Metamorfose massage of prenataaltherapie is een zachte manier van masseren met een diepe werking. Met deze massage kun je inzicht vergaren in de oorzaak een blokkade.

In mijn spirituele of paranormale vorming bracht mijn leraar mij in contact met de metamorfose massage. Ik vond het onvoorstelbaar wat je met deze massage/therapie kunt bereiken. Het leren begrijpen heeft alles te maken met de wijze waarop je het wilt gebruiken.

Metamorfose massage of prenataaltherapie
Wat is nu metamorfose massage of prenataal therapie.Met beide behandelmethoden bedoelen de schrijvers/ beoefenaren in wezen hetzelfde.
Metamorfose massage is een zachte manier van masseren met een diepe werking. Met deze massage ( lichte aanraking) van de reflexzones op de wervelkolom van de voeten, handen, en het hoofd kunnen we inzicht vergaren in de blokkades die tijdens de zwangerschap en geboorte zijn ontstaan.

De handen of beter gezegd: de vingers en duim in combinatie met hand en arm spelen hier een grote rol. Het is goed mogelijk dat de cliënt de soms zeer geringe aanraking, van de reflexzones, als zeer pijnlijk ervaart. Door die reflexzone(s) te behandelen wordt de blokkade herkend en wordt de cliënt bewust van zijn/haar kwaliteit van leven.
Laten we nu eerst eens kijken naar de woorden zelf.

Metamorfose
– Gedaanteverwisseling, een ander uiterlijk
gekregen hebben.
Massage
Spieren kneden of kloppen om de bloedsomloop
te bevorderen.

Prenataal
– Betrekking hebbend op de periode voor de geboorte.
Therapie
– Methode om aan de genezing van zieken te werken.

Deze verklaringen, uit een bekend woordenboek, maken in beginsel al veel duidelijk. Wat het niet duidelijk maakt, is dat deze behandeling thuishoort in de alternatieve en paranormale geneeswijzen. Of zoals ik het veelal zeg:
“zie het als zienswijzen”. Het is niet de masseur / therapeut / paranormaal genezer / enz., die het werk doet, maar het is de levenskracht van de patiënt die zijn/ haar eigen metamorfose bewerkstelligt.

Ditzelfde zien we ook bij ademtherapie. De patiënt zorgt ook hier voor zijn eigen “genezing”. Hij doet dan een beroep op de kracht van de levensadem die, naar mate het vrijer en bewuster door het lichaam stroomt, voor een betere balans tussen lichaam en geest zorg draagt.

Als we weer terugkeren naar de woordverklaringen kan het niet anders zijn dan dat ik nu iets moet zeggen over de betrokken schrijvers/ beoefenaren/ die deze methode hebben uitgewerkt en in boekvorm uitgebracht. In mijn beleving heb je met beide boeken de totale beleving van de massage / therapie in handen. Wel moet gezegd worden dat Robert de grootste voorvechter van deze massage/therapie is.
Robert St. John schrijft over:Metamorfose door prenataal therapie’ .
Gaston Saint-Pierre & Debbie Boaster
schrijft over:Metamorfose massage.’
Maar zelf voel ik er steeds meer voor om vast te houden aan de benaming zoals Robert St. John die hieraan gegeven heeft, Prenataal therapie.

De wijze waarop je de prenataal therapie toepast bewerkstelligt in mijn ogen een metamorfose welke door massage verkregen wordt. Over de therapie later meer. Hier wil ik enkel aangeven, dat ook al moet de patiënt het grootste aandeel in zijn wording leveren en daarbij zo min mogelijk door zijn “therapeut” gestoord mag worden, het wel diezelfde therapeut is, die voor de bewustwording en de inzichtelijkheid moet helpen zorgen. Hoe dat werkt hoop ik je in de komende hoofdstukken uit te leggen.
Eén van mijn zienswijzen is ook, dat je alleen iets kunt leren, begrijpen of weten hoe het toe te passen is, als je ook de achtergrond kent. Met andere woorden de anatomische uitwerking van de zwangerschap is het uitgangspunt van mijn doel tot beheersing van de Prenataaltherapie

