Het werken met de pendel heet pendelen en de beoefenaar noemen we een pendelaar.
In principe kan iedereen op zijn eigen manier met de pendel werken.

In de middeleeuwen werd  beoefening van het pendelen  als hekserij gezien. Op de vraag hoelang de pendel al gebruikt wordt, geeft de historie geen eenduidig antwoord.De pendelaar of pendelwerker is van alle tijden.

pendelen, een metalen bol pendelWe weten dat we zeker terug kunnen gaan naar het begin van onze jaartelling. Uit het werken met de pendel is het werken met de wichelroede ontstaan. Mogelijk komt daar ook de uitdrukking voor pendelen vandaan wat ook wel wichelen genoemd wordt. Het is ook bijna van alle tijden dat deze beoefenaars soms het predicaat “nonsens” of “buiten de werkelijkheid staan” aangemeten krijgen. Je zou zeggen dat is niets nieuws. Vele zaken die niet binnen de algemeen maatschappelijk zienswijze vallen worden niet aangezien voor vol of waar

Laten we eerst even vaststellen wat een bekend woordenboek over dit onderwerp zegt:
Pendel
Instrument bestaande uit een gewicht dat aan een draad of ketting hangt, gebruikt om uit de richting van de draaiingen daarvan het antwoord op bepaalde vragen op te maken

Pendelaar of Pendelwerker
Iemand die een pendel hanteert, met name om waardevolle voorwerpen, water, een verborgen lijk en dergelijke op te sporen.

Ik ben zo vrij om het “hengelen” te noemen. Het is het zoeken naar een antwoord dat je niet ziet of niet begrijpt. Het is ook het zoeken naar een plek of aanduiding die een bevredigend antwoord geeft op een vraag. Het is het zoeken naar een richting om verder te kunnen. Met dit “het is ” kun je op deze wijze nog vrij lang doorgaan. Ik of eigenlijk niemand zal je zeggen dat het niet kan wat je wilt.

pendelen, pendel houding1Het “hengelen” heeft te maken met dat zoeken. Alles wat je zoekt bestaat voor een deel uit of is omgeven door straling of energie. Heeft het wat we zoeken een vaste vorm ( bv. ring, boek, persoon, steen) dan spreken we over de aura. Wanneer, wat we zoeken enkel met een gedachte van  zowel positief als negatief te maken heeft, spreken we over energie.
Het opvangen en lokaliseren van die energie of straling wordt ook wel radiëthesie genoemd. Radiëthesie is afkomstig van het Latijnse woord Radius wat straal betekent en het Griekse woord aesthesis wat waarnemen is. Dus het “waarnemen van straling”.
Waarom nu hengelen? Omdat het instrument dat daarbij gebruikt wordt de pendel of de wichelroede is. De straling wordt opgevangen en in beweging gezet waardoor je een richting of een plek aangereikt krijgt. Maar het kan ook zijn dat het een richting aan de gedachte geeft. Hoe dat in zijn werk gaat komt later aan de orde.

Door de wetenschap is via laboratoriumonderzoek komen vast te staan dat er een bepaalde energie moet bestaan om de pendel in beweging te brengen en dat de pendeluitslagen niet slechts op toeval berusten.
Het gewicht van de pendel in relatie tot de zwaartekracht is daarbij niet onbelangrijk. De energie die de pendel in beweging brengt noemt men ESP( Extra Sensory Perceptions). In dit onderzoek werd ook bewezen dat sommige mensen hiervoor gevoeliger zijn dan anderen. Zeker is dat bij het werken met de pendel meer komt kijken dan alleen de aantrekkingskracht van de aarde.

Het gebruik van de pendel duidt op een verfijnde manier van zoeken, hengelen of opvangen van (kosmische) straling. De pendelaar moet daarbij in staat zijn de opgevangen straling naar bruikbare informatie te “vertalen”. Je mag hieruit concluderen dat pendelen eigenlijk niets anders is dan met behulp van het onbewuste antwoorden op allerlei levensvragen zichtbaar te maken.
Intussen is de pendel een betrouwbare bontgenoot geworden bij het zoeken naar oplossingen die met de persoonlijke en spirituele ontwikkeling te maken hebben. Wij kunnen daarmee ons zelf maar ook anderen helpen dat proces te versnellen.

