Met wat zijn gidsen willen wij een uitleg geven over de vele benamingen die aan onze geestelijke begeleiders of helpers  gegeven worden.

Deze uitleg is een afspiegeling van het totale onderwerp over gidsen wat ik in mijn boeken “Intuïtief gevoelig” – “Ontwikkel je gevoelstalenten” en “Werken met gevoelstalenten” uitgebreid aan de orde stel.
Wees je ervan bewust dat durven vertrouwen op je gevoel of intuïtie het begin is van alle spirituele ontdekkingen. Je slaat dan de weg in naar spirituele bewustwording. Die bewustwording staat gelijk met je innerlijk bewustzijn en vertrouwen dat je er nooit alleen voor staat. Je krijgt het gevoel van de aanwezigheid van geestelijke begeleiders die wij gidsen noemen. Maar hoe ga je daar mee om? De voorgestelde boeken wijze je de weg.

Ontwikkel je gevoels-talenten     € 22,50
werken met gevoels-
talenten  
€ 22,50

Geestelijke begeleiders
We komen allemaal wel eens in een situatie waarbij wij onze verwondering uit spreken dat iets nog goed gegaan is.Of dat wij blij zijn dat het zo gegaan is of dat we ons beschermt gevoelt hebben of… We vragen ons op dat moment ook nog wel even af hoe dat kan. We denken dan een onbekende geestelijke beschermer te hebben gehad. we vergeten dan die beschermer te benoemen met bijvoorbeeld Gids. Gidsen zijn geestelijke beschermers. Sommigen denken dat dat eenmalig is en dat we ons daar verder niet druk om hoeven en moeten maken.

Is dat juist?
Ja! In mijn ogen is dat vanuit een rationele “arme” levensvisie juist. Maar ga nu bij jezelf eens na wat er gebeurt is. Ga eens na hoe het komt dat je in die situatie kwam? Wat was de werkelijke aanleiding? Wat heb je in je onderbewustzijn gevoeld? Wat heb je in je onderbewustzijn gezien? Enz., enz.. Heb je dat gevoel vaker gehad? Heeft je onderbewustzijn je vaker “geholpen”? Heb je wel vaker om welke reden dan ook een schietgebedje tot welke geestelijke intelligentie dan ook gedaan? Heb je het gevoel dat je een soort van beschermer hebt of hebt gehad?

Wij allemaal hebben een soort van beschermer(s) om ons heen. Iemand die we altijd om raad kunnen vragen. Meestal weten wij niet tot wie we dat richten. Sommigen weten dat precies en verhalen dan van hun geloof in een religievorm. Anderen geven aan dat zij een beschermengel hebben bijvoorbeeld in de vorm van een overleden dierbare.

Hoe wij ze ook noemen of hoe wij ook met ons inzicht of gevoel er mee omgaan, we hebben allemaal een geestelijke begeleider. Die begeleider is overal waar wij zijn, waar ook ter wereld. In hun wereld bestaat geen tijd of afstand. Hun wereld bestaat uit golflengten, trillingen en energieën. Voor die begeleiders hebben we verschillende namen. Een kleine bloemlezing:Geleidegeest, beschermengel, innerlijke vriendje, hoger zelf, gids, engel, enz..
In mijn beleving is de meest gebruikte maar, zeker in de westerse cultuur, de makkelijkst te begrijpen verklaring Gids. En …Ja, we hebben allemaal één of meerdere gidsen.
Weet dan ook dat Gidsen mensen zijn die het leven van bestaan hebben leren ervaren. In dit verband is het goed te weten dat het woord “mens” in het Latijn “geest” betekend. Het zijn dus mensen die met een onbegrijpelijke vorm van liefde van ons houden.

