Met telekinese of psychokinese wordt de beweging of verplaatsing van voorwerpen zonder aanraking door een persoon aangeduid

Bij de werking van telekinese of psychokinese speelt psychische energie een grote rol. Vandaar dat ik liever praat over psychokinese. Het is de psyche of de geest die iets te weeg brengt. Dat iets wat teweeg gebracht wordt bevindt zich ook in de omgeving zeg directe nabijheid van het medium. Tele doet vermoeden dat het iets is wat op afstand gebeurt. Om je nu in verwarring te brengen geef ik ook toe dat dat ook waar is. Maar het gebeuren speelt zich af in of met de psyche van het medium.

Met telekinese (psychokinese) wordt het verschijnsel aangeduid van het op paranormale wijze verplaatsen of bewegen van voorwerpen. Dit gebeurt zonder aanraking door een persoon, beïnvloeding van de materie door middel van gedachten of gevoelens.

Voorbeelden van telekinese zijn: stopzetten van klokken, veroorzaken van kloppingen of andere geluiden, verplaatsen van bijvoorbeeld foto’s of een tafel. Een andere vorm van verplaatsen is Levitatie. Met levitatie geven we het in de lucht zweven van een mens aan; zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van spierkracht of welk ander hulp middel dan ook.

telekinese , tafeldansBij de werking van telekinese speelt zoals gezegd de psychische energie een grote rol. Het is het medium dat zich voor dat doel open stelt. Je kunt zeggen dat van het medium een straling uitgaat dat overgaat in een min of meer vaste substantie. Die substantie noemt men teleplasma of ectoplasma.

Onderzoekingen hebben aangetoond, dat bij het formeren van de teleplasma -staven tijdelijk gebruik wordt gemaakt van lichaamssubstanties van het medium. Bij die onderzoekingen nam het medium vaak aanmerkelijk aan gewicht en spieromvang af. Hier kun je uit opmaken dat het optreden van telekinese niet alleen de werking van psychische energie is. Dat is onder andere bij telepathie wel het geval.

Je kunt je dan ook voorstellen dat bij het verplaatsen van sommige voorwerpen een energie nodig is; die groter is dan de psychische energie van het medium. Er wordt dan ook mede gebruik gemaakt van andere energieën ( de geest van een overledene) om daaraan richting te geven.

Deze teleplasma -staaf kan op afstand een hefboomwerking ( krachtwerking) uitoefenen door een tafel op te tillen of te laten verschuiven. Het kan ook geluiden van krassen of het kloppen op een tafel teweegbrengen.
Wanneer de telekinese verschijnselen optreden terwijl er geen zitting of séance gehouden wordt spreken we van spontane verschijnselen. Die verschijnselen zijn vaak kort van aard en vinden met lange tussen posen plaats. We spreken dan van lawaaispoken (Klopgeest -verschijnselen )

naar boven
telelkinese, vajra