Nieuwetijdskinderen zijn ‘kinderen van deze tijd’

Kinderen van deze tijd zijn vaak zeer hooggevoelig. Ze krijgen het kenmerk nieuwetijdskinderen te zijn. Toch zijn  ze gewoon ‘kinderen van deze tijd’.

Steeds meer mensen hebben een hooggevoelig kind en denken dan een ‘nieuwentijdskind’ te hebben. Wat zeker wel zo is dat het een ‘kind van deze tijd’ is. Met die ontdekking wordt er ook meteen een positie bepaling vastgesteld: hooggevoelig /sensitief  of zelfs nieuwentijdskind. Hier in dit onder werp krijg je een indruk van wat dat voor hen te betekenen heeft.

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze door mij geschreven praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan. Te beginnen bij de zwangerschap via het geboren worden naar puber zijn en volwassen worden.

Boek nieuwetijdskinderen
Nieuwetijdskinderen -Boek-
€ 22,50
 

Nieuwetijdskinderen zijn ‘kinderen van deze tijd’

Steeds meer mensen komen ook tot de ontdekking dat hun kinderen de spiegel van hun eigen jeugdleven zijn en daarom alleen al te betitelen zijn met ‘kinderen van deze tijd’.
Helaas zijn er ook nog te veel ouders of opvoeders die niet willen of kunnen begrijpen, dat zij een kind hebben dat anders is en ninieuwetijdskinderenet meer dan dat.

Het is hier slechts de bedoeling om duidelijk te maken dat kinderen steeds vaker bepaalde kenmerken, eigenschappen en gedragsuitingen laten zien die horen bij een spiritueel mensbeeld. Weet, dat wij van oorsprong spirituele wezens zijn.
Wij komen immers uit de geest. Maar weet ook, dat wij zelf bepalen hoe snel ons bewustzijn hiervan toeneemt.

Die kinderen zijn wij ‘nieuwetijdskinderen’, hooggevoelig of daarmee vergelijkbare benamingen, gaan noemen. Toch zijn dit soort kinderen er altijd al geweest, het is enkel zo dat het nu een naam heeft gekregen en, gezien de tijd waarin we leven, mag er meer en vrijer over gepraat worden. De grote aandacht die er voor deze nieuwetijdskinderen is, heeft er mede voor gezorgd dat er aandacht voor deze groep van mensen is. Ja, je leest het goed, want het gaat niet alleen om kinderen.

Het gaat vooral ook over de volwassene die nu ook herkenning en erkenning voelt in de vele kenmerken van deze kinderen. Van dat gezichtspunt uit bezien is het beter om te praten over ‘kinderen van deze tijd. De reden daarvoor is dat we hier van doen hebben met mensen die erg vanuit hun intuïtie leven en het verstand op de tweede plaats stellen.
Carla Muijsert (auteur van o.a. Nieuwetijdskinderen en Ieder kind in zijn eigen kracht) zegt er in een van haar lezingen het volgende over: “Zij maken ons duidelijk dat we de werkelijkheid kunnen beschouwen als een groot organisch geheel waarin niets los van elkaar wordt ervaren. Ze doen soms uitspraken waaruit we kunnen opmaken dat alles wat bestaat zijn oorsprong vindt in een en dezelfde bron. En ze geven vorm aan deze inzichten door vanuit het eigen gevoel of intuïtie te leven.

Helemaal nieuw is dit overigens niet. Spiritueel bewustzijn is van alle tijden en iedereen heeft spiritueel bewustzijn. We zijn ons er alleen niet altijd van bewust hoe en wanneer we dit uiten. Tegenwoordig laten echter steeds meer kinderen zien wat het betekent om te leven vanuit een bewustzijn dat niet begrensd wordt door tijd en ruimte. Ze plaatsen niets buiten zichzelf en voelen zich met alles om hen heen verbonden. Ze kunnen opvallen door hun vroegwijze uitspraken, hun grote gevoeligheid, hun liefde voor de natuur, hun eigenzinnigheid en originaliteit en hun contacten met het ‘paranormale’. Het hoeft overigens niet persé zo te zijn dat kinderen dit op een expliciete wijze laten zien. Het is dan ook aan de omgeving om in ieder kind een spiritueel wezen te herkennen en om ze de ruimte te geven dit op hun eigen wijze kenbaar te maken”.

naar boven
vajra

Wie zijn nu déze ‘kinderen van deze tijd’?.

We hebben het hier over kinderen die erg gevoelig of overgevoelig zijn. Je kunt ook zeggen dat ze heel erg intuïtief zijn.
Ze voelen emoties en verdriet van anderen heel sterk aan. Ze kunnen zelf ook lijfelijke ongemakken hebben in de vorm van allergie of voedingsintolerantie.

