Een Fysiek Mediumschap demonstratie van trance, bewegende voorwerpen en materialisatie.

Wij willen je hier laten meebeleven hoe wij de trance demonstratie van  fysiek mediumschap  met Stewart Alexander hebben beleeft. Wij voelen ons zeer bevoorrecht dat wij een zijn trance-materialisatie demonstratie hebben mogen en kunnen bijwonen.

fysiek mediumschap, trance demonstratie, materialisatie stewart alexander

STEWART ALEXANDER
(fysiek medium)

Demonstratie van bewegende
voorwerpen, ectoplasma
en
materialisatie

Stewart (een gewone wereldburger) heeft intussen al meer dan 40 jaar ervaring met het spiritualisme. Ik heb gemerkt dat hij over die ervaringen heel boeiend kan vertellen.

Wij ontmoetten Stewart in Sheringham -Norfolk (Engeland) alwaar wij met een mediumtraining (SpiritFlame) bezig waren. Stewart trad daar als gastdocent op. Het bijzondere van dit alles is, dat hij een zeer gewaardeerd en gerenommeerd medium is en erg goed door zijn begeleiders wordt afgeschermd / beschermd. Het is om die reden dan ook niet mogelijk om, zonder goede referenties, aan een uitnodiging voor het bijwonen van een demonstratie te komen.

Wat je ook van dit verhaal zult vinden laat ik voor ieders eigen verantwoording achter. Ik kan je alleen maar zeggen, dat ik hier een zo getrouw mogelijke weergave geef van ervaringen die mij diep troffen. De condities waaronder de demonstratie plaatst, vond zijn en werden grondig gecontroleerd.
Ik meen te mogen zeggen dat ik door deze demonstratie nog meer bewondering gekregen heb voor het zware werk dat fysiek mediumschap met zich meebrengt.

Voorbereiding op de demonstratie:
De zaal werd verduisterd, de stoelen voor de genodigden werden in twee halve cirkels geplaatst. Daarvoor staat de “stoel” van het medium en enkel een klein tafeltje met glasplaat met daaronder een rode lamp. De stoel is een “ouderwetse” stevige houten fauteuil. Op het tafeltje liggen meerdere plastic traps ( bandjes die maar één kant op kunnen, alleen maar strakker) een zaklamp (rood licht). Bij het tafeltje staan ook 2 trompetten. Dat zijn geen muziekinstrumenten maar aluminiumkokers die vanuit een bredere onderkant taps toelopen naar een smalle bovenkant. De trompetten zijn ± 1.30 mtr. lang. De trompetten zijn voorzien van fluoriderende strips.

Voorafgaand aan de demonstratie:
Alle genodigden (± 30) verzamelen zich. Er volgt nog een laatste briefing over de gedragscode tijdens de zitting. Iedere genodigde werd door één der begeleiders van het medium gefouilleerd ( geen sieraden, broekriem (gespen), fotocamera of wat dan ook) met andere woorden enkel en alleen kleren aan. De begeleider wijst ieder zijn of haar vaste plek in de cirkel aan.
Nadat iedereen plaats genomen heeft en de rust zijn intredende heeft gedaan, komt het medium binnen. Het medium wordt met traps aan zijn stoel vastgebonden. We hebben nauwgezet gecontroleerd of de straps om beiden polsen en de stoelleuningen zaten. Zijn benen zaten op de zelfde wijze vast aan de stoelpoten. Het medium kon zijn armen absoluut niet bewegen. Vervolgens werden er fosforescerende strips ( lichtgevend) op de broek van het medium ter hoogte van de knieën aangebracht. Zodoende konden we altijd zien waar het medium zich bevond. De demonstratie kan beginnen.

