Helderziendheid heeft te maken met is buitenzintuiglijk waarnemen. Lees hier hoe onder andere de paragnost en het medium daar gebruik van maken.

Elke helderziende, paragnost of medium gebruikt een vorm van schouwen. Dat ik voor het gemak helderziendheid noem. Het geheel strekt zich uit tot voorbij de grenzen van de vijf zintuigen. Wij hebben het dan over buitenzintuiglijk waarnemen (bzw.).
De waarneming komt tot de helderziende in de vorm van visuele beelden die door hem/haar “gezien” worden, bewust worden.

 

Helderziendheid

Wanneer wij het woord helder zien, helder horen, enz. gaan ontleden, dan betekent dit “duidelijk zien, horen, enz.”. Wij kunnen zelfs nog verder gaan met de vergelijkingen, door te zeggen dat dit uitingen zijn van de psychische energie.
De paranormaal begaafde (de helderziende) is in staat om zijn psychische energie uit te zenden. Hij weet de uitgezonden psychische energie ook weer terug te laten keren.
Alles wat de uitgezonden psychische energie op zijn reis waarneemt; wordt op de terugweg in het bewustzijn van de uitzender opgenomen. Wij noemen dat waarnemen of schouwen. Psychische energie is gedachtekracht of geestkracht.

helderziendheid , de bronSchouwen

Met dit schouwen – het zesde zintuig of derde oog – kan de helderziende tot in andere tijden reiken. Zowel het verleden als de toekomst. maar ook tot in andere plaatsen (steden, enz.) komen dan in ‘beeld’. Zelfs andere gedachten (ruimte, situaties). We hebben het dan over helderziendheid in de tijd of helderziendheid in de ruimte. Vooral bij dit laatste aspect kan mogelijk een telepathische beïnvloeding optreden. Die beïnvloeding gaat dan uit van de afzender. Wie daar meer over wil weten kan de daarvoor beschikbare literatuur naslaan.
Het is soms erg moeilijk aan te tonen of er sprake is van “zuivere” helderziendheid in de ruimte.

Door de mogelijkheden van het schouwen en de specialisatie die toegepast wordt, bakent een paranormaal persoon zijn werkterrein af. Daarbij kan het zijn dat de helderziende uitsluitend met de niet spiritistische verschijnselen werkt. Ik praat dan over een horizontale bewustwording van heden, verleden en toekomst van de levenden. Veelal voelt de helderziende door zijn/haar blik op een persoon te richten (afstemmen) wat er in die persoon omgaat.
Je kunt ook zeggen; wat er van het leven prijsgegeven wordt. We hebben het dan over helderziendheid in de tijd.

Psychometrie

Wanneer dat gedaan wordt aan de hand van een inductor (bv. voorwerp, foto, enz.) dan spreken wij van psychometrie. Met andere woorden psychometristen en vele helderzienden gebruiken een inductor. Op die manier kunnen ze  via het heden door reizen naar de contacten met hun begeleiders. Van die begeleiders of via hen krijgen ze nu de informatie aangereikt. Informatie kan hen zo op verschillende manieren aangereikt worden. Ze geven dan aan dat: “een beeld ontvangen wordt van of verteld wordt dat…of het gevoel gegeven wordt van.., enz.”. Dat wat zij opvangen vertalen ze dan als een boodschap die ze weer door vertellen. Wij spreken nu ook over de specifiek spiritistische verschijnselen. Zie het onderwerp spiritisme en wat is spiritisme.

naar boven
vajra

Helder zien.

Dit paranormale zintuig is net zo bekend als helder horen, en helder voelen. Helder zien gebeurt op een paranormale wijze. Ik wil daarmee zeggen, dat je hierbij geen gebruik maakt van de werking van je ogen. Je doet nu waarneming via je geestesoog. Het “zien” wil dus zeggen dat er een beeld, gebeurtenis, situatie als een “klein filmpje” voor het geestesoog verschijnt. Het kan zowel op het verleden als op heden of de toekomst betrekking hebben. Het is duidelijk dat de moeilijkheid van dit zien niet schuilt in datgene wat wordt gezien; doch in de interpretatie van dat zien.
De ontvanger (paragnost) dient te begrijpen of het een boodschap, waarschuwing, voorschouw, opheldering van .., enz., betreft.

