Het Keltisch Kruis , het Kruis of de Karmische lijn zijn enige populaire tarot legmethoden. Wij hebben ons gespecialiseerd in de legmethode van de Astrologische cirkel.

Deze tarot legmethoden worden in onze cursussen, workshops onder de aandacht gebracht. Bij de tarot cursus of de tarot workshops laten wij je zien wat een tarotlegging te vertellen heeft.  Maar los daar van zijn dit wel de tarot legmethoden die door de verschillende kaartleggers of hoe zij zich ook willen noemen gebruikt worden.

Ons aanbod is bijvoorbeeld een  2daagse of een 4daagse workshop ‘Leren omgaan met de Tarot van Waite’.  Je kunt zelfs voor een online workshop bij ons terecht.

.

  DAG / WEEK / MAAND KAART   HET KELTISCH KRUIS
  DE KORTE VRAAG   CHAKRA- LEGMETHODE
  HET KRUIS   DE ASTROLOGISCHE CIRKEL
  DE KARMISCHE LIJN   TAROT BOEKEN

.

Tarot legmethoden

DAG / WEEK / MAAND KAART
tarot legmethoden ,model 2kaartlegtarot legmethoden, dag/week/maand kaartOm de tendensen van een bepaalde periode of om een bepaalde situatie te kunnen aanvoelen en begrijpen kun je volstaan met het toepassen van deze één kaart legmethode
DE KORTE VRAAG
Deze tweekaart legmethode wordt gebruikt bij een vraagstelling waar een keuze gemaakt moet worden. Met andere woorden wat zijn de gevolgen bij keuze 1 en wat zijn de gevolgen bij keuze 2.

Bij deze tarot legmethoden maakt men meestal enkel gebruik van de Grote Arcana.

naar boven
varja 162x77

 HET KRUIS

Zeker vootarot legmethoden ,model het kruisr de beginnende kaartlegger is deze vijfkaartmethode het meest voor de hand liggend. Deze
 methode laat zien hoe je de kaarten op basis van hun plaats in de legging kunt interpreteren. Deze methode geeft ook inzicht in combineren ten opzichte van de plaats en de lijn waarop de kaarten liggen. Kortom, een “makkelijke” en toch vrij complete legmethode die korte en bondige antwoorden geeft.

DE KARMISCHE LIJN.
De beginnende kaartlegger heeft veelal de meeste belangstelling
tarot legmethoden ,model karmische lijn voor de legmethode van de karmische Lijn. Deze methode geeft op een makkelijke doch indringende wijze antwoorden op  de vraag. Je gaat hier van heden (1) door het verleden (2) en weer over het heden (1) naar de toekomst (3). De belangstelling voor deze methode is daarom dan ook zo groot omdat het een gevoelen weer geeft dat als spiegel dient voor de omgang in het leven van alledag.
Je kunt in deze methode bij uitstek als leerproces “genieten” van de combinatie en interpretatie mogelijkheden.

De tarot legmethoden zijn bij een grote diversiteit aan mogelijke vraagstellingen te gebruiken.
Bij deze tarot legmethoden maakt men meestal gebruik van het volledige Tarotspel. De wat minder geoefenden gebruiken ook hier enkel de Grote Arcana.

naar boven
varja 162x77

tarot legmethoden ,model keltisch kruisHET KELTISCH KRUIS

Dit is wel een van de meest gebruikte legmethoden bij zowel de geoefende als de beginnende kaartlegger. Je kunt stellen dat met het duiden van deze legmethode je niet meer afhankelijk bent van een vraag.Deze methode wordt gebruikt als algemene legging om inzicht te geven in de vorm van het leven. Maar deze legging is ook te gebruiken wanneer inzicht zeg antwoord gezocht word op een hele specifieke vraag. De legmethode van het Keltisch Kruis geeft in alle gevallen inzicht in de verschillende krachten en invloeden zoals zij in ons actief zijn.

