Achter de woorden ‘ reinigen of zuiveren van…’ gaat veel meer schuil dan je denkt.
Je ontdekt dat dit fenomeen anders bekeken moet worden dan het gezien wordt.

Je krijgt te maken met kwaadwillende entiteiten maar ook met wat wij gidsen noemen. Daarnaast spelen personen en dieren een grote rol. Spiritueel, paranormaal of hoog gevoelig zijn kan in samenhang met aardstralen voor bindingen zorgen die we niet willen.
Met deze publicatie wil ik jullie inzicht geven in mijn manier van kijken naar reinigen of zuiveren van … (voorschouw) Het is min of meer een stappenplan dat je bewust maakt van de fenomenen die hiervan de reden zijn (intelligenties, geesten of entiteiten). Daarnaast biedt het duidelijkheid over de richting en de reden van het wel of niet moeten reinigen of zuiveren (leren omgaan met)

Aanverwante onderwerpen
Reinigen of zuiveren –Waarom?
Reinigen of zuiveren als ‘een vorm van schoonmaken”
Reinigen of zuiveren met witte salie

Bronnen

 

Voorschouw
Met het onderwerp ‘reinigen of zuiveren van…’ ben ik al geruime tijd in mijn innerlijke weten bezig. Of de oorzaak daarvan nu bij mijn geestelijke vrienden of de aardse hulpvragers ligt, kan ik niet goed achterhalen. Feit is wel dat ik steeds vaker geconfronteerd word met vragen die te maken hebben met ‘het reinigen van… of zuiveren van …’

Aanvankelijk had ik niet de behoefte daarin actie te ondernemen. Ik onderging het toen als een hype en dat was het in mijn ogen ook. Velen zagen jaren geleden zo maar ineens het spirituele licht. Het leek wel of men gebrainwasht was. Van alles moest ineens gereinigd worden. Ze zagen en voelden meestal allemaal negatieve energie dat beslist uit hun omgeving geweerd moest worden. Met die spirituele gedachte wist men ook ‘precies’ wat er wel goed voor iemand was en wat niet.

reinigen of zuiveren van Zo kreeg ik nogal eens te horen dat men spiritueel gevoelig is en dat men voelde dat er iets in huis was wat niet deugde. En zei men, dat hun verteld was dat ze er iets aan moesten doen. Mijn vragen en opmerkingen gaven niet het beeld wat daarbij hoorde. Dus vertelde ik, dat het aan hen zelf lag en ze terug moesten naar hun ‘leesmeesters’ van het spirituele. Ik kreeg te horen hoe het mogelijk was dat ik in dit werk werkzaam was, maar vooral ook dat ik er niets van snapte.

Op een ander moment kreeg ik de vraag van een ouder dat ze het idee had dat hun dochter (8 jaar) iets zag waarover ze niet durfde te praten. Maar de ouders vertelden me, dat hun dochter volgens hen ook voelt wanneer er iets niet klopt. Ze zeiden er bij, dat ze eigenlijk niet weten hoe ze het mij duidelijk moeten maken. En inderdaad ze kan of wil soms niet in haar eigen kamer slapen. Wanneer ze dat wel wil dan moet ze beslist licht aan hebben. Ik bedankte die ouders voor hun openhartigheid. Die ouders heb ik gezegd te willen helpen om dat het klopt wat ze mij vertelden.

Deze voorbeelden zijn wel de bekendste uit een heel reeks. Het maakte mij ook nieuwsgierig hoe mijn gelijkgestemde collega’s er naar keken. Ook zij krijgen de laatste tijd veelvuldig deze vragen voorgeschoteld.
Reden voor mij om nu eens een artikel aan het fenomeen ‘reinigen of zuiveren van…’ te gaan wijden. Temeer ook omdat het hypere van spiritueel zijn of spiritueel willen zijn er nu wel van af is. We krijgen steeds meer met een spiritueel bewustzijn te maken. Daarbij hoort ook dat het soms wel degelijk zo kan zijn dat jij je niet prettig voelt omdat jij je bekeken voelt. Maar ook dat je er bang voor bent omdat je nog niet weet wat het is of betekent.

Bij kinderen kom ik de zelfde uitgangspunten tegen. Enkelen begrijpen wonderbaarlijk waar ik het over heb. Sommigen ook helemaal niet en zijn er bang voor. Maar is reinigen of zuiveren de oplossing? Ja en nee.
Om dat op een goede manier te verwoorden moet ik het geheel van ‘reinigen of zuiveren’ vanuit verschillende gezichtspunten benaderen. Je komt dan tot de ontdekking dat er achter de woorden ‘reinigen of zuiveren van’ veel meer schuil gaat dan je denkt. Je ontdekt dat het fenomeen reinigen en zuiveren op verschillende manieren bekeken kan worden. Interessant is ook hoe het gezien wordt. Laat ik daar aan toevoegen dat de gekozen woorden voor de titel en het onderwerp slechts een onderdeel van de alom bekende druppel is. Om onder ander die reden wil ik beginnen met: “wat zijn intelligenties, geesten of entiteiten”?