En wat te denken van de indrukken uit een ‘andere’ of ‘onzichtbare’ wereld?.
Sommigen kunnen met die gevoelens of emoties of weten niet overweg en krijgen vanuit dat oogpunt gezien een ‘medisch stempel’. Voor hen die wel begrepen worden of er mee om kunnen gaan en niet in de medische molen terecht komen, heeft men natuurlijk ook een stempel voorhanden. Dan wordt veelal verwezen naar het “sociale milieu of de achtergrond van de ouders of opvoeders”.

nieuwetijdskinderen We kunnen hier onder andere ook van doen hebben met kinderen bij wie een vorm van paranormale begaafdheid actief is. Maar als je als volwassene enkel oog hebt voor je eigen beperkingen, dan zul je veelal niets van dit soort kinderen begrijpen.

Bewust zijn

Je kunt je voorstellen dat deze kinderen zich bewust zijn van de fijngevoelige signalen uit hun omgeving. Zij hebben veelal een eigen kijk op dingen en zijn heel verrassend en opvallend creatief in het vinden van oplossingen. Dit leidt vaak tot onbegrip, zeker als hun handelen niet binnen de normale patronen valt, niet binnen de structuren van onze maatschappij.

Zij kunnen echter problemen krijgen in een omgeving met veel mensen, veel indrukken of veel geluiden. Het kan een dusdanige belasting zijn dat er zowel psychische als fysieke problemen ontstaan. Zij staan als het ware te veel open” waardoor zij emoties overnemen en zich moe en uitgeput voelen.
Deze kinderen leven te veel in hun hoofd en staan te weinig met beide beentjes op de grond. Ze zijn dus niet goed ‘geaard’. Meestal krijgen ze een onterecht stempel opgeplakt in de zin van ‘dromer’, ’fantast’, ‘eenzaam’, ‘agressief’, ‘onaangepast’, ‘huilbaby’, ‘vroegwijs, ‘raar’, ‘brutaal’, enz.. Het blijkt in de praktijk dat er veel overgevoelige kinderen zijn, die zich intens verdrietig voelen en niet aan kunnen geven waarom ze zich zo voelen.

Medische wereld

De medische wereld plakt deze kinderen te snel een stempel op, zoals ADHD, dyslexie, hyperactief, allergisch, autistisch en aanverwante stoornissen. Voor ouders kan deze medische erkenning of herkenning een enorme opluchting zijn in de zin van: “Gelukkig, het ligt toch niet aan mij!” en “Ik had wel gelijk, mijn kind heeft echt iets bijzonders”. Toch kunnen er onder deze ‘medische kinderen’ ook kinderen zitten, die geschaard moeten worden onder ‘kinderen van deze tijd’. Dat heeft alles te maken met hun problematische achtergrond van: overgevoeligheid. Onder hen zitten er ook nog die hoogbegaafd zijn en/of anderen feilloos aan voelen. In dergelijke gevallen zeggen ouders ook vaak dat het intuïtieve mensbeeld op hun kind van toepassing is. Zo zijn er vele verklaringen voor leer- en gedragsproblemen te geven. Ze kunnen echter ook veroorzaakt worden, doordat ze geen herkenning en erkenning krijgen voor hun intuïtief bewustzijn.

naar boven
vajra

Enkele hoofdkenmerken van deze ‘kinderen’.

• Ze kunnen veel te wijze uitspraken doen voor hun leeftijd, omdat ze veelal alles vanuit hun emotie en eigen wijsheid benaderen.
• Ze zijn gevoelig voor energie, sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms van anderen uit hun omgeving over.
• Ze hangen vaak erg aan dier, mens en het milieu.
• Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel en kunnen erg driftig zijn,  als ze niet begrepen worden.
• Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid.
• Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken.
• Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht.
• Ze kunnen heel confronterende opmerkingen maken.
• Ze reageren sterk intuïtief, zijn vaak erg spiritueel gevoelig en hebben soms paranormale ervaringen.
• Ze hebben vaak voedselintoleranties.
• Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen.
• Ze komen vaak dromerig over en vooral op school is dit een veel gehoorde klacht.
• Ze hebben vaak moeite met taal en rekenvaardigheden.
• Ze hebben vaak moeite met hun motorische ontwikkeling en de intellectuele en sociale vaardigheden.
• Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen.
• Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig.
• Ze kunnen zich soms ook moeilijk uitdrukken.
• Ze hebben ook wel eens last van stemmen in het hoofd en ze weten heel goed wat ze willen en niet willen.
• Ze zijn soms hoogbegaafd.

naar boven
vajra

De gedragsnorm naar deze ‘kinderen’

