Ogham zijn oude schrifttekens die ingekerfd werden in onder meer hout of steen. De lettertekens zijn vernoemd naar bomen.

Ogham is een Keltisch Boomorakel. Gezien de vorm van de schrifttekens wordt nogal eens de vergelijking getrokken met de Runen. Het verschil is echter dat runen verbonden zijn met de Noordse Mythologie en de Ogham is verbonden met de Mythe van de Druïden. Ogham is een Keltisch Boomorakel.

Maar laat ik eerst de vragen van: “het waarom en wat zijn”, beantwoorden. Het waarom ligt in het verlengde van dat wat ik bij de runen geschreven heb. Daar schrijf ik; “Om de runen echt te kunnen begrijpen moet jij je eerst in haar geschiedenis, de Noordse Mythologie, willen verdiepen”. Dit is hier bij de Ogham niet anders. Het begrijpen van het Ogham-schrift of het Ogham-alfabet begint met het zich willen verdiepen in haar geschiedenis. Een groot deel van mijn uitleg over de Ogham zal dan ook veel gelijkenis vertonen met de uitleg over de runen.


Ogham en orakelen

Ogham schrifttekens in houtOrakelen is het op stellige wijze verkondigen van of doen van uitspraken, die raadselachtig of geheimzinnig waren of soms nog zijn. De beoefenaar noemde men Het Orakel. Hun uitspraken werden als onomstotelijke waarheden aangenomen. Het verschil van vroeger, de oudheid, met nu is dat het orakelen of het orakel gewoon mensen zijn als jij en ik, die geïnspireerd te werk gaan. Gelukkig worden uitspraken vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend als onomstotelijke waarheden aangenomen. Hoewel?

Denk even aan de sjamaan, de medicijnman van welk natuurvolk dan ook, de druïde. Zij putten allen hun inspiratie uit tekens of patronen die ontstaan door de verspreiding van bijvoorbeeld: botjes, steentjes, houtjes, takjes, blaadjes en veren. Al die attributen waren en zijn ook van tekens voorzien. Dat verwoorden ging soms gepaard met het gebruik van al dan niet geheime spiritualiën wat gelijk staat met het verkeren in een “roes”. In de tijd van nu spreken we over helderzienden, paragnosten, mediums.

Het is niet zo vreemd als ik je vertel dat ik nogal wat op heb met het intuïtief zien, voelen, horen, ruiken en weten. Vooral het voelen en zien speelt bij de Tarot, de Runen maar ook bij de Ogham een grote rol. Door het voelen en zien kom je in een “roes” waardoor je helderder ziet wat je ziet en voelt. Dat maakt het verwoorden makkelijker. We zeggen dan dat men aan het orakelen is.

naar bovenvajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

De geschiedenis van de Ogham en de Keltische mythologie
Wist je dat de Keltisch boom -jaarkalender begint met de maand november en met Beith, de berk.

Keltisch – Boomkalender – Jaarkalender
   
Ogham Boom Maand  
Beith Berk November. Nieuw begin
Luis Lijsterbes December. Fantasie en inzicht
Fearn Els Januari. Zuiver oordeel
Saille Wilg Februari . Mystiek
Nuin Es Maart . Wijsheid tot integreren van innerlijke en uiterlijke wereld
Huathe Meidoorn April . Lichamelijke en spirituele mogelijkheden
Duir Eik Mei . Bescherming van het zwakkere
Tinne Hulst Juni . Rust en evenwicht
Coll Hazelaar Juli. Ontdekking van de spirituele bron
Quert Appel Augustus . Verborgen wijsheid
Gort Klimop September. Zelfgerichtheid
Ngetal Riet Oktober –
minus laatste 3 dagen
.
Doorzettingsvermogen
Ruis Vlier Laatste 3 dagen oktober. Door inzicht geen angst

Mijn kennismaking met de Runen werd een ontdekkingsreis in haar geschiedenis. Toen ik in het bezit kwam van de Ogham, het Keltisch Boomorakel-alfabet, stond ik weer aan het begin van een ontdekkingsreis. Net als bij de Runen dacht ik in de mythologie van goden en godinnen te belanden. Niets van dat alles, met de Ogham belanden we in de mystieke wereld van de druïden. Ik ontdekte dat dit net zo boeiend is als de Noordse Mythologie.