naar boven
varja 162x77

De methode
Uitgangspunt vormt de periode van de zwangerschap waarin ons fysieke, emotionele en spirituele bewustzijn gevormd wordt. Door toepassing van de metamorfose behandeling kunnen we in contact komen met ervaringen of besluiten die ons later hebben beperkt in onze ontwikkeling. Het is zelfs mogelijk dat deze beperkingen al tijdens of voor de zwangerschap ontstaan zijn.
Ik heb het hier over de massagevorm van de metamorfose. In deze vorm is het van belang dat ik ( de behandelaar) mij afstem op de “trilling” of het gevoel van de cliënt. Dit aspect is nodig omdat deze massage werkt op het vlak van het tijdsaspect. De tijd stelt de cliënt in staat om zijn/haar levenskracht op een andere manier te gebruiken. Door metamorfose massage kunnen veranderingen optreden die direct met het mentale, emotionele of het gedragspatroon van doen hebben.
Ik richt me als “therapeut/masseur” dus op het tijdsaspect en vertrouw op de levenskracht van de cliënt die ik er doorheen voel. Vandaar dat goed afstemmen.

Het tijdsaspect wat wij in de metamorfose massage terugvinden heeft alles te maken met de zwangerschapsperiode die tot het verleden behoort. Deze massage richt zich op die tijd. In de periode van de zwangerschap worden alle elementen van sterke en zwakke punten vastgelegd. Generaliserend stel ik dat gedurende de zwangerschap ook alle erfelijkheidsstromingen tot stand komen.

metamorfose massage, denkbeeldDoor toepassing van een metamorfose behandeling op voeten, handen en hoofd benadrukken we de mogelijkheden om noodzakelijke veranderingen in ons leven te bewerkstelligen. Het zijn de besluiten en ervaringen van het leven die ons op enig moment beperken in onze ontwikkeling. Het is zelfs mogelijk dat deze beperkingen al tijdens of voor de zwangerschap ontstaan zijn.

Het is ook niet zo verwonderlijk dat de massage op hoofd, handen en voeten wordt toegepast. Deze drie actiecentra komen overeen met de drie manieren waarop wij ons voornamelijk uiten. Het zijn deze uitwendige communicatiezones die de handelingen van de mens: voortbewegen, doen en denken weergeven. Deze handelingen gebeuren, bij elke evenwichtige actie van het leven, vrijwel gelijktijdig. Elke actie wordt gevormd door de oorspronkelijke gedachte, de uitvoering en de voortgang van die actie.
Metamorfose massage is er op gericht om beperkingen los te laten, waardoor veranderingen kunnen plaats vinden. Je zult vrijer gaan bewegen, handelen en denken. Deze massage wordt door velen als diep ontspannend ervaren. De ervaring leert ook dat kinderen zeer positief reageren op behandelingen met metamorfose massage.

naar boven
varja 162x77

Werkwijze
Bij deze vorm van massage worden geen oliën of andere hulpstoffen gebruikt. De reden daarvoor is dat het hier niet om een massage als bestrijding van symptomen of een “ziektebeeld” gaat, maar om het leven zelf. Bij gebruik van olie glijdt je duim of vinger makkelijker over de huid , maar ik als behandelaar kan niet of nauwelijks voelen of er een beperking is en in welke reflectie dat is. Laat staan dat ik kun voelen wanneer die beperking is ontmetamorfose massage, behandelwijzestaan.

Metamorfose massage is een zachte manier van masseren met een diepe werking. Zorg er voor dat, net als bij de voetreflexmassage, in ieder geval de nagels van duim en wijsvinger van beide handen kort geknipt zijn en dat de nagel en de scherpe hoeken van de nagel gevijld zijn. Het is goed mogelijk dat de cliënt jouw soms zeer geringe aanraking, van de reflexenzones, als zeer pijnlijk ervaart. Je weet nu dat het niet van jou afkomstig kan zijn.

