Glaasje draaien is onder de jeugd een zeer populair “spel” van geesten oproepen.
Helaas begrijpt men absoluut niet hoe gevaarlijk ze bezig zijn Lees maar.

In het verlengde van wat ik geschreven heb over het werken met kruis en bord staat het glaasje draaien.  Bij deze vorm van séanceren of contact met Gene Zijde (geesten) richt ik mij op het inzicht en  beleving daarvan. De woorden, letters en cijfers die nodig zijn heeft men op papiertjes van gelijke afmeting gezet. Deze papiertjes liggen in een grote cirkel op tafel.
Nu gebruikt men een omgekeerd glas ( glaasje draaien) waar iedereen een vinger op legt. Deelname bestaat vaak uit 2 tot 6 personen. De vinger op het glaasje is een soort van aanwijzer/ begeleiding van het glaasje richting de letters en andere tekens. Op die manier ontstaan woorden enz. Vervolgens wacht men gelaten af.

glaasje draaien

GEESTEN OPROEPEN NOEMEN ZE DAT.
KAN DAT DAN?
JA! MAAR…

IN DAT VERBAND IS HET OOK BELANGRIJK
TE WETEN WAT GEESTEN ZIJN.

Wat zijn Geesten?

Het woord Geest betekent vrij vertaald; ‘mens zonder lichaam’. Stel je even het volgende voor: “Hier op aarde hebben wij een huis om in te wonen. Gaat dat huis om welke reden dan ook stuk, dan laten wij het maken of we verhuizen.
We hebben die beslissing met onze eigen wil genomen”.

Als wij sterven, geldt het zelfde principe als met een woonhuis; het huis is dan niet langer meer bewoonbaar. De Geest wordt van het lichaam gescheiden. Het lichaam is immers niets meer dan een woonhuis voor de Geest.
De vrije wil die we in dit leven bezitten, gebruiken we dan ook bij het sterven. Een kind, hoe klein ook, heeft zo’n eigen wil. Sterft het lichaam, dan zal de Geest voortleven in een andere dimensie. Vanaf dat moment is er sprake van een Geestenwereld. Wij spreken over de Andere Kant of over Gene Zijde, maar jij mag die wereld noemen zoals je dat wilt.

Vele jongeren houden zich met dit GEVAARLIJKE spel bezig. Jongeren zien het vaak als een sensationeel overmoedig stoer spel waar je indruk mee kunt maken.
Ik vind het daarom wel gek dat men dan altijd op zoek gaat naar z’n eigen geheime plek. Een afspraakruimte die veelal niet voor dit soort bijeenkomsten geschikt is.
Van de belangstellenden wordt dan vaak verwacht dat ze het niet verder vertellen. Het eerste negatieve geheim over het oproepen van geesten is geboren.
Door juist op die manier met Gene Zijde te willen werken; krijg je ook waar je om vraagt: ROTTIGHEID.

welke rottigheid?

Maar niet direct. Eerst zorgen de “geesten” er wel voor dat ze jouw aandacht en vertrouwen krijgen. Ze laten merken dat ze veel over je leefsituatie weten. Zodra er vertrouwen is verandert op slag hun liefdevolle begrijpende opstelling. Want weet je, ze waren er niet op uit om aardig gevonden te worden. Ze wilden van hun aardse geneugten (verslavingen) blijven genieten, zoals: drugs, drank, sigaretten, geld, enz.
Je moet daarbij denken aan verschillende verslavingen of andere negatieve uitingen die iemand toch redelijk sterk kunnen doen zijn. Dat alles missen ze door hun overlijden. Om dat toch nog een beetje te kunnen beleven dwalen ze “bewust” in hun duisternis rond. Ze vinden het prachtig als hun een uitweg naar het aarde geboden wordt.

De liefvolle en begripvolle geest verandert in iemand met een zeer harde instelling. De geest geeft je opdrachten die
je niet mag of kunt negeren. De geest is een tiran geworden. De geest kan er zelfs voor zorgen dat jij van een begripvol persoon verandert in een pestkop of nog erger. De geest kan zo ver gaan, dat het op een heel negatieve wijze je verdere leven aan het bepalen is.

Het komt heel vaak voor dat kinderen en jongeren, vertellen dat ze een stem horen, die hen opdrachten geeft. Deze opdrachten kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Zij krijgen vaak straf terwijl het de schuld is van de negatieve Geest. Schelden, schoppen, slaan en pesten zijn veel gehoorde opdrachten van de Geest voor de kinderen. Ook het ondernemen van een zelfmoordpoging is een niet uit te sluiten opdracht

Gaan deze Geesten vanzelf weg?

Nee, meestal niet. Zij kleven zich aan ons vast of spoken door ons huis. Gaan ze in ons huis tekeer; dan is het zeker geen uitzondering dat tafels en muren worden bekrast en dat foto’s worden verscheurd. Verder zal de Geest er alles aan doen om ons te laten merken dat hij of zij er nog is. Op deze manier wordt ons leven natuurlijk een ramp en komen we in grote problemen. Kleven zij eenmaal bij ons aan, dan zijn we een gewillig slachtoffer en doen we wat zij van ons willen.

Wie zijn vooral die jongeren.

Uit onderzoek is gebleken dat met name kinderen en jongeren dit veel doen. Van de honderd ondervraagde jongeren blijken er vijfendertig regelmatig  het glaasje draaien in hun hang naar spanning toe te passen. Jongeren in de leeftijdscategorie rond twaalf jaar vormen de grootste groep. Op de middelbare scholen is het een geliefd ‘spel’. Men vormt vaak een groepje en er is dan alleen nog maar een geschikte ruimte nodig. Uit hetzelfde gehouden onderzoek kwam naar voren, dat de jeugd zeer vindingrijk is om een geheime locatie te gebruiken. Echter, niet alleen de jongeren op de middelbare scholen doen dit spel. Ook, met name in de twee hoogste klassen van de basisschool, wordt het spel gespeeld.
In het boekje GLAASJE DRAAIEN (ISBN 90-5016-328-9) van Annemarie Olgers; beschrijft zij de ervaringen van 4 klasgenoten en de gevolgen waar zij mee geconfronteerd werden.

Waarschuwing en beslist nodig om te doen.

Als je op welke wijze dan ook met glaasje draaien in contact bent gekomen; vertel het dan op zijn minst direct aan je ouders. Je hoeft niet altijd zelf de Geesten op te roepen. Ook als je er alleen maar bij bent geweest, als het spel gedaan wordt.
Zorg dan samen met je ouders dat je in contact komt met een goede therapeut. Een goede therapeut (medium) is beslist nodig om echt weer van die “geesten” verlost te worden.

naar boven
glaasje draaien, vajra