2004 2005 2006 2007
2008 2009    

In het voorspellingenarchief bevinden zich alle voorspellingen die in de loop van de jaren ( 2004-2009)
in opdracht van de Paravisie gemaakt zijn.

VOORSPELLINGEN 2009
In mijn beleving komen we in een jaar terecht waarin de dualiteit hoogtij viert. Het is echter niet
belangrijk wiens gelijk juist is. Als men elkaars gelijk maar wil accepteren. Met andere woorden het
accepteren van meningen moet het uitgangspunt worden om doelstellingen tot een goed resultaat te
laten komen.

Politiek. Binnenland
-Accepteren dat onze politiek anders ingericht dient te worden. Dogmatiek naar welke overtuiging dan
ook werkt extremisme in de hand. Controverse tussen links en rechts schuift naar het midden op.

-De financieel/economische crisis leidt voorlopig de aandacht van de partij politiek op basis van
regering/kabinet doelstellingen af. Toch komen die zo rond mei erg onder druk te staan. Kabinetscrisis?
Nee, dat niet maar scheelt weinig.

16mrt. krant DvhN. Afgelopen donderdag is een kabinetscrisis afgewend. Dit heeft alles te maken met
de onderhandelingen over de te nemen economische maatregelen.

23 april Journaal. Problemen rond aanschaf JSF. compromis gevonden. crisis afgewend

-Marijnissen laat in een breder politiek verband weer van zich horen. (±mei ) Wat later in het jaar wordt
er past echt aandacht aangeschonken en om uitwerking gevraagd ( okt)

Politiek buitenland
-Europa maar ook Nederland krijgt het moeilijk met de vooruitstrevendheid van de Franse President.
Zijn ambitie ( eigen persoonsbelang) gaat te ver.

6jan. De Franse President is met een delegatie naar midden Oosten vertrokken terwijl hij geen voorzitter
van de EU meer is.

-Bondskanselier Merkel zal haar positie in eigen land maar ook in Europa versterken. Zij zorgt zowel
medio mei/juni als sept/okt. voor een belangrijke bindende factor.

29 mei Nieuwsmedia. de Bondskanselier deelt mee dat de onderhandeling over de verkoop van Opel
gunstig is verlopen. er is een nieuwe eigenaar. Werkgelegenheid voor velen is nu gegarandeerd.

-2 juni Nieuwsmedia. Vandaag is bekend gemaakt dat de bonskanselier in europa het meeste aanzien
bezit.

-De NAVO ( in de persoon van de Hoop Scheffer ) komt in de verdrukking. Er worden uitspraken,
toezeggingen, gedaan die bij enkele lidstaten waaronder Nederland niet zo goed vallen. Heeft alles te
maken met Afghanistan, Irak en een “nieuwe” brandhaard.

27 dec. Israel valt met groot materieel de Gazastrook binnen.

Koningshuis en Koninklijke familie
-Prinses Margareta zal eind 2009 in verwachting zijn van een Tweeling.
-Troonopvolging zie ik nog steeds pas in 2010 plaatsvinden. Vermoedelijk op of rond 30 april.
Dit verkondig ik al 3 jaar.

-Verwacht dat Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zich vrijwel geheel uit het openbare leven
zullen terugtrekken. Hun taken zullen grotendeels door Prins Constantijn en prinses Laurentien worden
over genomen.

**aug. TV journaal en dagbladpers. Of dit al de verwachte overstap is die ik voorzag? feit is wel dat
Prins Constantijn en Prinses Laurentien de prins en prinses van Japan ontvangen.

-Ik zie donkere wolken verschijnen die voor het gezin van de kroonprins niet prettig zullen zijn.
Deze donkere wolken zullen vooral Prinses Maxima persoonlijk raken.

Europese vorstenhuizen
Ik zie Koningin Beatrix heel nadrukkelijk in donkere gepaste kleding lopen daarbij krijg ik de volgende
beelden te verwerken.

We weten allen wat er in Apeldoorn gebeurt is. Ik heb die link niet kunnen leggen.
-De verwachte rouw binnen het Noorse huis blijft aanwezig. Verder zie ik rouw aan het Deense
vorstenhuis en bij onze zuiderburen.

***20 jan uit de media 16 januari is Koningin Fabiola met ernstige longklachten in een ziekenhuis in
Brussel opgenomen. Ze is er zeer ernstig aan toe.

-Het Zweedse en Luxemburgse huis vertoont blijdschap. In het Luxemburgse huis heeft het o.a. met
geboorte te maken. In het Zweedse huis komt de lang verwachte verloving tot stand en er is ook een
geboorte te melden.

***TV-journaal 24feb. Zweedse kroonprinses is verloofd.
***TV-journaal 11aug. Zweedse prinses Madeleine verloofd
– Ik voorzie dat de kroonprins van België nood gedwongen enige tijd een aantal taken van zijn vader
de Koning dient over te nemen. Dat heeft alles te maken met de gemoedstoestand van de Koning.

-Het Engelse huis komt wat in opspraak. Daar is ook Prins Charles bij betrokken. Het is net of er een
boekje wordt open gedaan richting broers en ex-schoonzuster
( Fergie).

