosd worden.

Zelfacceptatie en zelfvertrouwen hebben is een kwaliteit die bij alle leeftijden zijn vorm van eigenwaarde laat zien. Laat mij je vertellen dat wij, op welke trede wij van onze ontwikkeling ook staan, een schaduwzijde hebben of hebben gehad. Lastig is het wanneer je daarbij ontdekt hebt dat je intuïtief erg gevoelig bent.

In dit onderwerp wil een aanzet geven tot inzicht in de ontwikkeling van die gevoelstalenten die in ieder van ons zit. De volledige ontdekkingstocht langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling heb ik beschreven in de hier getoonde boeken. Onthoud dit:
De Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen. Het antwoord zit opgesloten in de vraag ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’

intuitief gevoelig - hoogsensitiviteit
Intuitief gevoelig?
Hoogsensitiviteit
€ 20,00
Ontwikkel je gevoelstalenten
€ 22,50

Zelfacceptatie

In mijn beleving gaat dat samen met weinig zelfvertrouwen hebben. In een cursus of workshop is dat om te zetten in wat ik noem eigenwaarde hebben.
Als we het woord zelfacceptatie in tweeën splitsen krijgen we zelf en acceptatie. Laten we nu het woord acceptatie, wat van accepteren komt, eens nader bekijken en in een zin gebruiken. We zullen dan het woord zelf, wat hier ik of ikzelf betekent, aan de beleving van dat gevoel toevoegen. Doe dat zelf ook eens voor zelfvertrouwen.
Accepteren.
• Ik accepteer mijzelf zoals ik ben.
• Ik accepteer de dingen die ik doe zoals.
• Ik kijk in de spiegel en accepteer mijn uiterlijk zoals ik dat zie
• Accepteer ik hoe anderen over mij denken?
• Accepteer ik hoe de ander op mijn doen en laten reageert?
• Accepteer ik hoe de ander mij ziet.?
• Accepteer ik het leven dat ik leef?
• Wil ik het leven accepteren zoals het is?

In een bekend woordenboek staat over het woord accepteren geschreven:
1. aannemen. >2. handelingen en omstandigheden als onvermijdelijk, vergeeflijk enzovoort aanvaarden

In voorgaande alinea’s heb ik heel kort willen aanstippen wat zoal gerekend wordt tot onze schaduwzijde. Want de lijst van accepteren is veel langer en heeft voor één ieder een andere lading. Die lading kan een zware last zijn, maar kan ook mede door jouw innerlijke verandering nu een bewustwording zijn. Een bewustwording waardoor je accepteert of aanvaardt. Dat weer te voelen is in wat ik noem: Het hebben of krijgen van zelfvertrouwen. Ben je dan nu voor altijd van je schaduwzijde verlost? Nee! Die schaduwzijde of negativiteit of angst of enz, zul je houden want dat hoort bij je leven. Wel is het zo dat je er beter of anders mee leert omgaan.(zelfacceptatie)

naar boven
varja 162x77

Angst
Angst is onze meest voorkomende schaduwzijde. Vraag je nu eens af wat dat voor jou betekent. Vraag je eens af of het van jou is of dat het van een ander komt. Vraag je eens af of het bij je hoort of dat het je opgedrongen of aangepraat is. Vraag je eens af welke angst nuttig kan zijn en welke niet.
Angst is een emotie die heel moeilijk te begrijpen is, maar toch bij het overleven hoort. Het is daarmee mogelijk zelfs de oudste menselijke emotie. Door je ertegen te verzetten krijgt het een grotere of steviger of hechtere plek in je leven. Het kan zelfs zover gaan dat je erdoor geobsedeerd wordt. Angst krijgt zoveel macht dat het leidt tot passiviteit, uitstellen en afhankelijkheid. Angst kost veel energie.

