Net als de “zieners”, is de wichelroede, het wichelroede lopen, het wichelen en het pendelen van alle tijden. In de middeleeuwen werd dit vaak als hekserij gezien.

Op de vraag hoelang de wichelroede al gebruikt word geeft de historie geen eenduidig antwoord. We weten dat we zeker terug kunnen gaan naar het begin van onze jaartelling en zelfs daarvoor. Uit het werken met de wichelroede is het latere pendelen ontstaan.

Klik hier om een set te bestellen >> 

Wat is wichelroede lopen?

wichelroede loperDit werken met de wichelroede of de pendel wordt ook wel wichelen genoemd. De oorspronkelijke betekenis van wichelen is: magische gebaren maken. Het betekent ook het uit bepaalde tekens voorspellingen doen. Het is ook bijna van alle tijden dat deze beoefenaars soms het predicaat “nonsens” of “buiten de werkelijkheid staan” aangemeten krijgen. Je zou zeggen: “dat is niets nieuws”. Vele zaken die niet binnen de algemeen maatschappelijke zienswijze vallen tellen niet voor vol of voor waar.

Laten we eerst even vaststellen wat een bekend woordenboek over dit onderwerp zegt:
Wichelroede
Gaffelvormige wilgen- of hazelaarstak, ook wel een staaf van hout of metaal, waarmee daarvoor gevoelige personen in staat zijn de aanwezigheid van water, metalen enz. onder de grond vast te stellen.

Wichelroede lopen, Roede lopen
Met een wichelroede metalen e.d. zoeken

Wichelroede loper
Iemand die met een wichelroede water, metalen enz. onder de grond hoopt te vinden synoniem: pendelaar, rabdomant

Rabdomantie
De kunst van het gebruik van de wichelroede

Wichelen
Uit bepaalde tekens voorspellingen doen. Wichelen, wegghen, wiggen staat voor bewegen. De oorspronkelijke betekenis is dus ‘magische gebaren maken’

Wichelaar
Iemand die uit bepaalde voortekenen voorspellingen weet te doen aangaande toekomstige gebeurtenissen

Net als bij het werken met de pendel moet je bij de wichelroede ook zorgen dat je de mogelijkheden eerst leert kennen. Het gaat hier in het bijzonder om de voorbereiding, de soort wichelroede en de afstemming. Hiermee ben je ook daadwerkelijk buiten aan het werk.

naar bovenvarja 162x77

Wat is wichelroede lopen?
Ik ben zo vrij het wichelen te noemen. In wichelen zit het gevoel van bewegen. Wichelen geeft ook een magisch gevoel weer. Je kunt daarom zeggen dat wichelen of roedelopen het “al bewegend zoeken naar” is. Wat bij het pendelen veelal niet gebruikelijk is moet hier juist wel. De roedeloper legt, bij het zoeken naar, een bepaalde afstand af. De vraag die hier bij een rol speelt is niet of het te vinden is maar meer waar het is. De mensen die wichelen beoefenen staan naar mijn mening ook nog dichter bij de natuur dan zij die de kunst van het pendelen machtig zijn. Dat dichter bij de natuur staan uit zich in praktische, nuchtere, aardse, gevoelsaspecten waarbij ook een rationele aanpak noodzakelijk is. De kunst van de wichel heeft in oorsprong te maken met het zoeken naar water en met genezen. In vroeger tijden werden wichelaars dan ook “waarzeggers” en zelfs “waterheksen” genoemd. Mede door deze benamingen hebben we bij de wichelaars te maken met een sterke mate van helderziendheid of heldervoelendheid.

De wichelaar loopt vrij langzaam en bewust van zijn langzame tred over een terrein. Hij houdt de wichelroede horizontaal voor zich totdat de wichelroede “plotseling” van positie wil veranderen. Afhankelijk van het soort wichelroede spreken we dan van:

• Naar boven of beneden uitslaan.
• Naar beneden trekken wat ook wel dobberen genoemd wordt.
• Het over elkaar kruisen of naar buiten uitslaan. Naar achteren draaien kan ook.