naar boven
varja 162x77

Intelligenties, geesten of entiteiten
Aan alles wat we niet goed kunnen begrijpen of denken te begrijpen is een naam verbonden. Wanneer we het hebben over het verblijf van overledenen in de ruimste zin van het woord spreken we over het hiernamaals, de andere kant, het zomerland, achter de horizon, de kosmos, enz. Die overledenen noemen we dan in algemene zin, intelligenties, entiteiten, geesten, gidsen, beschermengelen, engelen, enz. Deze benamingen zitten opgesloten, in de levensbeschouwelijke beleving, maar vooral ook, in de cultuur waartoe men behoort. In de Engelse cultuur of taalbeleving heeft men daar een mooie uitdrukking voor: Spirit. Spirit staat in mijn beleving gelijk aan ‘De Geest’.

De beleving van de overledenen of richting de overledenen bepalen dan de mate van verering. Je kunt je voorstellen dat de westerse verering hier, totaal niets weg heeft van die der natuurvolkeren. Je kunt je ook voorstellen dat gaandeweg de 20ste en nu 21ste eeuw de beleving richting de doden een andere geworden is dan voordien.
Wij mensen zijn anders geworden. Wij mensen hebben kennis genomen van het ongrijpbare dat we onder andere spiritueel, paranormaal en hoog gevoelig zijn gaan noemen.

In die wetenschap en met de kennis van nu komen we energieën of gevoelens tegen die met entiteiten of geesten te maken kunnen hebben. Meestal merken we daar niets van. Het kan zelfs zijn dat er iets opgemerkt wordt, maar in de drukte van het leven van alledag gaat men al snel aan die beleving voorbij. Het is wel zo dat zij begrijpen en weten dat het er is of kan zijn. Zij begrijpen of weten ook dat je er last van kunt hebben.
Maar hebben we daar ook last van? Vragen we ons wel eens af waarom ze er zijn? Moeten we er last van hebben? Krijgen we er last van? Wat betekent het dat ze er zijn? Waarom zijn ze juist hier op deze plek? En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De stoffelijke intelligentie, die wij zijn, wordt aangeduid met mens. Die mens heeft de beschikking over een ziel en een lichaam. Dit laatste word ook wel het aardse voertuig genoemd. In de onstoffelijke uitvoering hebben we het over de overleden Ziel. Die benaming klopt niet, maar dit ter zijde. We zetten het woord Ziel om in geest. Door te verhalen over de geest van… Hiermee maken we duidelijk dat de betreffende mens overleden is. Velen van die intelligenties of geesten worden door ons alom geroemd. Dat doen we in de vorm van benamingen zoals beschermengelen, gidsen, totemdier, de geest van….(opa, enz.). In mijn boeken over ‘Ontwikkel je gevoelstalenten’ en ‘Werken met gevoelstalenten’ kun je er alles over lezen en ervaren.

De hier bedoelde geesten, intelligenties of entiteiten worden soms verkeerd begrepen. Of erger, niet als zodanig herkend en dus ook niet erkend. Hen wegjagen of willen verjagen heeft absoluut geen zin. Wij menen last van hen te hebben doordat wij niet weten hoe wij met hen dienen om te gaan. Reinigen of zuiveren moet hier de functie krijgen van leren omgaan met. Deze geesten zijn er juist omdat ze bij ons ( mens en dier) horen. Waarom mens en dier? Omdat het zo kan zijn dat niet alleen verbintenissen bestaan tussen de mensen onderling maar ook in kruislinkse verbanden tot dieren. We hebben het hier duidelijk over onze huisdieren. Toch pleit ik er ook voor om de invloed van de dieren van de boerderij ten opzichte van hun bewoners niet te vergeten.

Wanneer we het positieve inzicht verlaten dan praten we uitsluitend nog over geesten als entiteiten. In onze gedachte gaat zo een negatieve klank richting deze entiteiten vaste grond in het gedachtensysteem krijgen. Ergens is dat te begrijpen en toch wordt het niet goed begrepen. Deze geesten of entiteiten zoals wij ze noemen staan bekend als ‘dolende zielen’.
Deze dolende zielen zijn geesten van overleden mensen. Aan dit dolen, is geen tijdspanne gebonden en kan zelfs met jaren of eeuwen te maken hebben. Dit dolen, hoeft niet echt negatief te zijn. Dit dolen, heeft meer te maken met hun beleving van hun heden dat in onze jaartelling toch al ruimschoots voorbij is. Begrijpen we het nog?

