De Meridianen zijn energiebanen die over en door ons lichaam stromen. Ze zijn gekoppeld aan organen, die weer een reflexzone elders in het lichaam hebben.

De Meridianen zijn vernoemd naar het orgaan waaraan ze gekoppeld zijn. Je vindt de zelfde meridiaan ( bv. de galblaas meridiaan) met zijn drukpunten dan ook zowel links als rechts in je lichaam terug.
Meridianen, 12 in getal, zijn te vergelijken met rivieren. Deze “rivieren” zoeken deels hun eigen weg. Zij liggen aan de oppervlakte van ons lichaam.

Deze kennis is een afspiegeling van de anatomische en spirituele werking van het geheel van organen meridianen en reflexzones zoals ik dat in mijn boek “Meridianen, Chakra’s en Reflexzones, beschrijf. Duidelijk wordt waardoor een voelbare pijn bijvoorbeeld haar ontstaan elders in het lichaam kan hebben. De reflexzones zijn daarbij van grote waarde, omdat zij de aanjagers of dempers van die pijn zijn.

boek meridianen
`Meridianen,Chakra’s en
reflexzones   € 25,50

Wat zijn meridianen
Maak eens de volgende vergelijking waarbij jij je lichaam ziet als het land waar je woont. Je weet wat dat land aan mogelijkheden heeft, maar je kent ze nog niet allemaal. Daarnaast kan het ook zaken in zich hebben waar jij het niet mee eens bent of kunt zijn of wilt zijn. Kortom: herken in het land niet alleen het lichaam dat je bewoont maar vooral het lichaam dat je hebt. Het is ook dat lichaam waarmee je een liefdevolle en goede verstandhouding hebt opgebouwd.Of dat werkelijk zo is hebben we het in de loop van dit onderwerp wel over.

meridianen rompoverzichtMeridianen zijn nu te vergelijken met rivieren. Deze “rivieren” zoeken deels hun eigen weg, maar hebben door de loop der tijd een vaste bedding gekregen.
Je weet ook dat water altijd van hoog naar laag stroomt. Van positief (+) naar negatief (-). Wij vertalen dat in Yin en Yang stromingen. Die “rivieren” stromen door “meren”. Op die “rivieren en meren” zijn weer diverse “beekjes” aangesloten. Om nu de stroming in de “rivieren” te bevorderen of te doen stagneren zijn er “sluizen” gebouwd.

Met andere woorden: er is reeds in de moederschoot, bij de wording van je lichaam, o.a. rekening gehouden met een heel gecompliceerd -maar ook verfijnd -netwerk van energiebanen, energiecentra en reflexbanen.
Deze energie, die in China Qi (chi) wordt genoemd, vormt samen met bloed en andere vloeistoffen jouw levensenergie. Met de levensenergie wordt hetzelfde bedoeld als wanneer men het in andere culturen bijvoorbeeld heeft over Prana en Ki (Reiki).

De meridianen of energiebanen (12 in getal) zijn de reeds besproken “rivieren”. Zij liggen aan de oppervlakte van ons lichaam. Met de “beekjes” bedoel ik de dieper liggende verbindingen die met de verschillende reflexzones en punten te maken hebben. Blijft over de “Meren”. Het zal je niet verbazen dat ik daarmee de energiecentra bedoel die wij Chakra’s noemen. Zie daarvoor het gelijknamige onderwerp.
De “sluizen” zijn de punten op de meridianen waarmee de stroming of de circulatie van dmeridianen hoofd/schouder overzicht e levensenergie kan worden beïnvloed. Deze punten noemen we de acupunctuur–, acupressuur– , of drukpunten. Het is een mechanisme wat zich zelf reguleert. Maar er kan soms ook iets aan het mechanisme haperen, waardoor de regulerende werking verloren is gegaan. Het mooie of nuttige van deze drukpunten is, dat ze niet alleen de circulatie in de meridianen beïnvloeden. Ze kunnen ieder voor zich ook grote invloed op specifieke processen van ons lichaam uit oefenen.