Economie
-De kapitaalcrisis en de daarop volgende recessie zal zich hoofdzakelijk buiten Nederland afspelen.
We hebben er wel last van maar een echte recessie is niet te verwachten. Nederland heeft zijn
economische doelstellingen redelijk op orde. De Crisis of recessie zal dan ook van korte duur zijn.
Het voelt dat we vanaf ± september weer een opleving krijgen. Er zal toch nog een groei van 0,8%
gerealiseerd worden.

**medianieuws dec. de Oeso, geeft aan dat de crisis grotendeels aan ons land voorbij zal gaan.
Ze verwachten zelfs een economische groei voor eind 2009/2010 van 0,8%

***20 jan uit de media de EU geeft aan dat Nederland in het 3de kwartaal weer in de opgaande lijn zal
zijn.

*** TV-Journaal 11 aug. crisis klimt uit dal. de voortekenen zijn optimistisch

Amerika.
President Obama zal zeer nadrukkelijk geconfronteerd worden met de diverse tegenstellingen die
Amerika kent. Als aangegeven in 2008 zal hij zich in eerste instantie richten op de binnenlandse situatie.
Deze President ontpopt zich als een zeer charismatisch leider die vanuit zijn achtergrond zeer helder en
doortastend optreedt. Deze president zal als een echte diplomaat in het eerste jaar al de aanzet geven tot
een imago verbetering van Amerika.

Maar….. ik verwacht ook (diverse) aanslagen op zijn leven ( sept.) Halverwege de eerste termijn zal hem
dat wel eens noodlottig kunnen zijn.

***Nu 29 april. constateer ik, uit berichten in de media, dat President Obama zich nadrukkelijk ontpopt op
het binnenlandse gebeuren. Imago verbetering!

Entertainment.
-Programmamakers ontdekken dat ze met een overvoering van de markt bezig zijn. diverse geplande
“talentenshows” zullen omgevormd of stop gezet worden.

-De hype rond het paranormale is over zijn top. Wel zal er een enkel spiritueel/alternatief/ paranormaal
programma komen die de intentie heeft om het werk in al zijn facetten te laten zien.

***Zie TV -programma Zesde Zintuig plaats delict. Hier wordt getracht oplossingen aan te dragen in vast
zittende zaken.

-Bij het songfestival krijgen we de kans om toch nog in de finale mee te doen. Dat heeft alles met de wijze
van telling van doen. Verder is er geen rol van betekenis.

***18mrt Dagblad v/h Noorden. Toppers ontvangen “wildcard” voor de halve finale op 14 mei. Ze mogen zo
zelf kiezen wanneer ze hun nummer zingen. ze zijn als laatste.

***mei Halve Finale niet het verwachte resultaat.

Internationale gebeurtenissen.
-Verdwijningzaak Natalee Holloway. In mijn beleving hebben ze de bewijzen en of feiten grotendeels in
handen. Ze zien de aanknopingspunten die tot de oplossing kunnen leiden over het hoofd. Ik heb daarin
2008 al iets over gezegd. In mijn beleving komt een en ander van buiten Aruba of wijst naar plekken
buiten Aruba.

**SBS6 nieuws 4dec. Politiecommissaris heeft onderzoek tegengewerkt. Minister justitie op Aruba vraagt
om onderzoek.

-Verdwijningszaak Maddy McCann. Deze zaak is ook nog niet afgesloten. Ook hier is vrijwel alles
voorhanden maar weet men de link niet te leggen of wil men de link niet leggen. Als eerder aangegeven
wordt ze in de buurt van de verdwijningplaats ontdekt.

Nationale gebeurtenissen.
-Het komende jaar komen diverse reeds lang lopende zaken weer onder de aandacht. In enkele zaken
wordt en opening gecreëerd om weer te kunnen rechercheren. (de zaak Vaatstra en Luten). Bij enkele
andere zaken komt er informatie vrij uit onverwachte hoek.O.a. de Deventer moordzaak.

*** 19mrt Tv-Zesde Zintuigplaats delict. Hier werd ruim aandacht besteed aan de zaak Vaatstra. met
diverse nieuwe inzichten.

****23 april Journaal. Nieuwe feiten bekend uit eigen ( DNA)onderzoek in de Deventer moordzaak.
Herziening wordt aangevraagd.

*** juni TV Journaal. De zaak Ina Post komt weer onder de rechter. Nu dan eindelijk de rehabilitatie?
***3 Juli De Telegraaf. Bericht gelezen dat er zeer opmerkelijk en belangrijk bewijs materiaal van de
moord op Andrea Luten zoek is.

naar bovenvarja 162x77

VOORSPELLINGEN 2008
Assen, 20 november 2008

Binnenlandse politiek
**-Het kabinet zal in een ware crisis terecht komen wat alles te maken heeft met de militaire
inzetbaarheid elders.

**-PvdA zal ten aanzien van het regeringsbeleid toegeeflijker zijn dan ze willen toegeven. Er wordt
gedraaid en afgezwakt. CU zal net als voorheen D66 laten merken dat ze een sleutelpositie hebben.
Zij houden vast aan principes en gemaakte afspraken (sociaalbeleid).

