Hoogsensitief, hooggevoelig, sensitief, of teergevoelig wil niets anders zeggen dan dat de persoon zeer gevoelig is voor zintuiglijke indrukken.

We hebben het dan in algemene zin over een zintuiglijke, emotionele fijngevoeligheid of overgevoeligheid. Dit kan beteken dat men zeer weinig kan verdragen of zeer snel gekwetst of gehinderd is. In een andere hoedanigheid kan hoogsensitief of hooggevoelig ook  teergevoelig betekenen omdat men dan alles wat onaangenaam is voor de ander verwijderd wil houden.

 

Afbeelding

In de afbeelding probeer ik de mogelijke gevolgen van hoogsensitief, hooggevoelig of sensitief zijn zichtbaar te maken.
Bij hoogsensitief of hooggevoelig zijn worden door de betrokken zintuigen tegelijk te veel prikkels opgevangen. Helaas worden die prikkels dan vaak door de bijbehorende emotie niet begrepen. Omgekeerd is het vaak zo dat emoties zo hoog oplopen, dat niet begrepen wordt welk zintuig daar verantwoordelijk voor is.

hoogsensitief

naar boven
varja 162x77

Algemeen overzicht

De laatste tijd worden we onder andere overspoeld met uitspraken of indrukken die moeten duiden op een anders zijn dan anderen.
Het zijn uitdrukkingen van de spirituele beleving van dat moment. In die zin heb ik al de volgende onderwerpen voorbij zien komen:
Je Gids willen kennen of willen weten wie je gids is.
• Een nieuwetijdskind hebben of een nieuwetijdskind zijn.
• Het willen ontmoeten van je tweelingziel of zielsverwant.
• Spiritueel zijn of kenbaar maken dat men spiritueel is.

Nu is dat Hoogsensitief zijn.
Over hoogsensitief zijn kun je ook zeggen en schrijven: Hooggevoelig zijn, sensitief zijn of zelfs teergevoelig zijn.

De Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron,  de grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit, noemt twee aspecten die kenmerkend zijn voor de hoog sensitieven: ‘de neiging veel op te merken’ en ‘heel aandachtig in zich opnemen’ alvorens te handelen. Door de combinatie van beide aspecten kunnen hoog sensitieven angstig lijken. Toch is het in principe vooral een zeer bedachtzaam en vooral voorzichtige manier van handelen.

Het te veel aan prikkels kan soms zoveel zijn dat er een ‘overprikkeling’ ontstaat. Het resultaat is dan dat men een soort van teruggetrokken gedrag vertoont. Juist het tegenovergestelde daarvan kan ook. We hebben het dan over de uiting van een zeer drukgedrag. Andere uitingsvormen zijn woedeaanvallen, hangerigheid, op zichzelf willen zijn, huilen, boosheid of concentratieproblemen.

Wanneer het hier om Hoog sensitieve kinderen gaat, dan kun je stellen dat zij zich het prettigst voelen bij volwassenen. De volwassene laat hen op rustige, oprechte wijze in hun waarde. Zij komen dan tot zichzelf en pakken situaties op zoals zij die voelen. Het blijken dan spontane, communicatieve, sociale, creatieve en intelligente kinderen te zijn die veel te vertellen hebben.
Het is belangrijk dat bij hen erkend wordt dat ze zijn zoals ze zijn, omdat ze sneller uit balans- en stress gevoeliger zijn. Van belang is dan dat zij hulpmiddelen aangereikt krijgen die hen helpen hier rekening mee te houden. Ze krijgen dan de ruimte voor de kwaliteiten van hun hoog gevoeligheid waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt en ze echt zichzelf kunnen zijn. Hoogsensitief of hoog gevoelig zijn bij kinderen is te vergelijken met het onderwerp nieuwetijdskinderen.

