Mediumschap en waarnemen laat je kennis maken met de wijze waarop een medium met de spirituele wereld mag werken. Dat is een unieke ervaring en beleving.

In de uitwerking van mediumschap en waarnemen maak ik niet alleen gebruik van mijn eigen inzichten en ervaringen. Van collega
Ed van Roosmalen heb ik toestemming om ook delen van zijn inzichten te mogen gebruiken. Ed heeft zijn gevoel en inzicht als informatie en bewustwording op schrift gesteld. Toch zeker ook als waardering voor het mogen werken in de materie van de spiritualiteit.

Ik onderschrijf het en heb de zelfde of soortgelijke ervaringen. Het is ook de trigger om er hier op onze website in het informatie blok er iets over te vermelden.

……………………………. – Het mogen werken als…
De waarnemingen
Hoe werkt een medium
De mediumavond
De spiritualiteitsgedachte
Boek


Het mogen werken als…
Bedenk en accepteer dat een medium gewoon een mens als jij is. Door training heeft die persoon aanvullend zijn natuurlijk vermogen tot waarnemen ontwikkeld. Die ontwikkeling is zodanig dat die persoon kan communiceren met de geestelijke wereld van de Gidsen, de overledenen, de engelen, enz. Dit buitenzintuiglijke werk is afgestemd op de reikwijdte van de innerlijke geestkracht van die persoon.

Toch wil ik eerst even kwijt, dat ik merk dat er steeds meer mensen zijn met zeer weinig geduld en je het hemd van je lijf vragen. Daarover het volgende: Wij zijn geen automaat waar je € 2,00 in gooit, en dat er dan een antwoord uitrolt die er ook nog toe doet. Zo begint collega Ed van Roosmalen een uiteenzetting over waarnemingen, mediumschap en spiritualiteit. Om vervolgens ook melding te maken van een zelfde vorm van ongeduld op een mediumavond. Het is helemaal niet zeker dat iedereen, en dus jij ook niet, een boodschap krijgt.

Ik heb het gevoel dat sommigen niet eens weten wat er bij komt kijken, om het mediumschap te mogen beoefenen. Er gaat een hele leerschool aan vooraf. Eerst onbewust en later zelfs bewust. Die voorbereiding wordt door de geestenwereld van Gidsen geregeld. Dan krijg je pas toestemming om dit mooie maar loodzware werk te mogen doen. Loodzwaar? Ja, niet in de zin van spierballen maar wel in de geestelijke vorm. Dat heeft alles te maken met de verantwoordelijkheid voor je woordkeus en de boodschap die het medium geeft. Mensen vertrouwen op de zuiverheid van die boodschap.

Er zijn er die denken met een cursus mediumschap de weg naar bekendheid, enz. opent. Maar ook dat het waarnemen dan een eenvoudig onderdeel van het geheel is. Ik vind dat een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Hen raad ik aan zich eens echt in de materie van de spiritualiteit te verdiepen. Deze website biedt daar ruimschoots de mogelijkheden voor.

Ik ga ervan uit dat de ‘gave’ van het mediumschap in je DNA verweven zit. Alleen op die manier ben je echt in staat op een zuivere manier deze roeping te mogen beoefenen. Vergelijk het met welke andere maatschappelijke functie dan ook Bv arts, timmerman, verpleger. Elk beroep is in mijn ogen met het DNA van ons Zijn verbonden.

Is die roep er niet, dan heeft het geen zin. Het is niet mogelijk om via een cursus medium te worden. Als er aanleg voor dit werk is, kan je die gevoeligheid wel ontwikkelen. Dat is geen vrijbrief om je medium te mogen noemen. In het spirituele werk is daar meer voor nodig, dan alleen een waarneming te kunnen doen. Het medium (Ik) is niets anders dan een doorgeefluik, en gaat daar met het grootste respect mee om.

naar bovenvarja 162x77

De waarnemingen

In het onderwerp psychometrie, mediumschap en waarnemen geef ik een beschrijving over het werk en de manier waarop dat gaat. Hier beperk ik mij tot het resultaat van de waarneming; de boodschap die verwoord moet/mag worden.

Het is voor een medium zeer frustrerend wanneer er dood leuk na een gegeven boodschap gezegd wordt:
-‘klopt echt niets van’. Pff. ga er maar van uit dat ze geen bus onbekenden sturen.
-’ja, maar dat weet ik al. Is er niet iets nieuws te vertellen”.
-‘dit kan ik helemaal niet plaatsen. Dit is de ring van mijn overleden moeder en zo is ze niet’. Kan zijn zeg ik dan; wat ik vertel heeft met jou te maken. Nou daar heb ik niets aan, wil iets van mijn moeder horen.
Pardon? Ooit gehoord van leren luisteren? Ik kan alleen vertellen wat ik mag ontvangen. Hier kan ik dus niets mee, maar geeft op dat moment wel een erg vervelend gevoel. Gelukkig laat ik mij niet meer gek maken en blijf ik vertrouwen op de ingevingen van mijn geestelijke vriend/gids.