!!30 mei Dagbladpers en TV. Staatssecretaris (PvdA) terug gefloten in kwestie screening embryo’s
door CU.

**Of het kabinet valt is voor mij niet zeker, dat hangt aan een zijden draadje maar heeft te maken met
het najaar van 2008.

**-De nieuw ontstane politieke partijen en of bewegingen zullen profiteren van de nog steeds heersende
politieke onrust. Er wordt een steeds duidelijker afscheiding tussen links, rechts en midden zichtbaar.

**-Mw. Verdonk zal met een andere partij of beweging samengaan. Zij zal ook enkele vooraanstaande
prominente leden van de VVD aan zich binden.

26 mei TV. Geert Wilders geeft aan dat hij (PVV) samenwerking met Verdonk, als programma’s aan
elkaars verwachtingen voldoen, niet uitsluit.

Buitenlandse politiek.
-**De Duitse politiek zal door een corruptie schandaal op haar grondvesten schudden. Angela Merkel
komt erg onderdruk te staan maar zal het wel redden.

18 febr. Dagbladpers /Nieuws. Bekend is geworden dat diverse rijke en belangrijke persoonlijkheden
belastingen ontduiken mer rekening in Liechtenstein. de bondskanselier praat er over met de premier
van Liechtenstein.

-**Turkije wordt merkbaar democratischer. Toch houden zij zich vast aan hun cultuur achtergrond. Zij
vormen steeds belangrijker schakel tussen Oost en West voor VS en Europa-

-**Er ontstaat een groot conflict tussen Rusland, China en Pakistan om Afghanistan.-In Rusland krijgt
Poetin op een andere manier de touwtjes nog steviger in handen. Hij grijpt die positie aan om Rusland
weer als volwaardig grootmacht op de kaart te zetten.

Poetin is premier geworden en krijgt statieontvangst(frankrijk) wat niet gebruikelijk is omdat hij geen
president of staatshoofd meer is.

– **De situatie met Noord en Zuid Korea blijft explosief. Verwacht dat Japan hier een stabiliserende rol
zal gaan spelen.

** – De strategie van president Bush wordt zeker doorbroken en gewijzigd. Amerika gaat zich weer
richten op haar eigen binnenlandse situatie. Heb de indruk dat Hilary Clinton een vooraanstaande
positie in dit nieuwe Amerika krijgt.

Presidentsverkiezingen gewonnen door Barack Obama. Dus Kansen voor Hillary. Hillery Clinton krijgt
de belangrijke functie van Minister van Buitenlandse zaken.

Economie. ( binnen- en buitenland)
-**Er komt een scheuring in de handelspositie van de Dollar ten gunste van de Euro.
** -Enkele zwarte dagen voor de Beurzen in Johannesburg, Sao Paulo, Tokyo. Dit heeft volgens mij te
maken met natuurgeweld en de daaraan verbonden economische mogelijkheden van de betreffende
regio.

Oei! Oei! gevoel was niet juist. Beter niet goed te interpreteren. Er is wel een financiële crisis. en er zijn
“zwarte beursdagen gaande”

**-Onze eigen economie zal wat minder gunstig uitvallen dan de algemene verwachting is. Het zoet
van de regering is zoetzuur waardoor de levensstandaard niet echt verbetert en uitgaven zeer gericht
gedaan zullen gaan worden.

16.jan. Via de media ( TV + krant) hebben we kunnen lezen en horen dat van gemaakte beloftes weinig
terecht komt en dat wij allen moeten inleveren.

Koninklijk huis / Koninklijke familie.
**-Ik verwacht nog geen troonswisseling. Wel zullen de voorbereidingen daartoe steeds nadrukkelijker
zichtbaar worden.

De koningin geeft, in een interview, aan dat zij niet van plan is af te treden en dat haar agenda nog
2 jaar gevuld is. mijn vooruitzichten gaan uit van medio 2010.

**-Prins Willem -Alexander en Prinses Maxima zullen steeds meer en vooral ook belangrijke officiële
bezoeken doen en afnemen.

** -Prins Friso en Prins Constantijn zullen met hun gezinnen steeds vaker in Nederland vertoeven.
Waarbij ik het gevoel heb dat zij zich hier ook zullen vestigen.

** -Prinses Margarita gaat weer trouwen en is dan ook in verwachting.
1 febr. Uit de dagblad pers. Prinses Margarita was op de party van de koningin in gezelschap van haar
vriend Dhr. Tjalling ten Cate.

19 febr. SBS shownieuws. Prinses Margarita gaat in mei trouwen met dhr Tjalling Ten Cate. De prinses
is ook in verwachting. De geboorte zal in augustus plaats vinden.

** -Prinses Maxima zal in mijn beleving onder andere vanwege haar te volle agenda enige tijd rust moet
en nemen. Ze zal dan ± 2 maanden uit de running zijn.

** -Heb in een ander verband al aangekondigd dat ik een nieuw boek verwacht van Irene in mijn
beleving heeft dat ook alles te maken met de natuur en spiritualiteit uit Afrika.

