Angst en onbegrip voor lichaam en geest is van alle leeftijden. Door begrip te tonen krijg je te horen wat er aan de hand is en kun je ook helpen.

De Angst om lichaam en geest
Het zuiveren kan op verschillende manieren tot stand komen. In alle situaties die direct tot personen te herleiden zijn gaat het toch echt om de verzorging en bewustwording van de 3-eenheid, ziel- lichaam -geest. We dienen ons daarbij bewust te worden van de brugfunctie die de geest hier inneemt. De geest is niet alleen de vertolking van ons denken of de gedachte.

Bij dit deel dat over het fenomeen ‘reinigen of zuiveren van’ gaat wil ik in eerste instantie stil staan bij Kinderen,  en geesten. Vervolgens wil ik aandacht schenken aan Personen / volwassenen en geesten. In het verlengde van deze aandachtspunten staat wil de bewustwording en de noodzaak van het reinigen of zuiveren van lichaam en geest.


Kinderen en geesten
Ik hoorde eens bij toeval een ouder tegen hun kind van 3jr. zeggen nadat deze in een hoekje zijn spookje knuffelde; ‘doe niet zo gek spoken bestaan, laat hangen en ga met (speeltje) spelen. Zeker bij dit onderwerp doe ik een dringend beroep op de ouders. Ouders neem je kind hoe jong dan ook serieus. Angst of het niet begrijpen is op geen enkele leeftijd onzin. Vraag door en toon begrip dan hoor je wat er precies aan de hand is.

Een aantal zaken waar ik met betrekking tot geesten bij betrokken raakte betrof eigenlijk de verontruste ouders van met name zeer jonge ‘probleem’ kinderen. Toch hadden of hebben de meeste jonge kinderen geen echt probleem behoudens dat ze een paranormale aanleg kunnen hebben. Veel zeer jonge kinderen ( 0-5jr) zijn helderziend of helder voelend zonder dat hun ouders dat in de gaten hebben. Zij voelen heel duidelijk hun omgevingssfeer aan. Wanneer de ouders dat bij wat oudere kinderen (6-12) wel door hebben wordt er al snel gesproken over het hebben van een nieuwentijdskind of zoals ik ze betitel, ‘kinderen van deze tijd’. Al deze kinderen zijn soms erg wijs en doen volwassen uitspraken.

Vooral de zeer jonge kinderen kunnen ‘last’ hebben van hun geestelijke speelkameraden uit de kosmos.
Het overdag zien of voelen is niet erg. Want dan kun je samen spelen. Ik heb mogen ervaren dat een kind van 2 jaar hele ‘brabbel’ verhalen in een soort van speltrance hield met iemand die niemand zag. De ouders vonden het wel een beetje gek. Maar dit zelfde
zuiveren van lichaam en geest, geestverscheining1 kind wilde ’s avond niet naar bed. Dat veranderde bij slaapkamerdeur open en licht aan.
Door mijn hulp in zien en voelen kon ik hen geruststellen. De dagelijkse speelwijze
heb ik zo gelaten. Door in de kamer van het kind te kijken, door te voelen, ontdekte ik dat er een energie-krachtlijn door het bedje van dit kind liep die door de geestelijke vriendjes gebruikt werd. Door het bed te verplaatsen werd het drama van het moeilijk in slaap komen opgelost. Het vertrouwde beeld van het licht aan hebben, hebben we zo gelaten.

Anders is het wanneer je met kinderen in aanraking komt die geesten zien en daar bang voor zijn. Wat ook mogelijk is dat zij de geesten die zij zien gewoonweg niet willen zien omdat ze niet begrijpen dat zij ze kunnen zien.
Een gevolg van dit zien kan zijn dat er slaapproblemen ontstaan met erge vermoeidheid. Hun doen en laten word er door beïnvloed met het gevolg van een minder goede school resultaat en of onhandelbaarheid in de thuis situatie, enz.