Ik wil je duidelijk maken dat een dolende ziel door de omstandigheden van zijn overlijden gebonden is aan de plek van zijn overlijden. Het kan zelfs zo zijn dat hij in de ’onwetendheid’ van zijn overlijden terugkeert naar de plek waar hij zijn fijnste beleving geleefd heeft. Deze vorm van negatieve energie die ik zo niet wil noemen komt vrij veel voor.
Deze zielen hebben slechts onze hulp nodig om te begrijpen dat ze overleden zijn. Wij zeggen dan dat ze naar het licht kunnen.
Waar we ons wel zorgen om moeten maken zijn die geesten die nu als entiteit meer en meer hun oude persoonlijkheden kwijt zijn. Deze entiteiten proberen hun ‘werkomgeving’ naar hun hand te zetten of hun wil op te leggen.
Je komt dan steeds dichter bij het negatieve dat richting demonisch gaat. Overigens kan de geest van hele slechte mensen ook als een demonische entiteit ronddelen. Negatieve entiteiten proberen de mens te terroriseren.
Deze categorie van entiteiten worden of zijn soms bijzonder krachtig en daardoor tot krachtige fysieke verschijnselen in staat.

naar boven
varja 162x77

Reinigen of zuiveren vanals leren omgaan met…’

Ik memoreerde al eerder dat er genoeg spirituelen of overgevoeligen zijn die op een of andere manier bang of angstig zijn. Soms weten zij echt niet waar ze zo bang voor zijn maar hebben toch een onaangenaam gevoel.
Een gevoel van er is iets maar ik begrijp dat gevoel niet. Op een ander moment kan dat gevoel omslaan in een vraagstelling als ‘waarom voel ik dat?’

Ik vergelijk dit met een spreuk die luidt: ‘de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt’. Ik wil hiermee niet zeggen dat deze mensen geheel onwetend zijn. Het komt mij wel voor dat zij niet weten hoe gevoelig zij zijn.

Bang zijn of angstig zijn heeft in deze ook te maken met de ontdekking van meer kunnen voelen en ook willen voelen. Dat voelen alleen al maakt angstig, want wil ik dat wel? Wat moet ik er mee? Hoe kan dat?
Deze ontdekkingen maken in een groter geheel een zeer belangrijk aspect van het leven zichtbaar. Dat aspect krijgt vorm in het leren omgaan met het bestaan van geesten, intelligenties en entiteiten. Kijk daarvoor ook eens bij de diverse onderwerpen van paranormale zienswijzen in het menu achter ‘spirituele informatie’.

Leren omgaan met krijgt op die manier de functie van erkennen, beleven, begrijpen en waarderen. Ook al is in de vele aspecten een lijn te zien toch moeten de nuances voor elk persoon anders aangereikt worden.
Het is onmogelijk om een passend eensluidend antwoord of oplossing te geven. De in mijn ogen belangrijkste uitgangspunten van leren omgaan met zijn:
– Leren omgaan met de geesten en intelligenties die bij ons horen en er voor ons zijn.
– Leren omgaan met geesten en intelligenties door hen een plek in het geheel te geven.
– Leren omgaan met de situatie na het reinigen en zuiveren van entiteiten.

Leren omgaan heeft het effect van weten en voelen wat dat iets is, dat je voelt. Leren omgaan heeft de functie van vriendschap sluiten met dat iets en dat iets willen leren begrijpen. Dan krijgt dat iets ook een naam in het geheel van geesten en intelligenties. Kijk eens bij het onderwerp Gidsen.

In alle situaties is leren omgaan bedoeld om je bewust te maken van de fenomenen waar je in welke vorm dan ook last van hebt. Dit bewust maken heeft ook een poortfunctie van openstaan naar sluiten. Dat kan in de vorm van een healing, het leggen van een blokkade of het bewust maken van de vorm van de geest.

Ik moet nog een zeer belangrijke kwestie aan de kaak stellen wat met leren omgaan te maken heeft. Als gevoelige of spiritueel geïnteresseerde bezoek je bijeenkomsten en beurzen. Het kan zijn dat je dan in het consult of bij een lezing te horen krijgt dat je zo gevoelig of paranormaal bent dat jij dat werk ook moet gaan doen. Sommigen laten zelfs voelen of beleven wat het is en hoe het werkt. Ik heb de indruk dat je dan veelal niet weet wat je overkomt en wat je er mee moet. Maar………. de ongevraagde informatie/de boodschap zit in het systeem en begint innerlijk te werken met alle vragen die daarbij horen. Kortom je weet niet meer wat je moet en of je wel wat voelt. Leg het voor zover dat mogelijk is naast je neer. Vergeet die nog niets zeggende uitspraak. Leef je leven en ontdek wat dat leven met het spirituele te bieden heeft. Kijk eens bij het onderwerp kosmische energie en de andere onderwerpen van spirituele zienswijzen. Leren omgaan met is hier bedoeld als schoonmaak van een opgedrongen idee wat je niet wilt dat het aan je lijf gaat kleven. Zeker niet zolang jij je er niets bij kunt voorstellen. In Waarom reinigen of zuiveren hoop ik die inzichten zichtbaar te kunnen maken.

Bronnen:
Eigen ervaringen
-Collega Alex Bruinsma. www.healing-zuivering.nl en www.energy-healer.nl
-Illustraties, website: www.animaatjes.nl,  https://home.zonnet.nl/,  www.posters-kopen.nl ,  https://geesten.startkabel.nl alexvankooten.nl
-Wikipedia

naar boven
varja 162x77