De Meridianen zijn in de westerse cultuur vernoemd naar het orgaan waaraan ze gekoppeld zijn. Je vindt de zelfde meridiaan ( bv. de galblaas meridiaan) met zijn drukpunten dan ook zowel links als rechts in je lichaam terug. Naast deze hoofd meridianen zitten er dieper in het lichaam nog een aantal. Daarvan zijn de conceptiebaan en de gouverneursbaan voor ons de belangrijkste. Zij zijn niet met een orgaan verbonden. In mijn beleving maken deze banen de verbinding met wat ik het aarden of centreren noem.

naar boven
varja 162x77

Hoe stromen meridianen
Ik had het reeds over de min of plus stroming met daaraan gekoppeld het principe van Yin en Yang.
Die vertaling zit opgesloten in de 12 meridianen en volgens dit principe zijn er 6 Yin en 6 yang. De Yang meridianen op het lichaam stromen richting de voeten en de Yin meridianen stromen richting het hoofd.

Bij de meridianen op de armen is dat precies andersom. De Yin meridianen stromen van de vingertoppen richting de schouder en de Yang meridianen stromen hier richting de vingertoppen. Iedere fase van het leven van alledag heeft een Yin en Yang aspect in zich. Deze energiekwaliteiten zijn aan elkaar gekoppeld en voeden elkaar. Wanneer de één toeneemt neemt de ander af. Gedurende de energiekringloop van de dag
( 24 uur) kent elke meridiaan een periode van 2 uur waarin het “maximale energie” geeft. Op de dag zijn er dus hoogtepunten en diepte- punten.

Je kunt als het ware stellen dat de meridianen door een onafbreekbare kringloop aan elkaar verbonden zijn. Die kringloop is zowel op de tijdsfactor als de elementen van toepassing. De jaargetijden, seizoenensituaties, klimaat, kleur en smaak zijn hierop ook van invloed.
Biedt de nacht ons te weinig rust en herstel ( inwendige activiteit) dan zal de activiteit van de dag ook minder effectief zijn.

 De meridianen zijn in 2 groepen te verdelen.
Aan de voorzijde van het lichaam, van voeten naar het hoofd.
Aan de voorzijde van de armen, van hoofd naar vingertoppen
Aan de achterzijde van het lichaam, van hoofd naar voeten.
Aan de achterzijde van de armen, van vingertoppen naar het hoofd.

naar boven
varja 162x77

Medische inzichten.
Alle meridianen zijn als een netwerk met elkaar verbonden. Een storing in een meridiaan of het gebied van die meridiaan, geeft een verstoring die op het hele lichaam, de geest en de ziel van invloed is. De meridianen worden uitwendig opgeladen door de energie van de omgeving, de natuur. Inwendig worden ze opgeladen door het voedsel dat ze kunnen gebruiken. Natuurlijk is daarbij de toestand van de psyche van groot belang.meridianen , werking van de elementen

Zo kan een teveel aan energie worden verminderd of een tekort aangevuld. Wanneer er een opstopping ontstaat kun je die opheffen door de energie weer te laten stromen.
Wanneer nu de bevoorrading van de lichaamscellen en transport door het lichaam naar wens gaat, zie je bij de persoon een grote vitaliteit ontstaan. Bij een stagnatie in de bevoorrading of bij het transport zie je dat weefsels zich aanspannen, vitaliteit verdwijnt, er kunnen zelfs zwellingen, enz. ontstaan. Je merkt dat de persoon een verminderde levensenergie heeft en we zeggen dat hij of zij ziek is.
Ziektebeelden ontstaan wanneer wij in disharmonieleven met ons gevoelsleven. Nu dien je onderscheid te maken tussen ziek zijn en je ziek voelen. Natuurlijk bewandel je in alle gevallen van je ziektebeeld altijd eerst de reguliere medische weg.

  • Bij ziek zijn, moet jij je in mijn beleving altijd blijvend wenden tot de medici als eerst aangewezen behandelaars. De alternatieve mogelijkheden kunnen dan in mijn beleving daarna of daarbij tot de nodige verlichting van het ziek zijn bijdragen.
  • Bij je ziek voelen, heb je in mijn beleving veelal met een psychische levensverwachting te maken, in de zin van: Je weet wat jouw mogelijkheden zijn. Je kent ze nog niet allemaal. Er kunnen er ook zijn waar jij het niet mee eens bent of kunt zijn of wilt zijn.
  • Kortom: Herken niet alleen het lichaam dat je bewoont maar vooral het lichaam dat je hebt. Het is ook dat lichaam waarmee je een liefdevolle en goede verstandhouding dient op te bouwen. Ik besef dat dat soms een moeilijk verlopend proces is.