• Behandel ze met respect, erken hun rol in de familie.
• Help ze om hun eigen disciplinaire oplossingen te creëren.
• Geef ze altijd keuzes, in alles, maar betuttel ze nooit en lach ze nooit uit .
• Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen. Als het voor jezelf belachelijk klinkt, dan doet dit het ook voor hen.
• Verander het dan, ze zullen dit respecteren. Ze weten direct wanneer je eerlijk bent, dus probeer geen dingen te verzinnen en zeg gewoon dat je er vandaag geen zin in hebt omdat je moe bent.
• Word partners van ze in hun eigen opvoeding. Zoek samen naar de achterliggende boodschap in het gedrag en in hun uitlatingen.
• Houd er rekening mee dat het eten van chocola in welke vorm en hoeveelheid dan ook, het kind hyperactief kan maken. Een veel voorkomende klacht is dan hoofdpijn. Erg jonge kinderen worden druk tot zeer druk.
• Houd er rekening mee dat het gebruik van suiker, vooral in de bekende frisdranken cola en sinas, een duidelijke gedragsverslechtering te zien kan geven. Zelfs ook bij het gebruik in koffie of thee. Bij het gebruik van ruwe rietsuiker worden ze juist minder actief.
• Leg vanaf het baby zijn alles uit wat en waarom je het aan het doen bent. Ze zullen je niet direct begrijpen, maar voelen wel dat je hun bewustzijn respecteert. Het helpt ze enorm, wanneer ze gaan praten.
• Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat je ze medicijnen geeft.
• Al deze ‘kinderen’ reageren bijzonder goed op de verschillende vormen van alternatieve heelwijzen. Als dit door therapeuten wordt gedaan bij wie ze zich thuis voelen, kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien.
• Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek.
• Laat ze altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of hun commentaar laten weten. Geniet van en vier de successen.
• Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging.
Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden.
• Ze weten al precies wat ze gaan doen.
• Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn. Forceer het niet. Deze kinderen zijn beslist geen volgers.

naar boven
vajra

De omgang met deze ‘kinderen’.

Laat het kind zijn wie hij is en geef hem door woord en daad de ruimte om dat te laten zien.
Vergeet niet dat deze kinderen vaak erg gevoelig zijn voor non-verbale informatie. Houd daar rekening mee. Wees daarom naar elkaar toe als ouders ook openlijk communicatief duidelijk. Geloof ook wat je kind je vertelt en geef het daardoor een veilig gevoel. Als het jokt, komt dat toch snel uit.

Benoem de positieve dingen

Erken de kwaliteiten van kinderen. Nodig hen uit om zelf na te denken over situaties.
Ze hebben vaak heel goede en bruikbare ideeën en jij kunt helpen die uit te werken. Kinderen leven in een onbegrensd hier en nu. Planning is dan lastig, daar kunnen ouders bij helpen. Laat kinderen bedenken wat het gevolg is van beslissingen. Wat is het effect van je gedrag? Hoe zijn situaties ontstaan en wat was je eigen rol daarbij?Houd goed in de gaten of het op school ook mag zijn wie het is en anders moet er een gesprek volgen met de leerkrachten.

Kinderen

nieuwetijdskinderen

Het is voor deze kinderen van het grootste belang dat ze zich geborgen weten. Een veilige omgeving waar ze kunnen vertellen en laten zien wie ze zijn. Leer ze omgaan met emoties en laat zien dat boos worden en verdrietig zijn normale emoties zijn, want veel van deze kinderen ontwikkelen zich zelf tot een gesloten persoonlijkheid. Ze roepen, ik ben boos of laten zien dat ze verdrietig zijn, maar als je vraagt wat is er kan ik je helpen?, dan zeggen ze  nee er is niets of weet ik veel.

Let ook eens op voeding en kleuren. Je helpt het kind er alleen maar mee.

Laat het dagelijks veel water drinken om zo de energie die niet bij hen hoort weg te spoelen zodat het niet in het lichaam kan blijven hangen.
Een goede oefening om de kinderen de overtollige energie te laten afvoeren is ook ze even de uitloop van de kraan te laten vasthouden terwijl jij de kraan zachtjes laat lopen.

Hierdoor ontladen zij hun energieveld. Met een boom knuffelen heeft het zelfde effect.

Laten we echter niet vergeten dat deze opsomming, niet een standaard type kind neerzet. Elke mens dus ook een kind is een individu met zijn eigen vaardigheden en machteloosheidsgevoel.
Een goede behandeling zal dan ook altijd afgestemd moeten worden op het kind zelf. Wat voor de één goed is kan voor de ander een averechtse uitwerking hebben.

naar boven
vajra

Boeken

Boek nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen
Hoogsensitief-gevoelig

Intuïtief-gevoelige kinderen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als het kind onzeker.

Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan.Ga voor meer details over de boeken, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel.

naar boven
vajra

Bronnen van Informatie over ‘kinderen van deze tijd’:
**Eigen ervaringen.
**Stichting nieuwetijdskinderen
**Overgevoelige kinderen