Deze reacties zijn voor de wichelaar een aanwijzing dat hij nog langzamer over de plek moet lopen of zelfs moet blijven staan. De reactie van de wichelroede maakt de wichelaar duidelijk dat op deze plek onder de grond zich datgene bevindt waarnaar hij naar op zoek is.

naar bovenvarja 162x77

Wat is een geschikte wichelroede?
Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De keuze voor een wichelroede gaat veel verder dan de keuze voor een pendel. Er zijn maar 3 typen wichelroedes, te weten: de L-roede, de Y-roede, de Stok. Over deze typen komen we te spreken.
Natuurlijk zijn er ook nog de lecherantenne en biosensor. Maar strikt genomen horen ze niet bij de wichelroedes.

wichelroede maken1De vraag blijft wat een geschikte wichelroede is. Dat hangt af van wat wil je er mee wilt doen? En daar zit hem nou net de kneep. Wanneer je enkel wilt weten in de zin van begrijpen wat je met een wichelroede kunt of hoe een wichelroede werkt heb je voldoende aan de L-roede of allemansroede. De L-roede wordt zo genoemd omdat het de vorm van een hoofdletter L heeft. Deze roede die gebruikt wordt om te begrijpen is zeer eenvoudig en snel te maken van een ijzeren kleerhanger. De totale lengte van de roede is ± 45cm. Het korte deel wat de handgreep wordt ± 15cm. Begrijp me goed we hebben het hier nog steeds over het willen begrijpen hoe de werking met de wichelroede voor jou voelt.

wichelroede -LDe geschoolde beoefenaar van het wichelroedelopen kan gebruik maken van de L-roede maar gebruikt zeker ook de Y- roede of de stok. Het materiaal waar de L-roede van gemaakt is speelt dan zeker een grote rol. Het is waarschijnlijker dat hij hem zelf maakt. Meestal zijn ze dan van koper of koperlegeringen. Zij hebben een bepaalde dikte en een aangepaste lengte. Dat geldt ook voor de andere typen roeden.

wichelroede -Y vormBij het wichelroedelopen zullen velen de model wichelroede kennen die wij de Y-roede noemen. Deze Y-roede staat van oudsher synoniem voor wichelroede lopen.
Vroeger bestond deze Y-roede uitsluitend uit hout. Tegenwoordig kun je hem ook in metaal en zelfs in kunststof tegen komen.

De Y-roede heeft daadwerkelijk de vorm van een hoofdletter Y. Als de Y roede van hout is dan is hij meestal gesneden uit een hazelaartak of een appelhout tak.
Maar vermoedelijk zijn er meerdere houtsoorten geschikt.

Een wat minder bekende wichelroede is de stok, die ook wel de dobber of de hengel genoewichelroede - dobbermd wordt. De laatste twee benamingen zijn niet eens zo gek. Het maken van deze wichelroede is vrij gemakkelijk: snijd een tak/twijg van een boom af die ± 1 meter lang is. Nu pak je  deze tak/twijg aan het dunste eind vast en je merkt dat de beweeglijkheid op een hengel of dobber lijkt.

Nog steeds is de vraag niet beantwoord wat een geschikte wichelroede is. De allemansroeden (L-roede) zijn voor het leren begrijpen van wichelroede lopen het meest geschikt. De andere modellen zijn meer geschikt voor de geoefende en de professionele beoefenaar van het wichelroeden lopen. De geoefende beoefenaar maakt ook gebruik van de L-roede die dan wel op maat, gewicht en metaalsoort uitgezocht of gemaakt wordt.
Een andere nogal belangrijke factor voor de keuze van het model wichelroede is de opdracht waaraan voldaan moet worden. De opdracht kan zijn om in een bepaald en beperkt gebied op zoek te gaan naar ondergrondse:
– Waterbronnen of oliebronnen, – Metaal als wapens en mijnen – Waterleiding, -Elektriciteitsleiding of ander soortige leidingen – Opsporen van een leycentrum of een kosmisch centrum, – Opsporen van overblijfselen van onder andere personen. -Opsporen van aardstralen, ley-lijnen en kosmische-lijnen

Van belang is ook de eventuele diepte waarop het gezochte te vinden is. In bovengrondse situaties wordt de wichelroede ook gebruikt in de alternatieve geneeswijzen. Dan hebben we het over het opsporen van kwalen en blokkades of ziekelijke afwijkingen bij mens en dier. Gezocht wordt dan naar stoorvelden die een ziekmakende invloed kunnen hebben.

naar bovenvarja 162x77

Voorbereiding op het werken met de wichelroede.
Het werken met de wichelroede gaat heel anders dan wanneer je met de pendel bezig bent. Je denkt dat je in principe veel meer dient te weten. Dat komt door het magische gevoel wat achter dit werken schuil gaat.
Het magische heeft onder andere te maken met de plek waar je aan het werk gaat. Het dwingt je als het ware om een heel duidelijk beeld van de manier van werken de hebben. Dat duidelijke beeld heeft alles te maken met de afspraken die je met je wichelroede maakt.