Deze methode wordt dan ook op verschillende manier geduid. De voorkeur van de Kaartlegger bepaalt hier in hoge mate hoe met dit systeem gewerkt wordt. Dat will zeggen met enkel met de Grote Acana of met de gehele Tarot.

naar boven
varja 162x77

CHAKRA- LEGMETHODE

tarot legmethoden ,model B chakraleggingtarot legmethoden ,chakra-leggingWanneer iemand van deze methode gebruik maakt, dan heb je zeker van doen met een geoefende kaartlegger. Het is niet zo eenvoudig om de zich manifesterende beelden als inzichten te interpreteren. Daarnaast hebben we zeker bij deze methode van doen met een legging en duiding die alleen zijn invloed heeft wanneer de inzichten in een dialoog met de vraagsteller tot een beleven, voelen en aanvaarden komen. De kaarlegger die deze methode gebruikt weet dan ook het een en ander over de Chakra’s ,de meridianen en anatomische verhoudingen in het lichaam. Bij deze methode wil men graag weten hoe men lichamelijk in elkaar steek. Maar ook op welk gebied men aan zichzelf moet / mag / kan gaan werken. De methode spiegelt de algemene gezondheid van het lichamelijk welzijn. Zelf geef ik de voorkeur aan model B omdat hier ook de spiegeling in links en rechts beter tot uitdrukking gebracht kan worden.

naar boven
varja 162x77

DE ASTROLOGISCHE CIRKEL

tarot legmethoden ,astrologische cirkel. als tarotlegmethodeWij zijn nu aangekomen bij de laatste legmethode van deze reeks. Je kunt stellen dat de volgorde mede bepaald is door de moeilijkheidsgraad. Kaartleggers die deze methode gebruiken behoren tot de Tarotspecialisten. Waarom?
Het werken met de astrologische cirkel vergt nogal wat inzicht in de symboliek van de tarot. En wat te denken van de vertaling naar de plek (huis) en de invloed van de andere huizen die tot hetzelfde element ( vuur, aarde, lucht, water) of één van de andere elementen behoren.
Om met deze legmethode te werken hoef je geen astroloog te zijn; wel is het zinvol om van een aantal begripsbepalingen op de hoogte te zijn.

Met deze methode moet zeker van de dialoog gebruik gemaakt worden. De reden daartoe is dat hier alle “materiële, emotionele en lichamelijke” aspecten inzichtelijk worden. Dat is zeker zo wanneer je een kaartlegger treft die ook gebruik kan maken van helderziendheid of mediumschap.
In de astrologie heeft men het over 12 huizen; zoals in de methode ook is weergegeven. De opbouw van deze cirkel geeft naast de aspecten van het leven tevens je gehele lichaam weer; d.w.z. 1.het hoofd; 2. keel / nek; enz tot en met 12. de voeten. Het ’13de huis’ een andere betekenis. Dit huis zegt iets  huidige situatie of het moment van nu.

naar boven
varja 162x77

 Werkboeken voor beginners en gevorderden
Als voorproefje op het leren omgaan met de tarot kun je  op eigen kracht en inzicht op ontdekkingstocht gaan.

tarot legmethoden Boek tarot-inzichten voor beginnersTarotinzichten voor beginners is een werkboek voor het leren werken met de tarot. Dit werkboek neemt je mee op ontdekkingstocht door de Grote- en Kleine Arcana. Je krijgt inzichten aangereikBoek tarotgevt  waardoor je de symbolieken leert begrijpen.Daarnaast krijg je  ook de kennis en de mogelijkheden van de legmethode van het Keltisch Kruis aangereikt.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

Tarotinzichten voor gevorderden maakt je duidelijk dat  kennis en inzicht pas waarde krijgt als je er de zelfkennis aan verbindt.De levensboom legmethode en de Astrologische Cirkel vormen de rode draad van ditwerkboek.

22.50Toevoegen aan winkelwagen


Boek tarotnumTarot en numerologie. De getallen aan het woord is een praktijkgericht boek voor zowel de gevorderde als de aankomend werker met getallen. Je krijgt  eerst gerichte informatie over de numerieke waarden van de tarot. Vervolgens leer je hoe je de verschillende numerologische systemen kunt toepassen.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

   Actie
2 boeken tarotinzichten en numerologie

67.50Toevoegen aan winkelwagen

                                                                                                                          

Is het zo dat je nog niet precies weet of de Tarot wel bij je past?  Is het wel zo dat Je interesse hebt in het ontwikkelen van je gevoelstalenten?

tarot legmethoden Boek ontwikkel je gevoelstalentenOntwikkel je gevoelstalenten
Doe je zelf dan een plezier en kijk eens wat het werkboek  je te bieden heeft. Dit werkboek laat je herontdekken wat intuite hebben is en leert je onder andere te vertrouwen op je gevoel. Je leert begrijpen wat je gevoelswaarneming je vertelt. maar ook  wat de inzichten zijn die betrekking hebben op chakra, aura en het aanvoelen van energie.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

Ga voor meer details over werkboeken, prijzen en wijze van bestellen naar de webwinkel

naar boven
varja 162x77