Veelal zijn dit kinderen die zo wie zo erg gevoelig zijn en erg open staan voor de invloeden van buitenaf.
Zij ontdekken of hebben ontdekt dat ze in deze anders zijn dan anderen en daar weten zij niet mee om te gaan. Voor het school deel geef ik de ouders dan aan met een energetisch tekentherapeute afspraken te maken.
Mijn deel kan zijn dat ik dit kind waardeer als de persoon die het is en begrip heb voor wat het ziet en voelt. Vaak is het dan zo dat we samen dat zien van die geest of geesten bespreken. Het doel daarbij is het kind leren hoe het daar mee om gaat en waarom die geest er is. Daarna spreken we samen af wat die geest wel of niet mag doen. Vervolgens zorg ik samen met het kind voor een healing die ik een aarding of afsluiting noem. Mijn visualisatie helpt hem zelf zijn eigen huis te maken waar hij de baas is en waar zijn ouders broers en zusters ook af en toe een kijkje mogen komen nemen.

Kinderen die behoren tot wat ik noem ‘kinderen van deze tijd’ moet je als een volwassene benaderen. Al datgene wat hier voor besproken is moet je op en volwassen manier helder maken. Toen ik in een voorkomende situatie een meisje van negen jaar wilde vertellen wie zij zag en waarom, wist zij mij ook te vertellen wie er opdat moment bij mij was. Haar moest ik helpen duidelijk maken hoe zij met haar geestelijke vriendin moest omgaan zonder dat zij er last van had. Wat ik hiermee ook duidelijk wil maken is dat kinderen niet alleen erg gevoelig zijn voor geesten maar ook voor energieën die te maken hebben met spanning, emoties, huiselijke sfeer, schoolse activiteiten, schoolse vrienden en het iets wel of niet durven. Enz.

Kinderen die beginnen te puberen hebben van allerlei lichamelijke energieën en functies last. Ze worden door school of klasgenoten ook beoordeeld op of ze iets wel of niet durven. Meedoen en er erbij willen horen is erg belangrijk.
Er worden dan soms dingen gedaan die eigenlijk niet kunnen of mogen. Een van die dingen is dat men wel eens gehoord heeft dat men met geesten kan praten. Ze gaan dat nog stiekem doen ook. We noemen dat glaasje draaien. Alle kans dat die ouders enige tijd daarna een kind krijgen wiens persoonlijkheid totaal anders aan het worden is.
Dan is reinigen en zuiveren pas ECHT aan de orde.
Maar niemand kan iets doen omdat men niet weet wat er aan de hand is. Ik vraag hen daarom ook met klem aandacht te schenken aan de volgende zinnen:
Ouders neem je kind in welke leeftijd dan ook serieus. Angst of begrip hebben is op geen enkele leeftijd onzin. Vraag door en toon begrip dan hoor je wat er precies aan de hand is. Dan kan er pas echt hulp geboden worden.

naar boven
varja 162x77

Personen /volwassenen en geesten
In de voorschouw vermelde ik al dat geesten zien en of voelen per definitie niet altijd verkeerd is. Er is wel een groot verschil tussen het aangeleerde voelen of het werkelijke voelen. Begrijp me goed ik wil hier niet een trend suggereren. Ik wil enkel uiteenzetten dat niet alles wat we voelen met geesten en het moeten reinigen of zuiveren te maken heeft.

Net als bij het onderwerp ‘kinderen en geesten’ hebben volwassenen ook te maken met geestelijke begeleiders die bij ze horen. Zij kunnen in de zelfde verwarring geraken als de kinderen. Het ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde is van alle tijden en van alle leeftijden. De volwassene die het overkomt, heeft de omslag van het rationeel/ verstandelijke gevoelsdenken gemaakt naar het emotionele gevoelsmatige aanvoelen. Men heeft mogen ervaren dat met het gevoelsmatig aanvoelen geestelijke vrijheid komt die gebaseerd is op de spirituele/innerlijke ontwikkelingskracht.

De ontdekkers van het spirituele die daarin niet voldoende begeleid zijn of autodidactisch te werk gaan schrikken van zichzelf. Schrikken omdat ze dingen gaan voelen en zien die ze niet volledig begrijpen. Maar ook omdat de geestelijke wereld een opening ontdekt heeft om in te duiken. Zij manifesteren zich dan te sterk niet begrijpend dat die persoon dat nog niet aan kan. In een dergelijke situatie moet ook hier net als bij de kinderen reinigen of zuiveren de functie van leren omgaan met… hebben.

