Rouwverwerking en stervensbegeleiding is een algemeen begrip om het stadium van omgaan met verdriet of het weer zicht krijgen op het leven aan te geven.

 

Rouwverwerking , verdriet verwerking

Dit begrip wordt nog duidelijker door de ontdekking dat we uiteindelijk allemaal van tijd tot tijd met dit begrip te maken krijgen. Rouwverwerking en verdriet verwerking heeft in dat opzicht de dubbele betekenis van afscheid nemen in zich.
Tijd om eerst even wat inzicht in de actieve zorgelijke kant van dit hele proces te geven. Het waarom is te lezen in de aanvullende onderwerpen ervaringen/inzichten en omgaan met verdriet.

rouwverwerking verdriet verwerking ,eenhoornAfscheid als verdriet houdt in dat ieder in dit aardse leven een andere weg op gaat. Voorbeeld; echtscheiding, Vriend- (in) die geen contact meer wil. Er ontstaat een situatie waarbij het verwerken van dit verdriet een plek moet krijgen. Er over praten is het eerste vereiste en dat gaat in de regel ook gebeuren. Soms word dan een paragnost /medium geraadpleegd om duidelijkheid en helderheid in eigen wijsheden op te doen.

Afscheid dat definitief is heeft te maken met overlijden. Dat kan zeer plotseling zijn of door een proces van ziekte ontstaan. Het ingrijpende hieraan is vaak ook dat men naast verdriet en rouw er ook echt alleen door komt te staan. Het gezin of je leven is totaal ontwricht omdat een dierbare verloren is. Je hebt ineens niemand meer om te praten maar erg veel om te bepraten. Je komt met vele vragen van sociale- en materiële aard te zitten.

Met rouwverwerking en stervensbegeleiding wil ik hier de actieve en tevens zorgelijke kant van het geheel onder de aandacht brengen. De mogelijkheden van het mediumschap kan in al zijn vormen en kwaliteiten op verschillende manieren aan bod komen.

naar bovenvarja 162x77

Stervensbegeleiding
Als je te horen krijgt dat voor jou of voor één van je dierbaren het einde van het leven niet al te lang meer op zich zal laten wachten, breekt er voor allen een moeilijke periode aan.

Sterven is voor de één een zware opgave en voor de ander weten dat er snel verlossing is. Voor velen geldt dat men wel graag thuis in de voor hen vertrouwde omgeving het leven, met de dierbaren, wil afsluiten.

Naast alle professionele hulp bij de dagelijkse gang van zaken kan het soms allemaal toch even “te veel” worden. De emotionele kant van het leven komt dan behoorlijk onder druk te staan en krijgt dan niet die aandacht en erkenning die het verdient. Je kunt dan de behoefte hebben aan een luisterend oor of gewoon vrij uit over allerlei geestelijk emotionele onderwerpen van gedachten te kunnen wisselen.
Vanaf de sterfdag tot na de beleving van de begrafenis of crematie is de aandacht gericht op de gestorven dierbare. Daarna is er enige tijd aandacht voor de direct betrokkene en naaste verwanten. Maar al snel vallen vooral de achterblijvers ( partner, kinderen) in en diep gat.

Alhoewel ieder zijn eigen weg moet vinden, vind ik dat er bij dat zoeken wel geholpen kan worden. Gevoelens dienen een plek te krijgen. Het laatste gesprek moet nog eens beleefd worden. De Herinneringen moeten beleefd kunnen worden. Zelfkritiek moet een plaats krijgen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zie ook Omgaan met verdriet.

Kortom: streven en rouw kunnen vele vragen opwerpen die om antwoorden, oplossingen of inzichten vragen. hoe die inzichten verkregen kunnen worden lees je in het volgende onderwerp.

naar bovenvarja 162x77

Verdrietverwerking
Met momenten van verdriet van welke aard dan ook krijgen we allemaal te maken. Op die momenten kan er grote behoefte zijn aan een luisterend oor. Mogen wij die hulpverlener zijn?

Verdriet als rouw door overlijden van een dierbare. Verdriet door verlies als omstandigheid van niet met elkaar kunnen of mogen omgaan. Deze momenten horen bij het leven van alledag ook al zijn we daar niet altijd even gelukkig mee. Met vragen daarover kun je zeker bij ons terecht en we hebben ook een luisterend oor. Op vele vragen kunnen we in de consult vorm van tarot,  psychometrie, schriftelijk consult of ademtherapie proberen een antwoord te geven.Anders is dat bij verdriet om overlijden, rouw en rouwverwerking.

Contact met overledene of voorbereidende contacten.
Het is bijzonder zwaar als je te horen krijgt dat voor jou of voor één van je dierbaren het einde van dit leven niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Sterven is voor de één een zware opgave en voor de ander weten dat er snel verlossing is.Net zo zwaar of nog zwaarder is het wanneer een dierbare door welke oorzaak dan ook van het ene op het andere moment uit het leven gerukt wordt.

Er breekt voor allen een moeilijke periode aan. Minstens zo erg is het verwerken van de leegte voor de achterblijver(s). Naast alle professionele hulp die geboden wordt kan het soms toch net even “te veel” worden. Dan is het goed te weten dat u ook andersoortige hulp kunt vragen en krijgen.

rouwverwerking, verdriet verwerking gidsen2

Hulpvraag op locatie: Om gezondheidsredenen is onderstaande consultvraag voorlopig niet mogelijk

Werkgebied: Groningen/ Drenthe en deel Friesland.


Deze hulpvraag kan bestaan uit:
• Een luisterend oor hebben voor zowel de terminale persoon als de nabestaanden.
• Inzicht kunnen geven over de weg naar Gene Zijde. d.m.v. gesprek – meditatie – visualisatie – magnetiseren.
• Aanwezig zijn omdat de terminale persoon niet alleen mag of kan zijn.
• Vragen om vergeving ten aanzien van overledene en of nabestaanden
• Waarom voel ik de overledene nu zo sterk
• Hoe het met de overledene aan de ander kant ( Gene Zijde) gaat
• Enz, enz. enz…

naar boven

varja 162x77