metamorfose massage ,handbewegingJe werkt met de kussens van de vingers of de duim. Om nog preciezer te zijn met de wijsvinger of de duim van beide handen. Je maakt met de wijsvinger of de duim cirkelvormige bewegingen. Oefen dat eens. Maak, ergens op de onderarm, met de kussen van de vingertop of duimtop cirkelbewegingen. Maak die cirkelbewegingen steeds kleiner. Je merkt nu dat je de druk dan ook dient te verminderen. Je voelt dat de druk niet meer op de top van de vinger of duim ligt maar als kracht in de pols rust. Laat de cirkelbewegingen nu eens overhellen naar de buitenkant van de vinger of duim. Je maakt de beweging vanuit de pols waarbij de vingers niet stijf gehouden worden. De beweging wordt nu overgenomen door hand en arm maar vindt uiteindelijk vanuit de schouder plaats.

Vergeet niet dat je niet voor niets met de wijsvinger of duim werkt. De oppervlakte van de aanraking met de kussens van wijsvinger of duim is voldoende om de toch al kleine reflexzonen te activeren. Het een millimeter verplaatsen kan reeds verstrekkende gevolgen hebben.

naar boven
varja 162x77

De behandeling
Uit het hoofdstuk over de werkwijze heb je reeds kunnen op maken, dat we het over een eenvoudige wijze van behandelen hebben, die door iedereen is te leren en toe te passen.
Ik heb daarbij aangegeven dat de behandeling zich kenmerkt door het op heel subtiele wijze draaien van cirkeltjes. Dit subtiele heeft ook alles te maken met de zachte aanraking van de huid en de “snelheid” waarmee je al cirkeltjes draaiend over de basislijnen van voeten, handen en hoofd gaat. Daardoor kun jij maar ook je cliënt voelen waar een verstoring zit of vandaan komt. De behandelmethode is niet speciaal gericht op het vinden van verstoringen of blokkades. De behandeling heeft ook een rustgevende en ontspannende werking.

Al eerder heb ik aangegeven dat deze methodiek alles te maken heeft met het tijdsaspect. Het is daardoor dat je de behandelingsduur in mijn ogen ook in de tijd dient te zien. Je hebt de tijd nodig om inzicht te vergaren, maar je moet er ook voldoende tijd voor nemen en daarbij niet over drijven. Het is niet nodig om direct alles te weten of te begrijpen. De metamorfosemassage zoals ik die aan jou overbreng is dan ook met de volgemetamorfose massage , handbeeldnde tijden verbonden.

Handen————————–Handelen
Elke hand ± 5 min. = 10 minuten.
Door de massage willen we de stroming hanteerbaar maken.

metamorfose massage, beeldvoet

Voeten—————- Beweging
Elke voet ± 15 min. = 30 minuten.
De Massage is erop gericht om de energiestroom op gang te brengen.

Hoofd—————Denkenmetamorfose massage ,hoofdbeeld
Max. 5 min. = 5 minuten
Bij deze massage willen we de effecten van die stroming graag begrijpen.

Al eerder heb ik aangegeven dat deze behandeling een diepe werking heeft. Om die reden is het verstandig om met de rechter voet te beginnen. Je zit dan niet direct in de kern van de innerlijke emotie te werken maar laat je cliënt daar aan wennen door eerst het emotionele mentale deel inzichtelijk te maken. Overigens vloeien bij deze behandeling de mentale en innerlijke emoties vrij snel in elkaar over waardoor je deze behandeling met een iets gewijzigd inzicht ook op een andere wijze kunt toepassen. Zie mijn zienswijze

naar boven
varja 162x77

Mijn zienswijze
We groeien op met vaste gewoonten en gaandeweg krijgen we een bewustzijn aangereikt dat ons boven die gewoonten doet uitgroeien. We verleggen onze grenzen en denken, doen en bewegen ons volgens onze eigen ingevingen en verantwoordelijkheden. Deze opstap is nodig om je te doen begrijpen dat ik op enkele punten van de massagetechniek afwijk maar ook aanvul.
Bij de verschillende behandelmethoden geef ik altijd aan, dat je de behandeling op de rugzijde dient te beginnen. Daar zit de oude ballast die eerst weggewerkt of inzichtelijk gemaakt dient te worden. Om die reden begin ik bij de metamorfosemassage de behandeling altijd eerst aan de voeten.

