Psychometrie is het geven van gevoelsinformatie door aanraking van een voorwerp of foto. Is de inductor een foto dan heet dat foto lezen. Maar wat is Psychometrie.

Vele belangstellenden in het paranormale lopen eerst tegen benamingen aan die ze niet thuis kunnen brengen. Het kan zelfs zo zijn dat ze de  reikwijdte niet kennen of begrijpen. Zo is dat ook met de benaming psychometrie. Psychometrie is een ingeburgerde benaming voor psychoscopie. De beoefenaars noemen we psychometristen of psychoscopisten.

Om verder alle onduidelijkheden te voorkomen zal ik het hebben over psychometrie en psychometrist(en). De beoefening van psychometrie is in zijn horizontale vorm te leren, net als handlezen, kaartleggen, tenen lezen, enz. Wij hebben het hier over psychometrie 5de eigen ontwikkeling van de intuïtie en het uiting geven aan de vrijkomende emotie. Daar hoort foto lezen ook bij.
psychometrie . vajra

Maar…. Wat is dat dan: psychometrie!
Psychometrie is de vaardigheid om (helderziende) waarneming te doen door het bekijken, vasthouden en betasten van voorwerpen. De helderziende kan daarbij terugkijken maar deels ook vooruit kijken. Voorwerpen die we voor dit doel gebruiken zijn heel divers en geven dan soms ook de psychometrievorm of techniek weer.

Bijvoorbeeld: psychometrie

Foto: Dit kunnen foto’s zijn van zowel levenden als overledenen.  Het maakt niet uit of het foto’s van personen of dieren zijn. Het is zelfs mogelijk om informatie te krijgen via de foto van een huis. Of via een foto die een bepaalde situatie weergeeft.
Voorwerp: Te denken valt aan voorwerpen in de zin van : een ring, halsketting, sleutels, beeldje, oorbel; een bijzondere steen, een enveloppe met brief of sollicitatie, enz.
Bloemen: Bij bloemen kunnen we putten uit het totale aanbod van de flora. Het is wel zo, dat de bloemen iets zeggen over de situatie waar ze weggehaald zijn. Met andere woorden wanneer je een snijbloem aanbiedt; is het vanwege de energie goed dat je de bloem tenminste 1 tot 3 dagen in je kamer hebt gehad. Het is wat anders als de bloem uit je eigen tuin komt.
Dan hoort die reeds bij je.

naar boven
psychometrie . vajra

Typen-Psychometrie.

Het geheel noemen wij -zoals reeds aangegeven- Psychometrie. Maar nu kunnen wij daarin ook weer nuances aanbrengen. Dat doen we omdat de diverse helderzienden of psychometristen zo hun voorkeuren of zo u wilt specialisaties hebben. Het is ook zo dat we daarmee willen aangeven welk type psychometrie avond u kunt verwachten. U weet dan ook welk type inductor u dient aan te bieden. We kunnen de typen psychometrie aanduiden met:

Foto analyse. psychometrie 4
Wanneer er verder niets vermeld is kun je uit het geheel van foto’s putten. Vaak wordt hierbij aangegeven over welke soort het gaat: We bedoelen dan: alleen foto’s van overledenen of alleen foto’s van levenden maar ook het onderscheid van alleen foto’s van personen of alleen van dieren.

Foto’s en voorwerpen
De meeste psychometrie avonden worden met deze aanduiding gegeven. Je bent nu vrij in de keuze van het voorwerp aanbod. Hiertoe behoren ook alle wasbare artikelen als zakdoek, handschoen, trui, enz. Vooral de wasbare artikelen zijn “lastig” om te duiden.

Helderziende waarnemingen
Onder deze benaming valt een scale van mogelijkheden die allen nog steeds vallen onder de psychometrie. Te denken valt aan: aura lezen, persoonlijke gevoels- en emotie herkenning, Chakra lezen. In de aankondiging staat dan ook de toevoeging “rechtstreeks van uit de zaal”.Zie  Mediumschap.