Wanneer je aan deze uitleg voldoende hebt kun je nu zo over stappen op de invulling en uitleg van de Gidsen vormen of vragen over gidsen. Ik weet zeker dat jij je dan een minder goed beeld van het begrip Gids kunt vormen. Want weet je, het algemene begrip Gids krijgt een veel diepere werking, wanneer je inzicht krijgt in het hoe en waarom. Het heeft alles te maken met de evolutie- en incarnatielessen van Jou (je ziel) .

naar boven
vajra

De Zielsgroep.
Een zielsgroep bestaat (in mijn beleving) uit ongeveer 200 personen (zielen). Er zijn vele, vele zielsgroepen die allen “op een zelfde trilling of groeiproces leven”. De bestaansinhoud van de zielsgroep is terug te voeren naar de menselijke gedachte van een familie en of hechte uitgebreide vriendenkring.
Zo kun jij je ook voorstellen dat iedere groep zijn eigen geestelijke doel heeft. Dat de gehele groep vrijwel de zelfde gevoelens heeft. Dat de groep voor bepaalde gedachten principes staat. Enz., enz.

Ondanks dit aardse leven ben jij toch ook verbonden gebleven met je zielsgroep. Uit dat oogpunt gezien is het ook niet vreemd dat jij je tot bepaalde personen heel erg aangetrokken voelt. In ruimere zin kun je zeggen dat iedereen, die we voor korte of langere tijd ontmoeten of er omgang mee hebben, iets met onze eigen of aanverwante zielsgroep van doen heeft.
Zij /wij hebben ons evolutie doel nu hier en gelijktijdig te ondergaan. In dat verband kennen we ook de uitdrukking: ** Mijn ziele maatje. ** Twee zielen één gedachte. **Het lijkt wel of we elkaar al heel lang kennen.**Deze ontmoeting lijkt wel een thuis komen.**Enz..

“Enkelen” van de zielsgroep zijn met hun aardse leven bezig maar een groter deel heeft onder andere de zorg van die zielen en die van de achtergeblevenen op zich genomen. Velen van hen hebben als mens al het hoogst haalbare harmonie en groei / incarnatieproces bereikt. Zij kiezen er bewust voor om hun “oude” wijsheid ten dienste van de groep te stellen. Eden van hen heeft zelf speciaal voor jou gekozen om je te mogen begeleiden.

Jou (hoofd)gids is vrijwel zeker iemand uit de zielsgroep waartoe jij gezien je trilling / groei ook behoord. Jij kent hem / haar uit het laatste gezamenlijke aardse leven. De vorm waarin jouw gids zich vertoond zal mannelijk of vrouwelijk zijn. Dit heeft niets met de geslachtsuitdrukking uit ons huidige leven van doen maar hoe jij hem/haar in jullie gezamenlijke aardse leven gekend hebt.

naar boven
vajra

Wat zijn gidsen?

Gidsen zijn de beste kameraden en helpers die ons inspireren en beschermer. Zij maken ook geen onderscheid tussen de menselijke geaardheden, religies, culturen, volkeren, ras, geloofsuitingen, enz. Met andere woorden de Kosmos, of hoe je het ook noemen wilt, discrimineert niet. Je gids zal zich het liefst vertonen in de vorm die voor hem/ haar het prettigst voelt. Die vorm is meestal de gebruikelijke gevoelsvorm die wij aanduiden met ongeveer 40 jaar.

Maar nu eerst even iets heel anders. In principe maakt het niets uit hoe je gids eruit ziet, wat zijn/haar naam is of wat hij/ zij precies is. Het moet ook duidelijk zijn dat jij je eigen leven dient te leiden en dat jij daar ook zelf je verantwoordelijkheid voor dient te dragen.

gidsen 1Je kunt, door welke oorzaak dan ook, tot de ontdekking komen dat je meerdere gidsen hebt of dat er een wijziging in je gidsen is opgetreden. Want weet je het begeleiden van een mens is voor hen geen makkelijk of eenvoudig karwei. Weet dan dat we meestal over twee groepen van gidsen praten te weten: De Hoofd of Oergids en de Hulpgidsen of Helpers. Je hebt meerdere helpers en slechts één hoofdgids. Wanneer je een paragnost en/of medium raadpleegt zul je merken dat je het meeste met deze twee soorten van Gidsen van doen hebt.
Afhankelijk van hun levensvisie, leefwijze, gedragsnormen of geestelijke levenslessen zullen verschillende van ons te maken krijgen met Spontane gidsen of Randgidsen. Terwijl er ook “enkele” anderen met de Supergidsen, lichtwezen of Specialisten te maken krijgen.