Met betrekking tot de volwassene die om welke reden dan ook de bewustwording van het hoogsensitief zijn wat later aangereikt kreeg, geldt in wezen het zelfde. Zij merken dat ze door hun hooggevoeligheid zeer sterk intuïtief zijn. Het komt voor dat zij niet begrijpen hoe ze daarmee om moeten of kunnen gaan. Ook dan is er begeleiding nodig om hen die bewustwording aan te reiken. Zij die het al wel begrijpen vinden we veel al terug in de verschillende alternatieve beroepen die er zijn. Anderen hebben het gewoon geaccepteerd en zijn daar tevreden mee.

Tegen allen wil ik zeggen: Laat maar zien dat je er mag zijn. Laat zien wie je bent en dat je bent wie je bent. Ga op zoek naar jouw ruimte van zelfontwikkeling en ontdek hoe je als voeler met een denker om kunt gaan.

naar boven
varja 162x77

De betekenis van hooggevoelig / hoogsensitief zijn

Iemand die hooggevoelig is, is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels. Het gaat dan veelal niet om de details van die prikkels maar over de signalen die die prikkels afgeven. Alle indrukken worden door hen uitgebreider en intensiever gefilterd in vergelijking met anderen die dit niet hebben.
Anderen vinden harde muziek of een mensenmassa (bv. receptie) normaal. Voor de hoog gevoelige is dat al snel te veel en  te luidruchtig. Zij (ik ook) raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels. Zij zoeken dan steevast naar een uitweg om van die prikkels verlost te worden. Het niet begrepen worden is dan een vanzelfsprekendheid waar je mee moet leren omgaan.

In dit verband moet je weten dat hooggevoeligheid een eigenschap van het zenuwstelsel is in combinatie met de hersenen. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt bij mannen als bij vrouwen. In mijn situatie is dat zover ik heb kunnen nagaan telkens van oudste kind op jongste kind overgegaan. Mijn vader was de jongste ik ben zijn oudste kind. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig.

Aan elke eigenschap kleven voordelen en nadelen dat is bij hoog gevoeligheid niet anders. Enkele kenmerken van hoog gevoelig zijn die vooral mij aanspreken zijn:
• waarnemen is gedetailleerder, subtieler en intenser.
• zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; vaak voelen hoogsensitieve personen zich hierdoor niet op hun gemak.
• Ze hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken.
• Ze voelen stemmingen en sferen goed aan.
• Ze worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek.
• Ze zijn vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch.
• Ze functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden.
• Ze hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
• Ze lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen.

Globaal gezien bestaan er twee groepen: de introverten en de extraverten
De grootste groep (± 70% ) zijn de naar binnen gekeerden (introvert). Zij sluiten emotie in zich op. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s.
De andere groep (±30%) zijn de naar buiten gekeerden (extravert). Zij zijn op de buitenwereld georiënteerd. Zij hebben juist behoefte aan steeds weer nieuwe ervaringen en spanning.
Zij zijn snel verveeld en gaan dan op zoek naar uitdagingen met als gevolg dat ze vaak snel overbelast raken.
Hoog gevoeligheid kan sterk van invloed zijn op werk, het persoonlijk leven en relaties. Het is een eigenschap die in onze hectische, westerse maatschappij, waar de nadruk ligt op verstand en ratio, niet erg wordt gewaardeerd. Veel hoog gevoelige mensen ervaren in eerste instantie dan ook last van hun eigenschap, en vragen zich af wat er met hen mis is. Zij hebben de neiging zichzelf te willen veranderen, en hun eigenschap te onderdrukken of negeren.

Door het accepteren van de hoog gevoeligheid en je bewustzijn van de daaraan verbonden valkuilen kan het van een last omgezet worden naar een kwaliteit en gave. Het is dan wel van een erg groot belang om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.
Onder de titel “Ontwikkel je gevoelstalenten” heb ik hierover een boek geschreven dat via de webwinkel te bestellen is.

naar boven
varja 162x77

De Kracht  van hooggevoelig / hoogsensitief zijn.