De voorbereidingen hebben ook betrekking op de codeafspraken die je met jouw wichelroede maakt of al gemaakt hebt. Weet ook dat de codeafspraken afhankelijk van de soort wichelroede die je gebruikt nogal beperkt zijn en per soort anders kunnen zijn. De code is gebaseerd op de bewegingspatronen die jou wichelroede kan maken.
Vanaf de gebruiker gezien zijn die bewegingspatronen bij:
L-roede of allemansroede:
1. Zoekpositie of aanvangspositie
2. Roededelen zwaaien naar binnen en maken een X.
3. Roededelen zwaaien naar buiten en staan in het verlengde van elkaar.
4. Roededelen zwaaien beiden vanuit de zoekpositie naar achteren.
5. Roededelen nemen onafhankelijk van elkaar een andere hoek of richting aan.
6. Gebruik van één roede deel om bijvoorbeeld een richting te bepalen.
Y-roede
1. Zoekpositie of aanvangspositie.
2. Het “bibberen” in de zoekpositie
3. Het naar beneden uitslaan.
De dobber of hengel.
1. Zoekpositie of aanvangspositie
2. Op en neer bewegen van de hengel
3. Heen en weer bewegen van de hengel
4. Het steeds heftiger dobberen van de hengel.
5. Het vaststellen van diepte.

Met dit vaststellen van de code ten aanzien van de houding of soort beweging heb je een non-verbale communicatiecode vastgesteld die alleen jij als gebruiker van de wichelroede kent en begrijpt. Die non-verbale communicatiecode die jij met de wichelroede moet hebben is de- zelfde als die tussen personen dient te bestaan. Je moet dus “afspreken” wat welke wichelroede- uitslag in het vervolg betekent. Deze afspraken hebben te maken met de code voor: ja, nee, hier, welke diepte, welke richting. Voorbeeld: Mijn afspraak met de L-roede is JA bij naar buitendraaien en betekent ook de ondergrondse looprichting van iets. NEE is de X positie.

Een persoonlijke voorbereiding is ook belangrijk. Ga niet zo maar “even” wichelroede lopen. Dit zeg ik vooral tegen allen die zo graag eens willen begrijpen wat wichelroede lopen nu is. De gevorderde of professionele beoefenaar zal het hier zeker mee eens zijn. Bereid je er terdege op voor. Laat je vooraf goed informeren wat de bedoeling is en wat voor gebied het is waar je in moet. Naast het bij de hand hebben van de juiste wichelroeden kan het dragen van de juiste kleding ook van belang zijn. Observeer het gehele gebied vanaf de rand voor je het gebied ingaat. Ik noem dit afstemmen; je wordt zo ontvankelijk voor de kosmische golflengte.

naar bovenvarja 162x77

Kan iedereen met de wichelroede werken?
Hier begeef ik mij op een wel zeer wankel vlak van ratio, gevoel, intuïtie en / of helderziendheid. Maar net als bij het pendelen is het ook nu weer heel verstandig om eerst na te gaan waarom of waarvoor men de wichelroede wil hanteren. De ervaring leert dat mensen bij het wichelroedelopen sterk leunen op de intuïtieve gevoeligheid van het eigen energieveld. Dat heeft alles te maken met het “weten of vermoeden” wat vooraf gaat aan het op die plek werken met de wichelroede. Ik heb het hier niet enkel over het leren wichelen maar ook over de wat meer geoefenden in het wichelen. Zie hier het grote verschil met pendelen. Daar is de richting of het onderwerp of de vraagstelling helderder aan te geven en te bewerken.
Bij het wichelen, weet men slechts waarvoor men gevraagd is en meer niet. Het onderzoek begint op de plek waar men gevraagd is naar toe te komen. Trefwoorden die resultaat bevorderend zijn hebben te maken met:
-gebruik de wichelroede met een serieus speels plezier.
-werk niet te langdurig achtereen.
-gun jezelf de tijd om je optimaal te concentreren.
Wanneer je daaraan kunt voldoen dan heb je pas de de instelling om een “zuiver” wichelroedeloper te zijn of te worden.