Schema van het prenatale patroon
metamorfose massage , prenataalpatroon

Met dit schema hebben de schrijvers duidelijk willen maken wat de overeenkomst is tussen de periode van de zwangerschap en levensfase van de boreling en volwassene.
De alles omvattende basis van deze massage ligt voor mij ook in de voeten. Veelal doe ik deze massage als aanvulling op de voetreflexzonemassage. Het geeft de cliënt net even iets extra’s en men vindt het ook een rustgevende afsluiting van de voetbehandeling.
De voeten staan voor de primaire functie van het leven: beweging. Zij kunnen ons als wij goed “luisteren” heel veel vertellen.
Ik pak de voet net als bij de voetreflexzonemassage stevig vast. Al bedoel ik niet te stevig. Deze aanraking is er op gericht dat cliënt en ik aan elkaar kunnen wennen. Tevens krijg ik de gelegenheid om door de aanraking me te concentreren. Het is niet de voet die van belang is maar de gehele persoon die eraan vastzit. Ik probeer me in eerste instantie een beeld te vormen van de conditie waar in de voet zich bevindt. Ik heb dan een indruk hoe de persoon zich voelt. Ik denk daarbij aan het volgende:
“Hoe voelt de voet”?.. Breed, vlezig, hard, smal, koud, vochtig, droog, mollig, buigzaam, stijf, ruwe huid, gladde huid, is er eelt vorming en waar, enz.. Ik laat dit alles terwijl ik de gehele voet masseer tot mij doordringen. Zet het dan van me af en begin met de werkelijke massage.

In de ademtherapie kan ik deze massage ook toepassen. Adem-therapie speelt zich hoofdzakelijk af in het bekkengebied. Enerzijds heeft dat te maken met hoe je in het leven wilt of kunt staan maar ook hoe je het kind zijn hebt mogen ervaren. Wanneer nu de therapie niet voldoende uitzicht geeft kan ik deze massage op de voeten toe passen. Wanneer blijkt dat je te maken hebt met een verwerking naar de ouders toe of van de ouder naar de kinderen, dan kan de massage op de handen je helpen.

De massage van de handen heeft alles te maken met de secundaire functie van het doen. Ik vertaal dat als de beleving van het moeten zijn wat anderen (ouders) willen dat je bent of mag zijn maar ook omgekeerd dat wat jij als ouder ten opzichte van je kinderen wilt zijn. Die structuren vind ik heel specifiek terug bij de massage van de handen. En wel op de volgende wijze:

De Rechterhand
Heeft alles te maken met de zwangerschap van je moeder en jouw geboorte. Maar ook met jouw jeugd en leefwijze
De Linkerhand
Deze “zegt” alles over jouw houding (zwangerschap) en leefwijze met betrekking tot de eigen kinderen. Indien ik te maken heb met een man, ligt de nadruk op de houding t.o.v.

Verder kan ik het verloop van de zwangerschappen van de eigen kinderen op beide handen terug vinden. 1ste kind, Linkerhand —–2de kind , Rechterhand—- 3de kind Linkerhand

Eén van mijn theorieën is ook, dat je slechts dan iets kunt leren, begrijpen of weten hoe het toe te passen is, als je ook de achtergrond kent. Met andere woorden de anatomische uitwerking van de zwangerschap is het uitgangspunt van mijn doel tot beheersing van de Prenataaltherapie.
Die inzichten zijn gebaseerd op: De zwangerschap, van Embryo tot baby, de Anatomie, de wijze van toepassing van deze techniek

naar boven
varja 162x77

Werkboek
boek metamorfose massage of e-book metamorfose massageMetamorfose massage is een bijzonder zachte massagetechniek. De periode van de zwangerschap vormt het uitgangspunt van deze massage. In die periode wordt ons fysieke, emotionele en spirituele bewustzijn gevormd. Het boek behandelt de massagetechniek en geeft informatie over de prenataalfase. 

Digitale versie  van Metamorfose massage  is in PDF formaat.te downloaden

7.50Toevoegen aan winkelwagen

   

De webwinkel geeft  meer details over de andere werkboeken, prijzen en de wijze van bestellen

naar boven
varja 162x77