** -Er zal enige tijd grote zorg met ziekenhuis opname zijn om 2 leden van de familie. In beide gevallen
gaat het om hun lichamelijke constitutie.

Op 10 april heeft prins Bernhard Jr. een vrij ernstige darmoperatie ondergaan. Grote zorg is er om de
erfelijkheid van het darmenprobleem. Hij heeft de ziekte van Crohn.

Europese Vorstenhuizen.
**-Heb de indruk dat in het Zweedse koningshuis een verloving en huwelijk aangekondigd wordt.
** -Het Noorse Koningshuis krijgt met rouw te maken.

Entertainment.
**-Van der Ende gaat weer naar Amerika en krijgt daar vaste voet aan de grond.
** -Een groot musical/ theaterspektakel in Engeland met een belangrijke Nederlandse inbreng.
1 febr. via TV. Vermelding en interview met Hans Teeuwen. Hij boekt enorme successen met zijn
theatershow in Londen.

** -Linda de Mol krijgt een heel nieuw programma maar ook nieuw geluk.
1febr. via Dagbladpers. Linda gaat weer een nieuw programma maken in Duitsland. ( Hochzeit)
8 febr. shownieuws SbS6. Linda is gespot met een nieuwe liefde. met de naam Jeroen.
** -Ontdekking van nieuw zangtalent ( broer en zus)
** -Songfestival wordt niks en Zweden maakt grote kans om te winnen.
Het songfestival is inderdaad niets geworden. helaas met zweden deels ook.

Internationale gebeurtenissen.
**-Nieuwe inzichten in de verdwijningszaak van Natalee Holloway en mogelijk zelfs de oplossing.
Een en ander komt van of wijst naar plekken buiten Aruba.

3febr. programma met Peter R de Vries. Hij laat zien dat er nieuwe feiten kunnen zijn die voor een
oplossing kunnen zorgen.

**-De verdwijningszaak van Maddy McCann komt tot een oplossing. De oplossing komt uit de regio van
de verdwijning. Er lijkt in mijn beleving een gezagsdrager bij betrokken te zijn.

** -Nieuwe onderzeese ontdekkingen rond Australië en Nieuw Zeeland. Die ontdekkingen hebben te
maken met koraal en ander dierlijk leven.

8 okt. Dagblad van het Noorden. Ten zuiden van Tasmanie zijn op een diepte van 3000 meter zeker
274 onbekende zeedieren aangetroffen.

** -Voor de kust van Egypte in de Nijl delta zal een bijzondere oud historische vondst gedaan worden.
12 nov. Dagblad pers. Net buiten Cairo is een 4300 jaar oude piramide ontdekt.

naar boven

varja 162x77

VOORSPELLINGEN VOOR 2007
Assen 19 oktober 2006

Koningshuis / koninklijke familie
1. Vlak voor Prinsjesdag (sept.) zal bekend worden dat de Koninklijke familie met een zeer ernstig
ziekbed van doen krijgt (Mr. Pieter van Vollenhove).

Vlak voor prinsjesdag, maar dan ±4 weken daarvoor, is Mr. Pieter van Vollenhove inderdaad weer
opgenomen geweest.

2. Heb de indruk dat bij prinses Maxima de geboorte van haar derde kind om gezondheidsredenen
eerder (4 weken) zal plaatsvinden (keizersnede, zoon). In het najaar (okt./nov.) zal de prinses
gedwongen rust moeten houden. Dat heeft alles te maken met de naweeën van de zwangerschap en
de te volle agenda. Het verwerkingsproces zal ruim 3 maanden in beslag nemen. (mrt. 2008)

Begin april is maxima bevallen van een dochter (prinses Ariane). Verder hebben wij uit de media
kunnen opmaken dat Maxima met gezondheidsproblemen te kampen heeft.

3. De Koningin zal gezien worden met een “goede vriend”. Het betreft een oude studievriend uit haar
Leidse periode. Hoewel dit een privé aangelegenheid is zal men er open over zijn. (juli / aug.)

4. Ik voorzie nog geen troonswisseling. Wel zal de koningin vanaf nov./ dec. steeds meer officiële taken
aan de kroonprins over laten. De opvolging zal mijns inziens in 2010 plaats vinden (30 april).

De dagbladpers(30/5) geeft aan dat in de gevonden notities van het Kabinet der koningin o.a. haar
staatsiebezoeken en ontvangsten gepland zijn tot 2010.

5. Heb de indruk dat één van de schoondochters van Prinses Margriet door een verkeersongeval
getroffen zal worden en daarbij de baby zal verliezen.

Er zijn van die voorspellingen waarbij ik toch blij ben dat ze vooralsnog een andere wending gekregen
hebben. Dat is hier het geval. Er is bekend geworden (12/9) dat Prinses Annette haar rijbewijs
kwijtgeraakt is omdat ze met veel te hoge snelheid over de Veluwe raasde. Maar ook dat ze 3 maanden
zwanger is.