De pendel is een zeer gevoelig instrument, vooral voor wind. Om die reden is het niet verstandig om de pendel in het “buitenwerk” te gebruiken. Dat terrein is meer geschikt voor de wichelroede en deels ook voor de tensor. De pendelwerker maakt gebruik van specifieke pendelkaarten of van plattegronden. De pendelwerker werkt dus vrijwel altijd binnen en op afstand. De wichelroede loper werkt buiten op de plek waar het moet zijn waarnaar hij op zoek is.

naar boven
varja 162x77

Wat is een geschikte pendel?
Op esoterische markten, beurzen en in esoterische winkels kun je een verscheidenheid aan pendels vinden.
Er zijn pendels in allerlei soorten en materialen te verkrijgen. En natuurlijk is het zo dat de verschillende materialen niet dezelfde geleiding of zwaartekrachtgevoeligheid hebben. Laat je daarom niet in de verleiding brengen of in de maling nemen. Het is zo dat je “specifieke“ pendels kunt krijgen geschikt voor een bepaald soort werk of doel.

De Pendelwerker zal zelf besluiten welke pendel daartoe bij hem past, enz. Maar als jij een pendel wilt hebben om daarmee te leren werken, kies er dan één die bij je past of die goed voelt of die lekker in de hand ligt. Je zult vanzelf merken dat naar mate je er langer of intenser mee werkt je de behoefte hebt om er een andere pendel bij te willen hebben.

pendelen, pendelcollectieZelf ben ik in het bezit van een kristallen pendel, een metalen bolpendel, een halssnoerpendel ( vajra, koperlegering). Zie afbeelding. Uit nostalgische overwegingen wil ik je jullie ook nog even wijzen op onze “startpendel”. De naald en draad. Er zijn vele soorten pendels, die ook allen verschillend van gewicht zijn.
Het gewicht hangt samen met het materiaal waar de pendel van gemaakt is.
Wil ik heel bewust en heel specifiek met de pendel werken, dan pak ik de metalen bolpendel. Hij is ook wat zwaarder en voorzien van een punt. Moet ik nog scherper met de “punt” in de weer, dan is veelal zwaarte van minder belang en neem ik de kristalpendel ter hand. Zo zie je dat het moment van werken, zeker wanneer je veel met de pendel werkt, bepalend is voor de keuze van de pendel

pendelen, halssnoer pendelMijn halssnoer dat voorzien is van een vajra wil ik nogal eens als pendel gebruiken om aan te tonen dat je veel als pendel gebruiken kunt. Je kunt dus zelf je pendel maken. Dit is een heel secuur werkje want je moet er voor zorgen dat de pendel wel precies verticaal werkt. Met andere woorden de pendel moet te allen tijde als een soort “loodlijn” werken.

Tot nog toe hebben wij het over het gewicht van de pendel, wat heel belangrijk is. Ook belangrijk is de lengte van het koord of kettinkje. Voor het koordje of kettinkje en haar lengte zijn geen regels vastgesteld. Toch moet je wel een regel in acht nemen. Het belangrijkste is dat de pendel, vrij hangt en ook vrij in alle richtingen kan bewegen. Het bijkomende aspect is dat je op basis van de lengte van het koord of de ketting een goed gevoelscontact met de pendel moet hebben. Dat mag beslist niet verloren gaan. Wat materiaal betreft gaat hier hetzelfde op als wat ik hierboven schreef. Jij bepaalt wat voor jou fijn is om vast te houden en mee te werken. Ook hier geldt dat de verschillende materialen en de lengte een verschillend gevoel en geleiding geeft.

