Een beperkte uitleg van de Grote Arcana en de Kleine arcana van de
Tarot van Waite
– Rider Waite Tarot –

Uitleg tarot van Waite  is bedoeld om je enig inzicht te geven in de Rider Waite Tarot als geheel en het doel van de Grote Arcana en Kleine Arcana in het bijzonder. Je ontdekt dat de symbolieken in principe een levensweg aangeven. Je krijgt een waardevolle indruk van  de tarot zoals ik dat uitgebreid behandel in mijn boeken over tarot-inzichten.Deze boeken zijn werk / studie boeken en nemen je als het ware bij de hand zodat je gaande weg de waarde van de symboliek leert ontdekken en waarderen.

Tarot-inzichten voor beginners  € 22,50
Tarot-inzichten voor gevorderden  € 22,50

Uitleg tarot van Waite

De uitleg begint met het herkennen van de kaarten.Vooral dit spel geeft het beste inzicht in de wereld van de grote kosmische wetmatigheden. Je zult ontdekken dat de interpretatie de duiding,de uitleg, van de symbolieken van dit spel alles te maken heeft met jouw levensweg. De kaartlegger kan je nu via één kaart of een serie kaarten (legpatroon; legmethode) antwoord geven op de door jou gestelde vraag of vragen. De behoefte aan die antwoorden kan te maken hebben met je persoonlijke en spirituele ontwikkeling

 Wanneer je eenmaal een spel Tarotkaarten in je bezit hebt dan wil je ook zo snel mogelijk met het duiden van de Tarot, in welke vorm dan ook, beginnen. Wees echter verstandig en laat je niet leiden door de wil van het verstand. Maar blijf het geduld van het gevoel volgen.Met andere woorden, zie dat jouw Tarotspel uit 2 delen bestaat. De Grote en Kleine Arcana.

De Grote Arcana, genummerd van 0 t/m XXI , (de troeven van het spel) vormen samen de spirituele of levensbeschouwelijke Tarot. Ook spreekt men wel over de 22 stadia van inwijding in het spel dat LEVEN heet.

De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten, verdeeld over 4 reeksen: Pentagrammen (Pentakels), Bekers (Kelken), Staven en Zwaarden. Samen vormen ze één geheel en zijn nauw verwant aan het “gewone” kaartspel, zoals wij dat kennen. De Kleine Arcana geeft het beeld van de omstandigheden in het dagelijkse leven weer. Elke reeks van de Kleine Arcana kaarten is genummerd van 1 (= de aas) t/m 10 en heeft een hofhouding bestaande uit: een page (=schildknaap), een rider een koningin en een koning.

Leg de Grote en Kleine Arcana kaarten eens voor je op tafel uit. En bekijk ze dan eens goed. Zie welke kleuren ze hebben. Maar ook welke combinatie van afbeeldingen daarbij hoort.

Leg de Kleine Arcana kaarten eens uit op nummervolgorde van het element t.w.: pentagrammen – bekers – staven – zwaarden. Bekijk ze eens goed en zie wat die symboliek (1 t/m 10) jou te vertellen heeft. Kijk nu eens apart naar de hofkaarten van elk element. Wat willen die jou vertellen!

Leg nu eens de combinatie van de 10 kaarten van de Grote Arcana met die van de Kleine Arcana uit, op basis van hun numerologische volgorde en element. Ga nu hun symboliek waarde eens na. Kortom wat zegt je gevoel je over b.v. DE MAGIËR en ALLE AZEN of DE KEIZERIN EN ALLEN DRIEËN, ENZ..

Leg alle Grote Arcana kaarten op hun numerologische volgorde en bekijk ze eens goed. Wat vertelt de symboliek van die kaarten jou!

Leer de symboliek van de afzonderlijke kaarten van zowel Grote als Kleine Arcana kaarten in gedachten (dus visualiseren) te herkennen aan nummer en/of nummer en element. B.v. Wat is de symboliek van kaart 9 van de grote Arcana? Of wat is de symboliek van kaart 6 van Bekers?

uitleg tarot van Waite HogepriesteresDit zijn zo wat richtlijnen om je zelf, voordat je aan een cursus of het duiden van de Tarot in welke vorm dan ook begint, een goed gevoelsbeeld van de afzonderlijke kaart te geven. Uit het hoofd leren heeft geen zin. Laat bij welke legging dan ook je gevoel, dus je intuïtie het werk doen, dan zul je merken dat de kaart je meer te vertellen heeft dan je aanvankelijk dacht. Het werkt dan verrassend maar uiteindelijk verhelderend.
Een andere goede manier om de symboliek te leren begrijpen is de volgende: Doe een ontspanningsmeditatie oefening en laat daarbij de symboliek van een der Tarotkaarten voor je geestesoog verschijnen. Ga dan helemaal op in die symboliek word als het ware één met de verBEELDing en voel daardoor wat het jou te vertellen heeft. Wees daarbij wel eerlijk tegenover jezelf. Dan kan je alle aspecten waarnemen en leren begrijpen.