In het oog springende voorvallen binnen de artiestenwereld
1.Karin Bloemen zal schitteren in een zeer bijzondere theaterproductie (mei en sept.).
2. Danny de Munck gaat in Engeland meewerken aan een bondachtige film (sept. /okt.)
3. TALPA zal om ethische reden voortijdig stoppen met de Gouden kooi (dec./jan 2006/2007)
4. NCRV / TROS / TALPA zullen starten met een spiritueel /paranormaal programma waarbij vooral de
achtergronden van het ontstaan en de beleving van de paragnosten/mediums aan bod komt.
(3de kwartaal)

Bijzonderheden op Politiek gebied: Nederland, Europa en de wereld.
1. Moeilijkheden binnen de VVD. Ontstaan van een controverse waarbij Rita Verdonk betrokken is en
Mark Rutte de “dupe” word. Het lijkt op een terugtreden van beide (mei/juni).

Intussen is bekend dat mw Verdonk meer voorkeursstemmen heeft gekregen dan Dhr. Rutte. Het door
haar opeisen van het partijleiderschap is voorlopig afgewend. Verder heeft mw. Verdonk een bittere pil
moeten slikken ten aanzien van moties van afkeuring over haar gevoerde asielbeleid. 5 juni er is weer
een controverse tussen Mark Rutte en Rita Verdonk ten aanzien van leiderschap in de kiem gesmoord.
Op 13/9 is Rita Verdonk uit de partij gezet.

2. D66 zal zich heel duidelijk herprofileren. Wat voor nu een acceptabele zetel verdeling zal opleveren.
Bij de prov.staten verkiezingen heeft D66 zich hervonden.
3. Frankrijk wordt een “ander” land het krijgt een vrouw als president. Politieke verhoudingen zullen
mede door haar invloed op Europees nivo wijzigen.

In de eerste ronde heeft Ségolène Royal de tweede plaats behaald. Helaas is ze geen president
geworden

Meest in het oog springende gebeurtenis voor 2007.
1. De situatie in het midden oosten zal nog lang onrustig blijven. Israël voelt zich aangevallen en in de
steek gelaten. Ze zullen weer vergeldingsacties in Libanon uitvoeren ( april/mei) maar ook op andere
fronten.

Israël is op 17/5 met vergeldingsacties in de Gazastrook begonnen.
2. Amerika zal een andere president krijgen. Bush zal zich moeten terugtrekken. Hij “verslikt” zich in
zijn oorlogen. Als reden wordt echter gezondheid opgegeven.

Gelukkige gebeurtenissen
1. Net als in 2005 zullen ook dit jaar weer verschillende nog onopgeloste of vastgelopen oude (zeden)
delicten tot een oplossing komen.

Ik heb niet alle zaken gevolgd maar van o.a. de rechtzaak van Lucia de B. krijgt een vervolg, maar ook
die van Marianne Vaatstra.

2. Een zeer geruchtmakende rechtzaak zal heropend worden (mei) er komt nogal opzienbarend bewijs
beschikbaar waardoor de zaak anders ligt dan tot nog toe aangenomen werd. De uitspraak is nu
onherroepelijk (aug./sept. “Deventer zaak”)

5 juni. De Hoge Raad gaat zelf nader onderzoek doen. Groot nieuws is ,dat de klusjesman alsnog
opnieuw gehoord wordt.

3. Naar aanleiding van een opzienbarende en geruchtmakende rechtzaak zullen enkele leden van het
openbare justitiële apparaat (2) zich daaruit terugtrekken.

Nieuwe regering/ Verkiezingen.
1. De VVD lijkt de grote winnaar van deze verkiezingen te worden.
niet in aantal maar het kabinet is nog niet gevormd.
2. De strijd tussen CDA en PVDA valt nog net in het voordeel van het CDA uit. ( 3 à 5 zetels verschil).
Het verschil is groter uitgevallen dan het in mijn beleving zou zijn
3. Er komt volgens mij een “tussenkabinet” van CDA –VVD met Christen unie of gedoog steun van hen
en nog een partij. SP bedankt voor die eer.

4. Een “tussenkabinet” omdat de VVD vrij snel door de eerder genoemde strubbelingen zal afhaken.
5. Pas dan komt de weg vrij voor een CDA -PVDA -SP kabinet. Zij zullen de regeerperiode ook uitzitten

Levenswijsheid:
Het leven is een ganzenbord. Je kunt steeds opnieuw beginnen, behalve als je in de put blijft zitten.

naar boven
varja 162x77

VOORSPELLINGEN VOOR 2006
Assen, 17 oktober2005
Sport.
**Ik verwacht dat Oranje in Duitsland tot één van de medaille winnaars zal behoren. Heb de indruk dat
het de 1ste of de 3de plaats zal zijn.

Sorry voetbalfans. Ik had het goed mis.
**Bij onze schaatsers (heren) zal zich een nieuweling manifesteren en met prijzen aan de haal gaan.
Op de Olympische spelen van Turijn heeft Sven Kramer zich waar gemaakt.
**Bij de dames zal Gretha Smit zich doen gelden. Zij zal in één toernooi meerdere afstanden winnen.
Voor haar is ook een titel weggelegd.