De trance demonstratie:

Het licht gaat uit en nadat onze ogen gewend zijn zien we de strips van het medium en weten we dat hij zich op de plek van en in, zijn stoel bevindt. Na een openingsgebed gaat het medium in diepe trance. Hij begint wat te kokhalzen en beweegt zijn benen, wat door de lichtgevende strips zichtbaar is.
We horen de stem van White Feather. Hij laat weten dat hij de avond opent en er is voor de bescherming van het medium en de aanwezigen. Na nog wat kokhalsgeluiden klikt er een kinderstem. Het is de stem van Christopher. Hij komt om wat vrolijkheid te brengen. Dat doet hij met wat grappen en grollen, maar moedigt ook aan om wat vrolijke liedjes te zingen.
Zo ontstaat er een sfeer, die het de geest mogelijk maakt, om de kloof tussen beide werelden te kunnen overbruggen. Gaandeweg begint de ideale sfeer voor fenomenen te ontstaan.
Christopher maakt plaats voor Walter, een Canadees die in 1912 overleden is. Walter heeft een zware meeslepende stem. Echt heel anders dan die van het medium. Ook anders dan die van zijn begeleiders (dit voor de achterdochtige).

Walter, stelt zich voor en heeft wat opmerkingen aan het adres van de begeleiders van het medium. Daarna vraagt hij Mw. M. naast hem plaats te nemen. Hij vraagt haar nog een keer te controleren of de straps goed om arm en stoelleuning zit van de zijde waar M. heeft moeten plaatsnemen. Walter vraagt haar om haar linkerhand op zijn rechterhand te leggen en haar rechterhand daar weer boven op. Daarna vraagt hij om met haar rechterhand de strap om de stoelleuning en zijn rechterhand op te zoeken en vast te pakken. Walter vraagt nu aan M. of ze wil meemaken dat hij zijn arm van de strap kan bevrijden. Een knappend geluid klinkt en M. zegt verbaast dat de arm niet meer vast zit maar dat zij de strap goed vast heeft en dat die nog om de leuning zit. Walter geeft ook aan dat zij de strap als cadeau mee naar huis mag nemen.
Ze schrikt want ze heeft de trap nu gewoon in de hand. Walter vraagt of er voldoende straps zijn en even later horen wij het ratelende geluid van de trap. Walter vraagt M. of ze wil controleren of de strap goed om de arm en de stoelleuning zit. M. kan dat bevestigen.

__

Walter vertelt ons dat hij ons wil laten zien hoe hij met trompetten werkt. Hij brengt daarvoor eerst het medium terug in zijn normale bewustzijn. Het medium vraagt ons wat er gaande is en wat er gaat gebeuren. We weten en zien, aan de lichtgevende strepen, dat hij al die tijd zijn stoel niet heeft verlaten. Aan de fluorescerende strepen zien we dat intussen de trompetten op de plaats waar ze stonden beginnen te “dansen”. Korte tijd later “vliegt”er één door de lucht.
Zo belandt de trompet ook bij mij. De trompet raakt mijn borstbeen en drukt daar toch vrij stevig tegenaan. Hij vermindert de druk en komt voor mij hangen. Even later doet hij weer het zelfde en voel ik en stevige druk. Intussen zie ik terwijl de trompet bij mij weggaat dat de andere trompet ook in de “lucht hangt”. Er zweven nu 2 trompetten onafhankelijk van elkaar en een behoorlijk eind van elkaar verwijderd door de lucht. Gedurende al die tijd werd er gewoon met het medium gepraat. Het is goed om hier te vermelden dat ik ± 4 mtr. van het medium zit. De trompetten keren naar het medium terug en worden op de plaats waar ze eerst stonden weer neergezet.

Intussen heeft Walter kenbaar gemaakt dat hij er weer is. Hij vraagt nu aan een andere “gaste”of zij bij het tafeltje wil komen zitten. Hij praat wat met haar en vraagt haar of zij de hand van iemand die al bijna 100 jaar dood is wil vasthouden. Walter vraagt haar nu om haar rechterhand vlak voor haar op het tafeltje te leggen. Vanaf de kant van het medium zien we op de tafel een soort vlek ontstaan die steeds groter, langgerekter wordt. Het heeft wat weg van een grote inktvlek. Deze vlek vormt zich tot een volledige hand. Vingers, duim alsook de palm van de hand is als contour goed waarneembaar. De hand pakt als het ware de hand van de gast en zo zitten ze beiden hand in hand.
Terwijl dit zo gebeurt, vertelt zij dat de hand solide en stevig aanvoelt. De hand is warm en heeft de nodige kracht. Walter praat ondertussen ook tegen ons. Ook nu weer is het goed te vermelden, dat we hier van doen hadden/hebben met de vorming van ectoplasma.