Ja. Ik weet dat ik hiermee een toon zet maar even schrikken is nooit verkeerd. Het brengt je weer terug bij de realiteit. Vandaar nu een indruk van wat een waarneming ook teweeg kan brengen.

Een bijzondere manier van waarnemen vind ik, contact met een overledene. Ik ben steeds weer verrast als ik dat mag doen en de overledene zich ook aan mij wil kenbaar maken. Bedenk wel dat dit geen kunnen is, maar een mogen doen. Kunnen heeft hier alleen de functie van mij beschikbaar stellen.

Het is dan erg goed luisteren. Je er helemaal voor openstellen, om van de beelden en informatie een vertaalslag te kunnen maken. Immers, de ‘klant’ moet het goed begrijpen. Vergeet niet dat ‘dit contact’ veel inspanning vergt en dat we beperkt zijn in de Informatie. Wij Mogen alleen dat aangeven wat op dat moment voor ‘de klant’ nodig is, meer niet.
Soms mogen we de overleden persoon zien. Dat kan met het zien van een wazige energie beginnen dat langzaam maar zeker duidelijk zichtbaar wordt. Ik sta steeds weer verbaast hoe het mogelijk is dat dan de persoon tot bijna in detail te beschrijven is. Ik heb het dan bijvoorbeeld over: uiterlijk, kleding, houding, loopgedrag, stem, lach, dragen van sierraden. Ook dit behoort tot de noemer mogen doen. Samen met de boodschap waarin een zelfde detail element verscholen zit brengt dat een bepaalde rust bij de klant.
Zo zijn er nog vele aanvullende voorbeelden van contact en soorten waarnemingen te geven. Maar hoe werkt of brengt of doet een medium dat?

naar bovenvarja 162x77

Hoe werkt een medium

Er is een gezegde die luidt: Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. We bedoelen daarmee te zeggen dat niets eenduidig is. Dat is in of bij het werk van een medium niet anders. Elk medium heeft een eigen manier van werken. Je zou ook kunnen zeggen een eigen specialiteit. Het is die specialiteit dat borgstaat voor het volgen of het willen zien werken van een medium.

zaalwim
Een mediumavond bij de SpiritueleKring-Assen. Wim leest foto’s van overledenen en Ronnie geeft boodschappen via de tarot

Voorbeelden zijn: *uitsluitend via foto’s van overledenen, * uitsluitend via voorwerp of foto van levenden ( mens en dier). * Waarnemingen via de tarot. * Waarnemingen aan de hand van geboortedatum of roepnaam, * uitsluitend via door u meegebrachte bloemen, *spontane helderziende waarnemingen. En zo zijn er nog wel enige mogelijkheden te benoemen.

Erg belangrijk is nu dat het medium de waarneming begint zonder te weten voor welke persoon dat is. Dit duurt zolang tot de geestelijke wereld (gids van het medium) aangeeft dat er vooralsnog voldoende informatie voor de persoon gegeven is. Dan vraagt het medium voor wie het bestemd is en of de persoon het begrijpt en het kan plaatsen. Bijna altijd is het antwoord JA. Pas dan geeft het medium enkele aanvullende informatie. Ik heb het hier over het werken met iets in de hand, zoals een foto (inductor). Over zuiver werken gesproken. De informatie kwam zuiver zonder tussenkomst van het menselijk weten tot stand.
Anders is dat wanneer na het oppakken van het ‘voorwerp’ direct gevraagd wordt van wie dit is. Menigeen vindt dit “geen manier van waarnemen, want je ziet dan direct de persoon, en je leest een hoop van de gezichten af”.

Wanneer het medium zich uitsluitend beschikbaar stelt voor de spontane waarneming dan is er contact met de zaal. Het medium werkt dan met of via zijn persoonlijke gids met de geestelijke wereld die met de bezoekers zijn meegekomen. De bezoeker is dan enkel belangrijk als ontvanger van de boodschap. Het medium vertelt dan eerst wie er gekomen is hoe hij/zij zich kenbaar maakt en dan pas voor wie het bestemd is. Vervolgens volgt de boodschap.

naar bovenvarja 162x77

De mediumavond

Nieuwsgierig als wij mensen zijn, willen we wel eens een medium zien werken. Dat willen we vanuit een verschillende achtergrond. De een wil dat omdat hij/zij toch wel wil weten wat dat is of hoe dat is. De ander wil dat omdat hij/zij het spirituele groeiproces wil leren begrijpen. Weer een ander omdat er zoveel vragen zijn waar men niet weet hoe daarmee om te gaan en misschien, misschien werkt dit wel.
Kortom, redenen genoeg om eens aan een mediumavond deel te nemen. Kan dat? Ja, dat kan. We spreken dan van een openbare spirituele mediumavond.