Politiek.
**Oud premier Lubbers zal zich geheel uit het politieke en publieke leven terugtrekken. Heeft o.a. met
ziekte te maken.

**Oud premier Kok zal volgens mij een zeer belangrijke internationale post aangeboden worden. Hij zal
die ook aannemen.

Op 3 oktober las ik in de krant (DvhN) dat Oud premier Kok met nog enkele zwaar gewichten gaat
meedenken over de toekomst van de Europese Unie naar aanleiding van de afwijzing van de Europese
grondwet.

**Grote onenigheid binnen het kabinet. (mei/juni). Daarbij zal de geloofwaardigheid van D66 en VVD
erg geschaad worden. De weg voor een nieuw ( links) kabinet lijkt vrij te komen.

Op 29 juni is het kabinet door de verstoorde verhoudingen tussen VVD en D66 gevallen.
**De heer Marijnissen zal een belangrijke politieke rol toebedeeld worden. (bruggen smeden).

Koninklijk huis / Koninklijke familie.
**Helaas zal één van de kinderen van de Kroonprins kortstondig in het ziekenhuis opgenomen worden.
E.e.a heeft volgens mij met een voorzorgsmaatregel te maken, mogelijk een kinderziekte.

**Mr. Pieter van Vollenhove zal een ernstig ziekbed krijgen en mogelijk zelfs enige tijd opgenomen
worden.

Op 13/4 werd bekend gemaakt dat Pieter van Vollenhove aan huidkanker geopereerd is.
** Leuk en blij nieuws komt er door ten minste 2 geboortes.(Bij prinses Laurentien? en ?
Vandaag 30november 2005 is bekend gemaakt dat prinses Laurentien in verwachting is.
-Inmiddels (jan.2006) is ook bekend geworden ,dat prinses Mabel in verwachting is.
**Prinses maxima zal medio 2006 (sept./okt.?) weer in verwachting zijn.
Vandaag 25 sept. is in het nieuws van 12.00u bekend gemaakt dat Maxima zwanger is.

Criminaliteit.
**Het voelt als of er een grote overval gepland wordt. ( feb/mrt?) Bij die overval zijn meerdere
gepantserde voertuigen betrokken. Heeft volgens mij met de stad Utrecht te maken en
waardetransporten.

Economie
**De verwachte economische groei zal stagneren. Pas in de loop van het jaar (na de zomer) zullen we
merken dat het tij zich gekeerd heeft. Genomen kabinetsmaatregelen zullen in aangepaste vorm het
vertrouwen in het politieke bestel weer doen toenemen.

De economische groei is een feit. Het vertrouwen in het politieke bestel nog niet.
**De Euro nestelt zich als een stevige stabiele munteenheid op de valutamarkt.

Internationaal.
**Ik heb de indruk dat de huidige paus zeer plotseling komt te overlijden. Heeft volgens mij te maken
met het opdragen van een Hoogmis in de open lucht. De weg komt vrij voor een paus met een donkere
huidskleur.

**Ik zie een hevig trillen en omhoog komen van de aarde. Dat heeft volgens mij niets te maken met een
aardbeving. Het lijkt op ondergrondse ontploffing / proefneming. Het voelt als het Aziatische deel van
de wereld.

Maandag 9 oktober in alle vroegte heeft Noord-Korea een ondergrondse kernproef uitgevoerd.
**Verwacht dat één van ’s werelds grootste handelscentra (Hongkong/Singapore?) door een ramp
getroffen gaat worden.

**Een oude brandhaard zal in midden Afrika weer oplaaien.
Tja, helaas klopt de regio niet helemaal. Maar het is wel een oude brandhaard. Half juli is Israël
begonnen Libanon te bombarderen. Oorzaak is ontvoering van 2 militairen.

**President Moebarak zal betrokken worden bij een vredesmissie maar daarbij ook in het ziekenhuis
belanden.

**Ik voorzie een vuurgevecht in voormalig Joegoslavië. Heeft alles te maken met het zich niet willen
overgeven van een voormalige leider en oud generaal.

Algemeen.
**Voorzie een ramp op of nabij de grens en waterverbinding met België ( Antwerpen). Het heeft met
een ontploffing te maken en voelt letterlijk als op de grens van beide landen.

**Er zal in mijn beleving en groot natuurgebied verwoest worden. Heb de indruk van een bos en
heidebrand in de provincie Drenthe.

Op 26-04 is er een groot deel van het natuurgebied Fochteloërveen door brand verwoest. (zuidwestelijk
van Assen). In de nacht van 19 op 20 juli is 6ha bos en heide nabij Witten en de TT baan in vlammen op
gegaan. Enkele dagen eerder was dat ook al zo nabij Beilen.

6 december / 10 december 2005.
Assen.

krant1

In gesprek met Bert Bontsema, journalist van het Dagblad van het Noorden,
over de voorgevoelens voor 2006 komt ook de eigen woonomgeving aan de
orde. Deze voorgevoelens stonden reeds sinds 17 oktober genoteerd.
Het lijkt er op dat de bouw van het Hospice (sterfhuis) met bouwproblemen
te kampen krijgt waardoor het aanmerkelijk vertraagt word.(eind 2006?)