Eén van de moeilijkste aspecten van angst is ook: “de moed hebben om er over te durven praten”. Er is moed voor nodig om te zeggen dat je bang bent. Dit durven praten hangt weer samen met het vertrouwen dat je hebt in de persoon die jij daarvoor benadert.
Ga daarom eens rustig zitten en zet al je angsten eens op een rijtje. Ga na of ze bij de blauwdruk van je leven horen en of jij je door die angstbeelden laat leiden en beïnvloeden ( zelfacceptatie). Probeer ze dan nu te neutraliseren. Zie oef.
Over dit onderwerp en de hierna volgende bereik ik slechts een klein aspect van het geheel. In een persoonlijk consult kun je daar van jouw therapeut meer over horen of een oplossing aangereikt krijgen.

naar boven
varja 162x77

Negativiteit.
Wij hebben allemaal wel eens een “Baaldag”. Zo’n dag dat niets lijkt te lukken. Wat we ook doen: het gaat verkeerd. Is het gek dat we dan de diverse verwensingen uiten aan het adres van de ander? Verwensingen, die eigenlijk aan onszelf gericht moesten zijn. We zeggen dan: “doe niet zo negatief”of “ik kan de laatste tijd ook niks goed doen” of “het lijkt wel of ik niet gelukkig mag zijn”. Wij kunnen ook van doen hebben met negativiteit die we zelf rond strooien. Te denken valt aan: afgunst, jaloezie.
Daarnaast kunnen negatieve gedachten overgebracht worden door de mensen waar wij mee omgaan. Als zij negatief denken en doen, kan het zijn dat jij je daar onbewust door hebt laten beïnvloeden, waardoor negatieve krachten zich in jou hebben kunnen nestelen. Wanneer jij van jouw kant die weer voedt, versterkt, dan wordt zo’n negatieve gedachte een negatieve kracht. Je kunt zeggen dat die negatieve kracht verworden is tot een negatieve energie die zich van je heeft meester gemaakt. Negatieve krachten zijn heel slim, ze hebben eerder bezit van je genomen dan je denkt. Ze maken je moe of moedeloos.
Om zich te kunnen vestigen zoekt het de zwakke plekken op. Bij de één zal het zich gaan nestelen in het gevoelssegment, bij de ander in zijn denken en doen.

naar boven
varja 162x77

Wat doen we er aan.
Eerder heb ik al geschreven, dat elk mens belast is met een schaduwzijde. Het is daarbij niet van belang om te weten welke of welke vorm je hebt, maar wat je er mee doet. Het verloochenen heeft geen zin. Want je kunt je er niet voor verstoppen. Moet je het dan accepteren? Ja en nee. Ja, in de zin van het voor jezelf erkennen van die schaduwvlek. Nee, in de zin van bij de pakken neer zitten omdat er toch niets aan te doen zou zijn. Met andere woorden maak je zelf sterk door positief te zijn, hoe positiever hoe sterker je bent. Accepteer de werking van de overvloed machine. Ik bedoel hiermee: accepteer de complimenten of cadeaus die anderen je feitelijk of met woorden geven ook al ben je geneigd ze aanvankelijk heel subtiel af te weren. Maak jezelf gelijkwaardig aan anderen.

Durf je positieve gedachte om te zetten in dadendrang. Die dadendrang krijg je door je volledig voor jouw zaak in te zetten. Durf neemt toe wanneer jouw denken zich (weer) kan richten op een ideaal, een doel, op een ander, op iets buiten jezelf. Durf neemt bijvoorbeeld toe naarmate je leert gebruik te maken van je houding en je stem. Hoe krachtiger en energieker je uitstraling wordt hoe beter.
Wanneer je leert van je zelf te houden of op een juiste wijze je gevoelens te verwoorden of leert de ander vrijmoedig aan te kijken, dan neemt je zekerheid en vertrouwen toe. Je ontdekt zo dat angst en negativiteit, hun grip op jouw leven dreigen te verliezen. Dat lijkt mij een fantastische gewaarwording. Nog mooier lijkt het mij als ik je hoor zeggen:“ Ik leef mijn leven zoals ik dat wil.”
Beste mensen noteer eens wat jij van je schaduwzijde vindt. Noteer ook wat je er al aan gedaan hebt. Durf het in positieve zin bespreekbaar te maken.
Als iedereen dat eens doet, dan krijgt ‘onze’ wereld maar vooral ook jouw wereldbeeld weer glans.