Met deze indelingen wil ik je aangeven dat gidsen zoals al eerder aangegeven in liefde met ons willen werken. Voor hen wil dat zeggen dat zij zich houden aan de taken die zij opgedragen hebben gekregen of waarvoor zij maar ook jij gekozen hebt. De indelingen die ik hier aangeef hebben dan ook enkel met die taakstellingen van doen.

Helaas zal niet iedereen een intensief contact met zijn/haar gids kunnen krijgen. Grotendeels is dat afhankelijk van de energie en tijd die je er in wilt steken om te oefenen, te oefenen en te oefenen in het leren communiceren. Als je daartoe ECHT bereid bent zal dat ook beloond worden. Je bent dan zeker iemand die leeft of is gaan leven vanuit zijn/ haar gevoel. Contact met gidsen is gebaseerd op een gevoelscontact en werkt absoluut niet via of door het denkvermogen.

naar boven
vajra

Hoofdgids of Oergids.
Een hoofdgids is iemand die er speciaal voor gekozen heeft om jou te “mogen” gidsen. Deze gids begeleidt je in jouw persoonlijke groei. Dat is lang niet zo gemakkelijk voor hem / haar als het lijkt. Met je hoofdgids heb je ooit samen een liefdevol leven op aarde gehad. Dit was vaak zijn laatste leven op aarde. Meestal was hij in dat leven een familielid of een goede vriend.
Hij hoefde niet meer terug om aardse lessen te leren. Jij wel, zodoende is hij je gaan helpen. Hoe ouder je als ziel bent, hoe ouder ook je hoofdgids is.
Je gids laat zich voor jou meestal in de gedaante zien zoals jij hem/haar diep van binnen, in je onderbewuste, al kent. Dat is de gedaante die jullie hadden in het leven dat jullie samen geleefd hebben. De periode van dat samenzijn kan variëren van 100 tot duizenden jaren geleden.

naar boven
vajra

Hulpgidsen of Helpers.
De Hulpgidsen noemen we ook wel gewoon helpers. Het zijn personen die jij in je huidige aardse leven gekend hebt. Het zijn gestorven familieleden of vrienden met wie jij een liefdevolle band of een goede relatie hebt gehad. Maar ook zij met wie je dat niet had, komen er door hun geestelijke bewustwording voor in aanmerking. Zij ‘moeten’ nog iets leren of ervaren van het leven dat jij leidt en daarom is hen gevraagd jou te helpen.

naar boven
vajra

Spontane gidsen of randgidsen.
Spontane gidsen of randgidsen zijn allen die op generlei manier een aantoonbaar leven met je hebben gehad in zowel vorige levens als in het huidige leven. Simpel gezegd voelen zij zich spontaan tot je aangetrokken of zijn vanwege hun en jou “specialisme/ levensvisie” voor enige tijd met jou verbonden. Die verbondenheid kan variëren van één uur/dag tot enige jaren.In mijn beleving horen de spontane gidsen bij een positieve leefwijze of levensvisie. Maar ook bij een dito maatschappelijke levensinvulling.
Bij een minder positieve leefwijze kun je je voorstellen dat we  denken aan ‘extremen’ in de zin van verslavingsvormen, machtsstrijd, enz,. In die zin spreek ik dan van Randgidsen. Zij ‘beheersen’ je doen en denken gedurende de tijd dat jij aan die ‘extremen’ toegeeft. Het dubbele in deze is wel dat zij zich ook spontaan tot je aangetrokken voelen, maar dan om de beleving van hun ‘extremen’.
Een andere groep van Randgidsen kunnen gevormd worden door ongewild onvoorzichtig handelen. Ik heb het dan onder andere over psychisch leed zoals: de gevolgen van glaasje draaien, stemmen in je hoofd hebben, obsessie, enz..In dit soort situaties spreekt men ook wel van Zwarte Gidsen. Van dit soort ‘gidsen’ kan men enkel door behandeling bevrijd worden,  om daarna weer contact met je eigen gidsen te maken.