naar boven
varja 162x77

Voorbereiding op het werken met de pendel.
Pendel en pendelkoord moeten zoals gezegd goed aanvoelen. Pas dan kun jij je prepareren om met de pendel te willen werken.
Aan het werken met de pendel gaat dus een hele voorbereiding vooraf. Allereerst moet je een eigen code met de pendel afspreken. Die code is gebaseerd op de vaste bewegingspatronen die de pendel kan maken. Bij ‘met de pendel aan de slag’ geef ik aan hoe je dan te werk kunt gaan. Vanuit de beoefenaar gerekend hebben die bewegingspatronen een:

  • Verticale uitslag
  • Horizontale uitslag
  • Linksom -draaiende cirkeluitslag
  • Rechtsom -draaiende cirkeluitslag.
  • Ovale of ellipsvormige linksom draaiende uitslag.
  • Ovale of ellipsvormige rechtsom draaiende uitslag.

Van te voren geven we aan elke richting of uitslag een bepaalde code. Die non-verbale communicatiecode die tussen personen bestaat moet je ook met jouw pendel hebben. Je moet dus met je pendel “afspreken” welke uitslag welke code heeft voor: Ja, nee, misschien, ik weet het niet, daar wil ik niet op antwoorden. Voorbeeld: Mijn afspraak is dat de verticale uitslag JA betekent en de horizontale uitslag NEE. Deze codebepaling heb je nodig wanneer je gebruik maakt van de pendel om antwoord te krijgen op gestelde vragen. Wanneer je een pendelkaart of plattegrond gebruikt zal de pendel je vraag beantwoorden door de pendeluitslag via de kaart of plattegrond te geven.

Een niet onbelangrijke voorbereiding ligt bij de persoonlijke voorbereiding. Ga niet zo maar even pendelen.
Maar bereid je er terdege op voor. Zorg voor een rustige plek. Zorg dat jij je ontspant en je afstemt op je onderbewustzijn. Zorg dan dat je alles wat je nodig denkt te hebben voor je op tafel hebt liggen. Stem je dan af op je onderbewustzijn en je “eigen” IK. Jij als neutraal persoon die ontvankelijk wil zijn voor de kosmische golflengte. Wanneer het niet lukt geef dan niet te snel op, maar wil ook niet ten koste van wat dan ook je doel bereiken. Wanneer iets niet gaat of stokt, stop dan voor dat moment en ga later, bij voorkeur de volgende dag, pas weer verder.

naar boven
varja 162x77

Kan iedereen met de pendel werken?
Ik ben geneigd om te zeggen dat iedereen kan pendelen. Toch zit er naar mijn mening een MAAR aan. Het is zeker niet aan te raden om de pendel in een sensationele of ten behoeve van een ongezonde nieuwsgierigheid te gebruiken. Zeker niet wanneer het met egoïstische doelstellingen te maken heeft. Je hebt dan het antwoord over je afgeroepen. Ik vind het in dit verband te ver gaan om te zeggen dat je de invloed van entiteiten met minder goede bedoelingen hebt aan getrokken. Zeker is wel dat jij je niet voldoende voorbereid hebt of niet voldoende hebt afgevraagd of het wel verstandig was de vraag of vragen die je aan de pendel gesteld hebt te stellen. Daarom is het ook van groot belang dat je de codeafspraak “daar wil ik niet op antwoorden” met je pendel gemaakt hebt. Deze code beschermt je tegen informatie die je niet kunt verwerken of niet relevant zijn.
Wanneer dit allemaal niet aan de orde is, kan het toch voorkomen dat de pendel “niet werkt”.
Dat kan aan de concentratie liggen maar ook aan jouw te wetenschappelijk ingestelde achtergrond. Dat maakt dat je onbewuste spierbewegingen geblokkeerd raken. Het is dan zaak dat jij je bewustzijn niet te sterk op het “ik wil pendelen” moet afstemmen. Willen is hier het verstandelijk doelgerichte middel tot pendelen. Beter is dat jij enkel je bewustzijn het sein geeft van “ik wil pendelen” nog beter is het sein te geven “ik heb zin om te pendelen”. Zin hebben in pendelen heeft hier alles te maken met het innerlijk bewustzijn als uitdrukking van gevoel.