naar boven
varja 162x77

Zelfacceptatie oefeningen
Neutraliseren.
Ontspan je op de jou gebruikelijke wijze. Plaats een mooie roos voor je geestesoog. Zet nu het beeld of de beelden die je wilt neutraliseren in de roos. Ga er van uit dat je gewoon “grote schoonmaak houdt”. Doe dat heel bewust. Wil er verder niets van weten of onthouden; weg is weg. Laat nu die roos -hoe mooi ook – zonder spijt ontploffen. Zorg dat die roos een lichtflits afgeeft, het symboliseert dat er nieuwe levenskracht vrijkomt. Breek op de gebruikelijke wijze deze meditatieoefening af.
Eigenwaarde.
Ontspan je op de jou gebruikelijke wijze. Visualiseer een meetinstrument met een wijzer en een schaal van nul tot honderd voor je geestesoog. Vraag nu de wijzer een getal op deze schaal aan te wijzen. Laat het gewoon gebeuren. Dit is het percentage waarin jij jezelf accepteert. Verwelkom dit getal en aanvaard het voor wat het is. Door het te accepteren kun je het veranderen. Breek op de gebruikelijke wijze deze meditatieoefening af.

naar boven
varja 162x77

 

Zelfvertrouwen

Nu je een stuk gevorderd bent op de weg van je eigen ontwikkeling of beter nog: nu je wat zelfkennis hebt opgedaan, is het tijd om bij een onderwerp als Kleur eens wat langer stil te staan.
Je zult nu zeggen “kleur!! ? Wat heeft dat te maken met intuïtieve ontwikkeling laat staan met zelfvertrouwen?” Volgens mij alles. Laten wij in gedachten eens teruggaan naar het onderwerp zelfacceptatie.

Je zit mogelijk niet lekker in je vel. Maar voelt dat je iets anders moet gaan doen. De sleur doorbreken. Je leest over zelfacceptatie en besluit de aangegeven oefeningen te doen. Je eerste keuze van verandering is gemaakt. Sterker nog: de verandering is begonnen.
Je ontdekt wat accepteren is en hoe je daarbij een beeld kunt oproepen van situaties en mogelijkheden die je zelf hebt. Je denkt: “Wat een flauwe kul, leren begrijpen wat angst is en of dat wel van jezelf is en je eigenwaarde meten en dan ook nog willen weten of je wel groeit”. Maar toch ontdek je gaandeweg dat er een kern van waarheid in zit, die je nog nooit op die wijze bekeken hebt.

Door acceptatie kom je op het pad dat “zelf” heet. Dit zelf is verbonden met vertrouwen. Je gaat nu steeds meer de verbinding tussen zelf en vertrouwen leggen. Je gaat ontdekken dat anderen minder grip op jouw doen en laten mogen hebben. Je maakt je eigen Cocon waarbinnen jij de baas bent en van waaruit jij aangeeft wat je toestaat. Je komt tot de ontdekking dat je meer kunt dan anderen je willen doen geloven. Je leert al aardig voor jezelf op te komen. Je wordt je bewust van jouw eigen mogelijkheden. Met andere woorden: jouw zelfvertrouwen is herboren. Of je realiseert je dat bewust in het leven staan een dimensie heeft waaraan je tot voor kort niet dacht.

Om die bewustwording vast te houden, waardoor anderen inderdaad met alles wat ze proberen jou niet van je stuk kunnen brengen, heb je geleerd om je te aarden of te gronden. Een ander woord wat daarvoor ook gebruikt wordt is: centreren. Je weet je via het reguleren van je adem zeer bewust in het hier en nu op te stellen.
Je voelt ook dat je anders bent en doet. Je hebt geleerd dat je meer energie tot je beschikking hebt dan anderen denken. Je kunt zelfs met je gevoel / intuïtie waarnemen. Je weet nu dat wanneer jij je intuïtie durft te gebruiken, jij een helder beeld krijgt, dat je een juiste weergave geeft van een blokkerende situatie of probleem.