De Kelten bevolkten een gebied dat steeds een andere begrenzing had. De Keltische cultuur reikte vanaf het vaste land tot op de Britse eilanden. Het Ogham-alfabet werd vooral tot de 6e eeuw n. Chr. gebruikt bij de Kelten, de Engelse- en Ierse volkeren. Bij de Romeinen stond dit volk op het vasteland bekend als Galliërs en als Britanni op de eilanden van Brittannië. De hoogste aangeschreven edelman ( adel) was meestal een koning of stamhoofd. Later toen stammen zich verenigden kwamen deze onder een koning te staan. Het koningschap werd als goddelijk gezien waardoor hij ook namens de goden kon spreken. De adel had het dus altijd voor het zeggen, zij bezaten het land en hun zonen en dochters werden de generaals en Druïden. Zo zien we dat in de Keltische samenleving een bepaalde hiërarchie was van landslieden, militairen, burgers en adel. In die samenleving had de geestelijkheid een behoorlijke opzich-zelfstaande macht. Het priesterschap ende kennis van het geestelijke kwam zo steeds meer in handen van de Druïden.

De groep van geeDruïden worden in de Keltische cultuur, gezien als de magier. Met het Ogham boomorakel als hun geheimschriftlstelijken werd gevormd door de Barden, Ovaten en Druïden. Zij waren als zangers, waarzeggers, genezers, rechters hun tijd vaak ver vooruit.
De Druïden had
den binnen hun samenleving veel macht. Hun macht werd gevreesd en moest gebroken worden.Van de kennis der Druïden is weinig als geschreven bron overgebleven. Het geheimschrift de Ogham is daar het enig voorbeeld van. De bakermat van de Druïden is Groot-Brittannië. Hun heilige boom is de eikenboom. Het vermoeden is dat het alles te maken heeft met de naam “druïde” wat in haar samenstelling eik en weten betekent
Er zijn diverse mythen over Druïden bekend die het begrip en het gebruik van de Ogham als boomorakel onderschrijven.

naar bovenvajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

 Ogham, samenstelling en soorten
Zoals gezegd is het Ogham-schrift, kortweg Ogham, afkomstig van de Ierse en Engelse volkeren. De schrifttekens zijn vervaardigd uit rechte en of hoekige lijnen. Door hun samenstelling kunnen ze vrij gemakkelijk in hout of steen gekrast worden. De Ogham-tekens vormen met elkaar een alfabet. Oorspronkelijk bestond dit alfabet uit 20 verschillende tekens (karakters), de FEDA, die gerangschikt zijn in vier series van elk 5 karakters, de AICMI. Wat later werd er een karakter groep toegevoegd, de forfeda. Deze laatste aicme heeft alles te maken met de aanvulling op de ontbrekende tweeklanken. Elke aicme ( meervoud is aicmi) heeft haar naam ontleend aan de beginletter van haar karakterfamilie, Beuth, Huathe, Muin, Ailim, Koab.

Elk Ogham-teken is verbonden met een boom of struik maar ook met een kleur. Over het algemeen praat men in dit verband trouwens liever over de Ogham-karakters. Elke Ogham- karakterreeks of Aicme is verbonden met de beginletter van haar karakterfamilie. Elke Aicme geeft een gevoelsaspect weer.

 1. Aicme Beith.
  Verbonden met: Groei, kwetsbaarheid, bescherming, wijsheid, verbeelding, kracht en evenwicht.
 2. Aicme Huathe.
  Verbonden met: Overdenken, geborgenheid, aanpassen, intuïtie, zelfontplooiing.
 3. Aicme Muin.
  Verbonden met: Enthousiasme, vooruitgang, doelgericht, uitdaging, krachtig.
 4. Aicme Ailim.
  Verbonden met: Trots, ontvangen, ongrijpbaar, geduld, veerkracht.
 5. Aicme Koab.
  Verbonden met: Kennis, voldoening, ontraadselen, leiding, verlichting.