Bloemen séance.
Een levend voorwerp; wat een organisme is, (de bloem)  vind ik dat je die altijd op een vaasje moet aanbieden.
Zo raken de indrukken / emoties ook niet verward met de invloeden van de andere bloemen. Bij dit type psychometrie luistert dat erg nauw.

naar boven
psychometrie . vajra

Wat gebeurt er dan.?

De psychometrist laat zich door zijn gevoel lijden en pakt een “inductor”. Om nu de indrukken op te pakken heeft ieder zo zijn eigen methode. Van tussen de handpalmen drukken tot tegen het voorhoofd houden. Maar ook door het met de ene hand vast te houden; en de andere er boven te houden om de energie te voelen die het herbergt.
Om nu de inductor te kunnen “lezen”, moet de psychometrist de wil bewust gaan richten. Dat wordt gedaan door eenvoudig te willen. Dit is voldoende aanwijzing voor het onbewuste om de binnenkomende indrukken door te kunnen geven. Natuurlijk is het wel zo, dat de psychometrist zich van te voren op zijn ‘werk” instelt. Dat wordt vaak als volgt gedaan:

• De zorg dat men lichamelijk zoveel mogelijk ontspannen is.
• De zorg voor zo prettig mogelijke omstandigheden in de zaal
• De zorg voor zo prettig en makkelijk mogelijk zittende kleding.
• Eventueel de zorg voor een zo makkelijk mogelijk zittende stoel.

naar boven
psychometrie . vajra

De Inductor lezen; hoe is dat mogelijk?

Elke inductor en dan bedoel ik ook echt elke inductor, is omgeven door energie. Die energie noemen we aura. U kunt zich voorstellen dat de aura van levende organismen zoals: mens, dier en bloemen, ook leeft. Ik wil hiermee zeggen, dat de aura zich dan aanpast aan de omstandigheden van dat moment. De aura van objecten zoals: ringen, halsketting, oorbel enz. is daarom een aura die door de tijd gevormd is. Deze aura, kan heel sterk zijn. Dat komt weer omdat het alle omgevingsinvloeden in zich heeft opgenomen en verankerd.

Het als inductor behandelen van wasbare artikelen en kledingstukken vergt in het algemeen een zeer grote bekwaamheid van de psychometrist. Het waarom is, het gewassen zijn. Zie het onderwerp waarnemen.
De psychometrist  moet hier  in staat zijn  om de vage zeer subtiele indrukken op te pikken. Het zijn die indrukken die aan   de inductor “kleven” waar hij zich mee moet  “verbinden”. Die verbinding wordt dan weer tot uiting gebracht in de opvang van een sterke emotie of krachtige gedachte.

Het geheel kan dan, in symboliek of beeldvorming, voor het geestesoog van de psychometrist worden weergegeven. Daarna wordt het in het gesproken woord omgezet. De mate van geoefendheid van de psychometrist staat borg voor zijn werkwijze.
Psychometrie avonden worden de laatste jaren goed bezocht. Niet alleen omdat er op deze wijze heel mooie boodschappen doorgegeven worden. Maar ook omdat velen de laatste jaren nogal nieuwsgierig zijn naar het fenomeen paranormaal of spiritueel. En graag willen horen dat zij er ook “bij horen”.

Sferen van bewustzijn

Als bezoeker van een psychometrie avond merk je ook dat de ene psychometrist niet de andere is. Weet dan dat allen een andere afstemming op de “sferen van bewustzijn” hebben. U kunt zich voorstellen, dat bewustzijn in dit leven wordt gevormd maar ook in alle voorgaande levens gevormd is. De psychometrist of paranormaal begaafde psychometrist heeft daardoor ook een geestelijk leider die in overeenstemming is met zijn bewustzijn.

Er wordt al snel gezegd dat de één beter is dan de ander, wat in mijn ogen niet juist is. Het is slechts de sfeer van waaruit men werken mag; waardoor de waarde van de boodschap krachtiger of zo u wilt zuiverder kan zijn dan van de collega psychometrist.
Het komt ook voor dat de psychometrist geen boodschap uit de inductor kan halen. Daar aan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. De meest voor de hand liggende is, dat de afstemming niet zuiver of ontspannen genoeg was. Waardoor de psychometrist zichzelf blokkeert.

