Reinigen als schoonmaken is een vorm van reinheid. Zuiveren is reinigen en schoonmaken tegelijk en wordt met geestelijke middelen gedaan en soms zelfs uit voorzorg.

Bij dit deel dat over het fenomeen ‘reinigen of zuiveren van’ gaat, wil ik in eerste instantie stil staan bij het waarom van reinigen. Vervolgens wil ik jullie aandacht vragen voor het inzicht van reinigen of zuiveren als een vorm van schoonmaken.


Waarom reinigen of zuiveren

Nu we op de hoogte zijn van wat vooral de entiteiten kunnen aanrichten is het goed te weten hoe een en ander te herkennen is. Laat ik beginnen met nog eens duidelijk te stellen dat gevoelige personen energieën van anderen en dus ook van geesten kunnen herkennen. Wanneer die personen ook nog eens niet goed geaard zijn kunnen die geesten in hun aura binnen dringen. Dit geldt ook voor al diegenen die niet goed voor zichzelf zorgen en verslaafd zijn geraakt aan geestverruimende middelen zoals drugs en alcohol. De invloed van geesten/ entiteiten kan helaas zeer negatief uitpakken.
Personen ervaren dat bijvoorbeeld als:

 • Een vorm van gespannenheid, of onrust of gejaagdheid.
 • Een gevoel dat het leven een aaneenschakeling van missers is.
 • Angsten, depressies, nachtmerries, onrustig slapen.
 • De verslavingsvorm die extra wordt gestimuleerd.
 • Geheugenverlies. Dingen doen zonder te weten waarom.
 • Gefluister van stemmen in hun hoofd.
 • Slaapstoornissen, vermoeidheid, spanningen.
 • Het horen van geluiden zoals krab of klopgeluiden, maar ook voetstappen of lachen. Maar kijkend is er niets te zien.
 • Apparatuur wordt regelmatig gestoord of wordt aan en uit gezet terwijl er niemand in de buurt is.
 • Je kamer voelt erg warm aan, maar de verwarming lager zetten kan niet omdat hij al uit is. Maar ook het omgekeerde is mogelijk. Het koud hebben terwijl de verwarring al erg hoog staat.
 • Het zeker weten van een verschijning in de kamer te zien of een handschrift op de muur te zien. Maar door met het oog te knipperen is het beeld weg. Toch met het onbehaaglijke gevoel van het zien blijven zitten.
 • Het zeker weten iets op een bepaalde plek gelegd te hebben, dat later toch ergens anders ligt, terwijl er niemand anders in de buurt is of geweest is die dat gedaan kan hebben.

Het waarom van reinigen of zuiveren is nog duidelijker aan de orde bij een noodzaak tot het reinigen van een huis of gebouw. Dat wat voor personen geldt, komt hier eigenlijk in een andere vorm ook weer aan de orde.
Maar duidelijk is dat het nu gaat om de aardse plek waar het huis of gebouw staat. Ik zeg ook heel bewust de aardse plek. Waar ik hier ook op doel is dat het huis of gebouw last kan hebben van energielijnen of krachtlijnen die bekend staan als aardstralen. Alles met elkaar kunnen de verschijnselen een gezonde levenssfeer aardig verpesten. Oorzaken kunnen zijn:
• Om onverklaarbare reden slapen bewoners van kinderen tot volwassenen slecht. Zelfs het huisdier voelt zich niet op zijn gemak.
• Ruimtes zijn erg koud of voelen erg koud aan terwijl de verwarring aanstaat.
• Personen kunnen het gevoel hebben door een werkelijk onzichtbare bekeken te worden.
• Personen voelen zich in hun huis of gebouw gespannen maar ook leeg en vermoeid.
• Kinderen zien entiteiten in een enge vorm en kunnen of willen niet slapen.
• Veel pech, ongelukken tegenvallers hebben maar ook geen of weinig bezoek krijgen. Is er bezoek dan blijft men nooit lang.
• Dieren die de stal of een bepaalde stal niet in willen.
• Dieren die een bepaalde plek mijden ook al ligt daar het voedsel dat ze graag willen eten.
• De stal of schuur in lopen en merken dat het aanmerkelijk killer is dan normaal.
• Een ruimte van het huis of de boerderij in willen gaan en merken dat het net is of je door een soort van muur heen moet.

