Het doen bewegen van een tafel wordt ook wel tafeldans genoemd. Als dat zonder stoffelijk contact gebeurt, noemen we dat telekinese of Psychokinese.

Hier wil ik het hebben over de tafeldans of zoals we het ook wel noemen de tafel beweging. . Bij de tafeldans hebben we het dan over het praten met de psychische en kosmische energie die daarbij vrijkomt. Dat gesprek doen wij in de vorm van wat we noemen een séance. De séance is een geplande samenkomst. Wat telekinese of Psychokinese betekent kun je in het gelijknamige onderwerp lezen.

De tafeldans

In de onderwerpen die gingen over glaasje draaien en kruis en bord is er al gewaarschuwd voor het gevaar; wanneer men op ongecontroleerde wijze daarmee bezig gaat. Dat geldt zeker ook hiervoor.

Ik trek even de volgende vergelijking. Je loopt een beetje in gedachten met je partner en /of kind door de stad. Je geniet na van iets wat je net hebt kunnen regelen. Maar in eens zie je dat iemand je partner/ kind bedreigt of erger nog hen iets aan wil doen. Je voelt een enorme boosheid bij je vrijkomen die maakt dat je tot alles in staat bent. Het is een enorme psychische Kracht (energie) die zich van je meester maakt. Die kracht maakt ook dat je zo sterk wordt/bent als een beer. In de volksmond noemt men dat “buiten zinnen zijn van woede”.

In deze vergelijking heb ik je deelgenoot willen maken van de bundeling van psychische energie. Deze energie is nodig om iets in beweging te kunnen zetten.
Je kunt je nu ook voorstellen dat wanneer deze  energiebundeling niet op een positieve manier tot stand gebracht wordt; dat grote negatieve gevolgen kan hebben.

Bundeling van energie

Ik schreef al dat het in “gesprek” gaan met de tafel meestal  tot stand komt in een samenkomst / séance . De genodigden voor de séance vormen met elkaar een gesloten kring. In het midden van die kring staat een tafel. Wij maken gebruik van een vrij lichte tafel met de afm. : 72x80x80
Als seancekring volgen wij nu alle formaliteiten die we ons hebben opgelegd. Die formaliteiten behoren bij onze inzichten waaronder wij een séance van start laten gaan. Daarbij dragen we zorg voor een specifieke kringharmonie en bundeling van psychische energie.  Een en ander wordt door ons in liefde rond de tafel gebracht.

Ieder van ons merkt nu ook dat wij min of meer in een meditatieve vorm van bewustzijn belanden. Maar zodanig dat wij wel de controle in handen hebben. Er begint zich een warmte in de zin van een positieve bundeling van psychische energie te vormen. Verschillenden van ons beginnen ook de energie boven en om de tafel waar te nemen.
Wat zien ze dan? Stel je voor je rijdt op een warme dag op de snelweg. In de verte kun je dan vaak een waas zien die als hitteslierten opstijgt. Soortgelijke hitte slierten worden hier waargenomen. Met die bundeling van energie kun je nu een tafel in beweging brengen.

De kracht tot verplaatsen van de tafel (tafeldans)

Enkelen uit de kring worden gevraagd naar de tafel te gaan. Ze krijgen allen een vaste plaats aangewezen. Er wordt  rekening gehouden met het soort energie die zij bij zich dragen ( vrl. of mnl.). Zij leggen heel lichtjes hun handen of beter nog hun vingertoppen op de tafel. Samen met de rest van de kring zullen ze nu trachten de energie nog meer te bundelen. Door die kracht kan  het verplaatsen ontstaan.
Bij een goede bundeling begint de tafel zich te bewegen zonder dat daarbij enige fysieke kracht gebruikt is. Wij hebben zelfs meegemaakt dat de tafel onder de handen van 4 personen (door) ging ronddraaien.  De tafel  ontwikkelde daarbij een behoorlijke snelheid. Met recht een tafeldans.

Er zijn mediums die samen met de kring in staat zijn; de energie zo te bundelen dat ze alleen met de tafel kunnen werken.
Het is bekend dat daarbij de tafel kan gaan “dansen”. Dansen is natuurlijk niet letterlijk dansen.
In het werken met de tafel; heb ik mogen ervaren dat de tafel zich zodanig ging opheffen dat het op twee poten kwam te staan. Om van daaruit op één poot te gaan staan.
Al die tijd had ik een minimale aanraking van mijn tien vingertoppen op /aan het tafelblad. Het “dansen” wil zeggen dat de tafel ging ronddraaien, waarbij ik toch ook behoorlijk snel met de tafel moest meedraaien. Het stoppen van dit werken met de tafel is nog waardevoller om mee te maken dan de start er van

Het stoppen van de tafeldans / tafel beweging

Bij het stoppen moet je de hele weg van op één poot staan terug vervolgen naar twee naar vier.
Probeer eens een lange lat (± 2mtr.) die je aan zijn uiteinde op de grond vasthoudt . Hem rechtop in de lucht houden en dan van uit die positie langzaam neer te leggen. Dat lukt niet!
Het is in die zin verbazingwekkend hoe voorzichtig de tafel weer op al zijn vier poten komt te staan. Natuurlijk hebben wij ook een aantal andere facetten van deze bundeling van psychische energie mogen ervaren. Van enkele daarvan wil ik je nog deelgenoot maken.

