Zonder uitzondering is iedereen verbonden met wat ik noem kosmische energie. Jij hebt het dus ook. Sommigen kunnen  anderen daar zelfs mee van dienst zijn. Lees maar

Dit meer voelen dan je soms kunt begrijpen opent de weg naar ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. Het is een gevoelsontwikkeling die ik over drie boeken verdeeld heb. Elk deel laat zijn eigen krachtvolle verbondenheid met de kosmische energie zien. Voor de volledige inhoud volg je de link boeken,cursussen, opleidingen en acties

intuitief gevoelig - hoogsensitiviteit
Intuïtief gevoelig? Ontwikkel je gevoelstalenten Werken met gevoelstalenten

Kosmische energie

In dit artikel probeer ik je inzicht te geven in welke soorten van kosmische energie er zijn en hoe je daarmee kunt omgaan. Je zult je nu afvragen welke energieën er dan wel bedoeld worden. Laat ik dat als volgt eens benaderen. Vergelijk het eens met elektriciteit. Je zult dan zeggen: “wat heeft elektriciteit nu te maken met spirituele en paranormale zaken?” Niets!!. en toch?
Net zo goed als je met elektriciteit moet leren omgaan moet je ook leren omgaan met kosmische energie. Wanneer wij vragen om elektriciteit of stroom of energie, kan het zijn dat wij enkele wedervragen dienen te beantwoorden. Vragen als: welk voltage; zwakstroom of 220volt of krachtstroom; waar heeft u het voor nodig; welke apparatuur wilt u er op aansluiten; welk voltage is verantwoord.Mogelijk dien je ook antwoord te geven op de vraag of je wel weet of er een bliksemafleider of aardingsleiding is en waar die dan zit.

Al die vragen en antwoorden komen in grote lijnen overeen met wat we over de reikwijdte van onze energie willen weten. Weten in de zin van wat die kosmische energie dan wel inhoud.

Ik heb het dan over :
-De reikwijdte van de aura. (je uitstraling)
-De energiecentra van de Chakra’s (hoe jij je voelt)
-De energiebanen of meridianen (totaal van uitstraling +voelen = de toestand van het leven.)
maar ook over:
-De concentratie van energie in je handen (het willen of kunnen helpen)
-De kracht van je levensenergie (de adem)
-De massage van de zones van je ontwikkeling (metamorfose)
-De massage van de zones van het leven (voetreflex)

kosmische energie , energie lenenIn alle gevallen hebben wij het over de werking van de kosmische energie die in ons allen aanwezig is. Toch kan het gebeuren dat wij ons door welke omstandigheid dan ook ineens niet lekker voelen of oververmoeid raken of gespannen zijn of…………….
In al die gevallen dienen wij eerst na te gaan of het door ons eigen doen en laten komt of omdat wij dat van een ander hebben gekregen. Om daar achter te komen en om te weten wat het is, heb ik -met een kleine toevoeging- voor dit onderwerp gekozen.

Ik heb hiermee niet de intentie je alles over de aura, chakra’s , meridianen, enz.te leren. Wel is dit een aanzet om je interesse te wekken, waardoor je zelf daarmee kunt door gaan.

naar boven
varja 162x77

Omgaan met (kosmische) energie
Zonder uitzondering kan iedereen putten uit de bron van energie. Deze is onuitputtelijk. Wat we ook doen of welke behandeling we ook krijgen of geven, de energiestroom die daarvoor nodig is komt van één en dezelfde bron.
Om meteen maar een fabeltje uit de wereld te helpen, wil ik hier heel duidelijk stellen dat magnetiseurs ook van die zelfde bron gebruik maken. En niet zoals velen zeggen- omdat hen dat zo uit komt- dat magnetiseurs hun eigen energie gebruiken.
Dit gezegd hebbend moet ik mijn beweringen nu wel enigszins nuanceren. Want net als iedereen die met het alternatieve spirituele werk bezig is moet ook een magnetiseur met zijn gevoel te werk gaan. Wanneer hij echter zijn wil tot helpen de voorrang geeft bij iets wat niet in overeenstemming is met zijn gevoel, dan doet hij een beroep op zijn eigen energie. Dit is een wetenschap die iedereen weet en voor iedereen die zich met het alternatieve werk bezighoudt geldt. Het is overigens niet verkeerd om, wanneer jij je uitsluitend met de realistisch maatschappelijke werksfeer bezighoudt, ook eens stil te staan bij de vraag, of je in je eigen energie zit of dat een ander jouw energie consumeert en waarom?