Niet iedereen kan op commando helder zien. Velen kunnen in het geheel niet “zien”. Toch krijgen ook zij die beelden te zien. Te denken valt dan aan de dromen die je krijgt. Er zijn er bij die voor jou zo helder zijn, dat je er een betekenis aan wilt toekennen( helderziendheid). Wij hebben het dan over voorspellende dromen. Die dromen geven in wezen een waarschuwing af.

naar boven
vajra

Helder horen

Dit paranormale zintuig is net zo bekend als helder zien, en helder voelen. Helder horen gebeurt op een paranormale wijze. Ik wil daarmee zeggen, dat je hierbij geen gebruik maakt van de werking van je oren. Ik heb het hier over het horen van stemmen, geluiden of berichten met het inwendige oor. Het kan zelfs zo zijn dat je heel helder en duidelijk een naam hoort roepen; of een hele zin hoort uitspreken. Je kunt dus van alles in je gedachten horen. Ik zei reeds dat je het soms heel helder kunt horen. Het komt vaker voor dat het een zachte stem is maar wel goed herkenbaar.
Als dit van een levende afkomt is het vaak een teken van hulp. Wij hebben het dan over telepathie.

De overledene die je hoort praten heeft een boodschap te vertellen, die betrekking kan hebben op herkenning. Het kan ook zijn dat de paragnost met het horen van de overledene een boodschap moet doorgeven. Die boodschap kan te maken hebben met iemands innerlijke situatie. Het kan ook leiden tot een opheldering van een ontstane situatie.

naar boven
vajra

Helder voelen

Dit paranormale zintuig is net zo bekend als helder zien en helder horen. Helder voelen gebeurt op een paranormale wijze. Ik wil daarmee zeggen, dat je hierbij geen gebruik maakt van de werking van de tastzin (de huid). Het voelen wordt hier in principe zonder voorkennis in je gedachte gebracht of zelfs in je lijf. Het is daarbij zeer wenselijk dat je van jezelf weet dat je goed gecentreerd en geconcentreerd bent. Je weet dan de paranormale ingevingen/gevoelens van je eigen wensen/gevoelens te scheiden. Dit voelen vormt vaak de basis voor het zien en dus de helderziendheid.

Je kunt zo iemand z’n stemming, ziekte, bezigheden, wensen, zomaar ‘opvangen/aanvoelen’. Soms kun je zelfs iets aanvoelen wat nog in de toekomst verscholen ligt. Ik vind dat ik erg voorzichtig moet zijn met uitspraken over ziekten of andere inwendige pijnen die ik aanvoel.
Voor alle duidelijkheid: ik voel ook de pijnen (dat heet: sympathetische pijnen voelen) die iemand heeft. Wanneer ik dan vertel wat ik voel of hoe dat voelt of wat het is; dan ben ik van die “pijn of dat gevoel” verlost. Ik voel dan b.v.: hoofdpijn, gewrichtspijnen, spanningspijnen, verstikkingspijnen. Erg leuk is het wanneer ik voel dat een vrouw in verwachting is of snel in verwachting raakt.

naar boven
vajra

Helder weten.

Voor mij is helder weten niet te koppelen aan een specifiek paranormaal zintuig. Helder weten ontleent zijn informatie aan de buitenzintuiglijke waarneming van het helder zien, helder horen, en helder voelen. De paragnost/medium heeft op die wijze kort of lang voor het plaatsvinden van de gebeurtenis de informatie van “weten” ontvangen. Het is  ook bekend dat hij/zij vaak geen gehoor krijgt bij hen die wat met die informatie zouden kunnen doen. Men moet zich ook realiseren dat met sommige informatie van “weten”  niets te doen valt in de zin van voorkomen.
Enkele voorbeelden zijn:

weten
Het weten in de persoonlijke sfeer van
gebeurtenissen die te wijzigen/ voorkomen zijn
.
—-
Het weten als wereld of landelijk beeld van gebeurtenissen die niet te voorkomen zijn.

Het weten in de persoonlijke sfeer van
gebeurtenissen die we beslist niet willen voorkomen.

wijzigen tot ……of voorkomen van
Aanslag, auto ongeluk,
ontvoering, moord.——Oorlog, vliegtuigramp,
scheepsramp,
overstromingsramp—–
Het voorzien van
zwangerschap (tijdsbestek)
… uitwerking.
Het verstrekken van informatie
die leidt tot het oplossen van…———-Het helpen (gevraagd zijn) bij
het oplossen van.

De paragnost/medium kan, hoe gedreven ook, het wereldbeeld (de toekomst) niet wijzigen. Het zal ook zo zijn en daar geloof ik sterk in. Dat het grootste deel der gebeurtenissen reeds lang voordat wij dat in de tijd bereiken vastligt. Daardoor -zal hoe pijnlijk voor ons ook- ondanks onze waarschuwing of informatie de gebeurtenis toch plaats vinden. Helderziendheid brengt daar geen verandering in.

naar boven
vajra

Helder ruiken.