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Kleuren symboliek
Wanneer je nu bezig bent naast de wetenschap van het geleerde om op intuïtieve wijze de kaarten te “voelen”, dan kan het niet anders of dan kruip je als het ware in de kaart en maken de gebruikte kleuren ook indruk op je. Je beleeft de symbolische weergave als totaal. Het is daarom ook zinvol om je de gedachte bij de gebruikte kleuren in de diverse symbolieken eigen te maken. Dat totaalbeeld maakt juist de keuze voor die symboliek en het inzicht of de verwoording van die symboliek zo waardevol.

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Samenvatting van inzicht in de Grote Arcana.
Het gaat te ver om in deze presentatie van de Tarot een volledig beeld van de inzichten en mogelijkheden te verwachten. Zeker wanneer wij het over zo een belangrijk deel van de Tarot hebben als de Grote Arcana is. Je kunt als het ware stellen, dat we onze levensweg in de symboliek van de grote Arcana kunnen terug vinden. Zie ook mijn onderwerp: “Tarot en….. ”.

Hier wil ik volstaan met het geven van enkele handvatten, die je behulpzaam kunnen zijn bij de invulling van jouw inzichten. Deze inzichten zul je, wanneer jij je meer in deze materie verdiept, te zijner tijd zelf aanvullen

1.  HET BEGIN
2.  DUALITEIT
3.  ACTIE
4.  REALITEIT
5.  LEVEN EN LIEFDE
6.  WIJSHEID
7.  LEVENSLOT
8.  ORDENING
9.  HET GEVOLG
10.OMMEKEER
11.HET MAGISCHE
12. DE UITDAGING
13. DE VERANDERING
14. HARMONIE
15. DE VERLEIDING
16. GROEI
17. INTUïTIE
18. ILLUSIE
19. GELUK
20. WEDERGEBOORTE
21. DE VOLTOOIING
22/0 BEZINNENDE INZICHTEN

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Samenvatting van inzicht in de Kleine Arcana
Door nu alle kaarten van de Kleine Arcana te groeperen, zie je wat het element voorstelt.
Je kunt zo beter begrijpen wat onderstaande uitleg over de diverse elementen betekent. Je ziet dat de Kleine Arcana uit 4 series van 14 kaarten bestaat. Elke reeks (serie) is genummerd van 1 (de aas) t/m 10 en heeft een hofhouding die bestaat uit schildknaap (page), ridder, koningin en koning.

Als je dit met de “gewone” speelkaarten vergelijkt, dan is het enige verschil, dat de boer uit dat spel hier vertolkt wordt, door page (leerling) en de ridder (meester).

 naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Pentagrammen
uitleg tarot van Waite Aas van pentagrammenDit is het element aarde. En de mens die hier bij hoort is zeer realistisch.De vijfpuntige ster of pentagram slaat o.a. op het element waar de mens in zijn aardse leven mee te maken heeft. Deze elementen zijn: aarde, water, vuur, lucht en als laatste de plek waar de mens ze beleeft.
Het pentagram staat symbool voor ons levensdoel. Dit komt door dat ervaringen uit het verleden en onze wensen bepalen hoe wij tegen de dingen aankijken en hoe wij de wereld ervaren.
Het pentagram stelt daarom de mens voor die met zijn benen over het pad gaat en met zijn armen en handen het werk verricht wat met zijn hoofd als bewustzijn bedacht is.
Verbonden met: Geld, materieel voordeel, financiën in het algemeen, werk, tastbare zaken vormgeven, concrete resultaten, ervaringen van de tastbare wereld, zaken, opleidingen, vakmanschap, erkenning in werk, materiële positie, het levenswerk, delen / vasthouden van geld, knoeien / rommelen met geld, financieel verlies.
Handelwijze: Vasthoudend, sensueel, genietend, maar ook vastklampen en najagen van plezier, praktische ontwikkeling, handel en industrie.
Hofkaarten: Het tastbare meten, bezit, verdienste bezittingen, goed betaalde baan, volhardend, vastbesloten naar doel toe werken. Hebzucht, onwettig handelen met geld, financieel roekeloos, muggenzifterig, zelfzuchtige manipulatie in geldzaken.

 naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Bokalen
uitleg tarot van Waite Aas van bokalenHet element water hoort bij bokalen of bekers of kelken. Het is de houder van het levensvocht. Dit element hoort daarom ook bij de gevoelsmens. Het is dan ook het symbool van de mens voor de manier waarop hij zijn emotionele dingen beleeft of laat gebeuren. Vaak geeft water (huilen, tranen, plassen of in de broek doen) uitdrukking aan onze emotionaliteit.
Bokalen duiden op gevoelens, welke aan onze emoties vooraf gaan. Het is zaak te leren, hoe je moet los komen van de verstorende invloed van je emoties (zoals veroorzaakt door angst, onwetendheid, duisternis en lijden). Het staat daarom ook voor zuiverheid, gevoel en verbond.
Verbonden met: Plezierig leven, vruchtbaarheid, schoonheid, gevoelsuitingen en belevingen, emoties, liefde, geluk, vrede, verdriet, vormgeven aan gevoelens ook t.o.v. anderen, fantasie, dromen, irrationeel, onenigheid, onwerkelijkheid in fantasieën, emotionele aspecten van het leven, gebeurtenissen van geliefden, geven – ontvangen van liefde, d.w.z. familie/relatie gevoelens, creatieve/artistieke talenten, sociale aspecten.
Handelwijze : Intuïtie, verlangen, genoegens en kennis en lering.
Hofkaarten: Beminden, sympathiek, emotioneel gevoelig, romantici, overheersende gevoelens. Enorme verbeelding, inbeelding, door fantasie laten meeslepen, inbeelden, van krenkingen, onzekerheid, argwaan, gepieker, moeite hebben het verleden te vergeten.

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Staven
uitleg tarot van Waite Staven aasEen van de fijnste elementen is wel het element vuur. Het behoort toe aan de wilsmens.
Het element laat zien hoe je van niets (dood hout) iets kunt maken (nieuwe loten en groene blaadjes). Hier wordt dus levenskracht verzinnebeeld.

Staven staan ook voor: bergen kunnen verzetten. Enthousiasme, dynamisch gebeuren, impulsiviteit. Gebruiken wij deze vuurkracht niet goed, dan geeft het ons geen licht en warmte maar heeft het een verterend, verschroeiend, blakerend effect. De levenskracht is weg en heeft een leegte achter gelaten.
Verbonden met: Scheppingsdrang, ideeën, ondernemingszin, initiatieven, levenslust, energie, groei, actie en beweging, onbesuisd handelen, doelbewuste competitie, ambitie, creativiteit, ondernemende en vitale aspecten van het leven, moed, energiek zijn, vooruit willen komen, vechten, verdedigen, overwerk, zelfontwikkeling, inspiratie, hartstocht, begeerte.
Handelwijze : Impulsief en enthousiast, zin voor avontuur, initiatief nemen.
Hofkaarten : Ambitieus, energiek, creatief, moedig, ondernemend, avontuurlijk, koppig, zelfzuchtig, opdringerig, arrogant, jaloers gewelddadig, twistziek.

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Zwaarden
uitleg tarot van Waite zwaarden aasDit element lucht vertolkt onze gedachten kracht. Het zet ons aan, om ons denken kracht bij te zetten en om die waarden te verdedigen. Het behoort daarom toe aan de verstandsmens.
Met lucht (de adem) kunnen wij ons levensproces voor een groot deel in stand houden. Vandaar de twee kanten van het zwaard: slagvaardigheid en strijd.
Het zwaard wordt in de kleine Arcana vaak als symbool van ik -gericht denken gezien.
Deze vorm stelt het ego centraal en kan dus alleen negatieve en pijnlijke ervaringen brengen. Dit is meestal het gevolg van onze wil en van rationele gedachten zonder enige vorm van mededogen.
Verbonden met: Conflicten, denken, logica, ambitie, strijd/ruzie stoutmoedigheid, kracht, moed, verandering, haat, jaloezie, wraakzucht, vergelding, scheiding, verlies, nederlaag, oneerlijkheid, verwarring, geestelijke wreedheid, afzondering, besluiteloosheid, problemen, moeilijkheden, overwinnen van hindernissen,onderscheidend vermogen, afscheiden, inzicht in goed/kwaad, verdriet/pijn.
Handelwijze : Theoretische kennis, overdracht, intellect.Hofkaarten : Persoonlijke beproevingen, leed,
inzichten, vastbeslotenheid, besluitvaardigheid, intelligentie, rechtvaardigheid, communicatie, grote verwarring, verbitterde instelling, sarcasme, cynisme, te hard oordelen, kritisch, afzondering.