Tot nu toe ben je van je eigen IK uit gegaan. Je hebt als het ware tegen jezelf gezegd:
“ Ik wil het anders en men zal zien dat het lukt.”.

naar boven—-naar onderwerp
varja 162x77

De kentering
Als men het al niet door had of zag, gebeurt dat nu. Je kunt te horen krijgen: “ wat ben je verandert; hoe is het, je ziet er goed uit. Maar je zult ook via via te horen krijgen: “ weet je dat (x) vindt dat je eigenwijs geworden bent; weet je dat (x) vindt dat je niet meer naar haar/zijn adviezen luistert; enz.; enz..
Met al die veranderingen is het moment aangebroken dat jij je ook bezig gaat houden met jouw ideeën met betrekking tot je uiterlijk en je omgeving. Te denken valt aan: make-up, kleding, haardracht, geur, hoe kan ik opvallen, hoe wil ik gezien worden, word ik wel gezien!, hoe zie ik de ander, enz, enz. Je voelt je niet happy met de inrichting of aankleding van je woonruimte. Verder kan het zijn dat jij je bewust wordt van de omgang met anderen (vrienden). Ineens heb je door dat sommige (oude) vrienden niet meer in jouw beeld passen.
Zelf kun je dit proces met andere voorbeelden aanvullen.

Weet je wat nu zo mooi is, dat al die veranderingen voor sommigen onder ons ook al vooraf waar te nemen zijn. Zij zullen je ook zeker aangegeven hebben dat wanneer je aan je eigen IK gaat werken, jij daar een prettiger gevoel aan zult overhouden. Jouw energieveld (aura) gaf die ophanden zijnde verandering ook aan. Je eigen “onzichtbare kleuren” lieten dat al zien.
De ander mag jouw verandering ook werkelijk zien. Je laat met kleur zien hoe sterk je bent en welk een zelfvertrouwen je hebt. Alleen jij weet hoe kort dat nog maar is. Maar omgekeerd kun jij zien hoe de ander zich voelt en dat hij of zij vaak lang niet zo zeker is, als men jou wel wil doen geloven.
Ik geef hier aan, dat naarmate iemand bewuster wordt van zijn mogelijkheden en zoals men zegt : ”beter in zijn vel zit”, komt dat tot uitdrukking in het kleur gebruik.

Kleuren zeggen heel veel van en over de mensen. Maar het zegt ook heel veel over jou. Donkere kleuren hebben vaak van doen met je niet prettig voelen. Lichtere kleuren geven vrolijkheid en een prettig gevoel aan. Nu ik  dat zo schrijf moet ik eigenlijk ook zeggen dat geur daar ook bij hoort. In mijn beleving is geur en kleur één. Wel moet ik hier opmerken, dat wij ons niet in de war moeten laten brengen door de kleuren van de mode trends.

Weet je dat het ons allemaal eens overkomt dat wij ons zelfvertrouwen even kwijt zijn? Ook nu wij de weg van de spiritualiteit zijn op gegaan. Zeker nu is zelfvertrouwen en eigenwaarde onmisbaar. Wij blijven ook nu gewoon mensen die van alles bedenken om maar niet te willen aannemen dat de oplossing in ons zelf te vinden is. Wij hoeven het maar gewoon willen voelen. Bedenk: “voelen is kennis maar kennis is nog geen voelen”

naar boven—-naar onderwerp
varja 162x77

Kleuruitleg
De kleuruitleg die hier volgt is slechts een bloemlezing en derhalve verre van compleet. Ik heb hier slechts uit verschillende gezichtspunten aan willen geven wat kleuren je kunnen vertellen.