De boodschap

Een andere voor de psychometrist nare ervaring is, dat de boodschap niet “aankomt”. Na elke boodschap die we mogen geven vraag ik altijd naar een bevestiging. Ik zeg vooraf ook: “laat mij de boodschap brengen en geef enkel op mijn vraag antwoord met ja of nee”. Bij ja ben ik klaar en kan ik verdere indrukken oppakken en doorgeven met een daaraan gekoppelde bevestigingsvraag.

Wanneer de ontvanger met “nee” antwoordt heb ik de morele verplichting om met andere woorden dezelfde boodschap duidelijk te maken. Helaas komt het een enkele keer voor dat het ook dan niet lukt.
Het is erg vervelend wanneer je dit nu aan het begin van de avond al overkomt. Het kan zijn dat je zozeer van je stuk gebracht bent; dat je als psychometrist voor de gehele avond uit je doen bent. Dat is dan te merken aan de ‘moeizame’ wijze waarop de boodschappen worden doorgegeven.
Bij een geoefend psychometrist of zo u wilt de psychometrist die toegang heeft tot de hogere fijngevoeliger sferen van bewustzijn. Ook dan kun je merken dat hij even uit zijn doen is. Door de ervaring die hij ermee opgedaan heeft merk je dat hij direct in zijn eigen krachtveld terugkomt. Hij vertrouwt zijn eigen geestelijke begeleider.

Krachtveld testen

Het komt ook voor dat je een zaal treft die een wat andere bedoeling met de avond voor heeft. Het betreft dan een enkele bezoeker die meent de zuiverheid van de psychometrist in twijfel te moeten trekken. Te denken valt aan het bewust willen testen van de mogelijkheden en het krachtveld van de psychometrist.
Er wordt daarvoor dan een inductor aangeboden die zoals wij dat noemen bewust geladen is. Dat wil zeggen dat het voorwerpen zijn die normaliter door de vorm (talisman, opzichtigheid, amulet) al aandacht trekken. Zij dan van een bewuste indruk zijn voorzien die niets met de strekking van die voorwerpen te maken hebben. Te denken valt aan: woede, verdriet, enz. Zie ook onderwerp waarnemen

De geoefend psychometrist herkent het onmiddellijk en weet daar op gepaste wijze mee om te gaan. Bij een ‘beginnend’ psychometrist hebben de link miegels hun zin. Het kijk en luisterspel kan beginnen. De boodschap wordt steeds met nee beantwoord. De psychometrist wordt steeds onzekerder.

De psychometrist op dat moment niet in staat is om de diepere indrukken van de inductor op te pakken.  Dat heeft alles te maken met het overwicht van de oppervlakkige krachtige lading die er bewust aan toe gevoegd is.
De gevolgen laten zich raden.

Laat ik duidelijk zijn: het overkomt ons allemaal een keer. Maar… daardoor worden we ook sterker en krijgen we steeds meer plezier in dit fijne en mooie werk.-

naar boven
varja 162x77

Werken met gevoelstalenten
Healing, Psychometrie, Mediumschap

De auteur vervolgt in dit boek de ingeslagen weg naar spirituele bewustwording. Hij laat begrijpen wat healing is en hoe je het kunt gebruiken. Dan maakt hij de overstap naar de paranormale gevoeligheid. Er is ruim aandacht voor de vormen van psychometrie; en waarnemen. Dat brengt je uiteindelijk bij de inzichten van mediumschap als geheel en de inzichten en mogelijkheden van de uitreding en trance in het bijzonder.
Beknopte inhoud:
-Werken met je handen, healing, magnetiseren
-Geestelijke begeleiders
-Verschil tussen gaven en talenten
-Psychometrie en buitenzintuiglijk waarnemen             

 

22.50Toevoegen aan winkelwagen


Ga voor meer details over de werkboeken, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel.

naar boven
psychometrie . vajra