naar boven
vajra

Supergidsen, lichtwezens of specialisten.gidsen, gestelijke begeleiders
Ik ben mij ervan bewust dat de gekozen namen voor deze groep niet de lading dekt waar het hier om gaat. Om te beginnen bestaat een zielsgroep ook uit personen die je als oude wijze zielen kunt aanmerken. Zij hebben er voor gekozen om op deze trillingslaag te blijven terwijl ze allang naar de hogere gebieden konden afreizen. Noem hen supergidsen of mentoren. Zij helpen bij keuzes als het kiezen van ouders, verwerken van karma, enz..
Het lichtwezen heeft wel gevolg gegeven aan het persoonlijke trillingsgetal en is afgereisd naar de hogere sferen. Ze hebben de vele geestelijke lessen geleerd en zijn verregaand ontwikkeld.
Lichtwezens zijn in mijn ogen supergidsen met de status der engelen.
Deze gidsen hebben een heel grote reikwijdte en bieden hulp aan meerdere mensen. Wanneer zij naar ons afdalen hebben ze een speciale opdracht te volbrengen. Het is zeer wel mogelijk dat sommigen een gids uit deze gidsengroep in hun omgeving hebben.

naar boven
vajra

Vragen over gidsen.

****Wie is mijn gids?
Één van de meeste gestelde vragen die ik nog steeds bij mijn lezingen tegen kom is : Wie is….?  in het verlengde van die vraag volgen steevast nog enkel aanvullende vragen.:Heb ik wel een gids? Wat is de naam van mijn gids? Hoe ziet mijn gids eruit? Dit zijn overigens zeer begrijpelijke vragen Maar ……. Ik ga daar zeer beslist aan voorbij.
Want weet je het heeft geen zin om iets van of over je hoofdgids te weten als je er daarna niets mee doet. Sterker nog wanneer je zo maar te horen krijgt wie je gids is of wat zijn/haar naam is of hoe hij/zij er uit ziet heeft dat geen enkele betekenis voor je. Je hebt enkel antwoord gekregen op je vraag. Maar voel je ook de warmte van je gids? Voel je zijn /haar beleving of aanraking? Voel je de liefde en verbondenheid die hij/zij je wil geven?
We weten door het zeer goede missiewerk van Jan Kleyn al lang dat iedereen maar dan ook iedereen een gids heeft.

Wie echt met zijn/haar gids contact wil hebben en dat ook wil onderhouden moet er iets voor doen. Je moet er echt moeite voor doen en tijd stoppen in het opbouwen van een diepe en waardige relatie. Denk eens na: In het onderhouden van aardse vrienden steek je toch ook tijd en moeite? Toch?
Wanneer je die moeite neemt, zul je ontdekken dat je haarfijn weet in welk van de vorige levens de verbondenheid met je gids is ontstaan. Het antwoord zit dus in jou en niet bij iemand die meent dat jou om welke reden dan ook te moeten vertellen.
Bij die ontdekking kan een regressietherapeut die hierop getraind is je helpen. Zij/Wij doen dat aan de hand van een aantal “prikkelvragen”

****Hoe praat ik met “mijn” gids?.
Het praten met je gids is het meest simpele wat er is. Maar heeft ook alles te maken met vertrouwen hebben in jezelf; durven vertrouwen op je gevoel. De vragen die jij aan je onderbewustzijn hebt gesteld. De hulpvraag die jij stelde om uit een situatie te komen. Het heeft alles te maken met de vragen waarmee ik dit onderwerp begon .Ik herhaal: “Wat heb je in je onderbewustzijn gevoeld? Wat heb je in je onderbewustzijn gezien? Enz., enz..”
Natuurlijk is je eerste gedachte dat doe ik zelf, dat fantaseer ik zelf. Maar luister nu eens naar dat gevoel? Doe eens wat dat gevoel je aangeeft? Wat merk je dan? Je merkt dat er een zachte verfijnde trilling is die je iets probeert duidelijk, inzichtelijk te maken. Naarmate jij die trilling beter leert voelen en er op durft te vertrouwen worden die trillingen sterker en in je hersens omgezet in woorden en zelfs zinnen. Het kan zo sterk worden dat je het als stem gaat horen.
Geef je intuïtieve /geestelijke / gevoelsmatige kant eens de ruimte om er te mogen zijn. Dan zul je zien dat je materiële/ rationele kant meer in evenwicht komt met je zijn. Je ziet dat een drempel verdwijnt.
Maar onthoud een zeer belangrijk punt in deze: EEN GIDS PRAAT NOOIT UIT ZICHZELF TEGEN JE.!!.