Hoe het precies werkt met de letterklanken, kleur en welke soorten er mogelijk zijn vind ik hier niet zo van belang. Ik heb hier de inzichten, zie bronvermelding, van Orakelspecialiste Sonja Muller gevolgd.

naar bovenvajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

 Werken met de Ogham, leggen of werpen
Werken met de Ogham is net even anders en toch ook weer het zelfde als werken met welk ander orakelsysteem dan ook. Bekende systemen om dit orakel mee te vergelijken zijn de Tarot en de runen. Je ziet dat zij gebruik maken van legmethoden of legpatronen. Legpatroon spreekt hier eigenlijk het meest tot de verbeelding. Bij het over grote deel van de orakels maakt men gebruik van een legpatroon die men de 3-kaartslegging noemt of Het Keltisch kruis of het kruis. Je kunt je voorstellen dat het met de Ogham op de zelfde wijze werkt. Wat vaak anders is, zijn de benamingen van de legpatronen.

 Ogham boomorakel, keltisch boomorakel

Voorbeeld. 3-krtlegging (verleden –heden – toekomst)
Tarot –Karmische lijn
Runen –Nornen legging
Ogham –Taliesin legging
Deze 3-krtlegging is wel de meest bekende en voor de handliggend legpatroon. Je krijgt hier op betrekkelijke snelle en eenvoudige wijze met 3 Ogham-tekens inzicht in de vraagstelling die de oorzaak van deze legging is.
Wil je wat dieper op de werking van de betekenis van de vraagstelling in gaan dan biedt het legpatroon van Het kruis (5-krtslegging) uitkomst.
Hier hebben we het dan over de Windrichtingenlegging.


De zeer kundige Ogham lezer (“de ingewijde”) zal zich ook van een heel andere methode bedienen. Namelijk het werpen van de Ogham. Het zeer kundige heeft hier alles te maken met de mate waarin de lezer het onderbewustzijn waarin kennis, intuïtie, inzicht en inspiratie samenkomen kan openstellen. Ga daarbij eens in gedachten terug naar de “oude tijd”.
Het was toen niet alleen een schrift om elkaar duidelijk te maken wat de wensen waren, maar het was toen ook al een vraagbaak. De “ingewijde” kon op magische wijze een wat wij nu noemen esoterische betekenis aan de Ogham ontlenen. Elk Ogham-teken heeft zo zijn eigen betekenis. Het is de combinatie die de kracht en de betekenis van de Ogham tot uiting laat komen.

Het werken met de Ogham ervaar ik als een stuk moeilijker in de zin van intenser dan het werken met bijvoorbeeld de Runen. Om die reden vraagt het dan ook om een uiterste concentratie en inleving. Je kunt het vergelijken met het verkeren in een “roes”. Maar laat het je niet afschrikken om dit machtige, interessante maar ook boeiende van de Ogham, het Keltisch Boomorakel, te willen leren kennen en begrijpen. Weet dan dat je met het Ogham-teken of -karakter ook inzicht krijgt in de bijbehorende boom of struik. Maar ook ervaart wat haar kleur is of zelfs welke dier erbij hoort. Voorbeeld. Ogham-teken: Luis, Dier: de Beer, Boom: Lijsterbes, Bomenmaand: december, Kleur: Grijs en rood.

ogham werpkleed .werpkleed naar ontwerp sonja Muller,
Ogham werpkleed,katoen, een ontwerp van Sonja Muller

Het leren kennen en begrijpen begint met het pakken, trekken, laten aankleven van een Ogham-teken. Vooral het “laten aankleven” is hier als uitdrukking op zijn plaats. Dat gaat op de zelfde wijze als bij de Runen. Je leest daar ook hoe het werpen het beste gedaan kan worden. Klik voor details.

naar bovenvajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

 Betekenis van de Ogham karakters en Ogham overzicht
Tot slot geef ik je hier een overzicht van de Ogham karakters en hun betekenis. Deze zeer beknopte uitleg van de Ogham is zo gerangschikt dat ze per AICME op volgorde van hun vaste plek samengesteld zijn. Geen enkel orakelsysteem, of dat nu de Tarot, de Runen of de Ogham is, kan om de verschillende tenaamstellingen van hun karakters of symbolieken heen.
Over hun begrippen of interpretaties is men over het algemeen wel eensluidend. Je merkt dat het nu niet anders is.