Het waarom van reinigen of zuiveren heb ik hier vanuit de fysieke maatschappelijke sfeer bekeken. Dat is de situatie die we met ons menselijke verstand kunnen beredeneren. Maar vaak is dat niet alleen de beweegreden om te moeten reinigen of zuiveren. Naast deze uiterlijke klachten hebben personen of bewoners ook lichamelijke en of geestelijke gezondheidsklachten. Ook nu is de opsomming niet compleet maar slechts bedoeld om enig inzicht in het geheel te geven. Je komt sommige klachtvormen nu zelfs weer tegen. Het geeft maar weer eens aan hoe complex deze materie is.
• Constante zware vermoeidheid hebben, niet kunnen slapen of zeer slecht en onrustig slapen.
• Voortdurende lichamelijke kou voelen als het ware of je op het punt staat ziek te worden.
• Voortdurende druk op de borst hebben alsof je geen lucht meer kunt krijgen.
• Een voortdurend heersende gespannen sfeer met ongenuanceerde uitbarstingen tot gevolg.
• Een ongenuanceerde onrust voelen en daardoor niet stil kunnen zitten en zich zelfs opgejaagd voelen en geprikkeld raken.
• Een persoonsverandering voelen van afwezigheid tot geheugenverlies.
• Het juist op deze plek overgeleverd raken aan welke verslavingsvorm dan ook. Terwijl men dat ergens anders niet heeft.
• En aaneenschakeling van onbestendige lichamelijke klachten die medisch gezien niets betekenen maar het leven van de persoon in kwestie wel negatief beïnvloed.

Dit waarom van reinigen heb ik met deze voorbeelden enigszins begrijpelijk willen maken. De lijst van waarom is vele malen langer en intenser van aard. Vergeet niet dat deze lijsten in hun afzonderlijke vorm niet hoeven wijzen op de aanwezigheid van geesten of entiteiten. Het is vooral de combinatie die de behoefte aan reinigen of zuiveren doet ontstaan. In de afzonderlijke onderwerpen van ‘reinigen of zuiveren ‘ kom ik daar in voorbeelden nog op terug. Daarnaast geeft het raadplegen van de bron ( collega) zeker de nodige aanvullende helderheid.

naar boven
varja 162x77

Reinigen zuiveren als ‘een vorm van schoonmaken’
Bij elke vorm va
zuiveren, schoonmaak, reinigenn schoonmaken heb je middelen nodig die het schoonmaken eenvoudig of efficiënt doen verlopen. Stof weghalen of de boel opfrissen is lang zo zwaar niet dan de vloer boenen of een woning van de gevolgen van brand te ontdoen. Zie hier ook de grondslag van dit onderwerp reinigen of zuiveren. Vooral het zuiveren maakt dat het reinigen een grondige werking moet hebben.
Bij dit onderwerp horen niet alleen de fysieke middelen gebruikt te worden, maar meer nog de geestelijke middelen. Daarnaast is het heel verstandig om het reinigen vooral als voorzorg toe te passen. Verder geeft reinigen een vorm van reinheid aan.

Het is verstandig om bij aankopen van of het uit verwerving verkrijgen van gebruikte goederen zoals nalatenschap, veiling, enz. te reinigen. Dat geldt ook voor de aankoop van een huis, zelfs wanneer het nieuwbouw is. Reinigen heeft dan slechts de functie van zuiveren. Zuiveren als schoon zijn voor het gebruik in de sfeer van de bezitter(s). Dit zuiveren doe je na het toepassen van de reinheid met producten als salie en wierook. Je kunt het zelfs ondersteunen met het branden van esoterische oliën als lavendelolie, enz.

Bij het in het bezit krijgen van een huis is het in mijn beleving niet voldoende om enkel en alleen te vertrouwen op de eerder genoemde zuiveringsaanpak. Na de reinheid dient het zuiveren wat krachtiger vormen aan te nemen.
Zuiver elk ruimte van het huis van beneden naar boven. Vergeet de eventuele kelder niet daarin mee te nemen. Maak bij deze vormen van zuiveren gebruik van zeer sterke rituele korrel wierook en een wierookkooltje (briket).

Bij deze zorgvuldige reiniging en zuivering is het verstandig om dat spiritueel te bevestigen. Die bevestiging fungeert als een soort van slot, noem het maar een spiritueel slot. Handel als volgt: ga weer op de zelfde wijze als bij zuiveren elke ruimte van beneden naar boven langs. Ga op ontspannen wijze in je eigen energie (gecentreerd) in de ruimte staan. Reik naar elk deel/plekje van de ruimte je gevoelskracht uit. Neem zo de gehele ruimte in je op. Merk op dat het goed voelt maar ook wat er nog aan schort. Visualiseer dan een putje in het midden van die ruimte. Stuur met al je visuele gevoelskracht ‘de resten’ naar het putje en voel de zuigkracht die van dat putje uitgaat. Daarna sluit je de put en egaliseer je de vloer alsof er niets aan de hand is. Het slot is geplaatst.
Een soortgelijk slot kun je overigens rond elk object leggen. Je leest er alles over in mijn boek Ontwikkel je gevoelstalenten’