Dan is het zover! Je weet wanneer en waar een mediumavond gehouden wordt en welk medium met welke specialiteit de avond draagt. Je bent enthousiast maar ook
gespannen. Daar is niets mis mee. Neem op een open maar ingetogen manier zonder verwachtingen in de zaal plaats. Zorg dat je ruim op tijd bent. Maar… heel belangrijk is ook, dat je rustig en op een vooral ingetogen manier enkele woorden met elkaar wisselt. Dit heeft alles te maken met het respect hebben voor de spiritueel geestelijke wereld. Laat zeker 5 minuten voor aanvang van die ingetogenheid blijken, door dan stil te zijn en niet meer met elkaar te praten. Hoe ingetogener en spiritueel open de bezoeker is hoe sneller of makkelijker de binnenkomst van de spirituele wereld zal zijn. OH JA! Zou ik bijna vergeten. Doe a.u.b. dat mobieltje of hoe een dergelijke telefoon tegenwoordig mag heten uit. De materie is belast met dit medium de spiritualiteit heeft een ander soort medium daarvoor ben je hier.

Dan de vraag: Moet ik wat neer leggen? Wat leg ik neer? Waarom leg ik het neer? Is het wel ‘verstandig’ om iets neer te leggen? De moeilijkheid in deze is dat jij net als ieder ander nieuwsgierig bent naar … . Of je nu voor het eerst komt of al een doorgewinterde bezoeker bent, dat maakt niets uit.
Probeer bij de 1ste Avond of welke andere avond ook, eens geen voorwerp of wat gevraagd wordt neer te leggen. Dat kan moeilijk zijn. Kijk en luister eens gewoon naar wat er gezegd word. Luister vooral goed. Je hoort dan in de boodschappen voor de andere mensen je eigen waarneming. De onbevangenheid komt nu ook ruimschoots aan bod om dat je niet zit te wachten om voor een boodschap aan bod te komen. Die kans is groter van niet dan dat je wel aanbod komt.

naar bovenvarja 162x77

Spiritualiteitsgedachte

In wat is spiritualiteit heb ik gesproken over de weg die de zoekende in deze materie dient af te leggen. Bij die zoektocht hoort ook de kennismaking met het mediumschap en het waarnemen. De overzicht pagina spirituele informatie laat zien welke zoektocht en ervaringen wij daarbij opgedaan hebben. Dit is een levenswerk en wij zijn er nog niet klaar mee. De diepere aspecten van de spiritualiteit mochten de laatste jaren pas tot uitvoering komen. Dan bedoel in de verschillende stadia van de trance vormen. Dit brengt mij weer terug bij mijn stelling in deze die ik al vaker geuit heb: wanneer je het onzichtbare zichtbaar wilt maken, wees dan eerst zelf onzichtbaar, pas dan wordt het zichtbaar.
Begrijp dan dat een medium slechts doorgeefluik is. En dat jij bijvoorbeeld als onderzoeker van het spirituele, de materie moet loslaten om op je emotionele gevoel te kunnen vertrouwen.

Het krijgen van een boodschap op een mediumavond is dan een cadeau met een enorme strik eromheen. Daar ben je de spirituele wereld dan dankbaar voor. Nogmaals het medium kan niets afdwingen.

Het belangrijkste van de spiritualiteitsgedachte is wel de acceptatie voor wie we zijn en wat we doen. Wij zijn met een moeilijke en van tijd tot tijd loodzwaar beroep bezig. Ja, ik zie de vraagtekens? Maar het is voor ons een beroep. Voor elk beroep hoort acceptatie, waardering en respect te zijn. Volgens mij hoef ik dit niet nader uit te leggen.

naar bovenvarja 162x77

Boek / workshop/ opleiding /consulten.

Intuïtief gevoelig?
– hoogsensitiviteit –

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan.
Duidelijk wordt dat zowel bij kinderen als volwassenen antwoord verkregen moet worden op de vraag ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’..

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ga voor meer details over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel. 

Ontwikkel je gevoelstalenten
Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Intuïtie geeft Spirituele Ontdekkingen
Dit is een werkboek die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. Deze ontdekkingstocht maakt je duidelijk dat vertrouwen op je gevoel of intuïtie het begin is van alle spirituele ontdekkingen.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

 Werken met gevoelstalenten
Healing, Spychometrie, Mediumschap
De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid. Er is ruim aandacht voor de vormen van psychometrie en waarnemen. Dat brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel en de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder. 

22.50Toevoegen aan winkelwagen

naar bovenvajra