1ste Aicme, Aicme van Beith.
Ogham
 ogham .1ste ogham groep of karakterfamilie aicme Beith 1. Beith- Berk; letter B. Groei, ontplooiing, nieuw begin, voorzichtig, kwetsbaar en vriendelijk.
2. Luis- Lijsterbes; letter L. Inzicht en bescherming tegen negativiteit.
3. Fearn- Els; letter F. Wijsheid en voorspellende kracht.
4. Saille- Wilg, letter S. Vrouwelijk,onderbewustzijn, verbeeldingskracht, mystiek en creativiteit.
5. Nuin- Es; letter N. Het zoeken naar vrede en evenwicht.

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

2de Aicme, Aicme van Huathe.
Ogham
 ogham .2de ogham groep of karakterfamilie aicme Huathe 6. Huathe- Meidoorn; letter H. Sterk maar gevoelig, beschermend, gestaag doorgaand en overdenkend.
7. Duir- Eik; letter D. Bescherming, kracht, moed en geborgenheid.
8. Tinne- Hulst; letter T. Aanpassen aan wisselende situaties en bescherming tegen negatieve invloeden.
9. Coll- Hazelaar; letter C. Intuïtie en wijsheid.
10. Quert- Appel; letter Q. Jeugd, schoonheid en zelfontplooiing.

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

3de Aicme, Aicme van Muin
Ogham
 ogham .3de Aicme, Aicme van Muin 11.Muin- Wijnrank; letter M. Respect, enthousiasme, inspiratie en samenwerking
12.Gort- KLimop; letter G. Vooruitgang, streven, vrijheid, meedogenloos.
13. Ngetal- Riet; letter Ng. Doelgericht, krachtig, sterk en soepel.
14. Straif- Sleedoorn; letter Ss-STR. Lot, noodlot, uitdaging, mentale kracht, positief. 
15. Ruis- Vlier; letter R. Krachtig in moeilijke situaties.

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

4de Aicme, Aicme van Ailim
Ogham
 ogham .3de ogham groep of k4de ogham groep of karakterfamilie aicme Ailim 16. Ailim- Zilverspar; letter A. Trots, kracht en vooruitzien.
17. Ohn- Stekelbrem; letter O. Wijsheid, geven en ontvangen.
18. Ur- Heide | Maretak; letter U. Iets groots, bijna ongrijpbaar, nastreven.
 19. Eadha- Ratelpopulier of Esp; letter E. Stil kunnen zijn, geduld en uithoudingsvermogen.
 20. Ioho- Taxus; letter I. Onsterfelijkheid, ouderdom, maar ook veerkracht, transformatie en wedergeboorte.

vajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

5de Aicme, Aicme van Koab.
Ogham
ogham .5de ogham groep of karakterfamilie aicme Koab 21.Koab- Haagbeuk| Boomgroep| Heilig bosje; letter EA. Kennis en wijsheid.
 22. Oir- Kardinaalsmuts; letter OI. Innerlijke vrede en voldoening.

23. Uilleand- Kamperfoelie; letter UI.
Oude wijsheid, het ontraadselen van geheimen, onzekerheid overwinning
24. Phagos- Beuk; letter PH. Leiding vanuit het verleden.en.
25. Mór- De zee| Peine| Pijnboom; letter XI of AE. Verlichting, verborgen wijsheid.

naar bovenvajra - teken van verbinding willen hebben met-anahata

Bronnen
*Ogham Orakelset -Sonja Muller.  uitgeverij de-ring
*
Cursus/ workshop Ogham : Sonja Muller

*celticbritain.net/kelten.
*wikipedia.org/wiki/Ogham
* kuleuven.be