Door bij het in gebruik nemen eerst te reinigen en zuiveren voorkom je een hoop ellende. Je weet dan dat het geheel door jou geaccepteerd is maar ook dat er niets belastend of negatiefs meer aankleeft. Ja, ik zeg dat je het weet. Deze uitspraak heeft met vertrouwen hebben in te maken. Wanneer je twijfelt over je eigen reinigingskwaliteiten geef je entiteiten de ruimte om zich te manifesteren. Dat zullen ze zeker niet direct doen.
Ze wachten net zolang tot ze een zwakke plek of een onbeschermde plek ontdekt hebben.

Naast het reinigen of zuiveren van objecten en goederen dient er nog iets op die manier gereinigd te worden. Die reiniging heeft met personen of te wel de mens te maken. Reinigen heeft hier ook te maken met zelfvertrouwen en jezelf accepteren zoals je bent. In mijn beleving gaat dat samen met goed geaard of gecentreerd zijn. Wanneer dat alles oké is of om wat voor reden niet voldoende is, heb je echt een hulpverlener in de vorm van paragnost /medium nodig. Hij of zij moet dan wel reinigen of zuiveren als specialiteit hebben. Redenen waarom dien je met je hulpverlener te bespreken en af te stemmen.

Na vele zorgeloze jaren kan het zomaar ineens voorkomen dat je huis, je woonboerderij of welk ander gebouw dan ook niet meer prettig aanvoelt. Het kan zomaar zijn dat zich fenomenen manifesteren die geen positieve energie verspreiden. Je hebt dan een ware specialist nodig die over een zeer krachtige energetische energie beschikt om te verspreiden en te bundelen. Reinigen en zuiveren moet dan grondig en specifiek met de energetische krachtenbundeling van de hulpverlener plaats vinden. Die hulpverlener doet dat in samenspraak met zijn gidsen en geestelijke specialisten van de broederschap waar hij energetisch mee verbonden is.

In mensen en geesten en bij huisreiniging geef ik een uiteenzetting hierover met enkele voorbeelden uit mijn eigen praktijk.

naar boven
varja 162x77

Reinigen of zuiveren met witte salie

In vele rituelen gericht op het zuiveren of reinigen worden allerhande attributen gebruikt die volgens de overlevering of volgens ‘zogenaamde beproefde methoden’ zinvol zijn.
Natuurlijk heeft men in de kern van het uitgangspunt gelijk. Ga je zelf eens na. Ook jij maakt gebruik van een schoonmaakmiddel waarvan jij denkt dat het, het beste middel is voor het doel waar jij dat nodig hebt. Maar het kan ook zijn dat jij, vanwege gebruiksdoel zoals geur,enz., vindt met dit middel het prettigst te kunnen werken

In de spirituele sfeer van reinigen of zuiveren kom je ook attributen tegen waarvan men vertelt dat je ze zou moeten gebruiken. Deze attributen, situaties, houdingen worden dan gelinkt aan de werkelijke betekenis van reinigen en zuiveren waar we het hier in dit onderwerp over hebben. Die insteek klopt van geen kant.

Waar hebben we het dan over?
-Het plaatsen van schalen met water. op diverse plekken in de ruimte

-Het gebruik van zeezout al dan niet in combinatie met het branden van witte kaarsen
-Het gebruik van witte salie al dan niet in een voorgeschreven verhouding en wijze van branden.
-Het verwijderen van spiegels of het verhangen van spiegels,
-Het gebruik van min of meer bewust aangeprezen soorten wierook.
-Het achterste voren betreden van een huis.
-Enz, enz.

 Met deze opsomming wil ik je slechts bewust maken van de verscheidenheid in benodigdheden die voor het reinigen en zuiveren aangewend worden. In wezen is het overgrote deel van deze opsomming gericht op de vorm van schoonmaken zoals ik dat al op deze pagina besproken heb. Door dit alles zijn we wel aanbeland bij de oorsprong van dit onderwerp.