Elke behandelaar zal daarom zichzelf en zijn cliënt, voordat hij/zij met welke behandeling dan ook begint, dienen te centreren of aarden. Ik bedoel daarmee dat je een geleiding maakt naar de aarde waardoor de overtollige of vuile energie een uitweg heeft. Jouw enige reden daarvoor is, dat het geen overlast vormt voor jou en je cliënt. Overlast uit zich in verschillende vormen: van algehele vermoeidheid tot spanningen in je lijf (verhitting, rood hoofd enz.) maar ook van vermoeide ledematen tot duizeligheid. Het komt zelfs voor dat men spontaan het “ziektebeeld” overneemt.

kosmische energie, gronden of aarden of centreren eigen energieAarden wil zeggen: voor anker gaan. Deze scheepsterm vind ik hier wel van toepassing. Jij zorgt ervoor dat je op de golven van je emoties je werk kunt doen. Je bent heel flexibel en waar nodig meegaand. Anderzijds geef je aan wat je wel en wat je niet wilt of niet zult toestaan. Kortom: “je laat de kosmische energie vrij door en uit je lichaam stromen zonder dat het jouw energie verbruikt”
Ik heb hier duidelijk willen maken, dat elke behandelaar zo een open kanaal is, die de energie vrijelijk laat stromen. Natuurlijk heeft de behandelaar zo zijn eigen methodiek om zich bewust te maken van het stromen van de energie. Daarna wordt hij doorgeefluik, door de energie te bundelen die voor de cliënt nodig is. Ik hoop dat je nu begrijpt waarom men gecentreerd of geaard moet zijn. Zie Oefening A,B,C

Mij is wel eens gevraagd: ” Wim, ben ik doordat ik mij goed geaard heb gevrijwaard van en beschermd voor alle energieën van anderen?”. Antwoord: “Nee!”
In dit omgaan met kosmische energie is het niet anders als in de omgang met anderen. Je dient je steeds af te vragen of je inzicht wel klopt en of je wel op de goede weg bent. Zij die met dit spirituele werk bezig zijn vragen zich zelfs onder de behandeling nog af of ze op de goede weg zijn. Of het inzicht klopt. Of de cliënt er baat bij heeft. Of de cliënt zich goed voelt, enz

  1. Ik denk dat elke behandelaar, uit zelfbescherming, minimaal de volgende gedragsregels in acht dient te nemen:.
    Jij bent niet de genezer of helper waar het om draait. je cliënt staat centraal. Zie je zelf als doorgeefluik. Je merkt dat pas echt wanneer je handen beginnen te gloeien en hun eigen weg zoeken. Laat het gebeuren.
  2. Schud je handen regelmatig af. Net of je de laatste waterdruppels van je handen wilt schudden. Doe dat zeker als je voelt dat de energie van de ander voorbij je pols trekt. Het voelt als drukkend, dik, vies, gezwollen hand / pols. Door dan de hand af te schudden kun je weer met de behandeling verder gaan.
  3. Geef geen behandeling, hoe sterk men er ook op aandringt, als jij je niet lekker voelt of moe bent. In dat geval kan de energie van die ander bij jou blijven hangen wat vermeden dient te worden.
  4. Heb vertrouwen in het proces. met andere woorden maak je geen zorgen als er iets heel ongewoons gebeurt. B.v. men krijgt het gedurende de behandeling heel koud of warm. Men voelt zich veel slechter dan men al was. Je kunt zelfs soms de symptomen van de ander in je eigen lichaam voelen. Wees dan niet bang. Je wordt enkel een ervaring rijker.