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

De Hofhouding
In de bespreking van de elementen heb ik al aangegeven wat de hofkaarten in een element kunnen betekenen. Ik volg dan in principe puur het karakter van dat element. Toch vinden velen het moeilijk om de betekenis van de hofkaarten te achterhalen.
Je hoeft alleen maar na te gaan welk doel die bewuste hofkaart voor ogen heeft. Een goed hulpmiddel is te weten wat de ga- of kijkrichting van die hoveling is.
Dit aspect is het duidelijkst te zien bij de Ridders. Zij symboliseren de beweging en laten zien hoe met dat element om te gaan. Is de gang naar het westen (voor de kaartlegger links) dan is het naar buiten tredend het onbekende tegemoet. Is de gang naar het oosten (voor de kaartlegger rechts) dan betreft het boodschappen, veranderingen die naar ons toe komen. Overigens komt in het oosten de zon op, wat in het occulte “zegen brengend” betekent. Je kunt je voorstellen dat voor mij een zelfde interpretatie voor de overige hofkaarten geldt.

uitleg tarot van Waite pentagrammen page/schildknaap
Schildknapen
uitleg tarot van Waite bekers ridder
Ridders
uitleg tarot van Waite staven koningin
Koninginnen
uitleg tarot van Waite zwaarden koning
Koningen

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Hoe verder of wat nu.
Nu je tot hier gekomen bent ga ik er van uit dat jij inmiddels een bepaalde interesse verkregen hebt. Hierdoor ga je ontdekken, dat je naast het begrijpen van de afzonderlijke kaarten ook in staat moet zijn die kaarten te combineren of verbanden leren herkennen.

Want: hoe komt het dat je juist die kaarten getrokken hebt?.
En zo kan ik je nog wel meer vragen of opmerkingen voorschotelen. Met andere woorden zoek nu een leermeester die je die verdieping / inzichten kan geven / overdragen.

Ons aanbod is bijvoorbeeld een  2 daagse of een  4daagse workshop ‘Leren omgaan met de Tarot van Waite’.
Je leest er alles over bij Opleidingen

Één ieder heeft zo zijn eigen idee over: hoe met zijn Tarotkaarten om te gaan. Deze kaarten zijn dan ook mijn “Speelkaarten”.
Ik bedoel te zeggen: ga er respectvol mee om want je wilt ook graag dat ze je antwoord geven op jouw vragen of op die van anderen. Met het respectvol omgaan bedoel ik ook, dat je dit “orakel “ niet moet gebruiken als vermaak op feestjes enz..

Mijn stelling is:
“ Wat je ook van de Tarot leert of hoe je de Tarot ook gebruikt, doe het op een ingetogen bescheiden wijze. Dan heb je een vriend voor het leven gevonden. Met die vriend zit je nooit zonder gespreksstof. Hij neemt je serieus, maar wil zelf ook serieus genomen worden. Dan …..krijg je de antwoorden die je nodig hebt “.

naar bovenverbinding willen hebben met anahata-assen

Werkboeken en workshops voor beginners en gevorderden
Als voorproefje op het leren omgaan met de tarot kun je  op eigen kracht en inzicht op ontdekkingstocht gaan.
Ons workshopaanbod is bijvoorbeeld een  2daagse of 4daagse workshop ‘Leren omgaan met de Tarot van Waite’. Je kunt zelfs voor een online-workshop bij ons terecht.

  Tarotinzichten voor beginners
is een werkboek voor het leren werken met de tarot. Dit werkboek neemt je mee op ontdekkingstocht door de Grote- en Kleine Arcana. Je krijgt inzichten aangereikt  waardoor je de symbolieken leert begrijpen.
Daarnaast krijg je  ook de kennis en de mogelijkheden van de legmethode van het Keltisch Kruis aangereikt.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

                                                            Tarotinzichten voor gevorderden
maakt je duidelijk dat  kennis en inzicht pas waarde krijgt als je er de zelfkennis aan verbindt. De levensboom leg
methode en de Astrologische Cirkel vormen de rode draad van dit werkboek.
 

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

Boek tarotnum

Tarot en numerologie. De getallen aan het woord is een praktijkgericht boek voor zowel de gevorderde als de aankomend werker met getallen. Je krijgt  eerst gerichte informatie over de numerieke waarden van de tarot. Vervolgens leer je hoe je de verschillende numerologische systemen kunt toepassen.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

Actie
2 boeken tarotinzichten en numerologie

67.50Toevoegen aan winkelwagen

   

Is het zo dat je nog niet precies weet of de Tarot wel bij je past?  Is het wel zo dat Je interesse hebt in het ontwikkelen van je gevoelstalenten?

Ontwikkel je gevoelstalenten
Doe je zelf dan een plezier en kijk eens wat het werkboek  je te bieden heeft. Dit werkboek laat je herontdekken wat intuite hebben is en leert je onder andere te vertrouwen op je gevoel. Je leert begrijpen wat je gevoelswaarneming je vertelt. maar ook  wat de inzichten zijn die betrekking hebben op chakra, aura en het aanvoelen van energie.

22.50Toevoegen aan winkelwagen

   

Ga voor meer details over werkboeken, prijzen en wijze van bestellen naar de webwinkel

 naar boven

verbinding willen hebben met anahata-assen