Het doortrekken van de vaart is een gebed zonder end. Heeft ondanks de
suggestie die het wekt absoluut geen prioriteit.

De bouw van het Cultureel kwartier (theater) zal aanmerkelijke vertraging
oplopen. Verwachte opening zeker één jaar later.

Inmiddels(juni) in bekend dat het theater medio 2012 klaar zal zijn.

naar boven

varja 162x77

VOORSPELLINGEN voor 2005

In april ben ik reeds begonnen om mijn voorgevoelens op papier te zetten. Enkele dagen geleden
(begin okt.) bemerkte ik dat het tijd werd om ze aan te vullen en te publiceren. Enkele “gedachten” zijn
reeds deels inwerking. Op 11 oktober 2004 heb ik onderstaande voorgevoelens per e-mail aan de
diverse media gezonden. Delen van deze voorgevoelens zijn opgenomen in de februari editie van
PARAVISIE
.

Politiek Nederland
**Ik heb het gevoel dat het kabinet onder zeer zwaar weer komt te verkeren. Het zal te maken hebben
met de ministers De Geus en Zalm. Beide zullen aan een situatie niet toe willen geven. Het standpunt
van minister De Geus is dan duidelijk. Hij zal een stap terug doen. Of dat de val van het kabinet zal
inluiden weet ik niet zeker.

In een TV- programma met Paul Rosemuller geeft minister De Geus toe, dat hij in de affaire met de
werknemers uiteindelijk een stap terug gedaan heeft en daar geen spijt van heeft omdat dat het
collectief gediend heeft.

Koningshuis.
**In het najaar en dan bedoel ik november/december 2004 maar het kan ook zijn dat het ± mei 2005
word zal het koninklijk huis getroffen worden door grote zorg om de persoon van Prins Bernhard.
Het lijkt op een afscheid nemen.

In het journaal (20.00u) van 17 november werd bekendgemaakt dat de Prins ongeneeslijk ziek is
(kanker).

Op 1 dec 2004 om 21.30U werd in een extra journaal uitzending bekendgemaakt dat Prins Bernhard
is overleden.

**De koninklijke familie komt in het nieuws waarbij Friso en zijn neef Bernhard betrokken zijn. Dat heeft
volgens mij alles te maken met perikelen in hun gezinssituatie. Voor neef Bernhard loopt dat minder
goed af.

** Prinses Maxima zal volgens mij een miskraan krijgen en daarna rust moeten nemen. Toch zal zij
naar mijn mening in 2005 in verwachting geraken en zal er een zoon geboren worden

Direct na de kerstdagen heeft het koninklijk huis bekend gemaakt dat Prinses Maxima in verwachting
is

Sport.
**Ten aanzien van de sport heb ik het gevoel dat er in een middelgrote stad in Nederland een zeer
negatieve uitwerking van fans plaats zal vinden tijdens een wedstrijd waarbij grote vernielingen in en
om het stadion aangericht worden.

Op 17 april werd er bij de wedstrijd van Feyenoord- Ajax zeer veel vernielingen aangericht in de
omgeving van het stadion en werden treinstellen vernield. Er is zelfs zeer ernstig persoonlijk leed te
betreuren.

Criminaliteit
**Ik heb de indruk dat er weer een zeer opzienbarende gebeurtenis in het criminele circuit zal plaats
vinden ( aug/sept). Hierbij komt ook betrokkenheid van overheidspersoneel aan het licht
( omkoopschandaal?). De minister van justitie krijgt het zwaar te verduren.

5-6 sept. Komt via TV- netwerk in het nieuws ,dat belastend of ontlastend materiaal bewust buiten een
onderzoek wordt gehouden.( voorbeeld moord op Nienke.). de suggestie wordt gewekt dat dit
“veelvuldig” voorkomt. De minister wordt er op aangesproken.

**Het komende jaar zullen diverse, reeds lang lopende onopgeloste zeden zaken weer zeer actueel
worden. Voor enkele daarvan lijkt de oplossing in zicht. Vermoedelijk nog net in 2005.

IK heb de media in deze niet gevolgd. Bekend is dat verschillende zaken inmiddels onder de aandacht
is dat dat diverse daarvan op het punt van oplossen zijn. Onlangs (10nov) nog via de media vernomen
dat een zaak van 20jr terug nu is opgelost. Vandaag 6/12 wordt bekend gemaakt dat een moord van
14 jr oud (Groningen) nu opgelost is.

Economie
**Wij zullen de druk van de dure Euro blijven voelen. Toch zal de economie licht aantrekken. Er vallen
enkele opzienbarende beursnoteringen te bespeuren. Het lijkt wel of “oude” aandelenpakket weer
terrein aan het terug winnen zijn.

??? als ik goed naar de economische media en verschillende ministers luistert. Gaat het ondanks de
dure Euro met Nederland economisch beter.

