Wat is spiritualiteit?  Dit geeft mij de gelegenheid om de zoekende duidelijk te maken wat spiritualiteit is en hoe je spiritueel zijn in het dagelijks leven toepast.

                      …          – Spiritualiteit?
Wat betekent spiritualiteit?
Geestelijke levenshouding
Hoe is dat te ontwikkelen?
Spirituele valkuil
Boek /workshop / opleidingen / consulten

 

Spiritualiteit
Veel mensen hebben hun mond vol over het spirituele, en als ik alle verhalen mag geloven, is er een materie opgestaan die alle problemen oplost en een antwoord op alle vragen heeft’. Diegenen die dit denken, moeten verder dromen. Dit is niet waar, verre van.. .
“Als ingang naar het spirituele ga ik ervan uit dat de mens kritisch is, en nooit zomaar iets voor zoete koek aanneemt.” Zo begint collega
Ed van Roosmalen een uiteenzetting over spiritualiteit . Na het gelezen en herlezen te hebben, kon ik niet anders dan zijn gedachtespoor of beter zijn gevoelsgedachte overnemen en beamen. Het is ook de trigger om daar op onze website in het informatie blok, bij spiritueel gevoelige zienswijzen, iets over te vermelden.Spiritualiteit en het spiritualisme zijn niets bijzonders. Het hoort bij het leven van alledag.

Het werkgebied van de spiritualiteit roept bij anderen ook een vergelijking op die men heel graag prijsgeeft. Wat je dan hoort is: “Ja, ik ben ook erg spiritueel of ik ben net zo spiritueel’. ‘Weet je, wat jij doet is wel spiritueel,  maar doe het dan wel zo of zo’.  Enz, enz. Tegen al deze mensen wil ik zeggen en ik  heb daarbij echt niet de wijsheid in pacht: ‘Wanneer jij het al te enthousiast over het spirituele hebt, het niet de mensen zijn die denken dat je anders bent, maar dat jijzelf die gedachte hebt. De mensen die je er over aanspreekt, denken zelfs dat jij je met een nogal zweverige, niet van deze tijd zijnde gedachtengang bezighoudt.’

Wat betekent spiritualiteit?
Eerlijk gezegd weet ik niet wat het echt betekent. Ik heb overigens wel een vermoeden. Een vermoeden dat gebaseerd is op levenservaring. Een ervaring die mij de kans geboden heeft om mij voor deze gevoelige, onzichtbare, levensbeschouwelijke materie te mogen inzetten. Dit brengt mij bij mijn stelling dat: ‘Wanneer je het onzichtbare zichtbaar wilt maken, wees dan eerst zelf onzichtbaar, pas dan wordt het zichtbaar’.

bomen3Spiritualiteit betekent in mijn beleving niets anders dan oog hebben voor een geestelijke levenshouding. Het spiritueel zijn wil dan zeggen dat je open staat voor en wilt beleven en ervaren, wat die geestelijke levenshouding je te bieden heeft.
In mijn boeken ‘Ontwikkel je gevoelstalenten” en “werken met gevoelstalenten” komt dit onderwerp uitvoerig aan bod.

naar bovenvarja 162x77

Geestelijke levenshouding.
De geestelijke levenshouding begint bij ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. Het is een stukje zelfkennis die je in jezelf dient te verankeren om te weten en te ontdekken wie je zelf bent. Dat is op zich niet zo moeilijk. Anders is het wanneer je tot de ontdekking komt dat die kennis een uiterlijk vertoon is en niets met je echte innerlijke waarden te maken heeft. Je komt dan voor een keuze te staan.
Of je volgt de verstandelijk rationele en materiële weg,of je volgt de intuïtieve, emotioneel gevoelige, innerlijke weg

Velen komen tot de ontdekking dat die innerlijke weg voor hen lange tijd onzichtbaar was en nu zichtbaar lijkt te worden. Zo ontstaat het spiritueel zijn waarvan ik zeg dat je het spirituele ontdekt hebt. Dit spirituele is voor sommigen een herontdekking. Want in mijn beleving heb je het of je hebt het niet. Na die ontdekking heeft men het ook al snel over een Gave hebben.

Er van uitgaande dat we geboren worden met een ‘gave’, en het niet kunnen leren, als het er niet is. Is er toch een mogelijkheid om de gevoeligheid scherper te maken, of te ontwikkelen?  Ik vermeld er echter direct bij, dat de mensen die net in de materie komen kijken, eerst eens even een paar boeken moet gaan lezen. Om te beginnen raad ik alle boeken van mevrouw. W.A.H. Mulder –Schalenkamp (†1975) aan.  *EMED. *Op de grens van 2 Werelden. *Als de Doden spreken. *De Bron der Wijsheid. Deze boeken vormen de basis waarin helder en zonder omwegen omgang met de Spirituele wereld op een mooie en heldere manier gepresenteerd wordt. Deze buitengewoon spirituele informatie is heden ten dage nog zeer actueel.

Als aanvulling op deze spirituele informatie raad ik je ook de boeken aan van de hedendaagse schrijfster/medium Mevrouw. Loes van loon.
1. Door licht verbonden.                            -2. Wij zijn allen op weg naar de Vervolmaking.
3. In Liefde zal men wederkeren.               -4. U wordt gedragen door Liefde.
5. Dolende zielen worden gered                -6. Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn.
7. Kiezen voor liefde biedt geborgenheid. -8. Gedragen door de Alkracht
Loes heeft het met haar geleide gids Hebenes prachtig verwoord. Net als bij de boeken van mevrouw  Mulder -Schalenkamp is ook hier duidelijkheid de basis.