naar boven
varja 162x77

Vraagstelling aan de pendel.
Het spreekt voor zich dat je mede door de beperkte antwoordmogelijkheden van de pendel zeer duidelijk moet zijn in de vraagstelling. Je kunt dus allerlei vragen stellen over even zo vele onderwerpen. Onthoud daarbij het volgende: Er bestaat bij pendelen niet één manier die op iedereen van toepassing is, er is wel één manier die op jou van toepassing is. Dit heeft niet alleen te maken met de wijze waarop jij de pendel gebruikt maar ook op de formulering van de vraagstelling. In grote lijnen gelden daarvoor onder andere de volgende regels.

* Stel korte duidelijke enkelvoudige vragen in een directe vorm.
* Stel geen of / of, geen en en, geen en / of vragen.
* Stel geen vragen gebaseerd op nieuwsgierigheid.
* Stel de pendel geen egoïstische vragen.
* Stel geen vragen op basis van negatieve emotie of intentie.

naar boven
varja 162x77

Met de pendel aan de slag.
Nu je de voorbereiding ten aanzien van afspraken met de pendel, concentratie en vraagstelling achter de rug hebt kun jij je bezig houden met de vraag: hoe verder of wat nu. Weet je nog: “Pendel en pendelkoord moeten goed aanvoelen”.

Dat voelen hependelhouding bij het pendelenb je al bij de aankoop voor een niet onbelangrijk deel gedaan.
Nu komt het er op aan dat het voelen één worden is met de pendel.
Pak daarvoor de p
endel eens uitsluitend bij het uiteinde of halverwege het einde van het koordje tussen duim en wijsvinger vast op een manier dat ze naar beneden wijzen (A). Kijk en voel heel bewust wat een goed gevoel geeft door met hand, pols, arm of onderarm steeds van houding te veranderen. Je zult merken dat het niet fijn aanvoelt. beter is om het koord over de wijsvinger te laten hangen ( B). De pendel hangt nu veel stabieler en is het fijner om te werken. De manier van vast houden is nu in orde. Nu moeten we nog de werk houdipendelhouding bij het pendelenng gaan bepalen.

In mijn beleving maakt het niet uit of je met links of rechts werkt. Hou je vast aan je persoonlijke voorkeur. Ga op de zelfde manier te werk als bij het “vasthouden van de pendel”. Hou de pendel op de juiste wijze vast en probeer een stabiele houding vast te houden zonder daarbij op de tafel te steunen (A). Kijk dan eens naar een houding waarbij de elleboog op de tafel rust (B). Je zult ook nu weer merken dat dit de meest stabiele houding voor het werken met de pendel is.
Wanneer je het juiste gevoel of de juiste pendelhouding gevonden hebt moet je de starthouding van de pendel vaststellen. Je kunt ook zeggen de uitgangspositie of zoekpositie. De uitgangspositie is bewegingsloos hangend. Van hieruit kun je nu met de codeafspraken aan de gang gaan.
Voorbeeld: Geef mij een JA. Stop. Bedankt. Pendel moet weer helemaal stil hangen. Dan: laat mij een JA zien. Enz.
Dit vaststellen van de codeafspraken met jouw pendel doe je wanneer je voor de eerste keer echt met je pendel aan het werk gaat. Daarna is het jouw pendel geworden waar iedereen van af moet blijven.
Als je dit allemaal hebt afgewerkt kun je pas echt daadwerkelijk aan de slag. Maar wees niet overmoedig dat breekt je altijd op. Begin heel eenvoudig. Naar mate je interesse voor het pendelen groter wordt kun je bij de verschillende esoterische winkels pendelkaarten kopen. klik voor enkele voorbeelden.

Mijn gegevens komen uit de volgende bronnen:
Eigen inzichten met pendelen
Zelf pendelen van Sig Lonegren,
Het praktisch pendelboekje – Jack F. Chandu.
Pendelen van A tot Z. – Petra Sonnenberg. Aanrader

naar boven
varja 162x77