Ik moet je zeggen dat er gaandeweg een absoluut fantastische sfeer opgebouwd werd waardoor je merkte dat de liefde, voor en van de beide werelden in elkaar, voelbaar gedeeld werd. In die fijne sfeer komen we bij het hoogte punt van de avond:

De materialisatie demonstratie
Het medium werd in een diepe trance –toestand gebracht. Dicht bij het medium hoorden wij nu een soort geruis en zacht zuchten. Dat geruis werd steeds luider en zo konden we daarin een menselijke stem herkennen. Er werd niet langer gebruik gemaakt van de stembanden van het medium maar van een

“voicebox”. De andere benaming van voicebox is (vrij vertaald) strottenhoofd. Je moet je voorstellen, dat van ectoplasma, naast het lichaam van het medium, een “box” gevormd wordt van waaruit de stem van een intelligentie te horen is. Heel duidelijk was, in de buurt van het medium, de energie wisseling bij de vorming en het gebruik van de voicebox te zien. De stem die via de voicebox klonk vertelde ons dat hij een dokter was en is. (de naam waarmee hij zich voorstelde is mij ontschoten).

We hoorden (via de stembanden van het medium) weer de stem van Walter. Hij vertelde dat we gingen beginnen met een volledige materialisatie. Ons werd gevraagd volledig stil te zitten en alle liefdevolle energie en aandacht naar de geest te sturen. We hoorden geschuifel en links van mij vertelden 2 dames dat ze op het hoofd aan geraakt werden. Zo ook de dame die vlak naast mij zat. Daarna voelde ik, dat er handen op mijn hoofd gelegd werden. Maar de gematerialiseerde” geest /dokter” gaat bij mij verder. Ik voel en zie zijn uitstraling vlak voor mij staan. “Hij” pakt mijn rechterhand die ik op mijn knie heb liggen op en geeft mij een stevige handdruk. Met deze verbinding kijken we elkaar aan. En zie ik de “intelligentie“ voor mij staan. Ik zie zijn gezicht. Ik zie zijn mond bewegen maar hoor, door mijn opgewondenheid, niet wat hij zegt (zijn stem moet via de voicebox tot mij komen). Jammer genoeg realiseerde ik mij pas later dat de hand, de aanraking, het contact mij zeer vertrouwt voorkwam. De intelligentie wilde nog verder de zaal in maar verontschuldigde zich dat hij daartoe niet meer de kracht bezat en daarom weer terug ging.

Al die tijd dat de gematerialiseerde intelligentie in de zaal was konden we ook waarnemen dat het medium zich in zijn fauteuil bevond. Dit “zien” was ook van belang bij de afsluiting van deze demonstratie.
In een kort tijdsbestek kwamen alle intelligenties nog even langs. Zij bedankten op hun eigen wijze allen voor de fijne avond. Zo hoorden wij weer Walter, Christopher en White Feather.
White Feather vertelde ons, dat de geest wil proberen het medium een stuk naar de uitgang te begeleiden.

Toen het medium geheel uit de trance terug gekeerd was, werd het middenstuk van de zaal geheel vrij gemaakt. Even later hoorden wij hevig bonken steunen en “kraken”. We konden “zien” dat het medium met stoel en al vanaf zijn plaats tot vlak voor mij geschoven werd. Dat schuiven gaat op de zelfde wijze als wanneer wij iets zwaars te verplaatsen hebben. Dan plaatsen we er iets onder en wrikken we dat vooruit.
Vlak voor mij werden de traps losgemaakt en kon het medium uit zijn fauteuil opstaan om de zaal verder lopend te verlaten. De demonstratie was voorbij, maar………. samen met Stewart werd er nog lang over nagepraat.

Telkens wanneer ik er aan terug denk voel ik mij nog steeds bevoorrecht dat ik zo dicht bij en ook hand in hand met de geestenwereld heb mogen staan. Maar voel mij ook bevoorrecht door het vertrouwen dat zij in mij hebben.

Oktober 2005.

Stewart is intussen met dit  fysieke medium werk  gestopt.

naar boven
varja 162x77