Omgekeerd kan het ook goed zijn dat de volwassene onder andere door het rijkelijk gebruik van geest verruimende middelen met de geesten in aanraking komt. Het zijn entiteiten die de persoon in hun greep proberen te krijgen of al hebben. De persoon moet echt het gevecht willen aan gaan en willen doorzetten om deze entiteit van zich af te schudden. Entiteiten hebben door wat er gaande is alle middelen aanwenden om die persoon in hun macht te blijven houden. Woorden als, ik wil wel maar ik kan niet, of ik kan het niet aan, of jullie begrijpen niet wat ik doormaak, moeten het werkelijke mislukken camoufleren. Reinigen of zuiveren zonder dat de persoon meewerkt, gaat niet lukken.

Maar wat te doen wanneer de persoon niet zelf de aanleiding is maar enkel tot doelwit gebombardeerd is. Boosheid, woede, vernedering, enz. kan de oorzaak zijn dat een buitenstaander een zeer krachtige negatieve energie stuurt. Omdat te kunnen doen wordt er vaak de hulp van een meester met de kennis van die praktijken in geroepen. Ik heb het hier over de zwarte magie. Die energie kan soms letterlijk aan iemands rug of nek kleven.
Deze energie fungeert als een magneet waardoor ze alle energie naar zich toetrekt. In een dergelijke situatie is het ook mogelijk dat er een bepaald doel aan die energie gekoppeld is.

Wat de afzender wil bereiken is dat men van deze energie bang wordt. Bang heeft hier de functie van iets ongrijpbaars te voelen, ondergaan, ervaren wat frustreert waardoor die energie juist versterkt wordt. Deze energie manifesteert zich het beste bij bange gevoelige mensen. Het kan zelfs zo krachtig zijn dat het voorwerpen, interieur van betrokkene ‘besmet’ waardoor er een spookhuis situatie kan ontstaan. Om hier van los te komen heb je de hulp van een wel zeer krachtige healer/ hulpverlener nodig. Deze negatieve energievorm kom je tegenwoordig nog al eens tegen. De bron is dan vooral afgunst en woede.

naar boven
varja 162x77

Reinigen of zuiveren van lichaam en geest
Zo op het eerste gezicht lijkt de titel van dit onderwerp niet te kloppen. Reinigen of zuiveren is goed te begrijpen want daar heb ik het al uitgebreid over gehad. De vraag spits zich toe op de woorden ‘lichaam en geest’. Hier wordt slechts aan een deel van de drie-eenheid bestaande uit, ziel-lichaam en geest aandacht geschonken. Wanneer je wilt reinigen of zuiveren dan moet je toch het geheel in ogenschouw nemen? Dat is zeker juist en komt ook als geheel wel aan de orde.
Toch laten we heel vaak ons doen en laten hoofdzakelijk van de beleving van lichaam en geest afhangen.
We denken of liever nog we menen, dat onze gevoelsbeleving uitsluitend bepaald wordt door het stoffelijke deel van de drie-eenheid. Wanneer je vanuit dat perspectief naar reinigen en zuiveren kijkt kom je op een heel ander gebied uit.

Wij mensen spreken en leven vanuit een door ons ‘bedacht’ leefpatroon. Die levenswijze is de invulling van alle indrukken als gevolg van: Moeten doen; Willen doen; Staan voor; Bereiken van; Voldoen aan; Aanleg hebben voor; Voorkeuren; Ambitie; enz.
Vroeg of laat komt er een moment waarop de mens die manier van het maatschappelijk leven het niet meer aankan. Lichaam en geest vragen om een time out. Na lang wikken en wegen komt die er ook, uitsluitend omdat het lichaam het niet meer aankan. Volgens de geest loopt het toch nog redelijk ook al heeft de geest ( de mens) het vermoeden dat er iets niet klopt. Dit toegeven aan, heet overspannen zijn of erger een burn-out hebben. Reinigen en zuiveren kan beginnen. Dat heet dan in therapie gaan. Zoals ademtherapie.

