De steeds weer terugkerende vragen bij het iets voelen of zich niet prettig voelen  zijn:  Ik voel me niet prettig in huis. Zou het kunnen zijn dat ik geesten in huis heb?

Zich niet prettig voelen.
Op verschillende manieren heb ik jullie inzicht willen geven in dit grote en soms wel zware thema van reinigen of zuiveren van.
De vraag blijft altijd reëel, maar het is de hulpverlener die hier vanuit zijn energetische zuivere geestkracht zijn werk moet doen. Om die reden wil ik dit thema besluiten met inzichten over
huisreiniging, boerderijreiniging aangevuld met reinigingssituaties uit de eigen praktijk.

Huisreiniging, boerderijreiniging


Reinigen of zuiveren bij huisreiniging

Ik word nogal eens geconfronteerd met vragen en opmerkingen zoals: Ik voel me niet prettig in huis en heb sterk de indruk dat er geesten zijn. Zou het kunnen zijn dat ik geesten in huis heb? Wil je ons helpen want wij zien geesten in huis en vooral onze kinderen hebben er erg veel last van en zijn bang. Iemand heeft mijn huis gereinigd maar het is er nog steeds.

Deze opsomming geeft een indruk van de hulpvraag tot het reinigen of zuiveren van wat een huisreiniging genoemd wordt. Maar is hier wel sprake van een sterke aanwijzing tot een huisreiniging? In mijn beleving niet.
Bij dit soort vraagstelling of vermoedens hebben we in ieder geval met zeer gevoelige personen van doen.
Ze hebben een gevoeligheid die ze nog niet begrijpen of niet weten dat zij die hebben.
Het overgrote deel van verzoeken tot huisreiniging hebben te maken met de overgevoeligheid van personen.
En ja ik generaliseer even heel bewust. Daarmee wil ik duidelijk maken wat het echte verschil tussen het reinigen van het huis en haar inwoners en de huisreiniging is.

Over het algemeen gaat de behoefte om een huisreiniging vergezeld van wel heel indringende gezondheidsklachten en psychische levensdruk. Het zijn hoedanigheden die de bewoners radeloos maken. Zie het onderwerp ‘waarom reinigen’. Als hulpverlener /healer merk je dat meteen. Je kunt stellen dat in een dergelijke situatie er een sterke combinatie van de verschillende voorgaande omschrijvingen hieraan ten grondslag liggen.
De eerdere genoemde zwarte magie en entiteiten met een demonische inslag kunnen hier ook een onderdeel van zijn.

Om bewoners en huis van dit soort entiteiten te ontdoen heb je een ware specialist op dit gebied nodig.
Omgekeerd kan het zo zijn dat deze specialist zo te zien niets in het huis kan vinden of zien wat met entiteiten te maken heeft. Zij kunnen zich wonderwel verstoppen of zich naar een andere plek verplaatsen. Deze specialist moet dan via zijn innerlijk weten (gidsen, begeleiders) de signalen opvangen die hen ‘zichtbaar maken’. Meubilair in de vorm van erfstukken of 2de hands aankopen kunnen hele goede schuilplekken zijn.

Heb je dan in de minder heftige gevallen geen ware specialist nodig? Ja ook. Want hoe je het ook voel je hebt last van of een geest of van een geest als entiteit. Het verschil zit hem er in dat je of met de geest van een overleden dierbare te maken hebt of met de geest van een onbekende die zich in jou huis of op jou erf manifesteert. Het waarom van een huisreiniging heeft betrekking op het erg lastig vinden dat ze er zijn. Sommigen zijn zelfs lastig in de zin van vervelend. Vergelijk het met een verwent kind dat alles wil of juist niets wil. Wanneer het dan niet gaat zoals het dat in de zin heeft gaat het huilen of schreeuwen om de zin te krijgen.
Nu kan het zelfs zo zijn dat je in huis last hebt van zowel de dierbare overledene als de onbekende. Bij volwassenen en geesten als ook bij kinderen en geesten heb ik daar al uitgebreid over gesproken. Hier wil ik het hebben over de onbekende overledene (entiteit) die ook lastig kan zijn.

Op basis van de vraagstelling aan het begin van dit onderwerp heb ik mij in de woning van de een familie (de familie) verdiept. Mevrouw vertelde mij dat zij en haar man dit huis op een bepaalde datum in ‘plaats’ en ‘straat met nummer’ gekocht hebben. Ze woont er nu ‘zoveel’ jaar samen met man de 3kinderen. Met deze gegevens ging ik in mijn praktijk ruimte op afstand aan de slag.

Door de bijzondere kennis van de numerologie heb ik een onderscheid weten te maken tussen de postcode, wat voor de plaats staat en de straat met het huisnummer. Op die manier kon ik natuurlijk met behulp van mijn geestelijke vrienden een overzicht krijgen van de omgeving en haar historie. Ik kreeg te maken met een gebied waar een bijzondere historie aan verbonden was. Het huisnummer bracht mij in contact met de bewoners. Aangezien ik toestemming had om te onderzoeken hoe ik moest helpen of kon helpen ging ik verder.