Het ja / nee vraaggesprek.

Één van die facetten is, dat de tafel naar een aantal kringleden “schoof” . Door middel van ja/nee antwoorden kunnen van overleden dierbaren doorkrijgen.
We hebben hier duidelijk van doen met de bundeling van psychische en kosmische energie. Het is in mijn beleving de eerste kennismaking met de energie en de intelligentie van Gene Zijde.
Ook hier geldt weer, dat de kracht pas kan ontstaan wanneer een positieve bundeling tussen de energie van de kringleden; door helpers uit de geest tot stand gebracht wordt.
Wanneer je daarnaast ook het geluk van een krachtig medium hebt. Dan kan op deze wijze ook een uitgebreide séance plaats vinden als leerproces naar het mentaal mediumschap.

Het medium “loopt” dan met de tafel naar de personen waar de tafel naar toe wil. De Energie van de overledene manifesteert zich en maakt een reading contact. Dat contact die  gaat deels door de tafel en deels rechtstreeks via het medium. Het medium ruikt, voelt, ziet wie het is en geeft de verdere verhelderende boodschap door.

de Groepsenergie in controle en discipline

Laten we nog even terug gaan naar de tafel die midden in de séancekring staat. Laten we ook nog even de bundeling van psychische energie, die boven en om de tafel waar te nemen is; in onze herinnering terughalen. Ik heb daarbij duidelijk gemaakt dat wij min of meer in een meditatieve vorm van verlaagd bewustzijn zijn aanbeland. Je zou kunnen zeggen, dat er een groepsenergie aan het ontstaan is. Tot zover is het in principe gelijk aan de eerder beschreven situatie.

In plaats van nu aanstalten te maken om fysiek aan het proces van de beweging (psychische energie) deel te nemen; besluit de groep om nog meer geduld te oefenen. De séancekring kiest ervoor om de groepsenergie nog meer te bundelen. Zij willen zich daarbij open stellen voor de intelligenties uit de geestenwereld (spirit). De séancekring heeft de intentie om op basis van controle en discipline met de geestenwereld (spirit) te willen samenwerken. Dat samenwerken vergt erg veel geduld. Het heeft alles te maken met het afstemmen op beide energieën.
De groepsenergie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Maar het heeft ook iets met de leden afzonderlijk te maken.

tafeldansDe geestenwereld (spirit) heeft niet alleen de groep nodig maar daarin ook een steunpunt of vertrekpunt. Wat ik bedoel is in de volgende vergelijking samen te vatten: Vergelijk het met een spoorwegennetwerk. Als de trein enkel maar kan rijden en rijden, dan gebeurt er uiteindelijk niets. Er zullen stations voor allerlei doeleinden nodig zijn. Met andere woorden: De groep moet dus over zo een stationsfunctie beschikken. We zeggen dan dat iemand een medium functie heeft. Deze persoon is zodanig “open” dat er naast de andere leden; door de geestenwereld van hem/haar een goed gebruik gemaakt kan worden.

Ectoplasmastaven

Wanneer nu de energieën zodanig op elkaar afgestemd zijn dat ze zich met elkaar vermengen; kunnen we zeggen dat er een samenwerking tot stand gekomen is.
Helaas zie je daar in eerste instantie niets van. Wel is het zo, dat de groep die energie verandering of beter die energie verdichting voelt. Dat voelen is niet goed te beschrijven omdat daarin woorden van uitdrukking te kort schieten. Maar vergelijk het met een voldaan maar leeg gevoel in de buik. Het voelt als één zijn met het niets. Het Ik-ego is als het ware onzichtbaar geworden waardoor het gevoel van de geestenwereld voelbaar en zichtbaar wordt.

In die situatie kan nu ectoplasma vrijkomen wat zich tot staven verdicht (ectoplasmastaven). Die “staven” kunnen zich aan de tafel “hechten”, waardoor de tafel verschoven of opgetild kan worden. Op die wijze kan de tafel langs de leden van de kring “zweven”. Wanneer de tafel zich nu tot één persoon van de kring wendt; dan wil de geestenwereld laten weten en mogelijk laten voelen waar toe zij in staat zijn. De ectoplasmastaven zijn veelal niet zichtbaar. In tegenstelling tot het resultaat van hun vorming wel ( het bewegen van.)

naar boven
varja 162x77