Dit paranormale zintuig is minder bekend dan helder zien, helder horen, helder voelen. Helder ruiken gebeurt op een paranormale wijze. Ik wil daarmee zeggen, dat je hierbij geen gebruik maakt van de werking van je neus. Je ruikt nu ook niet de normale geuren van het stoffelijk lichaam zoals transpiratie enz. Toch komt de geur tot je via het normale geurkanaal, de neus. Het is nu als het ware of je een geur oppikt van iets of iemand; die op dat moment niet lijfelijk voor je staat.
Je ruikt bv: mensen, een woning, een ziekte, bloemen, sigaretten – of pijpgeur, werkelijk alles is mogelijk. Dit kunnen kenmerken van zowel levenden als overledenen zijn. Vooral in ruiken of proeven komt het geheel van de helderziendheid aan de orde.

De op paranormale wijze opgevangen geurtjes zijn zeer persoonlijk. Meestal ruik je een paar tellen “iets” en dan is het alweer voorbij. De overledene of de levende maakt door middel van die geur kenbaar dat hij/zij contact wil. Of laat zijn aanwezigheid door die geur weten. Die “geur of reuk” wordt enkel afgegeven om zo te herkennen welke “bezoeker“ er is. Het is dan voor het verloop van het contact raadzaam om daarna zeer aandachtig te luisteren. Maar ook om te voelen met welk doel de “bezoeker” gekomen is.

naar boven
vajra

Helderziende / paragnost / medium

Wanneer ik mij bezig hou met waarnemingen die verder reiken dan de aardse betrokkenheid van de 5 zintuigen
(horen, zien, voelen, tasten en ruiken) spreekt men over buitenzintuiglijke waarneming. Je krijgt dan ook al snel het predicaat helderziende opgeplakt. Die waarnemingen kan ik aan de hand van een inductor doen. Wij noemen dat dan psychometrie. Wat het is en hoe dat werkt, vind je bij het onderwerp psychometrie en waarnemen. Op die wijze kan ik ook contact maken met Gene Zijde. Ik ben dan zoals dat heet in contact met de overledenen. In dit geval mijn “eigen” begeleiders van Gene Zijde (gids of helpers). Die contacten worden gelegd in aanvulling op de werkwijze van helderziendheid in de tijd en de psychometrie.

De helderzienden, die op deze manier werken, worden met een verzamelwoord ook wel paragnosten genoemd.
Wanneer op en juiste manier controle kan uitoefenen op zijn geestkracht ( spirit control). Dan weet hij in dit werk zijn- “gave”- goed benutten. Dan fungeert hij in beginsel ook als medium.
We hebben het nu over die situaties waarbij de paragnost de intelligenties uit de geestelijke wereld kan waarnemen. Maar ook hoort wat door die intelligentie wordt gezegd. Het fungeren als medium is wat anders dan mediumschap. Zie het betreffende onderwerp.
De paragnost die zich heel bewust op het mediumterrein van de paragnosie begeeft kan een hulp zijn bij politioneel onderzoek. Te denken valt aan het behulpzaam zijn bij het oplossen van vermissingen en of moorden.
Vergeet echter niet dat niet elk paranormaal gevoelig persoon met zijn gaven (helderziendheid) iets gaat of hoeft te doen.

naar boven
vajra

Welke helderziende, paragnost of medium past bij mij.

Wie past bij mij

Velen worden al nerveus bij de gedachte aan een helderziende. Toch zijn er die wel degelijk graag een afspraak willen maken. Maar met wie dan? En hoe weet ik dat het goed of zuiver is. Kortom : vragen waarop ik zal proberen een helder antwoord te geven.

Het is zaak dat je zeker op dit gebied van het paranormale vlak je raadgever met grote zorg selecteert. De helderziende heeft in tegenstelling tot vele andere raadgevers slechts enkel zijn/haar 6de zintuig of 3de oog ter beschikken. Dit voor hen belangrijke zintuig gebruiken ze voor het doorgeven en toetsen van de zuiverheid van de informatie. Bij een bezoek aan de helderziende, zeker als het de eerste keer is. Ben je open nieuwsgierig en gespannen. Door die situatie kan het zelfs zijn dat je snel beïnvloed wordt door wat je hoort.

Het is ook niet niks als een helderziende ogenschijnlijk gemakkelijk in je aura doordringt. Daar informatie van jou “ontfutselt” die je dacht daar veilig opgeborgen te hebben. Die informatie kan van allerlei aard zijn: je gevoelens en gedachten, je zorgen om… of over…, ziektebeelden, financiën, enz..

naar boven naar begin onderwerp
vajra

Afspraak/kosten

Laat je daarom over je keuze niet beïnvloeden door een vriend of vriendin. Ook al  menen zij dat hun raadgever ook voor jou de juiste is. Ga op je eigen gevoel of intuïtie af. Zorg er voor  dat jij je eigen inzicht/gevoel niet laat vertroebelen door het enthousiasme van de anderen. Er zijn diverse types van helderzienden bv. de strenge, de afhankelijk makende, de geruststellende.