Reinigen of zuiveren met witte salie

Salie is heel goed te gebruiken bij het goed schoonmaken. In die vorm heeft schoonmaken te maken met de kwaliteit van reinheid. Reinheid als Reinigen of zuiveren in de betekenis van schoonmaken of opfrissen zoals:
-Reinheid van lichaam en geest. ( bijvoorbeeld, gewassen of gedoucht zijn )
-Reinheid in de vorm van schoon zijn.( bijvoorbeeld een hergebruik aankoop)
-Reinheid in de vorm van zuiveren of prettig aanvoelen, zoals een huis,
-Reinheid als reiniging of zuivering van …… ( schoon en ontdaan van welke invloeden dan ook om door mij gebruikt te kunnen worden.

Beste mensen, laat je nu niet om de tuin leiden. Gebruik dat wat je denkt dat goed voor jou is of waar jij je prettig bij voelt. Maar gebruik het om jouw vorm van reinheid uit te voeren als schoonmaak in de zin van reinigen en zuiveren van wat dan ook. Daar is overigens niets mis mee. Dit reinigen en zuiveren heeft alles van doen met het gevoel en besef van innerlijke rust en tevredenheid.

Toch zullen er onder u zijn die mij willen wijzen op de werkwijze en kwaliteiten van de oervolkeren die in gesprek met de geest ( hun voorvaderen) toch ook gebruik maken van salie. Dat klopt. En ja, je hebt helemaal gelijk. Toch is daar een erg grote maar aan verbonden. Zij waren en zijn op dat moment wel zeer sterk in spirituele zin verbonden met de geest. Om het doel van die spirituele verbondenheid te bereiken gebruiken zij salie als reisbegeleider om in die staat van verbondenheid te geraken. Op die manier geeft salie hen de kracht van reinigen en zuiveren.

Salie, zoals wij dat, als kracht bij het reinigen en zuiveren van een huis, gebruiken heeft geen enkele reinigende of zuiverende waarde. Op vele manieren word je er op gewezen en geadviseerd dit te gebruiken. Maar je komt tot de ontdekking dat het niet helpt of dat het een averechtse uitwerking heeft. Vandaar dat ik hier nog eens de geschiktheid wil uitleggen.
Gebruik van salie of een andere al dan niet sterke wierook.
-Wanneer je tot innerlijk rust wilt komen. of
-Wanneer jij je op een bepaalde plek in een bepaalde situatie je prettig wilt voelen.
-Wanneer je gewoon de reinheid van iets wilt waarborgen.
– wanneer je bewust de spiritualiteit als reinigen en toegangspoort tot de geest wilt afstemmen. ( het bewieroken van je gids, oma, enz.)
-de zuiverheid van jezelf ten opzichte van de spiritualiteit

Salie is wierook dat je bijvoorbeeld gebruikt voor innerlijke rust. Je gaat je prettig voelen zeker wanneer je het brand om daardoor een bepaalde gevoelssfeer te bereiken. Hou die gedachte aan een bepaalde gevoelssfeer eens vast. Je hebt dan zelfs vrienden om je heen die deze geur ook prettig vinden en dat ook zeggen. Het kan ook zijn dat je vrienden treft die er niet echt van gediend zijn maar om de persoon die je bent toch blijven.

In de geestelijke wereld van de entiteiten die levende energieën zijn is dat precies het zelfde. Ze willen blijven om de persoon die je bent. Ze willen iets van je ook al heb je dat mogelijk nog niet door. Het kan zelfs zijn dat ze je om die reden letterlijk uitlachen en op die wijze aanmoedigen om er mee door te gaan.
Salie kan jou wel die rust geven waar je om vroeg. Maar dat is slechts van tijdelijke aard. Meer voor de hand liggend is het dat je de entiteiten actiever maakt omdat ze beseffen wat je van plan bent. Dat is zeker niet je bedoeling. Laat het werk van reinigen en zuiveren aan ervaren personen over en ga hier niet zelf mee experimenteren. Hoe goed bedoelt ook.

Wanneer er sprake is van entiteiten waar je in welke vorm dan ook last van hebt dan krijg je die niet maar zo even snel weg. Entiteiten zijn wezens die er met een bepaalde bedoeling zijn.
De entiteiten moeten met een bewuste dwingende helpende hand uit huis meegenomen worden. Dat gaat niet met salie maar met hogere geestelijke machten als gidsen en engelen.
Iemand die dit werk mag doen heeft toegang tot deze hogere machten en kan met hen samen werken. Dat is ook wel nodig omdat de dwingende hand soms niet voldoende is en dan ben je aangewezen op je hulptroepen om samen met hen de strijd aan te binden.

Dus laat je niets wijsmaken en maak voor het reinigen en zuiveren van gebruik van professioneel hulp en ga niet experimenteren. Niemand zit te wachten op een huis met Boze entiteiten.

naar boven
varja 162x77