naar boven
varja 162x77

Aardings- en ontspanningsoefeningen

A. Neem de voor jou makkelijkste zithouding aan en ga daarbij zo recht mogelijk zitten. Maak je naar de kruin zo lang mogelijk. Sluit op een uitademing je ogen en laat met die uitademing zowel gedachten als ademstroom naar de buik/bekkenbodem gaan. Blijf gedachten en ademhalingsvorm in je “onder”buik vast houden. Bij elke inademing wordt de buikholte nu breed en ruim en bij elke uitademing ontspant hij. Laat gedachten die binnen komen toe en stuur ze direct weer weg met de mededeling ze later te zullen oppakken. Blijf zo enige tijd door ademen. Je wordt je dan uiteindelijk bewust dat je de sores van alledag los laat. Verplaats nu je ademhaling weer terug naar de plek en situatie van alle dag. Hou je gedachten ook op die plek. Ga je handen en voeten bewegen en word je bewust van je zitsituatie. Open nu op een inademing je ogen.

terug naar onderwerp

B. Ga gemakkelijk zitten en doe ontspanningsoefening A. Word je daarbij bewust dat de kracht van de energiestroom je heel stevig op de aarde zet.
Concentreer je op die energiestroom. Voel dat het zich in je onderbuik vermengt met de reeds “verbruikte of gebruikte” energie. Laat dat aan de achterzijde van je benen weer de aarde instromen. Via de voorkant van je benen neem je dan weer nieuwe energie op. Als het volgens jouw beleving voldoende is, beëindig je de oefening op de jou bekende wijze.

C. Vervolg op B. Als je jouw aardenergie goed aan het stromen hebt doe je het volgende. Visualiseer jouw Zon boven je hoofd. Stel daarna je fontanel open en laat de energie uit de kosmos via de achterzijde van de ruggenwervels naar je bekken stromen. Voel dat het zich vermengt met de aardenergie. Laat nu dat deel wat je hiervan hebt gebruikt via je staartbotje rechtstreeks of via de achterkant van je benen naar de aarde afvloeien. Het andere deel is het overtollige deel (zowel vanuit de aarde als de kosmos). Laat dat nu aan de voorkant van je wervelkolom (dus door de romp en via alle organen) terug of doorstromen naar de kosmos. Als je nu ook nog je handen open hebt gelegd dan krijg je die spirituele energiekracht waarom je vraagt.

terug naar onderwerp
naar boven
varja 162x77

Boeken, cursussen en opleidingen

Ga voor meer details over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel

intuitief gevoelig - hoogsensitiviteit

Intuïtief gevoelig?
– hoogsensitiviteit –

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan.
Duidelijk wordt dat zowel bij kinderen als volwassenen antwoord verkregen moet worden op de vraag ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’..

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten
Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Intuïtie geeft Spirituele Ontdekkingen

Dit is een werkboek die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. Deze ontdekkingstocht maakt je duidelijk dat vertrouwen op je gevoel of intuite het begin is van alle spirituele ontdekkingen.
Beknopte inhoud:
– Op weg van naar wie ben ik en wat kan ik.
– Herontdekken van intuïtie
– De werkwijze van de chakra’s
– Durven vertrouwen op je gevoel
– De ontdekking van de gevoelswaarneming.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Werken met gevoelstalenten
Healing, Psychometrie , Mediumschap

De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid.
Dit brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel en de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder.
Beknopte inhoud:
-Werken met je handen, healing, magnetiseren
-Geestelijke begeleiders
-Verschil tussen gaven en talenten
-Psychometrie en buitenzintuiglijk waarnemen

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Actie
Beide boeken, Ontwikkel je gevoelstalenten en Werken met gevoelstalenten

45.00Toevoegen aan winkelwagen

naar boven
varja 162x77