Maar wat is er eigenlijk gebeurt.? Hoe kon het zover komen? Wat ging eraan vooraf? Je komt in contact met het spreekwoordelijke gezegde: ‘Als het kalf verdronken is dempt men de put’. In al het enthousiasme over de denkbeeldige maatschappelijke mogelijkheden is vergeten naar het lichaam of naar het innerlijk te luisteren. Met andere woorden de Ziel die je bent ben je vergeten te koesteren. Dat is moeilijk te accepteren, toch? JA!
Het is het gevecht van verstand contra gevoel. Het gevecht van het gevoelsmatig denken tegen het gevoelsmatig voelen. Reinigen /zuiveren heeft zo de functie van het op zoek gaan naar de oorzaak van het gebeuren. Enkel en alleen wanneer de oorzaak helder is, is er een oplossing binnen hand bereik.

Wat opvalt, is dat het geloof of het vertrouwen in de drie-eenheid weer binnen bereik ligt. Gedachten gevormd door de geest vertolken niet meer uitsluitend het verstandelijke denken. Het verstandelijk denken maakt plaats voor het innerlijk bewustzijn wat een veel breder begrip van de gedachte of het denken is. Ziel-lichaam -geest is weer door de innerlijke werking van de geest met elkaar versmolten. Eigenwaarde

Maar wat nu wanneer de Ziel het initiatief neemt en de geest aanspoort om het lichaam te reinigen of zuiveren?
‘Dat kan niet of is dat ook mogelijk’, zeg je dan. Je vergist je, het is zeker mogelijk maar komt niet zo veelvuldig voor als de eerder beschreven reiniging.

Stel je eens voor, dat iemand het leven ingericht heeft naar de wensen van het eigen bewustzijn. Die wensen kunnen gestuurd zijn door de eigen wil of door de omstandigheden waarin men zich bevind of zich staande moet houden. Vooral dit laatste hoeft niet tot de bewuste keuze gerekend te worden. De omstandigheden waren of zijn nu eenmaal zo. Ook nu kan het zover komen dat het lichaam het niet meer aankan. Het lichaam schreeuw via de geest om aandacht omdat het niet meer verder kan. Noodhulp in de vorm van een kundige medische oplossing en verzorging maakt het lichaam weer goed ‘bewoonbaar’. De geestelijke toepassing van het bewoonbaar zijn is de bewustwording van ‘ik ben die ik ben’. Het is de aanzet om de ziel via de geest de ruimte tot de oplossing te geven.

Reinigen en zuiveren gebeurt nu van binnen uit. De innerlijke geestelijke vriendenkring (gids, beschermengel) waarschuwt of geeft aan wat er te doen staat. Die reiniging en zuivering vind pas plaats als de tijd daarvoor rijp is.De geest zorgt er zelfs voor dat er een geschikte omgeving is en hulpverlening paraat is.

In de mij bekende situatie belandde de persoon in een badkamerruimte van een ziekenhuis. Al kruipend over de bad-vloer wordt de reiniging van binnenuit opgang gebracht. Letterlijk uit alle lichamelijke openingen werd de viezigheid/ vuiligheid die het lichaam ziek maakte naar buiten gespoten. Een begripvolle verpleegkundige, die dit ooit eens eerder meegemaakt had zorgde voor de nodige hulp. Zij zorgde er ook voor dat het gehele bad, dat door het gebeuren van onder tot boven vies geworden was, gereinigd en werd. Het voorval werd niet aan de ‘grote klok’ gehangen. Na enkele dagen voelde de persoon zich stukken beter worden. Betrokken medicus was verbaasd dat het ziekte proces een onverwachte snelle genezende werking gekregen had.

Reinigen of zuiveren kan op verschillende manieren tot stand komen. Dit zijn voorbeelden die voor vergelijkbare situaties staan. In alle situaties die direct tot personen te herleiden zijn gaat het om de verzorging en bewustwording van de 3-eenheid, ziel- lichaam-geest. We dienen ons daarbij bewust te worden van de brugfunctie die de geest hier inneemt. De geest is niet alleen de vertolking van ons denken of de gedachte maar zeker ook het verlengstuk van ons innerlijke IK die we ook wel betitelen als, de ziel, hoger zelf, beschermengel, innerlijke stem, gids, enz

Bij huisreiniging geef ik een uiteenzetting hierover met enkele voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Je ontdekt dan dat de vraag van waarom reinigen of zuiveren veel meer inzicht of vooronderzoek vergt dan je dacht.

naar boven
varja 162x77