Net als bij vele andere methoden geldt ook hier bij het werken met de wichelroede of de pendel dat door het regelmatig werken met de instrumenten men ontvankelijker wordt. Je innerlijke antennes of je aura worden sterker. Daarbij komt dat zeker de wichelroede in bepaalde gevallen het best gehanteerd wordt door personen die hun intuïtieve gevoeligheid richting hun paranormale vermogens ontwikkeld hebben. Weet ook dat paranormale vermogens of de helderziende waarnemingen niet afhankelijk zijn van het gebruik van wichelroede of pendel.
Wel worden beiden als hulpmiddel door helderzienden gebruikt om hun waarnemingen wat makkelijker en sneller helder concreter te krijgen.

naar bovenvarja 162x77

Vraagstelling aan de wichelroede.
Omdat de antwoord mogelijkheden (bewegingspatronen) zeer beperkt zijn moet de vraagstelling wel erg duidelijk en kort zijn. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

• Zit hier…
• Loop ik in de goede richting
• Geef JA als ik op de juiste plek ben.
• Geef aan waar de waterleiding loopt.
• Geef aan hoe de waterleiding loopt.
• Geef aan op welke diepte de leiding ligt.
• Enz.

Als je de vraagstelling bekijkt zul je zeker van mening zijn dat ze wel kort zijn maar niet duidelijk. Je vergist je. Vergeet niet dat je in het veld aan het werk bent. En dat je wat mogelijkheden hebt die je bij die vragen kunnen helpen. Bij voorbeeld de vraag; “ zit hier…”. Is een richting vraag. Je bepaald met de wichelroede de richting door langzaam rond te draaien terwijl je de wichelroede in de zoekpositie hebt. De Roede zal jou code afgeven op het moment dat je in de juiste richting staat.

naar bovenvarja 162x77

Met de wichelroede aan de slag.
Je hebt je voorbereidingen getroffen. Codeafspraken werken. Je concentratie met betrekking tot de opdracht is er. Je hebt je keuze voor de wichelroede ook gemaakt. Je hebt de juiste kleding aan of bij de hand. Je moet ook al één zijn met je wichelroede waardoor precies weet hoe hij aanvoelt. Je weet ook wat de zoekpositie van jouw wichelroede is. Maar nog even voor de duidelijkheid.
L-roede. Houd de roeden bij het kleine deel voor je borst vast. Laat het lange deel nu recht van je af wijzen.
Dit is de zoekpositie. Houd de roeden niet te stevig vast. Ze moeten wel kunnen draaien.

Y-roede. Houd de roede zo vast dat je met je handen een vuist maakt waarbij de palmen naar boven wijzen en laat de duimen naar buiten wijzen. Buig of druk de roede zo aan dat de roede de neiging heeft om naar boven uit te slaan.
De Dobber. Houd de roedestok met beide handen aan het dunste eind vast. Laat het uiteinde iets of wat omhoog wijzen.

Met deze wichelroedes kun je in principe alle zoekopdrachten aan. Toch is het zo dat de verschillende roeden zo hun eigen specifieke kenmerken hebben. De Y-roede is goed in het bepalen van een specifiek punt. De Dobber is goed te gebruiken bij het bepalen van of peilen van diepte. De L-roede is goed bij het vaststellen van richting of stroom van iets wat zich onder de grond bevindt.
De meest “eigenzinnige” roede is wel de Y-roede. Hij kan soms heel onverwachts reageren. Dat uit zich in de “beven” bij de nadering van het gezochte punt. Maar kan ook onverwachts in plaats van naar beneden naar boven wijzen. En dat kan zeer pijnlijk zijn wanneer je de roedepunt met kracht tegen je borst krijgt.

Bestellen

Klik hier >> om een set te bestellen de kosten bedragen 25,- exclusief verzendkosten

Bronnen:
Eigen interpretatie en ervaring.
Zelf pendelen – Sig Lonegren
Wikipedia
bewicked.be/Wichelroede.htm

naar bovenvarja 162x77