 • Rood
  Vormgeven, emotionaliteit, vastberadenheid,beweging, vitaliteit, gezondheid, creativiteit,
 • Donkerrood
  Woede, ergernis, begeerte, daadkracht, moed
 • Lichtrood
  Vreugde, erotiek, vrouwelijkheid, passie, liefde
 • Oranje
  Levenslust, warmte, gevoeligheid, zelfverzekerdheid, open naar de wereld
 • Oranjerood
  Begeerte, genot, dadendrang, trots, ijdelheid, idealisme.
 • Lichtoranje/geel
  Ambitie, scherpverstand, zelfbewustzijn, openheid.
 • Geel
  Intellect en verstand, discipline, persoonlijkheid, ego
 • Okergeel
  Realiteit, spanning, spaarzaamheid, stabiliteit,
 • Zandgeel
  Aarde, angst.
 • Groen
  Groei, betrokkenheid, verandering, overgave, rust, liefde, natuur.
 • Donkergroen
  Stijl, eigendunk, levenskracht, bedrog, aanpassingsvermogen, verslagenheid, materialisme.
 • Geelgroen
  Sympathie, communicatie, medegevoel, openhartigheid.
 • Blauw
  Introvert, rust,toewijding, wijsheid, verdieping, eenzaamheid, waarheid, afhankelijkheid.
 • Donkerblauw
  Groot ongeduld, gejaagdheid.
 • Lichtblauw
  Zachtheid, godsdienst, gereserveerdheid, toewijding aan idealen.
 • Turkoois
  Treurnis, neerslachtigheid, dagdromen, overmatig piekeren en tobben.
 • Indigo
  Genezende eigenschappen, moraal, gewinzucht, voorzichtigheid, goedheid, geslotenheid.
 • Violet
  Intuïtie, kunst, creativiteit, paranormale begaafdheid, geloof, spiritualiteit, geheimzinnigheid.
 • Paars
  Geestelijke macht, rouw en lijden
 • Lila
  Mystiek, tolerantie, magie, bezetenheid.
 • Oudroze
  Fijngevoeligheid, vurig verlangen, zachtheid, vrouwelijkheid, verfijning, sentimentaliteit, sfeer.
 • Roze
  Psychische druk, innerlijke spanning.
 • Zwart
  Afschermen, terugtrekken, depressie, angst.
 • Wit
  Ontwikkelde spiritualiteit, dagdromen, hoger bewustzijn, pijn, energiestuwing.
 • Grijs
  Volgroeidheid, volwassenheid, onverschilligheid.
 • Bruin
  Egoïsme, liefdeloosheid, ziekte, vernietiging, afhankelijkheid (drugs)
 • Goud
  Energie verhogend, zuivere kwaliteit, mannelijke energie, zonnelicht.
 • Zilver
  Vrouwelijke energie, beschermend.

naar boven
varja 162x77

 

Oefeningen voor zelfvertrouwen
1. Mijn kleur.
Neem de voor jou makkelijkste zithouding aan en ontspan je op de voor jou gebruikelijke wijze. Je bent nu in de begin fase van de meditatieve houding. Je hebt je ademhalingsvorm in de onderbuik en je hebt je hoofd geheel leeg gemaakt. Laat nu voor je geestesoog een mooie regenboog verschijnen. Je overziet het totaal van de kleuren. Je ziet hoe alle kleuren in elkaar overlopen.
Als vanzelf word je door één kleur aangetrokken. Pak die kleur en laat het voor je totale geestesoog verschijnen. Probeer die kleur een tijdje vast te houden, zodat je kunt genieten van de kern en de randen. Kijk daarom of die kleur overal hetzelfde is of waar het een afwijking heeft. Laat de volle omvang van die kleur tot je doordringen. Het is jouw kleur van dit moment.
Breek de meditatie / visualisatie op de gebruikelijke wijze af en kom terug in het hier en nu. Ga nu na wat dit voor jou betekent.

2. Wat zegt een kleur over …. .
Doe een zelfde oefening maar dan gericht op bijvoorbeeld: partner / vriend / vriendin. Uitgangspunt is dan: hoe jij die persoon in gedachten hebt. Ga vervolgens na, voor zover dat voor jou mogelijk is, of dat met de werkelijkheid klopt.

naar boven
varja 162x77

Boeken, cursussen en opleidingen

Ga voor meer details over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

intuitief gevoelig - hoogsensitiviteit

Intuïtief gevoelig?
– hoogsensitieviteit –

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan.
Duidelijk wordt dat zowel bij kinderen als volwassenen antwoord verkregen moet worden op de vraag ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’..

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten
van zelfvertrouwen en intuïtie naar psychometrie en mediumschap

Dit is een werkboek die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft.Deze ontdekkingstocht maakt je duidelijk dat vertrouwen op je gevoel of intuïtie het begin is van alle spirituele ontdekkingen.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Werken met gevoelstalenten
Healing, Psychometrie , Mediumschap

De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid.Dat brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel en de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Actie
Beide boeken
“Ontwikkel je gevoelstalenten” en “werken met gevoelstalenten”

45.00Toevoegen aan winkelwagen


Alle drie de boeken:
Intuitief gevoelig? -“Ontwikkel je gevoelstalenten” en “werken met gevoelstalenten” 

67.50Toevoegen aan winkelwagen

naar boven
varja 162x77