De titel van dit onderwerp geeft uiting aan mijn worsteling en beleving van het paranormale vandaar tarot en psychometrie of tarot en helderziendheid

Tarot als verdieping van het inzicht en verfijning van de intuïtie. Het is een beleving van wat een intuïtieve ontwikkeling te weeg kan brengen. Je zult zeker zo je eigen beleving hierbij hebben en dat is maar goed ook. Doch waak ervoor om in dit wereldje anderen jou waarden en normen in deze op te leggen. Zij zeggen dan meer over jou Ego dan over de inzichten die je wilt verwoorden. Beste lezers ik hoop dat jij je na het lezen van dit onderwerp kunt voorstellen hoe ik heb zitten worstelen met titels als:

Tarot en psychometrie
of
Tarot en Helderziendheid

Waar doel ik op.
Al heel lang ben ik geïnteresseerd in het paranormale, niet wetende dat ik daar zelf ook toebehoor. Eerst in de jaren tachtig werd mij dat door een déjà vu duidelijk. Ik werd mij bewust dat er meer was dan alleen maar het aardse zijn. Die bewustwording ging vele eeuwen terug. En of het zo moest zijn, maakte ik ook nog kennis met de Tarot.

Ik raakte gefascineerd door de symboliek van de Tarot van Dr. A.E. Waite.( Tarot van Waite of Rider Waite Tarot) .
Ik liet de 78 kaarten keer op keer door mijn handen gaan. Vreemd vond ik het, dat ze in 5 groepen verdeeld waren. Het werd mij wel duidelijk dat deze kaarten alle aspecten van het aardse leven symboliseren.

Al vrij snel kwam ik er achter dat je de kaarten niet in 5 maar 2 groepen moest verdelen. In mijn beleving zat in die kleine groep van 22 kaarten meer kracht dan in die grote van 56 kaarten.
Welnu, ik ben toen eerst met die 22 kaarten wat de Grote Arcana heet aan de slag gegaan. Ik heb mijzelf de weg naar en door de symboliek geopend, door er niet alleen naar te kijken maar ook door er in te kruipen. Ik ging als het ware in de verBEELDing van de kaart staan. Ik wilde de bedoeling en of symboliek meemaken.

Zodoende kreeg ik een beeld dat voor mij als een leerproces aanvoelde. Dit proces maakte van mij een intuïtief zeer gevoelig mens. Weer later kwam ik tot de ontdekking dat het mijn levensweg was die ik in beeld kreeg.
Ik bedoel te zeggen, dat toen ik dacht iets van de Tarot te begrijpen, ik mij ben gaan verdiepen in de toen beschikbare lectuur.
Ik kwam tot de ontdekking dat veel van mijn inzichten ook door de schrijvers gedeeld werden, maar ook dat zij bij mij andere inzichten deden ontstaan, of bestaande inzichten leerden verdiepen. Ik doel hier op Noud van den Eerenbeemt en Jan Ton.

Ik ging anders naar de kaart / symboliek kijken. Ik zag meer en meer. Ik leerde toen ook de grote groep van 56 kaarten (Kleine Arcana) beter begrijpen. Kende ik de symbolische werking dan van haver tot gort of van top tot .. …… Ja en Nee.
Nee
als je doelt op de wetenschappelijke benadering. Ja, wanneer je uitgaat van de intuïtieve werking in combinatie met de wetenschappelijke benadering.Met andere woorden de horizontale bewustwording is er.
Maar het probleem van mij, en daarin sta ik niet alleen, is dat ik ook een verticale verbinding heb.

Onbewust werd zo de Tarot steeds meer de inductor om ook via de Helderziende weg toegang tot de vraagsteller te krijgen. Door die toegang zie ik veelal eerder waar de blokkade zit, of wat de eigenlijke vraag tot het Tarotconsult is. Zo ontstaat er een dialoog die snel vrij diep kan gaan. Het is dan mijn taak om te doseren. Vraagsteller komt voor een “oplossing” en niet voor vergroting van het “probleem”. Natuurlijk geldt in alle gevallen van consulten dat ook ik mij aan de ongeschreven ethische wet van verantwoorde antwoorden en uitleg dien te houden.

Nu even iets over de verticale verbinding. Ik heb de mogelijkheid om door naar iemand te kijken, of iets in de hand te nemen zoals foto, voorwerp, bloemen, gevoelens op te doen. Die helderziende waarneming mag ik soms vertellen. Dat gebeurt in persoonlijke consulten of op Paranormale avonden.