Vraag daarom -wie je ook verwezen heeft – altijd wat je mag verwachten. Wat de tijdsduur is en wat de kosten zijn. Je ontdekt nu in eerste instantie of de helderziende voor jou vertrouwd aanvoelt. Je weet zo van tevoren wat de kosten zijn en ook niet onbelangrijk, of het goed voelt.

Ik ga er vanuit dat een ieder voor zijn werk of inspanning beloond dient te worden. Mijn “gave” heb ik inderdaad gekregen. Om er goed mee te kunnen en mogen werken heb ik er toch een bepaalde extra inspanning voor moeten leveren.
Een noodzakelijke inspanning zodat anderen er ook op een goede en juiste wijze baat bij hebben.
De kosten van een consult (éénmalig contact) of een therapie (meerdere behandelingen) dienen binnen het redelijke te zijn. Nogmaals: spreek van tevoren een vast bedrag af.

naar boven naar begin onderwerp
vajra

Wat moet ik vragen

Ik had het er over dat er diverse typen helderzienden zijn. Om die reden past de één beter bij je past dan de ander. Dat heeft ook zeer nadrukkelijk te maken met de wensen die jezelf hebt. Anders gezegd: wat is je vraag en welk antwoord wil je horen. Op welke wijze wil je dat antwoord horen. Bespreek ook vooraf in welk stadium van het gesprek je aanvullende vragen mag stellen. Belangrijk is ook om te weten of het gesprek opgenomen kan worden en wat daarvan de eventuele extra kosten zijn. Indien er geen opname mogelijk is, zorg dan dat je tijdens of direct er na aantekeningen van het gesprek maakt. Je kunt aan de hand van die aantekeningen beoordelen in hoeverre je er baat bij gehad hebt. Het geeft je ook  zicht op  wanneer het zinvol is om het nog eens te doen.

naar boven naar begin onderwerp
vajra

Typen helderzienden.

In het boek “uw zesde zintuig “ van Shelley v. Strunckel ontdekte ik deze beschrijvingen over de typen helderzienden die we kunnen tegenkomen. Laat het echter niet je keuze of interesse beïnvloeden. Helderzienden zijn net zo goed menselijke raadgevers als jouw andere raadgevers uit het normale circuit zoals; huisarts, psycholoog, chef, verpleegkundige,collega en zelfs je eigen vriend (in) en ouders. In principe gaan de beschrijvingen ook voor hen op.

De behager
Deze zegt wat je wilt horen, daagt je niet uit, stelt je gerust, kan constructief advies geven. Je voelt je fantastisch als je weggaat; is niet erg nauwkeurig op de lange termijn.

De provocateur
Deze daagt je uit op gebieden waar jij je onzeker voelt. Kan de dingen op een irriterende manier naar voren brengen. Hij brengt je er toe vragen te stellen, kan suggesties doen om een andere weg in te slaan; niet goed als je al onzeker bent, maar kan wel een stimulans en een uitdaging zijn; meestal tamelijk nauwkeurig.

De verslavende

Is als de behager. Zegt wat je wilt horen, maar vertelt nooit genoeg om je zelfvertrouwen te geven bij het nemen van een beslissing. Dit kan afhankelijkheid creëren, richt zich op de korte termijn, niet bijzonder nauwkeurig.

De rechter
Bekritiseert wat je doet en hoe je het doet; kan een gevoel van afhankelijkheid geven of de behoefte aan goedkeuring. Matigt zich een “ouderrol” aan. Kan onafhankelijkheid aanmoedigen maar ook doen afbrokkelen; soms nauwkeurig omdat hij niet probeert te behagen.

De psycho
Heeft meestal zelf een problematische achtergrond. Gebruikt zijn helderziende capaciteiten om macht te krijgen over zijn cliënten. Gebruikt zijn intuïtie om zwakke plekken op te sporen en een gevoel van afhankelijkheid te creëren;
de nauwkeurigheid is zeer twijfelachtig.

De prof
Opgeleid om onbezwaard door persoonlijke opvattingen te observeren. Moedigt datgene aan waarvan hij ziet dat het goed voor jou is. Hij richt zachtmoedig de aandacht op situaties die niet zijn zoals ze lijken; is wel direct; ontmoedigt afhankelijkheid; zeer nauwkeurig.

naar boven naar begin onderwerp
vajra

Werken met gevoelstalenten
Healing, Spychometrie, Mediumschap

De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid. Er is ruim aandacht voor de vormen van psychometrie en waarnemen.Dat brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel; en de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder.
Beknopte inhoud:
-Werken met je handen, healing, magnetiseren
-Geestelijke begeleiders
-Verschil tussen gaven en talenten
-Psychometrie en buitenzintuiglijk waarnemen

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten
Zelfvertrouwen, Zelfacceptie, Intuïtie en Spirituele ontdekkingen

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ga voor meer details over de werkboeken, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

naar boven naar begin onderwerp

vajra