****Hoe ga ik met “ mijn” gids om?
Een gids is een vriend, een kameraad. Met je gids ga je net zo om als met je vrienden, kameraden in dit leven. Met andere woorden doe heel gewoon tegen je gids. Je gids is geen meerdere maar je gelijke. Je gids maakt gebruik van de zelfde taal als jij gewoon bent te gebruiken. Je gids kent in deze ook de totale liefde wat wil zeggen dat je gids je nooit in de steek zal laten. Je gids zal je altijd blijven steunen want hij weet welk een zware taak jij in dit leven te volbrengen hebt. Je gids zal je dan ook nooit lelijk toespreken.

Maak er een gewoonte van om op een rust moment van de dag je even in jezelf terug te trekken. Even gaan luisteren en voelen naar je innerlijk ik. Even in gesprek gaan met je gids. Dat moment kan variëren van een minuut of vijf tot wel tien minuten en later zelfs nog langer.
Stort op die momenten je hart uit. Je gids hoort je en heeft je intens lief. Door dat telkens weer te doen en ook liefdevol aan je gids te blijven denken ontstaat vanzelf dat intens warme gevoel. Als vanzelf komt dan het gesprek, de dialoog met je gids opgang. Dat gaat als een innerlijk weten, voelen en later zelfs als iemand met wie je een geweldige vriendschap hebt opgebouwd. Vertrouwen in elkaar hebben is daarbij van groot belang. Net als bij elke vriendschap bouw je die stap voor stap op. Wees zo verstandig om in het begin de vragen in enkelvoudige zin te stellen.

**** Wat doet de hoofdgids?
Net als de andere gidsen doet hij vrij weinig als je er niet om vraagt. Voor je aan dit leven begon zijn er een aantal lessen afgesproken om te volbrengen. Op welke wijze jij die tot je neemt bepaal je zelf. Hij kan je advies en raad geven maar….varen doe je zelf. Hij zal je keuzes altijd respecteren.
Hij staat je bij, hij volgt je, hij inspireert je, hij steunt je, hij helpt je blokkades te overwinnen. Hij probeert je zelfs op telepathische wijze adviezen te geven. Hij is er dus altijd voor jou en zal zich nooit beklagen over tijd, haast, of stress omdat hij dat niet kent. Hij zal je ook proberen kracht en energie te geven, hij zal je proberen “op te beuren”. Je hoofdgids heeft altijd voldoende tijd voor je. Wanneer jij je gids kent en je bewust bent van diens aanwezigheid is het voor je gids ook makkelijker je te bereiken.

naar boven
vajra

Boeken, cursussen en Opleidingen

Ga voor meer details over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

Intuïtief gevoelig?
Hoogsensitiviteit –

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan

Duidelijk  wordt dat zowel  bij kinderen als volwassenen antwoord verkregen moet worden op de vraag ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik ‘.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten
Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Intuïtie geeft Spirituele Ontdekkingen

Dit is een werkboek die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuitieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. Deze ontdekkingstocht maakt je duidelijk dat vertrouwen op je gevoel of iintuïtie het begin is van alle spirituele ontdekkingen.
Beknopte inhoud: :
– Op weg van naar wie ben ik en wat kan ik.
– Herontdekken van intuïtie
– De werkwijze van de chakra’s
– Durven vertrouwen op je gevoel
– De ontdekking van de gevoelswaarneming.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Werken met gevoelstalenten
Healing, Psychometrie, Mediumschap

De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid.Dit brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel en de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder.
Beknopte inhoud:
-Werken met je handen, healing, magnetiseren
-Geestelijke begeleiders
-Verschil tussen gaven en talenten
-Psychometrie en buitenzintuiglijk waarnemen

22.50Toevoegen aan winkelwagen

 

 

naar boven
vajra