Tarot en psychometrie . wim helsdingen, anahata-assenHebben wij het over een consult waar ik als Helderziende /paragnost geconsulteerd wordt, vraagt men vaak:
“Hoe komt het dat je dit kunt zien of hoe weet je dat….”.
U begrijpt het al, dan pak ik weer de Tarot. Ik gebruik het dan als inductor tot de reeds verkregen inzichten van het gesprek. Zo kan het zijn dat ik door de symboliek een diepere toegang krijg, waardoor ik inzichten kan meegeven die je normaal met alleen een horizontale bewustwording van de Tarot niet in de kaart kunt zien.

Het zijn ook inzichten die verder gaan dan het algemeen gezegde van het gebruik van de intuïtie. Zo kan het zijn dat ik op openbare avonden -ook wel aangeduid met Psychometrie avond – de Tarot gebruik om tot iemand met een bepaalde vraag toegang te krijgen.
Voorbeeld: iemand heeft een kettinkje van zichzelf aangeboden maar wil eigenlijk niets van zichzelf weten maar van haar/zijn kind. Waarbij ik ervan uit ga dat de volwassene de eigen verantwoording heeft ten aanzien van de vraagstelling en het goed vinden van het kind.

Dit is een voorbeeld waarbij ik die persoon de Tarot zal aanbieden om een kaart te trekken. De getrokken kaart dient dan als foto en is tevens de inductor die mij toegang verleent tot het kind.
Je begrijpt dat deze werkwijze met de Tarot bij hen die uitsluitend de horizontale verbinding hebben op verzet of onbegrip kan stuiten. Maar zij die puur intuïtief werken en op enigerlei wijze die verticale verbinding hebben zal het een herkenning en erkenning kunnen zijn. Vooral tegen jullie wil ik zeggen vergeet niet te leren, bestudeer de lectuur van gerenommeerde Tarotkenners. Ook ik doe dat nog steeds. Mijn voorkeur gaat uit naar: Noud van der Eerenbeemt, Jan Ton, Eleonore Oldenburger, Hajo Banzhaf.
Jij die alleen de horizontale verbinding bezit wil ik zeggen: de wetenschap van het kennen van de symboliek is op zich niet verkeerd, maar durf die bij tijd en wijle eens los te laten en voel dan wat het je via je innerlijk wil zeggen.

Met dit verhaal heb ik u duidelijk willen maken dat ieder op zijn manier met de Tarot omgaat. En dat de beoordeling van goed of niet goed niet aan ons Mensen is, want dan gaat het Ego werken.

Mijn stelling is:
“ Wat je ook van de Tarot leert of hoe je de Tarot ook gebruikt. Doe het op een ingetogen bescheiden wijze: dan heb je een vriend voor het leven gevonden. Met die vriend zit je nooit zonder gespreksstof. Hij neemt je serieus, maar wil zelf ook serieus genomen worden. Dan …..krijg je de antwoorden die je nodig hebt “.

Werkboeken voor beginners en gevorderden
Als voorproefje op het leren omgaan met de tarot kun je  op eigen kracht en inzicht op ontdekkingstocht gaan.

  Tarotinzichten voor beginners
is een werkboek voor het leren werken met de tarot. De auteur neemt je mee op ontdekkingstocht door de Grote- en Kleine Arcana. Je krijgt inzichten aangereikt  waardoor je de symbolieken leert begrijpen.
Daarnaast krijg je  ook de kennis en de mogelijkheden van de legmethode van het Keltisch Kruis aangereikt.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

  

Tarotinzichten voor gevorderden

maakt je duidelijk dat  kennis en inzicht pas waarde krijgt als je er de zelfkennis aan verbindt.
De levensboom legmethode en de Astrologische Cirkel vormen de rode draad van dit werkboek.

  

22.50Toevoegen aan winkelwagen

                                                                                                                                   

Is het zo dat je nog niet precies weet of de Tarot wel bij je past?  Is het wel zo dat Je interesse hebt in het ontwikkelen van je gevoelstalenten?

Ontwikkel je gevoelstalenten
Doe je zelf dan een plezier en kijk eens wat het werkboek  je te bieden heeft. Dit werkboek laat je herontdekken wat intuite hebben is en leert je onder andere te vertrouwen op je gevoel. Je leert begrijpen wat je gevoelswaarneming je vertelt. maar ook  wat de inzichten zijn die betrekking hebben op chakra, aura en het aanvoelen van energie.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

Ga voor meer details over werkboeken, prijzen en wijze van bestellen naar de webwinkel

naar boven
Vajra als de kennis making met anahata-assen.