De kracht van hooggevoelig of hoogsensitief zijn ligt niet aan de uiterlijke kant van ons zijn maar juist aan de binnen kant daarvan. Die kracht uit zich in het durven ervaren wat een spiritueel bewustzijn wil zeggen. Het is een ontwaken in een bewustzijn dat ons gevoeliger maakt dan we denken dat we zijn. In menig religieuze stroming doet die bewustwording al de ronde en wordt steeds sterker. Ieder zal op zijn eigen unieke wijze invulling moeten geven aan de tijd waarin we nu leven. Maar ook hoe hij of zij als persoon met deze eigenschap wil leven.

Laat de gedachte van een buitenbeentje zijn maar eens los. Bundel je krachten en ga op zoek naar gelijkgestemden die je begrijpen en je visie ondersteunen.

Het zijn onze zintuigen die het leven van alle dag registreren en daarmee een proces in onze hersenen opgang brengen. Het gevolg is dat ervaringen en gevoelens in ons lichaam tot stand gebracht worden. Om nu hun waarnemingsvermogen te verfijnen hebben sommigen een extra zintuig toegevoegd. Bij dat zintuig werken het hart en het innerlijkoog heel nadrukkelijk met elkaar samen. Met de vijf bekende zintuigen en dit extra zintuig (derde oog) kan het onzichtbare zichtbaar gemaakt worden en zelfs gevoeld worden. Dat levert zeer bijzondere ervaringen op. Voor een groot deel kan ik jullie daar deelgenoot van maken.

Toen ontdekken een ervaren werd ben ik die ervaringen gaan opschrijven en bundelen. Er ontstond een prachtige reis van bewustwording en ervaringen. In wezen wist ik dat van binnen al maar was mij er op sommige punten nog niet van bewust.
Om een helder beeld van die bewustwording te geven heb ik die als ervaringen gebundeld in: Paranormale zienswijzen, spiritueel gevoelige zienswijzen, spirituele zienswijzen en alternatieve geneeswijze, orakelsystemen, verdriet-momenten, reinigen of zuiveren.
Elk van deze zienswijzen, systemen, momenten, of zuiveringen heeft zijn eigen reikwijdte met ervaringen en inzichten die mijn leven verrijkt hebben. Die ervaringen en ontdekkingen zijn samen gebracht in spirituele informatie

Een deel van deze ervaringen heeft mijn vrouw ook mee beleefd. Maar haar eigen reikwijdte vond zij in geïnspireerd tekenen.

naar boven
varja 162x77

Hooggevoeligheid en nieuwetijdskinderen

Het begrip nieuwetijdskinderen, ook wel indigokinderen, sterrenkinderen of intuïtieve kinderen genoemd, is van alle tijden. Alleen werd daar ‘vroeger’ geen aandacht aan geschonken. Het is de New Age -stroming / gedachte die hieraan een spirituele betekenis gegeven heeft. Dat rechtvaardigt weer de gedachte dat nieuwetijdskinderen in nauw contact met de onzichtbare wereld kunnen staan. Die gedachte is echt niet zo gek als die lijkt te zijn.
Wanneer we het beeld van het nieuwetijdskinderen en dat van hooggevoelig of sensitief zijn naast elkaar zetten komen de eigenschappen met elkaar overeen. Ga daarom voor een totaalbeeld naar het gelijknamige onderwerp: nieuwestijdskinderen

naar boven
varja 162x77

Boek, cursus en opleidingen

Ga voor meer details over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

Intuïtief gevoelig?
Hoogsensitiviteit –

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan.
Duidelijjk wordt dat zowel bij kinderen als volwassenen antwoord verkregen moet worden op de vraag ‘iwe ben ik’en ‘wat kan ik’..

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten
van zelfvertrouwen en intuïtie naar psychometrie en mediumschap

Dit is een werkboek die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft.Deze ontdekkingstocht maakt je duidelijk dat vertrouwen op je gevoel of intuïtie het begin is van alle spirituele ontdekkingen.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Bron tekst Hoogsensitief – Hooggevoelig – Sensitief
eigen ervaringen
hooggevoelig.nl