Bij ziek zijn of je ziek voelen wordt er in eerste instantie naar de anatomische functies van je lichaam gekeken. De organen vervullen daar o.a. een grote rol van betekenis in.
In de alternatieve sfeer bekijken we hoe de lichaamsfuncties in samenhang met de organen zich op het gevoelsniveau of spirituele niveau tot elkaar verhouden.
Als de levensenergie uit balans is zal dat op meerdere plaatsen in het lichaam, in de vorm van klachten, zichtbaar zijn. Een behandeling van de juiste meridiaan of meridianen kan in één keer een groot deel van de klachten oplossen of verminderen.

naar boven
varja 162x77

Meridianen en Organen

Onderstaand wil ik je nu wat inzicht geven in de gevoelsstructuur van de organen en zijn meridianen zoals ik daar tegenaan kijk. De metafoor, aan het begin van het onderwerp meridianen, waarbij ik je vroeg je lichaam als een land voor te stellen, heb ik hier terug laten komen.

Galblaas meridiaan (23.00-01.00uur)

meridianen ,galblaas-meridiaanVerbonden met het hart en daardoor een voorpost voor hartaandoeningen. De galblaas staat in directe verbinding met de emoties die te maken hebben met het geven en ontvangen van liefde. Het heeft ook te maken met afwijzing en agressie in de zin van bitterheid en ergernis.
Gal is veelal de bitterheid die zijn oorsprong heeft in problemen met de hartkwaliteit.
Een en ander  heeft  te maken met geloof in jezelf, zoals: liefde, vrede en geluk.
Eigen verantwoording willen dragen maar ook graag controle willen hebben. Weet ook dat jij jezelf vanuit denken problemen en beperkingen oplegt en mogelijk daardoor gevoelens op anderen projecteert. Stel jezelf steeds weer de vraag: Ga ik wel liefdevol met anderen om? Justitie of de rechter

Lever meridiaan (01.00-03.00uur)

meridianen, lever-meridiaan

Het is een heel belangrijk, veelzijdig en gevoelig orgaan. De lever zorgt voor de weder opbouw, de verversing, levenskracht maar het zuivert ook. In de lever en het bloed (via de milt) wordt duidelijk wat er in het onderbewustzijn leeft. Hulpeloosheid, wanhoop zijn slechte raadgevers voor de leverfuncties. Ze nodigen niet uit om in positieve zin opnieuw te willen beginnen en weer te gaan leven. De aspecten waar we hier mee te maken krijgen zijn: ernstige tegenslag, brand, overlijden, angst om opnieuw te beginnen.
Daardoor beperkingen, ongelukkig zijn en ontberingen. De generaal of het leger.

Terug naar organen
naar boven
varja 162x77

Long meridiaan ( 03.00-05.00uur)

meridianen, long-meridiaanBij de longen hoort ademhaling maar ook reuk. Het heeft dus alles te maken met lucht hebben en krijgen. Zonder de werking van de longen is er geen leven. De longen staan in nauw contact met het hart. Ze hebben ook te maken met gevoelens aanvaarden en met het eigen belang erkennen. Longen hebben ook te maken met vergeving en de daarbij behorende gevoelens te aanvaarden. De werking van de longen is bepalend voor het hebben van de stem, de gebaren, de beweging enz.. De longen geven voeding aan emotie en denken. De bijbehorende adem weerspiegelt de kwaliteit van de bloedsomloop. Wat te denken van hoogmoed of schuldgevoelens. De ministerraad

Dikke darm meridiaan (05.00-07.00uur)meridianen, dikke darm-meridiaan

De laatste fase van het verteringsproces. Alles wat niet meer gebruikt kan worden wordt hier verzameld om vervolgens het lichaam te verlaten. Het wil ook zeggen dat je zaken van grote onzekerheid dient op te ruimen zonder gezichtsverlies of verwaarlozing maar met een hoge mate aan eigenwaarde. De dikke darm heeft ook van doen met zelfaanvaarding, zelfkennis. In algemene zin heeft de dikke darm alles te maken met de ruimte of basis of eigenwaarde die iemand heeft of zich te kort doet. De aspecten zijn: diepgewortelde onzekerheden, schuldgevoel, negatief denken. Buitenlandse zaken