Ik ging in een sjamanisme meditatie om mijn geest naar de woning te kunnen verplaatsen. Al kijkend en observerend ontdekte ik dat het wel erg druk in huis was. In het bijzonder op de kamers van de kinderen.
Wij hebben een afspraak gemaakt en verzocht na te gaan of datgene wat ik van de historie ‘te zien’ kreeg ook klopte of kan kloppen.
De historie van de omgeving was vrij goed te achterhalen en had vele raakvlakken. Een fysiek kijkje in de bewust kinderkamers van de 2 oudsten gaf een niet verwonderlijke druk op borst en luchtwegen. Het stond er tjokvol met van alles en nog wat. Zelfs met stevige muziek boxen. Tot rust komen was er echt niet bij. De kamer van de ouders was echter vrij rustig. De kamer van het jongste kind voelde op zich ook goed maar hier ontdekte ik de gevoeligheid van dit kind. Het hele gezin is overigens zeer in spiritualiteit geïnteresseerd.

Zonder in verdere details te willen treden hebben we samen gezorgd dat de energieën /entiteiten de weg naar het licht konden terugvinden. Daarnaast heb ik een blokkade rond de woning gelegd. Het lastige zat hem hier in de historie van het betreffende deel van de plaats.
Het jongste kind (12jr) heb ik bewust gemaakt van de persoon die het is.

naar boven
varja 162x77

Reinigen of zuiveren als boerderijreiniging

Bij een boerderij reiniging gaan de gedachte al snel uit naar een boerenbedrijf met een veestapel van verschillend allooi en werkzaamheden die met veeteelt en landbouw te maken heeft. Ook in deze situatie van reinigen of zuiveren kom je alle facetten van de fenomenen tegen waartegen we te strijden willen trekken. Zonder al te veel in detail te treden wil ik je deelgenoot maken van een dergelijke ervaring.

Ihuisreiniging, boerderijreiniging, boerderij met paardk krijg het volgende te horen: Wij hebben een woonboerderij in een buitengebied met behoorlijk veel weiland waarop wij onze paarden laten grazen. Wij wonen er graag. Maar alles wat we doen of kopen doet het niet of gaat binnen de kortste keren stuk. Er is ook een onrust van graag thuis willen zijn, maar wanneer we thuis zijn willen we weer weg. Zelfs het berijden van onze paarden gaat met strubbelingen gepaard. Enzovoort, enzovoort. Vervolgens verdiep ik mij in deze situatie en met de ontstane dialoog krijg ik een goed beeld van de situatie. Waarop gevraagd wordt of ik hen wil helpen. Ik geef aan dat het verstandig is om een collega erbij te betrekken omdat niet alles tot het gebied van mijn specialiteit behoort.
Wat ik hiermee wil duidelijk maken is dat wij hulpverleners heel goed onze grenzen moeten willen kennen en accepteren.
Het bestaat niet dat wij overal voldoende van weten of denken te weten. Daarnaast is er niets mis mee om met een goede collega samen te werken. Het versterkt de te benutten energie en je krijgt veel meer informatie uit de geestelijke wereld beschikbaar.

Samen met collega Hans maakten we onze opwachting. We vonden de woonboerderij in een werkelijk mooi woongebied. We hadden afgesproken dat Hans de leiding had en ik zou assisteren. Hans begon door het woongedeelte te lopen en de energie te voelen. Ik bleef op de ontvangst plek zitten. Beiden verzamelden wij gegevens die wij uit de geestelijke wereld aangereikt kregen. Al snel kwamen we er zo achter dat dit van huis uit boerenerf en directe omgeving een rijke historie had die via de tweede wereldoorlog tot ver in de middeleeuwen terug ging. Het woongedeelte werd lastig gevallen door entiteiten die met de WOII te maken had. Zeer vervelend voor de entiteit (vrouwelijk).
De samenwerking maakte nu duidelijk dat wat Hans zag en daadwerkelijk ervoer ik intussen ook al had op geschreven. Samen konden we ze met elkaar vergelijken.
Na deze reiniging gingen we naar buiten om ook van hieruit een blokkade rond het woongedeelte te leggen.

Je kunt je voorstellen dat de entiteiten intussen wel goed op de hoogte waren van ons werk en onze bedoelingen. Bij het betreden van de stallen of bijgebouwen werd ons dat ook echt wel duidelijk gemaakt. Het bijgebouw en hooizolder voelden bij het betreden ijzig koud. Zelfs de bewoners viel dat op. Ondanks dat alles in goede staat verkeerde waren enkele deuren (schuif) moeilijk open en of dicht te krijgen. We ontdekten dat we in de paardenstal moesten zijn.

Hans had de schuifdeur open gekregen en ‘mocht’ naar binnen. Toen ik bij die deur kwam kreeg ik van de entiteit de volle laag. Mijn keel werd als-het-ware dichtgeknepen. Ik kreeg geen lucht en begon te kokhalzen.
Oorzaak: Ik had al pratend en overleggend met de bewoner niet goed opgelet.

In de stal vonden we de connectie met de middeleeuwen. Hier zwierf een ridder die gebruik maakte van een van de paarden. Daardoor kon het ook niet goed bereden worden. We hebben die ridder kunnen overtuigen van de andere tijd en dat hij zijn zoektocht beter op een andere manier kon voortzetten.

Bijzonder is dat we daarna in gesprek moesten met het bewuste paard en de andere paarden. De reden was dat het geen eenheid was en geen tolerantie naar elkaar toe. Nadat dat ook in het reine gebracht was zijn we vertrokken. Ruim een week later hoorde ik dat het veel leefbaarder geworden was en dat het met de paarden ook veel beter ging. Het bewuste paard liet zich goed berijden. Men had zelfs het gevoel dat er een soort bescherming tijdens een rit was omdat de berijdster tijdens een sprong van het paard dreigde te vallen wat op het laatste moment toch niet gebeurd is.

naar boven
varja 162x77