Gaandeweg is het tijd om je spirituele ontdekkingen in gevoelsdaden om te zetten. Lezen is ontdekken. Voelen is ervaren. Dit ervaren begint ook met lezen maar heeft een duidelijke link met luisteren naar anderen, die al enige tijd op dit pad zijn. Lezen wil zeggen dat je die boeken zoekt die verwant zijn aan je interesse. Maar ook voorzien zijn van de nodige oefeningen om te ervaren wat je leest en het daardoor leert begrijpen.

Dat leren begrijpen gaat samen met luisteren naar anderen. Dat kan door je aan te sluiten bij een spirituele vereniging of door het bezoeken van een mediumavond . Voor dit soort avonden worden verschillende namen gebruikt. Zoals: paranormale avond, psychometrie- avond, ontwikkelingsavond.
Vergeet niet wat je intussen ontdekt hebt. Jouw eerste indruk is altijd de juiste. Dus als dit zo voelt, ga je een prachtige avond ervaren.
Heel belangrijk om te weten is dat het helemaal niet zeker is dat iedereen in de zaal een boodschap krijgt. Daar gaat het medium niet over. In ‘mediumschap, waarnemen hoe werkt dat’ vertel ik je daar meer over.

naar boven
varja 162x77

Hoe is dat te ontwikkelen?.
Tot nu toe heb je alles gedaan om te achterhalen of te ontdekken wat die veranderde levenshouding voor jou betekenen kan. Met andere woorden je bent begonnen met het ontwikkelingsproces van ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. Nu ben je ook toe aan ‘hoe doe ik dat’. We noemen dat spirituele ontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling of het spirituele groeiproces. Al deze termen vind je ook terug in de literatuur op dit gebied. Bijvoorbeeld: “Ontwikkel je gevoelstalenten” en “werken met gevoelstalenten”. Zie webwinkel.

Alles goed en wel, doe jezelf een groot plezier en begin je ontdekkingstocht in de materie van het spirituele zo breed mogelijk. Dat heeft alles te maken met de basis die jij voor jezelf verzorgt. Niemand zal je dat aanreiken als jij daar niet goed voor jezelf zorgt. Waak er voor dat je blijft steken in de spiritualiteit en het spiritueel willen zijn.

Door een brede ontdekkingstocht kun je afdalen in een gerichte zoektocht waarin je jouw spirituele waarheid leert ontdekken. Bij die ontdekkingen hoort ook een bewustzijn dat aangereikt kan worden door workshops. Daarin kunnen spirituele verenigingen ook een belangrijke rol spelen.

Door de jaren heen heb ik met deze inzichten menig zoekende mogen helpen zijn of haar eigen spirituele wijsheid te vinden of te herontdekken. Enkelen hebben zelfs tijdig mogen ervaren wat in deze materie een valkuil kan betekenen. Die valkuilen zijn in ruime mate aanwezig en zijn niet alle zomaar te elimineren.

naar bovenvarja 162x77

Spirituele valkuilen
Een belangrijke valkuil of misvatting heb ik bij de aanvang van dit stuk al kenbaar gemaakt. Het is dus niet zo dat de wereld op jou als ontdekker van de spiritualiteit of het spirituele zit te wachten. Het is ook niet zo dat jij, al denk je dat misschien wel, het hebt uitgevonden. Wat ik wel begrijp is dat je graag over je ontdekkingen wilt praten. Daar is niets mis mee.
Ga dan op zoek naar gelijkgestemden. Maar ook hier geldt dat je gelijkgestemden vanzelf tegenkomt. Iets te snel willen, zeker in deze materie is absoluut niet verstandig. Te snel willen maakt slechts onzichtbare energieën attent op jouw zoektocht waar zij gebruik van willen en kunnen maken om je in hun geestelijke greep te krijgen die je dan als jouw waarheid gaat zien.
In de materie van de spiritualiteit is er geen heilig weten of maar één waarheid. Ieder heeft zijn of haar waarheid mogen ontdekken op basis van de reikwijdte die hij of zij op dat moment ter beschikking heeft. Vanuit die waarheid kan men geleidelijk gaan ontdekken en ervaren.
Wees dan ook tevreden met dat wat je in of met het spirituele mag doen. Geloof me het is onmogelijk om alles of veel aspecten te kunnen of mogen doen. Zie het als een ‘vakgebied’ . Ga dan na wat jij je daarvoor eigen moet maken om het goed te kunnen. Nou ??? dat bedoel ik.

naar bovenvarja 162x77

Boek / workshop / opleidingen / consulten

Ga voor meer details over boeken, kaarten, prijzen en de wijze van bestellen naar de webwinkel.

Intuïtief gevoelig?
– Hoogsensitiviteit

Intuïtief-gevoeligen worden vaak niet begrepen en niet herkend. Vooral het niet herkennen of juist laat herkennen of ontdekken maakt zowel ouders als de volwassene onzeker. Men weet niet wie ze daarin kunnen vertrouwen.
Met deze praktische gids krijg je op een bijzondere manier aangereikt hoe je met de gevoeligheden van jezelf of je kind kunt leren omgaan.
Duidelijjk wordt dat zowel bij kinderen als volwassenen antwoord verkregen moet worden op de vraag ‘iwe ben ik’en ‘wat kan ik’..

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Ontwikkel je gevoelstalenten
Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Intuïtie geeft Spirituele Ontdekkingen

Dit is een werkboek die de gevoelsontwikkeling langs alle wegen van persoonlijke, intuïtieve en spirituele ontwikkeling weer geeft. Deze ontdekkingstocht maakt je duidelijk dat vertrouwen op je gevoel of intuïtie het begin is van alle spirituele ontdekkingen.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

naar bovenvajra