Terug naar organen
naar boven
varja 162x77

Maag meridiaan (07.00-09.00 uur)

meridianen, maag-meridiaanHet centrum van (spijs)vertering of verdeling. Het is een vorm van overgeven aan … of zo je wilt ervaren dat… De maag toetst de emotie, het gelijk, het ongelijk of de investering buiten of in jezelf. Hier kan de wrijving tussen hoofd en hart ( denken en emotie) zichtbaar worden.
Hier volgen dan de uitwerking van: het er niet of wel mee eens zijn, vormen van acceptatie. Zich er bij neer leggen. Opkroppen of wegduwen van emoties. Jezelf rechtvaardigen. Beseffen dat je o.a. door het ervaren van angst, zwakte, verbittering, teleurstelling en pijn groei en acceptatie in je leven kunt brengen. Financiën

Milt  meridiaan en alvleesklier meridiaan ( 09.00-11.00 uur)meridianen, alvlees-milt-meridiaan

De gelijknamige meridiaan is aan de linkerzijde de milt meridiaan en aan de rechterzijde de alvleesklier meridiaan.
De milt is een krater van onbewust vuur. De stroming moet in positieve zin opgang komen. Maar ik moet het wel willen. Met andere woorden, we vinden hier nog enkele pijnen en functiestoornissen terug. Onbewuste herinneringen komen op gang. zoals zelfbeklag, piekeren, wegstoppen. Er moet of wordt hier gewerkt aan het herstel van de verstorende prikkel, dat is gunstig voor de levensenergie in milt en lever. Kraters zijn bv: opkomende begeerten, emotionele en mentale kenmerken of beperkingen van de persoonlijkheid. De milt wordt ook wel als spons gezien. Het zuigt op en geeft af op een wijze zoals wij dat willen of toestaan.
De alvleesklier zorgt o.a voor insuline en het op peil houden van de bloedsuikers. Wanneer je nu het contact met de “zoete”dingen van het leven ( vreugde, plezier, samen iets beleven) verloren hebt, zul je mogelijk slecht functioneren. Te denken valt ook aan: mislukken van plannen, verbitterde levenshouding, angst voor de toekomst. De administratie of het planbureau

Terug naar organen
naar boven
varja 162x77

Hart meridiaan ( 11.00-13.00 uur)

meridianen, hart-meridiaanHet hart vertegenwoordigt je bewustzijn. Het geeft aan wat er in je leeft.
Maar doet je ook beseffen dat “gewoontes” slechte raadgevers zijn.
Geeft hartpijn aan. Kortom is gericht op de emotie en de emotie verwerking.
Het vertolkt ook gevoelswijsheid.

Via het hart geef je uiting aan gevoelens en gedachten die ook heel tegenstrijdig kunnen zijn. Bv. haat, verlangen naar, liefdesuitingen, scheiding, angst, woede, ergernis. Medelijden en angst zijn dan slechte raadgevers die hoe dan ook in positieve levenskracht omgezet moeten worden.
het kabinet.

Dunne darm meridiaan (13.00-15.00 uur)meridianen, dunnedarm-meridiaan

Heeft van doen met het verteringsproces. Met andere woorden,hoe gaan we met de dingen om. Zoals klachten over miskenning, boosheid, ergernis en zelfs bitterheid.
De dunne darm weerspiegelt ook je ego in de vorm van in hoeverre jij jezelf kunt maar vooral ook wilt zijn. Vastzittende aspecten zijn: drammen, ontevredenheid maar ook analyseren, zwart kijken, te moeten bewijzen. Treurig, verdrietig.

De andere weerspiegeling is die van wijsheid. Open aspecten zijn: groei, geestelijke groei, tevredenheid, accepteren van de mogelijkheden. Het parlement of de tweede kamer.

Terug naar organen
naar boven
varja 162x77

meridianen, blaas-meridiaanDe Blaas meridiaan (15.00-17.00 uur)

De blaasmeridiaan is de langste meridiaan die we kennen. De blaas is verbonden met het onderbewuste. Met het loslaten, maar ook met positief willen zijn en daardoor geen angst willen hebben. Het kan zeer goed te maken hebben met aandacht, controle willen hebben over anderen, schuldgevoelens, schaamte. De blaas heeft zo zijn eigen regels. Wat wil zeggen dat het ook met innerlijke overtuigingen te maken heeft. Uiteindelijk geeft het uitdrukking aan vrede en harmonie met jezelf. Aspecten van toepassing: aandacht, vrije tijd, ongeduldigheid, rusteloosheid, in evenwicht willen zijn. Plaatselijke overheden.