Rampen/ voorspoed
**Ik zie en enorme vuurbol als een explosie. Hoog in de lucht. In de buurt van of boven de Kaspische
zee. Het lijkt mij te maken te hebben met een terroristische actie. De actie komt niet van buitenaf maar
van binnen uit. Ik denk zelfs dat de veroorzakers niet aan boord zijn, maar kans hebben gezien om
explosieven “aan” de brandstoftanks te bevestigen. Dat is ook de reden dat ik twijfel over een
Passagiersvliegtuig of een brandstoftanker. Want ik zie daarbij weinig mensen. Het betreft hier een
westers toestel.

Spiritualiteit
**Als ik naar het jaar 2005 kijk voelt het voor mij zo, dat vele voorspellingen rond eind mei tot begin
Juli hun beslag zullen krijgen.

Algemeen buitenland
**Ik verwacht dat de president van Rusland ( dhr. Poetin) in opspraak komt. Hij wordt door één van zijn
naaste medewerkers te kijk gezet. Hij verliest zijn geloofwaardigheid en zal aftreden.

** De huidige Paus zal begin 2005 overwegen om zijn ambt neer te leggen. Hij is dan te zeer verzwakt
om zijn ambt uit te voeren en ik heb de indruk dat hij zijn stemvermogen zal verliezen. Volgens mij zal
hij nog wel in zijn ambt overlijden. Het benoemen van een nieuwe Paus gaat zeer moeizaam. Ik heb de
indruk dat het iemand met een donkere huidskleur wordt.

Op 2 april om 21.37U is de paus overleden. Sinds februari was hij zijn stemvermogen al kwijt
**Volgens mij wordt er op één van de hoog waardigheidsbekleders – Top 7- een aanslag gepleegd.
Afloop is niet ernstig, alhoewel? Na later blijkt wordt de verkeerde getroffen. Verijdeling /overmeestering
door eigen gelederen.

Niet juist maar wel gelijk tijdig met de Top in schotland metro incidenten in Londen

Calamiteiten
**Ik voorzie wat buitensporig vliegverkeer tussen Amsterdam en Parijs. Heeft volgens mij met een
hulpvraag van doen. Begrijp het niet goed. Heb niet de indruk dat het met Frankrijk te maken heeft,
maar wel van daar uit gecoördineerd wordt.

Niet juist maar wel buitensporige incidenten in Parijs en hier op Schiphol.
**Frankfurt, althans die omgeving, komt in het nieuws. Ik krijg te maken met een enorme vuurzee en
rookontwikkeling. Zie niets ernstigs over slachtoffers. Heeft volgens mij dan ook niet van doen met het
vliegveld op zich maar met het ontploffen en in de brand staan van opslagtanks. Is volgens mij geen
gevolg van terrorisme, maar een noodlottig gevolg van onachtzaamheid.

Niet juist! Maar de gelijkenis is wel treffend. Deze week 11 dec. werd bekend dat er olieopslagtanks bij
het vliegveld Luton nabij Londen in brand staan en een enorme vuurzee en rookontwikkeling geven.
Vandaag 15 dec. staat in de krant dat e.e.a waarschijnlijk een noodlottig gevolg is van onachtzaamheid
van een Tankchauffeur.

naar bovenvarja 162x77

VOORSPELLINGEN voor 2004

Helderzienden laten in Emmen hun licht schijnen over Amalia
dagbladvhnrdDoor Marieke Kwak
Amalia heeft een sterke eigen wil en is erg ondernemend. Ze zal
tegen de gevestigde orde aantrappen. En: Op jonge leeftijd
verliest de kroonprinses haar geliefde (vriend of echtgenoot) aan
de dood. Een greep uit de voorspellingen die paranormaal
genezers en helderzienden afgelopen weekeinde deden op een paranormaal beurs in Emmen.

EMMEN ∎ Vier kaarten liggen op tafel. Paragnost Wim Helsdingen bestudeert ze en komt dan met zijn
visie. “Het lijkt erop dat Amalia een baby is met een heel sterke eigen wil.

Ze kan lastig zijn qua voedingspatroon. Snel huilen, vragen om aandacht. Ze wil in ieder geval niet
tekort komen. Ze wordt later een donderstraal. Een zelfverzekerd type, eigenwijs ook. Ze zal haar eigen
pad volgen en tegen de gevestigde orde en protocollen aan schoppen.”

Aan een voorspelling of de kroonprinses de troon zal bestijgen, waagt Helsdingen zich niet. Dan komt
er weer een beeld in hem op, een beeld dat verder reikt dan Amalia’s kinderjaren. Het is geen blijde
boodschap die hij vervolgens verkondigt. “Het kan heel goed zijn dat Amalia op jonge leeftijd een
dierbare vriend verliest aan de dood. Ik zeg niet dat zij weduwe wordt. Het kan ook een jongen zijn
met wie zij verkering heeft.”

(dit is een deel van  het door marieke geschreven artikel.)

Toevoeging op het artikel
Over het voedingspatroon heb ik aangegeven, dat er iets met de voeding aan de hand is. Het lijkt erop
dat ze niet genoeg krijgt in de zin van de voedingswaarde. Er moet volgens mij iets aan de
samenstelling van de voeding gewijzigd worden. ik weet niet of dit op een allergie duidt of op een
“te kort” in de voeding..

naar boven

varja 162x77