Nier meridiaan (17.00-19.00uur)meridianen, nier-meridiaan

Deze staan centraal voor de vochthuishouding en hebben van doen met emoties en mede daardoor storing in de nierfuncties. Een conflict “tussen de nieren” heeft bijna altijd van doen met de noodzaak om verouderde, giftige emoties te verwijderen.
In de innerlijke (familie) sfeer heeft dat van doen met de linker nier en bij de uiterlijke (mentale) sfeer heeft het met de rechter nier betrekking op het maatschappelijk gebeuren (werk).
Het geeft aan wat wij in de ander positief of minder positief willen zien of zien.  Te denken valt aan verdriet of teleurstelling en het daardoor niet kunnen uiten. Maar ook hoe wij in deze met ons zelf om gaan zoals: verandering durven aanbrengen, je grenzen accepteren, onveiligheid toelaten, persoonlijke groei in jezelf en je gevoel zoeken. Werkgevers.

Terug naar organen
naar boven
varja 162x77

Meridianen die niet specifiek aan één orgaan verbonden zijn:

Circmeridianen, circulatie-sex-meridiaanulatie meridiaan (19.00-21.00 uur)

Heeft te maken met de bloedsomloop en de stofwisseling. We herkennen dat aan “het opgestoken vingertje”. We doen een beroep op ons eigen ego. We hebben hier van doen met een combinatie van Organen. T.w: dikke darm, dunne darm, nieren, galblaas, milt.
Liefdes gevoelens toelaten. Bij jezelf en /of je gevoel willen blijven. Wel of niet willen ontvangen. Maar hoe staat het dan met geven? Afstand naar jezelf en anderen scheppen of hebben (stijfkoppigheid)
De bevolking of de bewoners

3verwarmer meridiaan (21.00-23.00 uur)meridianen, drieverwarm-meridiaan

Heeft te maken met de verbetering van de algemene conditie in de drie gebieden van het lichaam. t.w: Levensenergie (prana)– Borstgebied = adem en hart. Stimulering van energie – Buik = spijsvertering.
Verzorgt energie – Geslacht
De realiteit zowel innerlijk als uiterlijk onder ogen durven en willen zien en botsingen willen voorkomen. Jezelf een houding willen geven maar ook koppig en vasthoudend zijn. Risico willen vermijden maar ook graag een schouder willen hebben. Jezelf toestaan, gezien, gehoord of begrepen te worden.
Met andere woorden, luisteren naar je lichaam en daarbij horen wat er speelt om tot handelen over te kunnen gaan. 
Zorgcentra zoals ziekenhuizen.

meridianen,conceptie-meridiaan

Conceptie meridiaan en Gouverneursbaan.meridianen, goeverneurs-meridiaan

Zijn bij uitstek aardings- of centreringsbanen. Deze banen worden in mijn beleving steeds als eerste geopend voordat men op welke manier dan ook met de meridianen verder gaat.
Ze hebben te maken met: evenwicht, realiteit, levenskracht, groeikracht, overgave, daadkracht, levensinstelling, de wil, kwetsbaarheid. Eerste kamer.

Terug naar organen
naar boven
varja 162x77

Werkboeken

Ga voor meer d etails over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

boek meridianenDe spirituele werking van meridianen en reflexzones verwoord de inzichten in de anatomische en spirituele zin van de meridianen. Duidelijk wordt waardoor een voelbare pijn bijvoorbeeld haar ontstaan elders in het lichaam kan hebben. De reflexzones zijn daarbij van grote waarde, omdat zij de aanjagers of dempers van die pijn zijn.

25.50Toevoegen aan winkelwagen

De Helende kracht van de adem maakt duidelijk welke bijzondere betekenis de adem voor ons leven heeft. Aan de orde komt de helende werking van de adem met betrekking tot eigenwaarde, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Je ontdekt wat een juiste de adembeweging is, die dan toch niet zo vanzelfsprekend is als we denken. Je krijgt inzicht in de techniek van de therapie.

22.50Toevoegen aan winkelwagen


Actie
Beide boeken

45.00Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten en Werken met gevoelstalenten zijn werkboeken die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. Die ontdekkingstocht maakt je ook duidelijk wat de paranormale bewustwording daarin voor een waarde heeft. Het vormt een basis voor de verschillende healing vormen zoals: magnetiseren.

Ontwikkel je gevoelstalenten

22.50Toevoegen aan winkelwagen


Werken met gevoelstalenten

22.50Toevoegen aan winkelwagen

    

Actie.
beide boeken ‘gevoelstalenten’

45.00Toevoegen aan winkelwagen

Terug naar organen
naar boven
varja 162x77